Aarhus University Seal

Hans Fink

D.Phil. (OXON), Emeritus

Profile photo

Hans Fink

Emeritus

  • School of Culture and Society - Philosophy, subject
Postal address:
Jens Chr. Skous Vej 7
1467, 528
8000
Aarhus C
Denmark

Email: filhf@cas.au.dk

Mobile: +4526177213

Phone: +4526177213

Publications

Professionsetik for forskere - forsøg på et overblik

Fink, H., Oct 2021, In: Tidsskrift for professionsstudier. 17, 33, p. 6-15 10 p.

Against Ethical Exceptionalism: Through Critical Reflection on the History of Use of the Terms ‘Ethics’ and ‘Morals’ in Philosophy

Fink, H., 2020, In: SATS - Northern European Journal of Philosophy. 21, 2, p. 85–100

Classical Ideals in the Modern Reseach University

Fink, H., 2020, In: Danish Yearbook of Philosophy. 52, 1, p. 38-41

Classical Ideals in the Modern Research University

Fink, H., Nov 2019, In: Danish Yearbook of Philosophy. 52, 1, p. 38-41 4 p.

Om teori og praksis, nærhed og fjernhed

Fink, H., Oct 2019, In: Tidsskrift for professionsstudier. 15, 29, p. 6-13 8 p.

Introduction

Fink, H. & Stern, R., 2017, What is Ethically Demanded?: K.E.Løgstrup's Philosophy of Moral Life. Fink, H. & Stern, R. (eds.). Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, p. 1-15 15 p.

Løgstrup's Point: The Complementarity Between the Ethical Demand and All Other Moral Demands

Fink, H., 2017, What is Ethically Demanded?: K.E. Løgstrup's Philosophy of Moral Life. Fink, H. & Stern, R. (eds.). Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, p. 54-79 26 p.

What is Ethically Demanded? K.E.Løgstrup's Philosophy of Moral Life

Fink, H. (ed.) & Stern, R. (ed.), 2017, Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press. 380 p.

Om tillid, mistillid og professionsetik

Fink, H., 2016, In: Tidsskrift for professionsstudier. 22, p. 6-12 7 p.

Sløk og Aarhusfilosofien

Fink, H., 2016, Johannes Sløk - 100 år. Bek-Thomsen, J., Schanz, H-J. & Aaboe Sørensen, P. (eds.). Aarhus: Forlaget Slagmark, p. 109-120 12 p.

Against the Self-Images of the Age: MacIntyre and Løgstrup

Fink, H., 2013, What Happened in and to Moral Philosophy in the Twentieth Century?: Philosophical Essays in Honor of Alasdair MacIntyre. O'Rourke, F. (ed.). University of Notre Dame Press, p. 145-164 20 p.

Filosofiske udspil

Fink, H., 2012, Aarhus: Forlaget Philosophia. 302 p.

Hvad er etik, egentlig? - elementer til en begrebsafklaring

Fink, H., 2012, Filosofi og etik. Thøgersen, U. & Troelsen, B. (eds.). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, p. 15-27 13 p.

Løgstrups disputats genudgivet: Anmeldelse af: K. E. Løgstrup: Den erkendelsesteoretiske Konflikt mellem den transcendentalfilosofiske Idealisme og Teologien, med efterskrift af Kees van Kooten Niekerk

Fink, H., 2012, In: Slagmark. 64, p. 147-49 3 p.

Praksis, praktisk filosofi, praksisfilosofi og pragmatisme: - bidrag til begrebsafklaring

Fink, H., 2012, In: Slagmark. 64, p. 15-25 11 p.

Efterskrift

Fink, H., Oct 2010, Den etiske fordring. Klim, p. 301-330 30 p.

Ingmar Persson, The Retreat of Reason: A Dilemma in the Philosophy of Life

Fink, H., 2009, In: Journal of Moral Philosophy. 6, p. 266-68 3 p.

John Dewey

Fink, H., 2009, Klassisk og moderne politisk teori. Kaspersen, L. B. & Loftager, J. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 589-599 10 p.

Det hyperkomplekse kulturbegreb anno 2008

Fink, H., 2008, In: Kritik. 187, p. 15-26 11 p.

I større sammenhæng

Fink, H., 2008, Viljen til Visdom: En bog om dannelse og uddannelse. Bertelsen et al., J. T. (ed.). Århus: Forlaget Slagmark, p. 92-99 8 p.

Oplysningens imperativ

Fink, H., 2008, Oplysningens verden: Idé, historie, videnskab og kunst. Høiris, O. & Ledet, T. (eds.). Århus: Aarhus Universitetsforlag, p. 569-582 14 p.

Three sorts of Naturalism: With a reply from John McDowell

Fink, H., 2008, John McDowell. Experience, Norm and Nature. Lindgaard, J. (ed.). Oxford: Blackwell Publishing, p. 52-71 20 p.

Når bedømmerne skal bedømmes: Om evaluering af kvalitet og relevans i den frie forskning

Fink, H., 2007, In: Humaniora. 22, 2, p. 18-22 4 p.

Om komplementariteten mellem den etiske fordring og alle personlige og sociale fordringer

Fink, H., 2007, Livtag med den etiske fordring. Bugge, D. & Sørensen, P. A. (eds.). Århus: Klim, p. 47-63 17 p.

The Conception of Ethics and the Ethical in K.E. Løgstrup's The Ethical Demand

Fink, H., 2007, Concern for the Other: Perspectives on the Ethics of K.E. Løgstrup. Andersen, S. & Niekerk, K. V. K. (eds.). Notre Dame, Indiana, U.S.A.: University of Notre Dame Press, p. 9-28 20 p.

Universitet og videnskab: Universiteternes idéhistorie, videnskabsteori og etik

Fink, H., Kjærgaard, P. C., Kragh, H. & Kristensen, J. E., 2007, København: Hans Reitzels Forlag. 223 p.

Three Sorts of Naturalism

Fink, H., 2006, In: European Journal of Philosophy. 14, 2, p. 202-221 20 p.

Etikkonceptionen i Den etiske fordring

Fink, H., 2005, In: Slagmark. 42, p. 89-101 12 p.

Fag og fagsamarbejde i gymnasiet

Fink, H., 2005, Almen studieforberedelse: Videnskabernes temaer og historie. Hansen, M. (ed.). København: Gyldendal, p. 9-24 16 p.

Om det etiske og det moralske hos Løgstrup og Habermas: Løgstrup og moralfilosofien

Fink, H., 2005, Løgstrups mange ansigter. Bugge, D., Böwadt, P. R. & Sørensen, P. A. (eds.). København: Forlaget Anis, p. 225-240 15 p.

Societal Issues in FP7

Siune, K., Fink, H., Klüver, L. & Kamper-Jørgensen, F., 2005, Notat 2005/6 ed., Dansk Center for Forskningsanalyse.

Almen studieforberedelse og kravet til universiteterne

Fink, H., 2004, In: Uddannelse. 37, 8, p. 12-16 5 p.

Humanistisk viden i et vidensamfund

Fink, H., Harder, P., Holm, P., Jakobsen, K. S., Pahuus, A. M. & Stjernfelt, F., 2004, København: Statens Humanistiske Forskningsråd, Forskningsstyrelsen. 79 p.

Om sociale konstruktioners virkelighed

Fink, H., 2004, Socialkonstruktivismen under debat: Om relativisme og realisme i kulturvidenskaberne. Widell, P. (ed.). Århus: Modtryk, p. 102-116 15 p.

Et mangfoldigt naturbegreb

Fink, H., 2003, Naturens værdi: Vinkler på danskernes forhold til naturen. København: Gad, 8 p.

Hvad naturvidenskab og humaniora deler

Fink, H., 2003, In: Humaniora. 18, 3, 4 p.

Justus Hartnack og analytisk filosofi

Fink, H. & Jensen, U. J., 2003, Topforskning ved Aarhus Universitet: - en jubilæumsantologi. Hansen, A. W. (ed.). Århus: Aarhus Universitetsforlag, 18 p.

Om naturbegrebet, menneskenes natur og plads i naturen

Fink, H., 2003, In: Filosofi. 15, 1, 16 p.

Samfundsfilosofi

Fink, H., 2003, Århus: Aarhus Universitetsforlag. 178 p.

Universitet og videnskab: Universitetets idéhistorie, videnskabsteori og etik

Fink, H. (ed.), Kjærgaard, P. C. (ed.), Kragh, H. (ed.) & Kristensen, J. E. (ed.), 2003, København: Hans Reitzels Forlag. 224 p.

Dannelse, Filosofi og Studium Generale

Fink, H., 2002, Dannelse Uddannelse Universiteter: Festskrift til Henning Lehmann den 31. januar 2002. Bach-Nielsen, . (ed.). Århus: Aarhus Universitetsforlag, 20 p.

Elementer af en almen værditeori: - med et vist henblik på æstetisk og kulturpolitisk evaluering

Fink, H., 2002. 16 p.

Humaniora & Sundhedsvidenskab

Jensen, U. J., Fink, H. & Lystbæk, C. T., 2002, Århus: Forlaget Philosophia.

Om menneskers natur og plads i naturen

Fink, H., 2002, Videnskab og værdier: Den humanistiske udfordring. Hastrup, K. (ed.). Historisk-filosofiske skrifter 25 ed. København: Universitets-Jubilæets danske Samfund, 13 p.

General Remarks on the Problem of the Unity of Science

Fink, H., 2001, The Problem of the Unity of Science. Agezzi, E. & Faye, J. (eds.). New Jersey: World Scientific, p. 81-89 9 p.

Nature Through Western Eyes

Fink, H., 2001, Forest in Culture - Culture in Forest: Research Centre on Forest and People in Thailand. Poulsen, E. (ed.). Tjele: Research Center Foulum, p. 21-33 13 p.

Bue og Bølge, Festskrift til Johan Fjord Jensen

Finnemann, N. O., Fink, H., Hougaard, J. & Larsen, F. S., 1999, Aarhus. 311 p.

Activities

"Naturen ynder at skjule sig": Heraklit og hvad siden fulgte

Hans Fink (Lecturer)

30 Jan 2008

Absolute Naturalism

Hans Fink (Lecturer)

26 Mar 2009

Against the Self-Images of the Age: MacIntyre and Løgstrup

Hans Fink (Lecturer)

6 Mar 2009

Almen Studieforberedelse og videnskabsteori

Hans Fink (Lecturer)

7 Jan 2011

Almen Studieforberedelse. Hvorfor og hvordan?

Hans Fink (Lecturer)

10 May 2007

Almen Studieforberedelse: Faglighed og saglighed i gymnasiet

Hans Fink (Participant)

21 Jan 20055 Dec 2005

Bedømmelsesudvalg vedr. Lektorat i anvendt etik (External organisation)

Hans Fink (Member)

18 Jun 20088 Dec 2008

Bestyrelsen for Aarhus Universitets Venner (External organisation)

Hans Fink (Member)

1 Feb 19971 Jul 2009

Bestyrelsen for Aarhus Universitets kursusejendom Sandbjerg Gods (External organisation)

Hans Fink (Member)

1 Feb 1985 → …

Bestyrelsen for Aarhus Universitetsforlag (External organisation)

Hans Fink (Member)

1 Feb 19951 Apr 2008

Bestyrelsen for Dansk Filosofisk Selskab (External organisation)

Hans Fink (Member)

14 May 19966 Mar 2010

Conceptions of Nature

Hans Fink (Lecturer)

18 Jan 2012

Contextual Ethics. Learning from Dewey and Løgstrup

Hans Fink (Lecturer)

14 Nov 2019

Dansk Filosofisk Selskabs årsmøde 2006

Hans Fink (Participant)

3 Mar 20064 Mar 2006

Dansk Filosofisk Selskabs årsmøde 2007

Hans Fink (Participant)

2 Mar 20073 Mar 2007

Democracy and Education 1916-2016

Hans Fink (Invited speaker)

5 Nov 2016

Eftertankens naturbegreb

Hans Fink (Lecturer)

1 Mar 2012

Ethical and Moral Normativity: Reflections on Habewrmas and Løgstrup

Hans Fink (Lecturer)

27 Feb 2009

Etik på grænsen mellem teologi og filosofi

Hans Fink (Lecturer)

25 Jun 2013

European Commission, Research Directorate-General (External organisation)

Hans Fink (Member)

1 Jul 20041 Aug 2008

Fagkomiteen for humaniora (External organisation)

Hans Fink (Member)

1 Jul 201030 Jun 2013

Faglighed og saglighed i gymnasiet

Hans Fink (Participant)

19 Jan 200628 Feb 2006

Fagligt udvalg vedrørende Bibliometrisk forskningsindikator (External organisation)

Hans Fink (Member)

15 May 2009 → …

Fagsamarbejde mellem tre fakulteter. Hvorfor? Hvordan?

Hans Fink (Lecturer)

12 Dec 2007

Forskerfusk og forfalskninger

Hans Fink (Lecturer)

5 Oct 2012

Forskningsfriheden på et moderne universitet

Hans Fink (Lecturer)

7 May 2009

Forskningsintegritet & etik, obligatorisk ph.d.-kursus, Arts

Jette Kofoed (Organizer), Line Dalsgård (Speaker), Nina Javette Koefoed (Speaker), Hans Fink (Speaker) & Morten Dige (Organizer)

4 Jun 202029 Jun 2020

Forskningsintegritet & etik, obligatorisk ph.d.-kursus, Arts

Jette Kofoed (Organizer), Finn Olesen (Organizer), Casper Andersen (Speaker), Hans Fink (Speaker) & Martijn van Beek (Speaker)

25 Aug 202017 Sep 2020

Forskningsstyrelsen, Ministeriet for Videnskab, teknologi og udvikling (External organisation)

Hans Fink (Member)

1 Aug 200231 Jul 2008

Fri forskning: Evaluering af kvalitet og relevans

Hans Fink (Lecturer)

12 Mar 2007

Hard, Soft and Absolute Naturalism

Hans Fink (Lecturer)

21 Oct 2011

Hard, Soft, and Absolute Naturalism

Hans Fink (Invited speaker)

21 Nov 2016

Harnessing European Diversity. A New Paradigm for the Humanities.

Hans Fink (Participant)

11 Jun 200712 Jun 2007

Hvad er en grænse?

Hans Fink (Lecturer)

3 Nov 2012

Hvad er etik egentlig?

Hans Fink (Lecturer)

26 Jul 2011

Hvad er etik egentlig?

Hans Fink (Lecturer)

1 Dec 2006

I den virkelige virkelighed.: Om Platon og religionens genkomst i antikken

Hans Fink (Lecturer)

20 Jan 2009

I virkeligheden

Hans Fink (Lecturer)

24 May 2007

Inquiry (Journal)

Hans Fink (Editor)

1 Jan 2008

John Dewey og pragmatismen

Hans Fink (Participant)

8 Feb 2005

K.E. Løgstrup som moralfilosof

Hans Fink (Lecturer)

28 Jun 2005

K.E. Løgstrup som moralfilosof

Hans Fink (Lecturer)

22 Nov 2005

Løgstrup on the Difference between Ethical and Moral Demands

Hans Fink (Lecturer)

4 Dec 2010

Løgstrup som moralfilosof

Hans Fink (Lecturer)

3 Oct 2006

Løgstrup som moralfilosof

Hans Fink (Lecturer)

2 May 2013

Løgstrup som moralfilosof

Hans Fink (Lecturer)

6 Mar 2006

Løgstrup som moralfilosof

Hans Fink (Lecturer)

5 Mar 2005

Løgstrup som moralfilosof

Hans Fink (Lecturer)

13 Mar 2007

Løgstrup som moralfilosof

Hans Fink (Lecturer)

11 Nov 2008

Management Committee of the EUROCORES Programme CNCC (Consciousness in a natural and cultural context) (External organisation)

Hans Fink (Member)

1 Jan 20051 Aug 2008

McDowell between Hegel and Wittgenstein I

Hans Fink (Participant)

13 May 200515 May 2005

McDowell between Hegel and Wittgenstein II

Hans Fink (Organizer)

18 May 200520 May 2005

Mennesket som alle tings målestok

Hans Fink (Lecturer)

23 Jan 2007

Menneskets natur og plads i naturen

Hans Fink (Lecturer)

23 Jan 2006

Modern Conceptions of Property

Hans Fink (Lecturer)

8 Jun 2009

Møde i programkomitéen for EUROCORESprogrammet LogICCC

Hans Fink (Participant)

21 Nov 200622 Nov 2006

Natur og Moral: Natursyn i filosofisk perspektiv

Hans Fink (Lecturer)

22 Nov 2008

Nature and Naturalism

Hans Fink (Invited speaker)

18 Oct 2016

Naturopfattelsen i Antikken

Hans Fink (Lecturer)

12 Sep 2007

Naturvidenskab og etik

Hans Fink (Lecturer)

26 Apr 2007

Nye teknologiers natur og plads i naturen

Hans Fink (Lecturer)

22 Mar 2012

Om den postmoderne anvendelse af Løgstrup

Hans Fink (Lecturer)

23 Nov 2007

Om enheden af det sande, det gode og det skønne.: Gensyn med Platons kritik af retorikken.

Hans Fink (Lecturer)

18 Jan 2011

Om grænsen mellem naturvidenskab og humaniora

Hans Fink (Lecturer)

26 Sep 2007

On the Value, Quality and Enjoyment of Food

Hans Fink (Lecturer)

7 Nov 2008

Oplysningens Imperativ

Hans Fink (Lecturer)

10 Nov 2008

Peer Review. Its Present and Future State

Hans Fink (Participant)

12 Oct 200614 Oct 2006

Platon som prisme for metafysik, politik, religion og kunst

Hans Fink (Lecturer)

25 Jan 2005

Praksisfilosofi mellem praktisk filosofi og pragmatisme

Hans Fink (Lecturer)

2 May 2011

Presentation of European Research Index for the Humanities

Hans Fink (Participant)

3 Apr 2007

Punktnedslag i krigens filosofi - Heraklit og Hegel

Hans Fink (Lecturer)

17 Jan 2012

Research Assessment and International Benchmarking

Hans Fink (Participant)

25 Jan 2007

Research Integrity & Ethics, Arts

Jette Kofoed (Organizer), Rubina Raja (Speaker), Mads Rosendahl Thomsen (Speaker), Finn Olesen (Organizer) & Hans Fink (Speaker)

2020

Sandhed og dannelse - før og nu, og nu som før.

Hans Fink (Lecturer)

3 Jul 2011

Socialitet og ideologi

Hans Fink (Lecturer)

24 Mar 2012

Somaaesthetics and Architecture. Some Comments

Hans Fink (Lecturer)

6 Jun 2011

The Concept of Justice

Hans Fink (Lecturer)

28 Jun 2012

The Ethical Demand and the Second Person Standpoint

Hans Fink (Lecturer)

19 Nov 2011

The Ethical Demand in the Philosophies of Løgstrup, Kierkegaard and Levinas

Hans Fink (Organizer)

19 Nov 201120 Nov 2011

Three Sorts of Naturalism

Hans Fink (Lecturer)

18 May 2005

Tillidsforståelsen i Den etiske fordring

Hans Fink (Lecturer)

7 Nov 2011

Udvalg vedr. bedømmelse af ph.d.-afhandling (External organisation)

Hans Fink (Member)

3 Apr 20075 Oct 2007

Udvalget for Studium Generale (External organisation)

Hans Fink (Member)

1 Feb 19981 Dec 2009

Veluxfondens udvalg til bedømmelse af ansøgninger om forskningmidler vedrørende Social Tillid (External organisation)

Hans Fink (Member)

1 Aug 20071 Nov 2007

Vi er jo selv natur: Træk af naturbegrebets historie

Hans Fink (Lecturer)

19 Jan 2010

Videnskab og etik

Hans Fink (Participant)

9 Feb 2006

Videnskabsteori i Almen Studieforberdelse

Hans Fink (Lecturer)

18 Jan 2007

Videnskabsteori i Almen Studieforberedelse

Hans Fink (Lecturer)

3 Sep 2007

Videnskabsteori i Almen Studieforberedelse

Hans Fink (Lecturer)

5 Nov 2008

Værdi og kultur - bløde ord i en hård tid?

Hans Fink (Lecturer)

23 Jul 2006