Department of Political Science

Gorm Harste

Departementalitet eller gouvernementalitet - organisationsledelsens semantiske historie

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • Department of Political Science
Ledelses- og organisationshistorie er i store træk markeret af overgange fra en teologisk beskrivelsesform videre til statslige forvaltninger og fra 1830'erne en spredning fra offentlige forvaltninger til virksomheder, og først fra 1970'erne tilbage fra det private til det offentlige. Artiklen gennemgår organisationsteorier og organisatorisk praksis fra begyndelsen af den højmiddelalderlige kirkes organisation til i dag. Bag bureaukratiets historie tilbage til slutningen af 1600-tallet kortlægges udviklinger, der fører fra organisationskulturers corporate spirit over tidlig moderne forvaltningers esprit de corps til den magtfulde kirkes corpus spiritus. Artiklen argumenterer for, at organisationsledelse og organisationsstyring er konstitueret af en organiseret form for uddelegering. Centralisering og decentralisering er således sammenkoblede, og al organisationsteori fra 1100-tallet til de nyeste teorier om netværksledelse har skullet håndtere den kobling. Artiklen modstiller således et styringsperspektiv, som det kendes fra Michels Foucaults analyser af "gouvernement", med et systemteoretisk differentierings- og "departements"-perspektiv, som det kendes fra Niklas Luhmann.
Original languageDanish
JournalDansk Sociologi
Volume21
Issue4
Pages (from-to)27-49
Number of pages23
ISSN0905-5908
Publication statusPublished - 2010

    Research areas

  • Management, history of ideas, power, authority, Weber, history of sociology, mea

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 17399482