Aarhus University Seal

Goswin Johann Heckrath

Associate Professor

Goswin Johann Heckrath
See relations at Aarhus University

Profile

Hovedinteresser

Jordkemi, jordfysik, jorderosion, fosfor i jord, jordkvalitet

Arbejdsområde

Mobilitet af fosfor i landskabet som følge af fosforophobning i landbrugsjorde. Derunder specielt kvalitet af husdyrgødningsfosfor, macropore transport, rumlig sammenspil af fosforfrigivelses- og transportprocesser (critical source areas for fosfortab), samt udvikling af redskab til risikovurdering af P tab.

Langvarig effekt af jordbearbejdnings- og vanderosion på jordkvalitet og udbyttepotential i intensivt dyrkede område. Modellering af den rumlige og tidslige forandring af jordegenskaber (fosfor- kulstof- og kvælstofindhold) ifølge jordtransport, samt sammenspil af vand- og jordbearbejdningserosion ved stoftransport på markerne.

View all (243) »

View all (6) »

Latest activities and conferences

ID: 2318