Gregor Levin

Senior Advisor

Profile photo

Gregor Levin

Senior Advisor

  • Department of Environmental Science - Environmental social science and geography
  • CBIO - Centre for Circular Bioeconomy, Foulum - CBIO - Centre for Circular Bioeconomy, Roskilde
Postal address:
Frederiksborgvej 399
7407, 135
4000
Roskilde
Denmark
Postal address:
Frederiksborgvej 399
4000
Roskilde
Denmark

Email: gl@envs.au.dk

Phone: +4587158664

Research outputs

Implications of low Carbon City sustainability strategies for 2050

Harris, S., Weinzettel, J. & Levin, G., Jul 2020, In : Sustainability (Switzerland). 12, 13, 23 p., 5417.

Modeling urban background air pollution in Quito, Ecuador

Valencia, V. H., Hertel, O., Ketzel, M. & Levin, G., Apr 2020, In : Atmospheric Pollution Research. 11, 4, p. 646-666 21 p.

High-resolution assessment of road traffic noise exposure in Denmark

Thacher, J. D., Poulsen, A. H., Raaschou-Nielsen, O., Jensen, A., Hillig, K., Roswall, N., Hvidtfeldt, U., Jensen, S. S., Levin, G., Valencia, V. H. & Sørensen, M., Mar 2020, In : Environmental Research. 182, 9 p., 109051.

Analyser af beskyttelseshensyn i forhold til § 3-beskyttede vandløb

Levin, G., Sep 2019, 14 p.. (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

Evaluering af vedligehold af § 3-registreringen

Levin, G., 4 Apr 2019, (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

Economic benefits of reducing agricultural N losses to coastal waters for seaside recreation and real estate value in Denmark

Andersen, M. S., Levin, G. & Odgaard, M. V., Mar 2019, In : Marine Pollution Bulletin. 140, p. 146-156 11 p.

Applying LPIS data to assess loss of agricultural land – experiences from Flanders and Denmark

Kerselaers, E. & Levin, G., Jan 2019, In : Geografisk Tidsskrift - Danish Journal of Geography. 119, 1, p. 17-29 13 p.

BASEMAP03: Technical documentation of the method for elaboration of a land-use and landcover map for Denmark

Levin, G., 2019, Aarhus: Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 86 p. (Technical Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy; No. 159).

Military land use and the impact on landscape: A study of land use history on Danish Defence sites

Svenningsen, S. R., Levin, G. & Linnet Perner, M., 2019, In : Land Use Policy. 84, May, p. 114-126 13 p.

Validation of land use / land cover changes for Denmark

Johannsen, V. K., Levin, G., Caspersen, O. H., Nord-Larsen, T. & Sørensen, I. H., 30 Nov 2018, University of Copenhagen, Department of Geosciences and Natural Resource Management. 23 p.

Militær arealanvendelse i et historisk perspektiv

Svenningsen, S. R., Levin, G. & Linnet Perner, M., 14 Jun 2018, 280 ed. DCE - Nationalt Center for Milljø og Energi. 73 p. (Videnskabelig rapport fra DCE).

Documentation of method for estimation of biomass change from non forest woody vegetation in Denmark

Levin, G. & Angelidis, I., 2018, (In preparation) Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. (DCE Technical reports).

Land-use trends related to Natura2000 sites in Denmark

Levin, G., Nainggolan, D. & Frederiksen, P., 2018, In : Land Use Policy. 76, p. 432-441

Landowners’ motivation for adopting perennial energy crops: Drivers, barriers, and neighbourhood effects

Konrad, M. T. H., Levin, G. & Termansen, M., 2018, In : European Review of Agricultural Economics. 45, 5, p. 809-829

Military land use and the impact on nature and landscape a study of Danish military areas 1900 - 2017

Svenningsen, S. R., Levin, G., Linnet Perner, M. & Nielsen, T. T., 2018, p. 17. 1 p.

Reducing nitrogen leaching from fertilizers to surface waters: catchment specific indicators of economic benefits: paper presented at World Conference of Environmental and Resource Economics, Gothenburg 25-29 June 2018

Andersen, M. S., Levin, G. & Odgaard, M. V., 2018. 18 p.

Scientific analysis on the designation of Natura 2000 sites and the status of nature and effort: The Danish situation

Fredshavn, J. R., Nygaard, B., Bak, J. L., Bladt, J. & Levin, G., 2018, Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©. 34 p. (Technical Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy; No. 116).

Udbredelse og udvikling af ammoniakfølsom natur

Levin, G. & Nygaard, B., Nov 2017, DCE - Nationalt Center for Milljø og Energi. 40 p. (Videnskabelig rapport fra DCE; No. 246, Vol. 2017).

Agricultural registers for the assessment of landscape changes: Options and challenges for the application of IACS and LPIS data

Levin, G., Sep 2017.

Basemap02: Technical documentation of a model for elaboration of a land-use and land-cover map for Denmark

Levin, G., Iosub, C-I. & Rudbeck Jepsen, M., 15 Mar 2017, Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 64 p.

Afdækning af usikkerheder ved brug af LULUCF-kreditter

Gyldenkærne, S., Levin, G., Lærke, P. E., Elsgaard, L., Olesen, J. E. & Taghizadeh-Toosi, A., 2017, 29 p.. (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi og DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

Assessment of changes in formations of non-forest woody vegetation in southern Denmark based on airborne LiDAR

Angelidis, I., Levin, G., Díaz-Varela, R. & Malinowski, R., 2017, In : Environmental Monitoring and Assessment. 189, p. 437

Udvikling og afprøvning af metode til modellering af økosystemtjenester og biodiversitetsindikatorer - med henblik på kortlægning af synergier og konflikter ved arealtiltag

Termansen, M., Konrad, M. T. H., Levin, G., Hasler, B., Thorsen, B. J., Aslam, U., Andersen, H. E., Bojesen, M., Hedemark Lundhede, T., Panduro, T. E. & Strange, N., 2017, DCE - Nationalt Center for Milljø og Energi. 81 p.

Geografiske analyser af § 3-registrerede arealer: Analyser af overlap mellem § 3-registrerede arealer og andre geografiske data

Levin, G., 9 Dec 2016, 213 ed. Aarhus Universitet: Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 47 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

Arealer, urbanisering og naturindhold i kystnærhedszonen, strandbeskyttelses-linjen og klitfredningslinjen

Levin, G., 25 Sep 2016, 15 p.. No. 21055, Sep 25, 2015.

The decline of the Starling Sturnus vulgaris in Denmark is related to changes in the extent and intensity of cattle grazing

Heldbjerg, H., Fox, A. D., Levin, G. & Nyegaard, T., 6 Jun 2016, In : Agriculture, Ecosystems & Environment. 230, 1, p. 24-31 8 p.

Påvirkning på landskab

Frederiksen, P. & Levin, G., 2016, Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst. p. 122-125

The significance of spatial fragmentation of land ownership for occurrence of scrubs on semi-natural grasslands

Levin, G. & Nainggolan, D., 2016, In : Landscape Ecology. 31, 9, p. 2031-2044 14 p.

Byens grønne struktur: Natur og miljø i bylandskabet

Petersen, L. K., Ejrnæs, R., Levin, G., Jensen, A. & Zandersen, M., 22 Jun 2015, Aarhus Universitetsforlag. 100 p. (MiljøBiblioteket; No. 2).

Status for kortlægning af økosystemer, økosystemtjenester og deres værdier i Danmark

Termansen, M., Levin, G., Hasler, B., Jacobsen, J., Lundhede, T. & Jellesmark Thorsen, B., Apr 2015, (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 147).

Decrease in Danish semi-natural grassland - a social construct or a real-world change?

Svenningsen, S. R., Levin, G. & Jepsen, M. R., 2015, In : Geografisk Tidsskrift. 115, 2, p. 157-166 10 p.

Småbiotoper 2007 og 2013

Fredshavn, J. R., Levin, G. & Nygaard, B., 2015, Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 38 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Vol. 143).

Parcelhushaven - en del af byens natur

Petersen, L. K., Levin, G., Ejrnæs, R., Zandersen, M., Jensen, A. & Brunbjerg, A. K., Apr 2014, Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 88 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 90).

Categorical information for assessments of land use change. Opportunities and challenges

Levin, G., 2014, Advances in Spatial Typologies: How to move from concepts to practice?: Proceedings from IALE-Europe Thematic Workshop, 4 and 5 July 2014, Lisbon. p. 41-42 2 p.

Estimating land use / land cover changes in Denmark from 1990 - 2012: Technical documentation for the assessment of land use / land cover changes for estimation of carbon dioxide fixation in soil

Levin, G., Kastrup Blemmer, M., Gyldenkærne, S., Johannsen, V. K., Caspersen, O. H., Petersen, H. S., Karlsson Nyed, P., Becker, T., Bruun, H. G., Fuglsang, M., Münier, B., Bastrup-Birk, A. & Nord-Larsen, T., 2014, Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy. 34 p. (Technical Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy; No. 38).

Methodlology to estimate loss of semi-natural grasslands due to shrub encroachment in Denmark from 1965 to 2010: A sample based study using dot grids on aerial photos

Hellesen, T. & Levin, G., 2014, In : Journal of Land Use Science. 9, 3, p. 331-348 18 p.

Applying parcel-specific land-use data for improved monitoring of semi-natural grassland in Denmark

Levin, G., 2013, In : Environmental Monitoring and Assessment. 185, 3, p. 2615-2625

Opgørelse for plejekrævende naturarealer: Beskrivelse af anvendt data og metode samt præsentation af resultater for opgørelse over arealstørrelser af plejekrævende naturarealer i Danmark

Levin, G., 2013, Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 31 p. (Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 24).

Semantically based reclassification of Danish land-use and land-cover information

Rudbeck Jepsen, M. & Levin, G., 2013, In : International Journal of Geographical Information Science. 27, 12, p. 2375-2390

Scenario Realism and Welfare Estimates in Choice Experiments: - A Non-Market Valuation Study on the European Water Framework Directive

Kataria, M., Bateman, I., Christensen, T., Dubgaard, A., Hasler, B., Hime, S., Ladenburg, J., Levin, G., Martinsen, L. & Nissen, C., Feb 2012, In : Journal of Environmental Management. 94, 1, p. 25-33 8 p.

Analyse af behovet for græsning og høslæt på beskyttede naturarealer. Areal, biomasse og antal græsningsdyr

Nygaard, B., Levin, G., Bladt, J., Holbeck, H. B., Brøndum, W., Spleth, P. & Ejrnæs, R., 2012, Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©. (Teknisk rapport; No. 13).

Basemap: Technical documentation of a model for elaboration of a land-use and land-cover map for Denmark

Levin, G., Kastrup Blemmer, M. & Nielsen, M. R., 2012, Roskilde: Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy. 47 p. (Technical Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy; No. 11).

Indicator framework for measuring quantity and quality of biodiversity-Exemplified in the Nordic countries

Normander, B., Levin, G., Auvinen, A-P., Bratli, H., Stabbetorp, O., Hedblom, M., Glimskär, A. & Gudmundsson, G. A., 2012, In : Ecological Indicators. 13, 1, p. 104-116

Omkostninger ved hensigtsmæssig drift og pleje af arealer med naturplejebehov indenfor Natura 2000 og Naturbeskyttelseslovens §3: Teknisk rapport vedr. delprojekt 3 i projektet Sikring af plejekrævende lysåbne naturtyper i Danmark

Hasler, B., Christensen, L. P., Martinsen, L., Källstrøm, M. N., Levin, G., Dubgaard, A. & Jespersen, H. M. L., 2012, Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 51 p. (Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 12, Vol. 2012).

Omkostninger ved hensigtsmæssig drift og pleje af arealer med naturplejebehov indenfor Natura 2000 og Naturbeskyttelseslovens §3: Teknisk rapport vedr. delprojekt 3 i projektet: Sikring af plejekrævende lysåbne naturtyper i Danmark

Dubgaard, A., Jespersen, H. M. L., Hasler, B., Christensen, L. P., Martinsen, L., Källstrøm, M. N. & Levin, G., 1 Dec 2011

Rumlige analyser af lysåbne naturtyper i Danmark: Teknisk rapport vedrørende etablering af basiskort over lysåbne naturtyper og beregning af indikatorer for naturportentiale

Levin, G., 1 Nov 2011, 32 p.. No. 03-9573, Jul 31, 2011.

Anvendeligheden af GIS: Til at skabe mere sammenhængende natur for derved at fremme biodiversiteten

Winstrup, M. & Levin, G., 2011. 1 p.

Danmarks biodiversitet 2010: Status, udvikling og trusler

Asferg, T. (ed.), Ejrnæs, R. (ed.), Hansen, A. S. (ed.), Wiberg-Larsen, P., Holm, T. E., Josefson, A. B., Strandberg, B., Nygaard, B., Andersen, L. W., Winding, A., Termansen, M., D.D. Hansen, M., Søndergaard, M., Lundsteen, S., Baattrup-Pedersen, A., Kristensen, E. A., Krogh, P. H., Simonsen, V., Hasler, B. & Levin, G., 2011, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 152 p. (Faglig rapport fra DMU; No. 815).

Kortlægning af naturplejebehov: Notat vedr. delprojekt 1 i projektet: Sikring af plejekrævende lysåbne naturtyper i Danmark

Nygaard, B., Levin, G., Buttenschøn, R. & Ejrnæs, R., 2011, 37 p.. Aug 01, 2011.

Velfærdsøkonomiske aspekter

Termansen, M., Hasler, B. & Levin, G., 2011, Danmarks biodiversitet 2010: Status, udvikling og trusler. Asferg, T., Ejrnæs, R. & Skjoldborg Hansen, A. (eds.). Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, p. 133-144

Abolition of set-aside schemes and its impacts on habitat styructure in Denmark from 2007-2008

Levin, G., 2010, Mapping and monitoring of nordic vegetation and landscapes. Bryn, A., Dramstad, W. & Fjellstad, W. (eds.). p. 67-70 4 p. (Viten fra Skog og Landskap; No. 10, Vol. 1).

Abolition of set-aside schemes, associated impacts on habitat structure and modelling of potential effects of cross-farm regulation

Levin, G. & Jepsen, M. R., 2010, In : Ecological Modelling. 221, 22, p. 2728-2737

Applying parcel-specific land-use data to map conflicts and convergences between agriculture and biodiversity in Denmark

Levin, G., 2010. 1 p.

Miljøet i et geografisk perspektiv

Frederiksen, P. (ed.), Birr-Pedersen, K., Jensen, M. T., Jensen, S. S., Levin, G., Münier, B., Tamstorf, M. P. & Aastrup, P., 2010, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet og Forlaget Hovedland. 96 p. (Miljøbiblioteket; No. 18).

Scenario Realism and Welfare Estimates in Choice Experiments Evidence from a study on implementation of the European Water Framework Directive in Denmark

Kataria, M., Hasler, B., Christensen, T., Martinsen, L., Nissen, C., Levin, G., Dubgaard, A., Ladenburg, J., Bateman, I. & HIme, S., 2010.

Testing different approaches to Benefit Transfers between two sites in the same country, valuing the improvement of water quality

Källstrøm, M. N., Hasler, B., Olsen, S. B., Brodersen, S. L., Ørby, P. V. & Levin, G., 2010. 19 p.

Abolition of set-aside schemes and its impact on habitat connectivity in Denmark from 2007 - 2008

Levin, G., 2009.

An Index to Measure Effects of a Declining Area of Set-aside Land on Habitat-connectivity in Denmark

Levin, G., 2009, 24th Annual Landscape Ecology Symposium: Landscape Patterns and Ecosystem Processes.

State of biodiversity in the Nordic countries: An assessment of progress towards achieving the target of halting biodiversity loss by 2010

Normander, B., Levin, G., Auvinen, A-P., Bratli, H., Stabbetorp, O., Hedblom, M., Glimskär, A. & Gudmundsson, G. A., 2009, Nordic Council of Ministers. 130 p. (TemaNord; No. 509).

Arealanvendelse i Danmark siden slutningen af 1800-tallet

Levin, G. & Normander, B., 2008, Roskilde: Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 46 p. (Faglig rapport fra DMU; No. 682).

Connectivity of nature in the Nordic countries (CONNOR): Assessing landscape structure in habitat monitoring in the Nordic countries - potential approaches, methods and data. Proceedings from the workshop at Roskilde Vandrehjem, Denmark, 14-15 May 2008

Levin, G. (ed.), Fjellstad, W. J. (ed.), Hedblom, M. (ed.), Rehunen, A. (ed.) & Münier, B. (ed.), 2008, In : TemaNord. 2008:571, 76 p.

Indikatorer til belysning af kommunernes indsats på natur- og miljøområdet: Resultater fra projektet Grønne Kommuner. Rekvirent, Danmarks Naturfredningsforening

Levin, G., Münier, B., Fuglsang, M. & Frederiksen, P., 2008, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 47 p.

Land-use consequences of changing functions in rural landscapes: Searching for stability and changeability in space and time

Levin, G., 2008, Impact assessment of land use changes: International Conference, April 6th-9th, 2008. Oliver, D. & Katharina, H. (eds.). Humboldt University, p. 73

Relationships between Danish organic farming and landscape composition

Levin, G., 2007, In : Agriculture, Ecosystems & Environment. 120, 2-4, p. 330-344

Økologisk jordbrug gavner landskabet: Økologisk jordbrug gavner landskabets funktion som levested for vilde dyr og planter. Den positive effekt er dog ikke et tilsigtet resultat af den økologiske driftsform

Levin, G., 2007, In : Forskningsnytt om Økologik Landbruk i Norden. 2007, 2, p. 14-16

Aggregation of indicators for biological diversity in the Nordic countries: Proceedings and recommendations from the workshop at Tune Landboskole, Denmark, 29-30 March 2006

Normander, B., Glimskär, A., Stabbetorp, O., Auvinen, A., Levin, G. & Gudmundsson, G. A., 2006, Nordic Council of Ministers. 47 p. (TemaNord; No. 554, Vol. 2006).

Dynamics of Danish Agricultural Landscapes and the Role of Organic Farming

Levin, G., 2006, National Environmental Research Institute. 150 p.

Farm size and landscape composition in relation to landscape changes in Denmark

Levin, G., 2006, In : Geografisk Tidsskrift. 106, 2, p. 45-59

Indikatorer for landskabsændringer. Analyser af Komplekse landskabsændringer på baggrund af RUCs småbiotops-undersøgelse: Rekvirentrapport

Levin, G. & Brandt, J., 2006, Skov- og Naturstyrelsen. 71 p.

Miljøkonsekvenser ved afbrænding af husdyrgødning med sigte på energiudnyttelse - scenarieanalyse for et udvalgt opland

Schou, J. S., Gyldenkærne, S., Grant, R., Elmegaard, N., Palmgren, F. & Levin, G., 2006, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 48 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 575).

Structural development in Danish agriculture and its implications for farmland nature

Levin, G., Langer, V., Frederiksen, P., Langeveld, H. (ed.) & Röling, N. (ed.), 2006, Changing European farming systems for a better future - New visions for rural areas. Langeveld, H. & Röling, N. (eds.). Wageningen Academic Publishers, p. 424-429

Større naturkvalitet i økologiske jordbrug end i konventionelle?

Frederiksen, P., Langer, V. & Levin, G., 2006, In : Global Oekologi. 13, 3, p. 13-14

Landets natur og miljøtilstand

Christensen, N., Levin, G., Frederiksen, P., Münier, B., Thomsen, M., Fauser, P., Gyldenkærne, S., Bach, H. (ed.), Christensen, N. (ed.), Gudmundsson, H. (ed.), Jensen, T. S. (ed.) & Normander, B. (ed.), 2005, Faglig rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, p. 105-125 (Faglig rapport fra DMU, Vol. 550).

Landscape Metrics as a Contribution to the Differentiation of Danish Landscapes

Frederiksen, P., Levin, G., Münier, B. & Groom, G. (ed.), 2004, In : ANP. 2004:705, p. 155-165

Beschreibung und Differenzierung der dänischen Agrarlandschaft anhand von räumlichen Strukturindexen

Levin, G. & Frederiksen, P., 2003.

Land use development under conditions of easy market access in a mountainous environment of the Ecuadorian Andes

Levin, G., 2003.

Land use driven conditions for habitat structure: A case study from the Ecuadorian Andes

Levin, G. & Reenberg, A., 2002, In : Geografisk Tidsskrift. 102, p. 79-92

Activities

Geografisk Tidsskrift - Danish Journal of Geography (Journal)

Gregor Levin (Editor)

1 Jan 20181 Mar 2019

IALE 2017 European Landscape Ecology Cogress

Gregor Levin (Participant)

9 Dec 2017

Irish Environmental Protection Agency (EPA)

Gregor Levin (Visiting researcher)

27 Sep 201730 Sep 2017

økosystemtjenester: Baggrund og resultater fra MAES1 og MAES2 projekterne

Gregor Levin (Lecturer)

16 Dec 2015

Parcelhushaven: en del af byens grønne struktur

Gregor Levin (Lecturer)

27 Oct 2015

Land Use Policy (Journal)

Gregor Levin (Reviewer)

1 Aug 20151 Oct 2015

Improvement of coastal dune environments on the Danish wadden sea islands

Gregor Levin (Examiner)

15 Jun 2015

Tourism affecting cultures: The case of Uluru-Kata Tjuta National Park

Gregor Levin (Examiner)

15 Jun 2015

URBIA - Urban biodiversity award (External organisation)

Gregor Levin (Member)

3 Jun 2015

Ecological Indicators (Journal)

Gregor Levin (Reviewer)

1 Dec 2014

Land (Journal)

Gregor Levin (Reviewer)

30 Nov 2014

Nyere metoder til overvågning af arealanvendelse og arealdække

Gregor Levin (Lecturer)

30 Oct 2014

Private gardens - part of the urban green infrastructure

Gregor Levin (Participant)

28 Oct 2014

IALE-Europe Thematic Workshop 2014

Gregor Levin (Participant)

4 Jul 20145 Jul 2014

Effects of nitrogen deposition along a forest edge within an agricultural landscape: a field study in a beech forest in North Jutland

Gregor Levin (Examiner)

25 Jun 2014

An exploratory spatial analysis of illegal coca cultivation and deforestation in Colombia using local indicators of spatial association (Journal)

Gregor Levin (Reviewer)

15 Aug 201229 Sep 2012

Nye tilgange til arealkortlægning og monitering i Danmark

Gregor Levin (Organizer)

8 Jun 2012

ESRI brugerklup møde 2010

Gregor Levin (Invited speaker)

25 Nov 2010

Alter-Net Conference: Ecosystem services and biodiversity - what is the link between the two?

Gregor Levin (Invited speaker)

3 Nov 2010

Ecological Modelling (Journal)

Gregor Levin (Reviewer)

2010

NJF seminar 424: Mapping and Monitoring of Nordic Vegetation and Landscapes

Gregor Levin (Other)

9 Dec 2009

2009 US-IALE Symposium: Coupling Humans And Complex Ecological Landscapes

Gregor Levin (Invited speaker)

12 Apr 2009

Environmental Science & Policy (Journal)

Gregor Levin (Editor)

1 Jan 2009

Geografisk Tidsskrift (Journal)

Gregor Levin (Editor)

1 Jan 2009

Assessing landscape structure in habitat monitoring in the Nordic countries- potential approaches, methods and data

Gregor Levin (Organizer)

14 May 200815 May 2008

Impact assessment of land use changes

Gregor Levin (Invited speaker)

2008

Overcoming discrepancies in scale between stratified sampled landscape monitoring and CORINE land cover registration

Gregor Levin (Invited speaker)

8 Jul 200712 Jul 2007

Overcoming discrepancies in scale between stratified sampling based landscape monitoring and CORINE land cover registration

Gregor Levin (Invited speaker)

25 Oct 200626 Oct 2006

NJF seminar 385 Landscape Change

Gregor Levin (Invited speaker)

15 Jun 2006

7th European IFSA Symposium: New visions for rural areas

Gregor Levin (Invited speaker)

8 May 2006

Changing agricultural landscapes - investigations on long term landscape development and nature amenities in Denmark

Gregor Levin (Invited speaker)

18 May 200519 May 2005

European IALE congress: Landscape ecology in the Mediterranean"

Gregor Levin (Invited speaker)

1 Apr 2005

6th IFSA European Symposium: European Faraming and Society in Search of a New Social Contract

Gregor Levin (Invited speaker)

2 Apr 2004

Press/Media

Biodiversitet og klimatilpasning – har vi plads i baghaven?

Lars Kjerulf Petersen, Marianne Zandersen, Anne Jensen, Rasmus Ejrnæs & Gregor Levin

11/06/2013

1 item of Media coverage

Ny forskning: Kvælstof i vandet koster danske husejere millioner af kroner

Mikael Skou Andersen, Gregor Levin & Mette Vestergaard Odgaard

01/04/2019

1 item of Media coverage

Projects

LOCUS: Agricultural land use to improve biodiversity

Levin, G.

15/09/200831/12/2012

Byens grønne struktur

Petersen, L. K., Levin, G., Ejrnæs, R., Jensen, A. & Zandersen, M.

04/11/201322/06/2015

Development and validation of model for carbon in hedgerows and small biotopes and verification for 2015/2016

Levin, G. & Angelidis, I.

01/01/201430/06/2018

ØkoFors: Ecosystem services and nature quality in suburban landscapes

Petersen, L. K., Zandersen, M., Ejrnæs, R., Levin, G. & Jensen, A.

15/10/201231/12/2013

DNI: En dansk naturindikator

Ejrnæs, R., Dalby, L., Levin, G., Bladt, J., Skov, F., Nygaard, B., Høye, T. T. & Fløjgaard, C.

01/03/201831/12/2020

Exploration of LiDAR data for environmental and nature monitoring and assessment

Levin, G., Bøcher, P. K., Groom, G. B., Becker, T., Angelidis, I., Larsen, N. K., Piotrowski, J. A. & Malinowski, R.

01/09/201531/12/2016

REGREEN: Fostering nature-based solutions for equitable, green and healthy urban transitions in Europe and China

Frederiksen, P., Zandersen, M., Levin, G., Jensen, A. & Sabel, C. E.

01/09/201931/08/2023

Indikatorer for Grønne Kommuner

Levin, G., Fuglsang, M., Münier, B. & Frederiksen, P.

01/06/200801/07/2008

Land use matrix, annual update

Levin, G., Gyldenkærne, S., Kvist Johansen, V. & Caspersen, O. H.

01/01/201431/12/2021

Militærarealer i et historisk perspektiv

Levin, G. & Svenningsen, S. R.

01/05/201731/12/2018

NORDBIO2010: Nordic Biodiversity Indicators 2010

Normander, B., Levin, G., Auvinen, A., Bratli, H., Stabbetorp, O., Hedblom, M., Glimskär, A. & Gudmundsson, G. A.

01/01/200631/01/2009

Opdatering af vejledning til registrering af småbiotoper i NOVANA

Levin, G.

01/01/201831/12/2018

Pocacito: POst-CArbon CIties of TOmorrow - foresight for sustainable pathways towards liveable, affordable and prospering cities in a world context

Jensen, A., Zandersen, M. & Levin, G.

01/01/201431/12/2016

VMV Lystrup: Permeable Green City - combining Life Politics, Biodiversity, Citizen Empowerment, and Sustainable Urban Drainage to create an Ecologically and Socially Resilient City

Zandersen, M., Knudsen, B. T., Stage, C., Ejrnæs, R., Thomsen, M. & Levin, G.

02/09/201431/12/2016

Redegørelse om barrierer for naturtiltag på den enkelte landbrugsbedrift

Levin, G., Nygaard, B., Fredshavn, J. R. & Anker, H. T.

10/05/201731/12/2017

SGA for Atmospheric pollution and impacts on human health

Hertel, O., Brandt, J., Ellermann, T., Skov, H., Sørensen, L. L., Nøjgaard, J. K., Massling, A., Poulsen, M. B., Geels, C., Nordstrøm, C., Olesen, H. R., Løfstrøm, P., Hansen, K. M., Im, U., Christensen, J. H., Bossi, R., Vorkamp, K., Plejdrup, M. S., Nielsen, O., Jensen, A., Andersen, M. S., Ketzel, M., Khan, J., Olsen, Y., Sabel, C. E., Dalgaard, R., Ørby, P. V., Valencia Alvear, V. H., Levin, G., Gosewinkel, U. B., Gyldenkærne, S., Young, R. B., Fauser, P., Jensen, S. S., Hendriksen, N. B. & Russell, H. S.

05/02/201605/02/2020

SGA for Climate change, Mitigation and Adaptation

Zandersen, M., Jensen, S. S., Josefson, A. B., Pedersen, A. B., Jensen, A., Jacobsen, C. S., Caro, D., Nainggolan, D., Nielsen, H. Ø., Skov, H., Zhang, J., Jacobsen, J., Brandt, J., Hansen, K. M., Termansen, M., Frederiksen, P., Gyldenkærne, S., Jensen, S. S., Thomsen, M., Plejdrup, M. S., Nielsen, O., Levin, G. & Sabel, C. E.

05/02/201605/02/2020

SGA for Integrated and spatial modelling for environmental management

Nainggolan, D., Levin, G., Aslam, U., Becker, T., Gyldenkærne, S., Cong, R., Frederiksen, P., Termansen, M., Mikkelsen, M. H., Zandersen, M., Konrad, M., Hansen, L. B., Helin, J., Angelidis, I., Iosub, C. & Hasler, B.

05/02/201605/02/2020

SGA for Sustainable Energy and Environment

Jensen, S. S., Zandersen, M., Pedersen, A. B., Johansen, A., Jensen, A., Nainggolan, D., Levin, G., Olesen, H. R., Nielsen, H. Ø., Brandt, J., Petersen, L. K., Martinsen, L., Plejdrup, M. S., Andersen, M. S., Winther, M., Nielsen, O., Frederiksen, P., Cong, R. & Ferrucci, M.

05/02/201605/02/2020

Sikring af plejekrævende lysåbne naturtyper i Danmark, delprojekt 1: Kortlægning af naturplejebehov

Nygaard, B., Levin, G., Buttenschøn, R. & Ejrnæs, R.

01/01/201031/07/2011

Udarbejdelse af opdateret version af Basemap

Levin, G., Jepsen, M. R. & Iosub, C.

28/06/201631/12/2016

Udvikling af analysemetoder for energi- og stofstrømme i forskellige transportløsninger

Thomsen, M., Frederiksen, P., Brandt, J., Hasler, B., Pizzol, M., Kastrup Blemmer, M., Levin, G., Gross, A., Hansen, L. B., Møller, F. & Martinsen, L.

01/08/201231/12/2013

ECOSYS: Udvikling af forskningsgrundlaget for en Ecosystem Service tilgang til integrerede analyser af arealanvendelses prioriteringer

Termansen, M., Hasler, B., Zandersen, M., Møller, F., Brandt, J., Martinsen, L., Becker, T., Jensen, S. S., Winding, A., Levin, G., Nainggolan, D., Hansen, L. B., Andersen, H. E., Larsen, J., Kronvang, B. & Sørensen, P. B.

01/08/201231/12/2013

Vurdering af virkninger af ammoniakmodeller på natur og miljø

Bak, J. L. & Levin, G.

01/06/201731/12/2017