Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hanne Søndergaard Birkmose

Frygten for Delaware - monsteret fra USA?

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

I EU har det ofte været fremhævet, at konkurrence mellem medlemsstaterne inden for selskabsretten er uønsket, fordi det vil medføre den såkaldte Delaware-effekt - en udvanding af lovgivningen. Det undersøges indledningvist, hvorledes konkurrencen mellem retssystemer i relation til selskabsretten fungerer i USA, og hvilke incitamenter henholdsvis staterne og selskaberne har til at gå ind i konkurrencen. Dernæst undersøges det, i hvilket omfang europæiske selskaber har fri mobilitet og følgelig kan forum shoppe efter den mest fordelagtige lovgivning. Det konstateres, at der må skelnes mellem forum shopping ved selskabets stiftelse og senere reinkorporation, og at de største risici for aktionærerne forekommer ved reinkorporation af selskabet. Da det p.t. ikke er muligt at reinkorporere et selskab i EU, undersøges det, hvorvidt de amerikanske erfaringer vil kunne overføres på europæiske forhold, såfremt der i EU åbnes op for reinkorporationer. Dette konkluderes ikke at være tilfældet, blandt andet på grund af væsentlige forskelle i den dominerende ejerstruktur og andelen af børsnoterede selskaber. Endvidere synes de europæiske stater ikke at have samme incitamenter som som amerikanske stater til at gå ind i konkurrencen. Det konkluderes, at myten om monsteret "Delaware-effekten" ikke fuldstændigt kan manes til jorden, men at det tyder på, at konkurrence i EU ikke vil skabe en monster af sammen dimensioner.
Translated title of the contributionFrygten for Delaware - monsteret fra USA?
Original languageDanish
JournalNordisk Tidsskrift for Selskabsret
Issue3/4
Pages (from-to)291-313
Number of pages23
ISSN1399-140X
Publication statusPublished - 2000

    Research areas

  • Selskabsret, Delaware-effekt, Konkurrence mellem retssystemer, EU-selskabsret, Forum shopping, Centros, Reinkorporation

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32317883