Aarhus University Seal

Hans Estrup Andersen

 1. 1999
 2. Published
  Measured and Modelled Effects of Environmental Programs on Nitrate Leaching in Denmark. / Andersen, H. E.; Nordic Association of Agricultural Scientists (Editor).
  Nordisk Jordbrugsforskning. Nordic Association of Agricultural Scientists, 1999. p. 371-377 (Nordisk Jordbrugsforskning, Vol. 3).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 3. Published
  Landovervågningsoplande 1998: NOVA 2003. / Grant, R.; Paulsen, I.; Andersen, H. E. et al.
  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1999. 152 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 293).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 4. Published
  Subsurface Drainage Loss of Particles and Phosphorus from Field Plot Experiments and a Tile-Drained Catchment. / Laubel, A.; Jacobsen, O. H.; Kronvang, B. et al.
  In: Journal of Environmental Quality, Vol. 28, No. 2, 1999, p. 576-584.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 5. Published
  Agricultural Practices and Diffuse Nitrogen Pollution in Denmark: Empirical Leaching and Catchment Models. / Andersen, H. E.; Kronvang, B.; Larsen, S. E.
  In: Water Science and Technology, Vol. 39, No. 12, 1999, p. 257-264.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 6. 1998
 7. Published
  Kvælstofgødskning og -udvaskning ved aktuel landbrugspraksis: Landovervågningen. / Grant, R.; Andersen, H. E.; Larsen, S. E. et al.
  Kvælstofudvaskning og -balancer i konventionelle og økologiske produktionssystemer. ed. / E. S. Kristensen; J. E. Olesen. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, 1998. p. 27-41.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 8. Published
  Agricultural Practices and Diffuse Nitrogen Pollution in Denmark: Empirical Leaching and Catchment Models. / Andersen, H. E.; Kronvang, B.; Larsen, S. E. et al.
  3rd International Conference on Diffuse Pollution. Conference Proceedings, Edinburgh, Scotland, 31 August - 4 September 1998. ed. / International Association on Water Quality. International Association on Water Quality (IAWQ), 1998. p. 177-184.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 9. Published
  Long Term Monitoring Riverine Suspended Sediment and Total Phosphorus Transport as a Tool for Evaluating the Effects of River Restoration. / Andersen, H. E.; Svendsen, L. M.; Hansen, H. O. (Editor) et al.
  River Restoration '96 - Session Lectures Proceedings: International Conference Arranged by the European Centre for River Restoration. ed. / H. O. Hansen; B. L. Madsen. National Environmental Research Institute, 1998. p. 61-69.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 10. Published
  Vandmiljøplan II: Faglig vurdering. / Iversen, T. M.; Grant, R.; Blicher-Mathiesen, G. et al.
  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1998. 44 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 11. Published
  Landovervågningsoplande: Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1997. / Grant, R.; Blicher-Mathiesen, G.; Andersen, H. E. et al.
  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1998. 156 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 252).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 12. 1997
 13. Published
  Skjern Å: Diskussion og sammenfatning. / Svendsen, L. M.; Hansen, H. O.; Andersen, H. E. et al.
  Skjern Å: Sammenfatning af den eksisterende viden om de fysiske, kemiske og biologiske forhold i den nedre del af Skjern Å-systemet. ed. / L. M. Svendsen; H. O. Hansen. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1997. p. 105-123.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 14. Published
  Skjern Å's kemi. / Svendsen, L. M.; Larsen, S. E.; Andersen, H. E. et al.
  Skjern Å: Sammenfatning af den eksisterende viden om de fysiske, kemiske og biologiske forhold i den nedre del af Skjern Å-systemet. ed. / L. M. Svendsen; H. O. Hansen. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1997. p. 69-82.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 15. Published
  Landbrugets kvælstof- og fosforudvaskning. / Blicher-Mathiesen, G.; Grant, R.; Andersen, H. E.
  Vand & Jord. 1997. p. 180-183 (Vand & Jord; No. 5, Vol. 4).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 16. Published
  Skjern Å's fysik og sedimenttransport. / Andersen, H. E.; Larsen, S. E.; Laubel, A. R. et al.
  Skjern Å: Sammenfatning af den eksisterende viden om de fysiske, kemiske og biologiske forhold i den nedre del af Skjern Å-systemet. ed. / L. M. Svendsen; H. O. Hansen. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1997. p. 53-68.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 17. Published
  Transport af suspenderet stof og fosfor i den nedre del af Skjern Å-systemet. / Svendsen, L. M.; Andersen, H. E.; Larsen, S. E.
  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1997. 88 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 185).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 18. Published
  Landovervågningsoplande: Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1996. / Grant, R.; Blicher-Mathiesen, G.; Andersen, H. E. et al.
  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1997. 141 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 210).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 19. Published
  Suspended Sediment and Total Phosphorus Transport in a Major Danish River: Methods and Estimation of the Effects of a Coming Major Restoration. / Andersen, H. E.; Svendsen, L. M.
  In: Aquatic Conservation, Vol. 7, 1997, p. 265-276.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 20. 1996
 21. Published
  Landovervågningsoplande: Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1995. / Grant, R.; Jensen, P. G.; Andersen, H. E. et al.
  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1996. 147 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 175).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 22. Published
  Diffuse Nutrient Losses in Denmark. / Kronvang, B.; Græsbøll, P.; Larsen, S. E. et al.
  In: Water Science and Technology, Vol. 33, No. 4-5, 1996, p. 81-88.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 23. Published
  Loss of Dissolved and Particulate Phosphorus from Arable Catchments by Surface Drainage. / Grant, R.; Laubel, A. R.; Kronvang, B. et al.
  In: Water Research, Vol. 30, No. 11, 1996, p. 2633-2642.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 24. 1995
 25. Published
  Diffuse Nutrient Losses in Denmark. / Kronvang, B.; Græsbøll, P.; Larsen, S. E. et al.
  DIFusePOL '95: Proceeding of the Second International IAWQ Specialized Conference and Symposium on Diffuse Pollution, Brno & Prague, Czech Republic, August 13-18, 1995. Part II. Session 8. Large Studies of Diffuse Pollution. IAWQ, 1995. p. 426-431.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 26. Published
  Landovervågningsoplande: Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1994. / Grant, R.; Blicher-Mathiesen, G.; Andersen, H. E. et al.
  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1995. 142 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 141).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 27. 1994
 28. Published
  Landovervågningsoplande: Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1993. / Andersen, H. E.; Berg, P.; Blicher-Mathiesen, G. et al.
  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1994. 121 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 120).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 29. 1992
 30. Published
  Landovervågningsoplande: Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1991. / Andersen, H. E.; Blicher-Mathiesen, G.; Grant, R. et al.
  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1992. 146 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 64).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

Previous 1...8 9 10 11 12 Next