Department of Political Science

Gorm Harste

Hvor er Venstres liberalisme?

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperContribution to newspaper - Feature articleCommunication

Venstre er fanget i et paradoks, der aftegner sig mere og mere klart. Liberalisme er laissez faire. men Venstre har udviklet en reformfeber og vil blande sig i alt og styre med stok og gulerod - mest stok. Ikke blot alle forvaltningsressorter, men også det private liv kræves forandret i forsøget på at indføre konkurrenceincitamenter. Resultatet er, at de frihedsgrader, som findes i samfundets forskellige dele, ophæves. Befolkningen stresses og arbejdsmotivationen, der i Danmark er uhyre høj, ødelægges.
Original languageDanish
JournalBerlingske Tidende
ISSN0106-4223
Publication statusPublished - 3 Nov 2006
Externally publishedYes

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 2433823