Aarhus University Seal

Hans Estrup Andersen

 1. Report
 2. Published
  Hvilken effekt har CAP13+ reformen haft på næringsstoffer, klima og biodiversitet? / Dalgaard, Tommy; Andersen, Hans Estrup; Blicher-Mathiesen, Gitte et al.
  2018. 75 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 3. Published
  Virkemidler til realisering af 2. generations vandplaner og målrettet arealregulering. / Eriksen, Jørgen (Editor); Jensen, Poul Nordemann (Editor); Jacobsen, Brian H. (Editor) et al.
  DCA - Blichers Allé 20, 8830 Tjele: DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2014. 327 p. (DCA rapport, Vol. 052).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 4. Published
  D4.1 Case study synthesis - Final Report. / Ferreira, Teresa; Panagopoulos, Yiannis; Bloomfield, John et al.
  2016. 626 p. (MARS Project Deliverables, Vol. 4.1).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 5. Published
  Landovervågningsoplande: Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1994. / Grant, R.; Blicher-Mathiesen, G.; Andersen, H. E. et al.
  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1995. 142 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 141).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 6. Published
  Landovervågningsoplande: Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1995. / Grant, R.; Jensen, P. G.; Andersen, H. E. et al.
  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1996. 147 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 175).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 7. Published
  Landovervågningsoplande: Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1996. / Grant, R.; Blicher-Mathiesen, G.; Andersen, H. E. et al.
  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1997. 141 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 210).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 8. Published
  Landovervågningsoplande: Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1997. / Grant, R.; Blicher-Mathiesen, G.; Andersen, H. E. et al.
  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1998. 156 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 252).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 9. Published
  Landovervågningsoplande 1998: NOVA 2003. / Grant, R.; Paulsen, I.; Andersen, H. E. et al.
  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1999. 152 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 293).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 10. Published
  Landovervågningsoplande 2001: NOVA 2003. / Grant, R.; Blicher-Mathiesen, G.; Andersen, H. E. et al.
  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2002. 125 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 420).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 11. Published
  Modellering af omkostningseffektive reduktioner af kvælstoftilførslerne til Limfjorden: Dokumentation af model og resultater. / Hasler, Berit; Hansen, Line Block; Andersen, Hans Estrup et al.
  Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 2015. 31 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 12. Published
  Omkostningseffektiv placering af fosforvirkemidler i forhold til søer: Indarbejdelse af fosfor i TargetEconN_P samt eksempler på resultater. / Hasler, Berit; Filippelli, Raphael; Levin, Gregor et al.
  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2023. 69 p. (Videnskabelig rapport fra DCE; No. 560).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 13. Published
  Tools for Assessing Phosphorus Loss from Nordic Agriculture. / Heckrath, G.; Bechmann, M.; Ekholm, P. et al.
  Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 2005. 139 p. (TemaNord, Vol. 2005:583).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 14. Published
  Vandmiljøplan II: Faglig vurdering. / Iversen, T. M.; Grant, R.; Blicher-Mathiesen, G. et al.
  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1998. 44 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 15. Published
  Deliverable 4.2-2: Stressor propagation through surface-groundwater linkages and its effect on aquatic systems. / Kaandorp, Vince; de Louw, Perry; Bloomfield, John et al.
  2017. 44 p. (MARS Project Deliverables, Vol. 4.2-2).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 16. Published
  Analyse af bedriftsøkonomiske konsekvenser og ændret fosforoverskud på typebedrifter ved scenarier for en ændret fosforregulering. / Knudsen, Leif; Birkemose, Torkild S. ; Rolighed, Jonas et al.
  SEGES, 2016.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 17. Published
  Identifikation af referencevandløb til implementering af vandrammedirektivet i Danmark. / Kristensen, Esben Astrup; Baattrup-Pedersen, Annette; Skriver, Jens et al.
  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2008. 55 p. (Faglig rapport fra DMU; No. 669).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 18. Published
  Attert, Luxembourg: Trend analysis, Retention and Source apportionment. Catchment report. / Kronvang, B.; Larsen, S. E.; Jensen, J. P. et al.
  Norwegian Institute for Water Research (NIVA), 2005. 26 p. (EUROHARP Report 16-2005; NIVA Report SNO 5079-2005).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 19. Published
  Enza, Italy: Trend Analysis, Retention and Source Apportionment. Catchment report. / Kronvang, B.; Larsen, S. E.; Jensen, J. P. et al.
  Norwegian Institute for Water Research (NIVA), 2005. 24 p. (EUROHARP Report 4-2004; NIVA Report SNO 4787-2004).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 20. Published
  Eurajoki, Finland. Trend analysis, Retention and Source Apportionment: Catchment report. / Kronvang, B.; Larsen, S. E.; Jensen, J. P. et al.
  Norwegian Institute for Water Research (NIVA), 2005. 26 p. (EUROHARP Report 13-2005;, Vol. Niva Report SNO 5004-2005).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 21. Published
  Guadiamar, Spain: Tend Analysis, Retention and Source Apportionment. Catchment Report. / Kronvang, B.; Larsen, S. E.; Jensen, J. P. et al.
  Norwegian Institute for Water Research (NIVA), 2005. 26 p. (EUROHARP Report 11-2005; NIVA Report SNO, Vol. 4942-2005).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 22. Published
  Gurk, Austria. Trend analysis, retention and source apportionment: Catchment Report. / Kronvang, B.; Larsen, S. E.; Jensen, J. P. et al.
  Norwegian Institute for Water Research (NIVA), 2004. 26 p. (EUROHARP 6-2004; NIVA Report SNO 4789).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 23. Published
  Kapos, Hungary Trend Analysis, Retention and Source Apportionment: Catchment report. / Kronvang, B.; Larsen, S. E.; Jensen, J. P. et al.
  Norwegian Institute for Water Research (NIVA), 2004. 28 p. (EUROHARP, Vol. 7-2004; NIVA report SNO 4790-2004).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 24. Published
  Lough Derg and Lough Ree, Ireland: Trend analysis, Retention and Source Apportionment. Catchment report. / Kronvang, B.; Larsen, S. E.; Jensen, J. P. et al.
  Norwegian Institute for Water Research (NIVA), 2004. 27 p. (EUROHARP Report 10-2004; NIVA report, Vol. SNO 4878-2004).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 25. Published
  River Odense, Denmark: Trend Analysis, Retention and Source Apportionment. Catchment report. / Kronvang, B.; Larsen, S. E.; Jensen, J. P. et al.
  Norwegian Institute for Water Research (NIVA), 2004. 27 p. (EUROHARP Report 2-2003; NIVA report SNO 4740-2003).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 26. Published
  Rönne Å, Sweden. Trend Analysis, Retention and Source Apportionment. Catchment report. / Kronvang, B.; Larsen, S. E.; Jensen, J. P. et al.
  Norwegian Institute for Water Research (NIVA), 2005. 25 p. (EUROHARP Report 19-2005; NIVA Report SNO 5122-2005).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

Previous 12 3 4 5 6 7 8 9 ...12 Next