Department of Political Science

Gorm Harste

Politisk systemteori

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterCommunication

  • Department of Political Science
Teorier om det politiske system og det politiske systems indplacering i samfundets system har været udviklet siden renæssancens opløsning af politisk teologi. De første store systemteorier (Leobniz', d'Holbachs og Kants) udvikledes i 1700-tallet. På det grundlag begyndte en nyudviklinger af systemteorier i 1920'erne først i Tyskland, siden i USA, mens de seneste årtier har været præget af tyskeren Niklas Luhmanns teori om selvreferentielle kommunikationssystemer. Alle nyerere systemteorier om politik drejer sig om at det politiske system ikke kan håndtere alt på én gang. Artiklen gennemgår således Talcott Parsons' Karl Deutsch's , David Eastons og Niklas Luhmanns teorier om politiske systemer. Det politiske system er ifølge Luhmann et blandt godt en snes funktionssystemer. Det politiske system præges af paradokset i at det fordres at kunne styre de andre systemer (ret, økonomi, videnskab, uddannelse, kunst etc) men faktisk kan det kun styre sig selv. Grunden er at det centrale kommunikationskode om skellet mellem regering og opposition ikke svarer til de kommunikationskoder, som samfundets øvrige funktionssystemer opererer ud fra.Disse styringsproblemer forsøger det politiske system at løse ved at koble sig til organisationssystemer, der således typisk overbelastes.
Original languageDanish
Title of host publicationKlassisk og moderne politisk teori
EditorsLars Bo Kaspersen, Jørn Loftager
Number of pages18
PublisherHans Reitzels Forlag
Publication year2009
Edition1
Pages855-872
ISBN (print)978-87-412-5115-8
Publication statusPublished - 2009

    Research areas

  • system theory, Parsons, Deutsch, Easton, Luhmann, self-reference, communication, system and environment

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 16809527