Department of Political Science

Gorm Harste

Kriges politiske etik

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • Department of Political Science

 

I denne artikel vil jeg først forsøge at kontrastere Kants centrale klassisk analytik for militær intervention med nylige udviklinger, i hvad der måske kan vise sig at blive til den seneste revolution i militære strategier. Afslutningsvist vil jeg så forsøge at demonstrere nogle modeller for, hvorledes magtanalysens realiteter forandrer sig i det samfund, der i dag må kaldes et verdenssamfund. Min overordnede pointe består i at udstille paradokset i forholdet mellem krig og etik ud fra Immanuel Kants teori om retfærdig krig (jus ad bellum). På den ene side må kriges politiske etik kun kunne tænkes således, at de kan udgøre et tema for offentlig diskussion. På den anden side forandrer krige bestandig karakter, og jeg vil afslutningsvis pege på de farer, der ligger i at private militære kontrakter (PMCs) løsriver militære operationer fra politiske og etiske kriterier. Argumentationen anvender også den danske deltagelse i Irakkrigen som eksempel og viser ud fra Kants kobling af etik, ret og forholdet mellem offentlighed, politik og krigsdeltagelse, at den danske beslutning om krigsdeltagelse såvel etisk som militærstrategisk set bør til offentlig høring.


Udgivelsesdato: Oktober
Original languageDanish
JournalMilitaert Tidsskrift
Volume136
Issue3
Pages (from-to)318-337
Number of pages19
ISSN0026-3850
Publication statusPublished - 2007

    Research areas

  • Just war; Kant; public discussion; ethics

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 9870792