Aarhus University Seal

Hanne Bess Boelsbjerg

Oplevelser af othering blandt pårørende til minoritetspatienter med palliative behov

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

DOI

Baggrund: Kompleksiteten i den palliative indsats kan reducere lige adgang til sundhed for patienter og pårørende med anden etnisk baggrund. Begrænsninger i tilgangen til ressourcer i kommunalt og regionalt regi kan opleves som udtryk for forskelsbehandling gennem othering, dvs. at blive gjort fremmed.

Metode: Undersøgelsen bestod af feltarbejde på fire medicinske afdelinger, tilbagevendende interview og observationer med patienter samt interview med pårørende og professionelle omsorgsydere, som patienterne henviste til.

Resultater: Ud af de 16 patientforløb, der resulterede i 54 interview, er der udvalgt en case, der redegør for, hvordan pårørende med anden etnisk baggrund kan opleve othering i kommunalt regi. Casen beskriver oplevelsen af, at éns nærmeste bliver fremmedgjort gennem manglende sprogkendskab og ved at blive behandlet ʼforkertʼ. Det kan resultere i, at man som pårørende fatter mistillid til kommunale aktører.

Konklusion: Othering kan opleves som følge af strukturelle forhold og gennem interaktioner med kommunale aktører i forbindelse med at have palliative behov. Som pårørende til en patient med anden etnisk baggrund opleves othering på baggrund af et udvidet ansvar for patienten og vurderes som stærkt belastende.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Omsorgsforskning
Volume8
Issue2
Pages (from-to)45–56
Number of pages12
ISSN2387-5976
DOIs
Publication statusPublished - Sep 2022

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 284350913