Aarhus University Seal

Hans Estrup Andersen

 1. 2004
 2. Published
  Risikoområder for jorderosion og fosfortab. / Kronvang, B.; Bøcher, P. K.; Olsen, P. et al.
  Vand & Jord. 2004. p. 110-114 (Vand & Jord; No. 3, Vol. 11).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 3. Published
  River Odense, Denmark: Trend Analysis, Retention and Source Apportionment. Catchment report. / Kronvang, B.; Larsen, S. E.; Jensen, J. P. et al.
  Norwegian Institute for Water Research (NIVA), 2004. 27 p. (EUROHARP Report 2-2003; NIVA report SNO 4740-2003).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 4. Published
  Videreudvikling af ådalstypologi: Grundvand- Overfladevand Interaktion (GOI). / Dahl, M.; Langhoff, J. H.; Kronvang, B. et al.
  Miljøstyrelsen, 2004. 163 p. (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, Vol. 16).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 5. Published
  Yorkshire-Ouse, England: Trend Analysis, Retention and Source Apportionment. Catchment Report. / Kronvang, B.; Larsen, S. E.; Jensen, J. P. et al.
  Norwegian Institute for Water Research (NIVA), 2004. 29 p. (EUROHARP Report 5-2004; NIVA report SNO, Vol. 4788-2004).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 6. 2003
 7. Published
  Drænvandets rolle - kvantitet og kvalitet. / Kronvang, B.; Hoffmann, C. C.; Andersen, H. E. et al.
  Samspil mellem grundvand og overfladevand: Helnan Marselis Hotel, Århus, 6. november 2003. ed. / ATV Jord og Grundvand. ATV, 2003. p. 61-67.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 8. Published
  HYdrokemisk interaktion mellem Grundvand og Overfladevand (HYGRO): En metode til klassificering af ådale i typeområder. / Nilsson, B.; Refsgaard, J. C.; Dahl, M. et al.
  Miljøstyrelsen, 2003. 121 p. (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, Vol. 10).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 9. Published
  Hydrology, Nutrient Processes and Vegetation in Floodplain Wetlands. / Andersen, H. E.
  National Environmental Research Institute, 2003. 35 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportPh.D. thesis

 10. Published
  Methodology to Classify Groundwater/Surface Water Interaction. / Nilsson, B.; Christensen, S.; Kronvang, B. et al.
  2003. Poster session presented at Poster presented at EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Nice, France.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 11. Published
  Nutrient trends in 17 European Catchments. / Larsen, S. E.; Kronvang, B.; Andersen, H. E.
  2003. Poster session presented at 7th International Specialised Conference on Diffuse Pollution and Basin Management, Dublin, Ireland.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 12. Published
  Source apportionment of nutrient loads in 17 European catchments. / Kronvang, B.; Larsen, S. E.; Andersen, H. E.
  2003. Poster session presented at 7th International Specialised Conference on Diffuse Pollution and Basin Management, Dublin, Ireland.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 13. Published
  Udvikling af empiriske fosformodeller. / Andersen, H. E.; Larsen, S. E.; Kronvang, B. et al.
  Faglig rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2003. p. 60-76 (Faglig rapport fra DMU, Vol. 470).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 14. 2002
 15. Published
  Catchment Based Analysis of the Relationship between Agricultural Practices and Diffuse N-Pollution of Surface Waters. / Andersen, H. E.; Kronvang, B.; Larsen, S. E. et al.
  2002. Poster session presented at 6th International Conference on Diffuse Pollution, Amsterdam, Netherlands.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 16. Published
  Catchment Based Analysis of the Relationship between Agricultural Practices and Diffuse N-Pollution of Surface Waters. / Andersen, H. E.; Kronvang, B.; Larsen, S. E. et al.
  Proceedings. 6th International Conference on Diffuse Pollution, Amsterdam, The Netherlands, 30 September - 4 October, 2002. International Water Association - IWA, 2002. p. 604-605.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 17. Published
  Landovervågningsoplande 2001: NOVA 2003. / Grant, R.; Blicher-Mathiesen, G.; Andersen, H. E. et al.
  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2002. 125 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 420).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 18. Published
  Nutrient Losses from Agriculture in The Nordic and Baltic Countries: Measurements in Small Agricultural Catchments and National Agro-Environmental Statistics. / Vagstad, N.; Stålnacke, P.; Andersen, H. E. et al.
  Nordic Council of Ministers, 2002. 74 p. (TemaNord, Vol. 2001:591).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 19. Published
  Overskud i vandbalancer. / Blicher-Mathiesen, G.; Andersen, H. E.
  Vand & Jord. 2002. p. 75-79 (Vand & Jord; No. 2, Vol. 9).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 20. Published
  The Impact of Land Use Changes on the Future Load of Nitrogen to a Danish Inlet: Quantification of Leaching from the Root Zone. / Jørgensen, J. O.; Müller-Wohlfeil, D.-I.; Kronvang, B. et al.
  In: IAHS Publication, Vol. 273, 2002, p. 183-188.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 21. 2001
 22. Published
  Analysis of the Hydrology and Flow of Nitrogen in 17 Danish Catchments. / Andersen, H. E.; Pedersen, M. L.; Jørgensen, J. O. et al.
  In: Water Science and Technology, Vol. 44, No. 7, 2001, p. 63-68.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 23. Published
  Oplandsanalyse. / Andersen, H. E.; Kronvang, B.; Larsen, S. E. et al.
  Faglig rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2001. p. 33-44 (Faglig rapport fra DMU, Vol. 378).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 24. 2000
 25. Published
  Analysis of the Hydrology and Flow of Nitrogen in 17 Danish Catchments. / Andersen, H. E.; Pedersen, M. L.; Jørgensen, J. O. et al.
  Proceedings. 4th International Conference on Diffuse Pollution, Bankok, Thailand, January 16-21, 2000. International Water Association - IWA, 2000. p. 188-195.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 26. Published
  Empirisk model til beregning af kvælstofudvaskning fra rodzonen. / Simmelsgaard, S. E.; Kristensen, K.; Andersen, H. E. et al.
  Danmarks Jordbrugsforskning, 2000. 67 p. (DJF Rapport - Markbrug, Vol. 32).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 27. Published
  Simulation der Vegetationsdynamik in Feuchtgrünland unter dem Einfluss sich wandelnder Standortbedingungen. / Schröder, H. K.; Andersen, H. E.; Hoffmann, C. C. et al.
  In: Gesellschaft fuer Oekologie. Verhandlungen, Vol. Band 30, 2000, p. 172.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 28. 1999
 29. Published
  Agricultural Practices and Diffuse Nitrogen Pollution in Denmark: Empirical Leaching and Catchment Models. / Andersen, H. E.; Kronvang, B.; Larsen, S. E.
  In: Water Science and Technology, Vol. 39, No. 12, 1999, p. 257-264.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 30. Published
  Landovervågningsoplande 1998: NOVA 2003. / Grant, R.; Paulsen, I.; Andersen, H. E. et al.
  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1999. 152 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 293).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 31. Published
  Measured and Modelled Effects of Environmental Programs on Nitrate Leaching in Denmark. / Andersen, H. E.; Nordic Association of Agricultural Scientists (Editor).
  Nordisk Jordbrugsforskning. Nordic Association of Agricultural Scientists, 1999. p. 371-377 (Nordisk Jordbrugsforskning, Vol. 3).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned