Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hans Estrup Andersen

Fosfortab fra det dyrkede areal til Stevning Dam, Hindemaj og Haderslev Dam: Kortlægning af risikoarealer og forslag til virkemidler

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

  • Department of Freshwater Ecology
  • Department of Biological Sciences, Plant Biology
Størrelsen af dyrkningsbidraget til søerne i Haderslev Dam-systemet er vurderet med to forskellige metoder til at udgøre ca. 42 % af den samlede tilførsel. En risikokortlægning med det nye, danske P-indeks viser, at i alt 15 % af det dyrkede areal er i højrisiko mht. fosfortab. P-indeks-kortlægningen beskriver risikoen for fosfortab fordelt på fire tabsveje: erosion, overfladisk afstrømning, udvaskning gennem jordmatricen og udvaskning gennem makroporer. For de kortlagte høj-risikoområder er effekten på fosfortabet, de tilhørende omkostninger og omkostningseffektiviteten gennemregnet for en række relevante virkemidler. I alt 20 forskellige kombinationer af virkemidler og tabsveje er analyseret.
Original languageDanish
PublisherDanmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
Number of pages38
Publication statusPublished - 2008
SeriesArbejdsrapport fra DMU
Number245

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 12198928