Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hanne Søndergaard Birkmose

Kommissionens direktiv om udøvelse af visse aktionærrettigheder: hvilken betydning får det for det danske aktionærdemokrati

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • Department of Business Law
  • Centre for International Business Law (CIBL)
Den danske og de skandinaviske selskabslovgivninger skal sikre, at aktionærerne kan kontrollere selskabet, og at generalforsamlingen er et reelt beslutningsforum, hvor aktionærerne kan træffe beslutning om alle forhold, som ikke positivt er henlagt til andre organer. Den stigende internationalisering og institutionalisering af kapitalmarkederne, der har fundet sted gennem de sidste årtier, medfører imidlertid, at aktionærernes muligheder for at deltage i generalforsamlingen vanskeliggøres. Det er naturligvis ikke kun Danmark, der står over for udfordringer, som følger af disse forandringer. Europa Kommissionen satte med sin handlingsplan i 2003 styrkelse af aktionærernes rettigheder på dagsordenen som et af de to vigtigste selskabsretlige politikmål i EU. Som en udløber heraf fremsatte Kommissionen i januar 2006 et forslag til et direktiv om aktionærernes udøvelse af stemmerettigheder. Efter flere ændringsforslag blev det vedtaget i juni 2007.  

Artiklen undersøger, i hvilket omfang direktivet vil påvirke den danske aktieselskabslov. Det undersøges ikke blot, hvilke ændringer der skal gennemføres, men tillige hvilke ændringer der bør gennemføres, således at den danske aktieselskabslov fortsat kan danne rammen for aktivt ejerskab og et effektivt aktionærdemokrati.

 

Original languageDanish
JournalNordisk Tidsskrift for Selskabsret
Volume2007
Issue2
Pages (from-to)60-78
Number of pages19
ISSN1399-140X
Publication statusPublished - 2007

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32357699