Aarhus University Seal

Hanne Bess Boelsbjerg

Hvordan oplever vi kærlighed? Mikrofænomenologi som metode til beskrivelse af subjektive oplevelser

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Documents

Links

Det mikrofænomenologiske interview tilbyder antropologien en
tilgang til at undersøge, hvordan vi som mennesker oplever den
verden, vi er en del af. Metoden tager udgangspunkt i konkrete
og som regel ganske korte subjektive oplevelser. Gennem en
ikke-inducerende interviewteknik guides den interviewede til
at genkalde sig en konkret oplevelse, hvorefter intervieweren
systematisk spørger ind til, hvordan oplevelsen udfoldede sig.
Teknikken gør det muligt at beskrive aspekter i en oplevelse,
som vi ellers normalt ikke er opmærksomme på. I denne artikel
demonstreres metoden gennem eksempler fra et antropologisk
forskningsprojekt om oplevelser af kærlighed.
Translated title of the contributionHow do we experience love?: Micro-Phenomenology as a method to describe subjective experiences
Original languageDanish
JournalJordens Folk - Etnografisk Tidsskrift
Volume56
Issue2
Pages (from-to)59-69
Number of pages10
ISSN0021-7484
Publication statusPublished - 2021

    Research areas

  • Micro-phenomenology, Love

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 229824415