Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hanne Søndergaard Birkmose

Hvad sker der med beskyttelsen af aktionærernes interesser efter vedtagelsen af det 10. selskabsdirektiv og de øgede muligheder for selskabsretlige forumshopping?

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • Department of Business Law
Vedtagelsen af det 10. selskabsdirektiv om grænseoverskridende fusion har givet fornyet anledning til at overveje, om muligheden for grænseoverskridende omstrukturering medfører en øget risiko for, at aktionærerne interesser udvandes. Artiklen behandler selskabers forum shopping både i relation til selskabets stiftelse og til dets reinkorporation ved en grænseoverskridende fusion. Konklusionen er, at mens der ikke synes at være grund til bekymring ved stiftelsen, medfører forum shopping ved en grænseoverskridende fusion en øget risiko for, at beskyttelsen af aktionærerne udvandes, fordi det beslutningsgrundlag, som direktivet sikrer aktionærerne, giver ikke tilstrækkelig information om de konsekvenser fusionen har. Dette bør afhjælpes i den nationale implementeringslovgivning.
Original languageDanish
JournalNordisk Tidsskrift for Selskabsret
Issue3
Pages (from-to)108-124
Number of pages17
ISSN1399-140X
Publication statusPublished - 2006

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32351842