Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hanne Søndergaard Birkmose

Konkurrence mellem retssystemer: Delaware-effekten i et europæisk selskabsretligt perspektiv

Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

  • Department of Business Law
De seneste afgørelser fra EF-domstolen i sagerne Centros, Überseering og Inspire Art har gjort det muligt for de europæiske medlemsstater at konkurrere om at tiltrække selskaber ved at udbyde en attraktiv selskabslovgivning. Det har ofte været fremhævet i europæisk litteratur, at en sådan konkurrence er uønsket i EU, fordi det vil kunne medføre en udvanding af gældende lovgivning i de enkelte medlemsstater. Bogen opstiller forudsætningerne for konkurrence og på baggrund af de seneste afgørelser og direktivtiltag analyserer forfatteren, om der i dag er fri mobilitet på selskabsrettens område, og om der er skabt et grundlag for konkurrence mellem retssystemer i EU. Forfatteren vurderer desuden i bogen, om der er risiko for, at den øgede mulighed for konkurrence i EU vil medføre et kapløb mod laveste selskabsretlige fællesnævner til skade for blandt andet kreditorerne og minoritetsaktionærerne. Desuden analyseres det, om EU umiddelbart kan sammenlignes med USA, hvor muligheden for konkurrence mellem retssystemer ofte antages at have ført til et såkaldt "race to the bottom", også ofte betegnet som Delaware-effekten.
Translated title of the contributionKonkurrence mellem retssystemer - Delaware-effekten i et europæisk selskabsretligt perspektiv
Original languageDanish
PublisherKarnov Group
Number of pages384
ISBN (Print)8761908193
Publication statusPublished - 2004

    Research areas

  • international selskabsret, konkurrence mellem retssystemer, Delaware-effekten, lovvalgsteori, Centros, Überseering, Inspire Art, race to the top / bottom

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32341011