Department of Political Science

Gorm Harste

Rets- og organisationsrevolutionen i højmiddelalderens Europa

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review


Mens historikere som i særlig grad Per Ingesman fortjenstfuldt har løftet dansk høj- og senmiddelalderforskning til et niveau, hvor danske forhold kan sammenlignes med øvrig europæisk forskning, har man i samfundsvidenskaberne kun set aspekter heraf. Interessen har bedst udfoldet sig inden for retshistorie og retsvidenskab. De øvrige samfundsvidenskaber har ikke deltaget i disse festligheder på et sammenligneligt niveau. Imidlertid kan der være gode grunde til at påpege, hvorledes moderne organisation og forvaltning har lange rødder tilbage før Reformationen. Otto Hintzes analyser har til nød været kendt. Ret udvikles ikke uden udviklinger i organisation. Det ”socialt imaginære” (Taylor) udvikledes inden for en semantik om corpus spiritus, som senere i aristokratiets og absolutismens fortællinger blev til esprit de corps og aktuelt sekulariseres til med ideer om corporate spirit og corporate identity. Artiklen forsøger at skitsere nogle af rammerne for den historiske sociologi, der kan skabe oplysning af disse forskningsfelter. Efter et bredt overblik over historisk sociologi om før-reformatoriske udviklinger fokuseres temaet om, hvordan beslutningspræmisserne for den moderne organisations lange path dependencies eller formafhængigheder blev skabt.
Original languageDanish
Title of host publicationReligion som forklaring? : Kirke og religion i stat og samfund - Festskrift til Per Ingesman
EditorsNina J. Koefoed, Bo Kristian Holm, Sasja E. M. Stopa
Place of publicationAarhus
PublisherAarhus Universitetsforlag
Publication year2018
Pages75-90
Chapter4
ISBN (print)9788771845709
Publication statusPublished - 2018

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 142783121