Department of Political Science

Gorm Harste

 1. Journal article
 2. Published

  Introduction: World state futures. / Albert, Mathias; Harste, Gorm; Patamaki, Heikki; Jørgensen, Knud Erik.

  In: Cooperation and Conflict, Vol. 47, No. 2, 2012, p. 145-156.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 3. Published

  Acquatorialities of the Arctic Region : A Systems Theoretical Analysis of Risks. / Harste, Gorm.

  In: Nordicum - Mediterraneum, Vol. 8, No. 2, 2013.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 4. Published

  Arbejdssamfundet - Weber og Durkheim om arbejdsetik og samarbejdsetik. / Harste, G.

  In: Oekonomi og Politik, Vol. 76, No. 1, 2003, p. 53-67.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 5. Published

  Den europæiske stats dannelse. / Harste, G.

  In: Politica, Vol. 37, No. 1, 2005, p. 21-43.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 6. Published

  Den organisatoriske revolution - i Luhmanns systemteoretiske perspektiv. / Harste, G.

  In: Nordiske Organisasjons Studie, No. 2, 2001, p. 63-91.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 7. Published

  Departementalitet eller gouvernementalitet - organisationsledelsens semantiske historie. / Harste, Gorm.

  In: Dansk Sociologi, Vol. 21, No. 4, 2010, p. 27-49.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 8. Published

  Diskursetik som demokratisk deltagelse : Er folkestyret muligt i et komplekst samfund? / Harste, Gorm.

  In: Tidsskriftet GRUS, Vol. 26., No. 75/76, 2006, p. 10 - 37.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 9. Published

  Disputatsforsvar af Kritik af Krigens Fornuft - et perspektiv på selvreferentielle systemer fra 11.-21. århundrede. / Harste, Gorm.

  In: Politica - Tidsskrift for politisk videnskab, Vol. 50, No. 1, 2018, p. 6-20.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 10. Published

  Fear as a medium of communication in asymmetric forms of warfare. / Harste, Gorm.

  In: Distinktion, Vol. 12, No. 2, 02.08.2011, p. 193-213.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 11. Published

  Fra statsræson til magtdelt retsstat : Læreprocesser i europæisk statsdannelse. / Harste, Gorm.

  In: Politica - Tidsskrift for politisk videnskab, Vol. 40, No. 4, 2008, p. 425-441.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 12. Published

  From War to Financial Crisis : Analyzed with Critical Systems Theory. / Harste, Gorm.

  In: Nordicum - Mediterraneum, Vol. 9, No. 3, 2014, p. 1-19.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 13. Published

  I begyndelsen var (m)ordet. / Harste, G.

  In: Dansk Sociologi, Vol. 13, No. 3, 2002, p. 111-120.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 14. Published

  Individet i kontraktsamfundet - Samfundets individualisering af borgeren. / Harste, G.

  In: Psyke & Logos; tema: Dømt til autonomi, Vol. 25, No. 2, 2004, p. 448-472.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 15. Published

  Innovation af innovation : - en systemanalyse af samfundets tempo. / Harste, Gorm.

  In: Gjallerhorn, No. 7, 05.01.2009, p. 60-73.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 16. Published

  Jean Bodin om suverænitet, stat og centraladministration. Enhed eller kompleksitet? / Harste, G.

  In: Distinktion, No. 2, 2001, p. 35-52.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 17. Published

  Kampen om Retsstaten : Bourdieu og Luhmann om oplysningstidens magtdeling. / Harste, Gorm.

  In: Praktiske Grunde: Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, Vol. Nr.1-2, 2010, p. 33-56.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 18. Published

  Krigens finansieringssystemer : - en formanalyse af krig og kredit i kølvandet på Clausewitz. / Harste, Gorm.

  In: Slagmark, Vol. 63, 2012, p. 65-79.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 19. Published

  Krigens sociologi, fredens idéhistorie: enhed og forskel. / Harste, G.

  In: Rubicon, Vol. 10, No. 1, 2002, p. 7-31.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 20. Published

  Kriges politiske etik. / Harste, Gorm.

  In: Militaert Tidsskrift, Vol. 136, No. 3, 2007, p. 318-337.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 21. Published

  Linking Political Systems and War Systems : systemic risks, paradoxes and blind spots. / Harste, Gorm.

  In: Forum on Public Policy, 2009.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 22. Published

  Systemteoriens idéhistorie. / Harste, G.

  In: Passage, No. 42, 2002, p. 5-15.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 23. Published

  The Peace System – As a Self-Referential Communication System. / Harste, Gorm.

  In: Nordicum - Mediterraneum, Vol. 8, No. 3, 2013, p. 1-13.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 24. Published

  The World of Wars : Risky Systems - A second-order observation of future wars. / Harste, Gorm.

  In: Nordicum - Mediterraneum, Vol. 9, No. 4, 4, 2014.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 25. Published

  USA's ret til krig. / Harste, G.

  In: Dansk Sociologi, Vol. 14, No. 1, 2003, p. 119-126.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 26. Published

  Uddannelsessystemets paradoksale 'integration' i samfundet : - om Niklas Luhmanns læringsteori. / Harste, Gorm.

  In: Norsk Pedagogisk Tidsskrift, Vol. 91, No. 4, 01.08.2007, p. 290 - 302.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 27. Published

  Uventede gæster : Om viljen til eksklusion . / Harste, Gorm.

  In: Herrens Mark, Vol. 9, 3, 2015, p. 40-53.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 28. Published

  Værdifortolkning og 'værdibedømmelse' hos Weber og Durkheim. / Harste, G.

  In: Politica, Vol. 37, No. 3, 2005, p. 320-332.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 29. Published

  Émile Durkheim: Hvad er samfundets regler?  - om Den sociologiske metodes regler. / Harste, Gorm.

  In: Gjallerhorn, No. 4, 2006, p. 86-98.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 30. Letter
 31. Published

  Hvad er arbejdsdelingens, solidaritetens og videnskabens regler sui generis - en replik til Jørgen Poulsen. / Harste, Gorm.

  In: Politica, Vol. 37, No. 4, 2005, p. 485-489.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperLetterResearch

 32. Published

  Magtudredningens magt - i enevældens skygge? / Harste, G.

  In: Tidsskriftet GRUS, No. 71, 2004, p. 45-68.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperLetterResearch

 33. Published

  Opposition ex auditorio: At analysere den rationelle solidaritet. / Harste, G.

  In: Politica, Vol. 35, No. 2, 2005, p. 218-226.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperLetterResearch

 34. Review
 35. Published

  Anmeldelse af Carl Schmitt, Det politiskes begreb. / Harste, G.

  In: Dansk Sociologi, Vol. 13, No. 3, 2002, p. 144-148.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperReviewResearch

 36. Book
 37. Published

  Habermas. / Harste, G.

  Århus : Modtryk, 2002. 64 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

 38. Published

  Krigen : Et ustyrligt system. / Harste, Gorm.

  Aarhus Universitetsforlag, 2014. 250 p. (Univers).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearchpeer-review

 39. Published

  Systemteoretiske analyser : at anvende Luhmann. / Harste, Gorm (Editor); Knudsen, Morten (Editor).

  København : Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 2014. 293 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearchpeer-review

 40. Anthology
 41. Published

  Special issue on World State Futures. / Albert, Mathias (Editor); Harste, Gorm (Editor); Patomaki, Heikki (Editor); Jørgensen, Knud Erik (Editor).

  2012. 140 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportAnthologyResearchpeer-review

 42. Published

  Law and Intersystemic Communication : Understanding "Structural Coupling". / Febbrajo, Alberto (Editor); Harste, Gorm (Editor).

  London : Ashgate, 2013. 365 p. (Studies in the Sociology of Law).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportAnthologyResearchpeer-review

 43. Doctoral thesis
 44. Published

  Kritik af Krigens Fornuft : et perspektiv på selvreferentielle systemer fra 11.-21. århundrede. / Harste, Gorm.

  Aarhus : Aarhus Universitetsforlag, 2016. 741 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportDoctoral thesisResearch

 45. Book chapter
 46. Published

  'La décision' - En systemteoretisk rekonstruktion af organisationsteoriens oprindelse i oplysningstiden. / Harste, G.; Højlund, H. (Editor); Knudsen, M. (Editor).

  Organiseret kommunkation - systemteoretiske analyser. Frederiksberg : Samfundslitteratur, 2003. p. 109-136.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 47. Published

  "Retssociologi" (uddrag). Oversættelse af udvalgte dele af Kapitel VII. "Rechtssoziologie" i Max Webers Wirtschaft und Gesellschaft. Zweiter Teil (1922). / Harste, G.; Andersen, H. (Editor); Bruun, H.H. (Editor); Kaspersen, L.B. (Editor).

  Max Weber. Udvalgte tekster. København : Hans Reitzels Forlag, 2003. p. 371-411.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 48. Published

  Autopoiesis eller illusio : Luhmanns, Bourdieus og Kants kunstsociologi. / Harste, Gorm.

  Produktive paradokser: Festskrift til Svend Erik Larsen. ed. / Lis Møller; Mads Rosendahl Thomsen. Aarhus : Aarhus Universitetsforlag, 2006. p. 21-40.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 49. Published

  Business legitimacy, modernity, and organizational systems : corporate spirit, esprit de corps and corpus spiritus throughout history. / Harste, Gorm.

  Handbook of business legitimacy: responsibility, ethics and society . ed. / Jacob Dahl Rendtorff. Cham : Springer, 2020.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 50. Published

  Den moderne sociologis gennembrud :  - om Georg Simmel, Émie Durkheim og Max Weber. / Harste, Gorm.

  Modernitetens Verden: Tiden, videnskab, historien og kunst. ed. / Ole Høiris; Thomas Ledet. Århus : Aarhus Universitetsforlag, 2009. p. 311-332.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 51. Accepted/In press

  Departmentality :   The functional differentiation of systems & the decapitation of the body semantics - or: how to ground Luhmann's theory of functional differentiation. / Harste, Gorm.

  Methodologies of systems: - How to get to the case and how to get behind it. 2008.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 52. Published

  Derfor voksede staterne. / Harste, Gorm.

  Perspektiver på politik: Bidrag til samfundsdebatten. ed. / Jens Blom-Hansen; Jørgen Elklit. Århus : Systime Academic, 2009. p. 141 - 147.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterCommunication

 53. Published

  Early Reflexive Modernity: The Differentiation of Political Reflexivity. / Harste, G.

  The Transformation of Modernity. Aspects of the Past, Present and Future of an Era. ed. / Mikael Carleheden; Michael Hviid Jacobsen. Aldershot : Ashgate, 2001. p. 41-71.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 54. Published

  Fakultetsdeling og magtdifferentiering i kontraktsamfundet - statskundskabens placering på det moderne universitet. / Harste, G.; Bertelsen, P. (Editor).

  Faglig kerneidentitet og tværvidenskabelighed - på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Århus : Psykologisk Institut, 2005. p. 34-49.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 55. Published

  Forord. / Harste, Gorm; Knudsen, Morten.

  Systemteoretiske analyser: at anvende Luhmann. ed. / Gorm Harste; Morten Knudsen. København : Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 2014. p. 7-18.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 56. Published

  Fra Helligånd til Internet - individets kommunikationsbetingelser. / Harste, G.

  Individualitet, Værdier, Fællesskab. ed. / P. Rosendal; N. Klee; J. Nefer. Frederikshavn : Dafolo, 2001. p. 135-153.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 57. Published

  Fra religionskrige til sakral og sekulær stat i Frankrig. / Harste, Gorm.

  Reformationen: 1500-tallets kulturrevolution, Bind 1 Europa. ed. / Ole Høiris; Per Ingesman. Vol. 1 Aarhus : Aarhus Universitetsforlag, 2017. p. 285-306.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 58. Published

  Fra statsræson til demokratisk retsstat - Luhmann og Foucault om magtdelingens betydning. / Harste, G.

  Perspektiv, magt og styring. Luhmann og Foucault til diskussion. ed. / C. Borch; L.T. Larsen. København : Hans Reitzels Forlag, 2003. p. 116-149.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 59. Published

  Fremkomsten af funktionssystemer i europæisk statsdannelse. / Harste, Gorm.

  Systemteoretiske analyser: At anvende Luhmann. ed. / Gorm Harste; Morten Knudsen. København : Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 2014. p. 109-152.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 60. Published

  From Kant to Clausewitz : An investigation of war systems with Luhmann's systems theory. / Harste, Gorm.

  Sisäisyys & suunnistautuminen : juhlakirja Jussi Kotkavirralle. ed. / Arto Laitinen; Jussi Saarinen; Haikki Ikäheimo; Pessi Lyyra; Petteri Niemi. Vol. 1 Jyväskula : University of Jyväskylä, 2014. p. 375-410 (Sophi; No. 125).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 61. Published

  Hæren. / Harste, Gorm.

  Danmark bliver Danmark: krig damp og genier i 1800-tallet. Aarhus : Aarhus Universitetsforlag, 2014.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterCommunication

 62. Published

  Jean Bodin. / Harste, Gorm.

  Klassisk og moderne politisk teori. ed. / Lars Bo Kaspersen; Jørn Loftager. 1. ed. København : Hans Reitzels Forlag, 2009. p. 167-180.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterCommunication

 63. Published

  Kants politiske teori. / Harste, Gorm.

  Klassisk og moderne politisk teori. ed. / Lars Bo Kaspersen; Jørn Loftager. 1. ed. Hans Reitzels Forlag, 2009. p. 279-298.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterCommunication

 64. Published

  Kommenteret oversættelse af Max Weber, Retssociologi. / Harste, G.

  Udvalgte tekster. ed. / M. Weber. København : Hans Reitzels Forlag, 2003. p. 371-411.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 65. Published

  Krigens fremtid : - en risikoanalyse. / Harste, Gorm.

  Fremtiden. ed. / Ole Høiris. Aarhus : Aarhus Universitetsforlag, 2013. p. 265-305.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 66. Published

  Krigens ustyrlighed. / Harste, Gorm.

  Politologisk årbog 2014-2015. København : Hans Reitzels Forlag, 2015. p. 15-17.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterCommunication

 67. Published

  Ledelsesinflation og teknisk kompensation : om ledelse af krig som ustyrligt system. / Harste, Gorm.

  Ledelse af ledelse: Anden ordens ledelse i oprganisationer. ed. / Frode Boye Andersen. Aarhus : Systime Academic, 2014. p. 138-169.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 68. Published

  Luhmann - "Stunde Null" for sociologien. / Harste, Gorm.

  Niklas Luhmanns 'Samfundets samfund'. København : Hans Reitzels Forlag, 2016. p. 9-28.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 69. Published

  Magtdelingens politiske teori : Schmitt, Habermas eller Luhmann? / Harste, Gorm.

  Den ondeste mand i live?: Læsninger af og mod Carl Schmitt. ed. / Mikkel Thorup. København : Museum Tusculanum, 2007. p. 143 - 160.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 70. Published

  Magtens autopoiesis : - En rekonstruktion af Luhmanns teori om magt som synkroniseret selvreference. / Harste, Gorm.

  Luhmann og magt. ed. / Line Hilt; Knut Venneslan; Bjørnar Mortensen Vik. København : Unge Pædagoger, 2010. p. 78-116.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 71. Published

  Max Weber : Magtens meningssammenhænge. / Harste, Gorm.

  Magtens tænkere: Politisk teori fra Machiavelli til Honneth. ed. / Carsten Bagge Laustsen; Jesper Myrup. Roskilde : Roskilde Universitetsforlag, 2006. p. 179 - 202.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 72. Published

  New Speak : Hvad er meningen? / Harste, Gorm.

  Luhmann & Organisation. ed. / Jesper Tække; Michael Paulsen. København : Forlaget Unge Pædagoger, 2008. p. 225 - 254.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 73. Published

  Niklas Luhmann. / Harste, Gorm; Harste, Hannah.

  Sundhedssociologi: En grundbog. ed. / Pernielle Tanggaard Andersen; Helle Timm. 2. ed. København : Hans Reitzels Forlag, 2018. p. 97-116.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterEducationpeer-review

 74. Published

  Niklas Luhmanns teori om samfundets kommunikationssystemer. / Harste, Gorm.

  Kommunikationsteori. ed. / Jørn Helder; Torbjørn Bredenlöw; Jens Lautrup Nørgaard. 1. ed. København : Hans Reitzels Forlag, 2009. p. 175 - 215.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 75. Published

  Politisk systemteori. / Harste, Gorm.

  Klassisk og moderne politisk teori. ed. / Lars Bo Kaspersen; Jørn Loftager. 1. ed. Hans Reitzels Forlag, 2009. p. 855-872.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterCommunication

 76. Published

  Professionalization of transformation : from knights to officers in the Renaissance. / Harste, Gorm.

  Transforming Warriors: The ritual organization of military force. ed. / Peter Haldén; Peter Jackson. London : Routledge, 2016. p. 66-87.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 77. Published

  Rets- og organisationsrevolutionen i højmiddelalderens Europa. / Harste, Gorm.

  Religion som forklaring?: Kirke og religion i stat og samfund - Festskrift til Per Ingesman. ed. / Nina J. Koefoed; Bo Kristian Holm; Sasja E. M. Stopa. Aarhus : Aarhus Universitetsforlag, 2018. p. 75-90.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 78. Published

  Samarbejdsetik : Kant og Rawls om folkeret, føderationer og frie stater. / Harste, Gorm.

  John Rawls' politiske filosofi. ed. / Mogens Chrom Jacobsen; Søren Flinch Midtgaard; Asger Sørensen. Vol. 1 Aarhus : Aarhus Universitetsforlag, 2009. p. 219-244.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 79. Published

  Sociale samhandlingsteorier. / Harste, Gorm; Mortensen, Nils.

  Klassisk og moderne samfundsteori. ed. / Heine Andersen; Lars Bo Kaspersen. 5.udgave. ed. København : Hans Reitzels Forlag, 2013. p. 217-249.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterCommunication

 80. Published

  Society's War: The Evolution of a Self-referential Military System. / Harste, G.

  Observing International Relations. Niklas Luhmann and World Politics. ed. / M. Albert; L. Hilkermeier. London : Frank Cass Publishers, 2004. p. 157-177.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 81. Published

  Sociologi. / Harste, G.

  Idéhistorie for de pædagogiske fag. ed. / B. Pécseli. København : Gyldendal, 2003. p. 109-177.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 82. Published

  Solidaritet og tolerance i europæisk politik. / Harste, G.

  Højre eller venstre?. ed. / C. Fenger-Grøn. København : Tiderne Skifter, 2002. p. 197-216.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 83. Published

  Stoflige medier :  - territorialitetens systemiske form. / Harste, Gorm.

  Luhmann og erkendelse: - epistemologi, anvendelse og nyorientering. ed. / Jesper Tække. København : Unge Pædagoger, 2006. p. 85 - 132.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 84. Published

  The Big, Large and Huge Case of State-Bulding : Studying Structural Coupling at the Macro Level. / Harste, Gorm.

  Law and Intersystemic Communication: Understanding ''structural coupling". ed. / Alberto Febbrajo; Gorm Harste. London : Ashgate, 2013. p. 67-96 (Studies in the Sociology of Law).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 85. Published

  The Democratic Surplus in the Construction of the European Union. / Harste, Gorm.

  European Union - 2004: Challenges, Processes and European Studies. ed. / K. Krisciuans. Kaunas University : Institute of Europe/The European Commission Delegation to Lithuania, 2004. p. 78-83.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 86. Published

  The Democratic Surplus in the Construction of the European Union. / Harste, G.

  European Union - 2004: Challenges, Processes and European Studies. ed. / K. Krisciuans. Institute of Europe/The European Commission Delegation to Lithuania : Kaunas University, 2003. p. 78-83.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 87. Published

  The Democratic Surplus that Constitutionalised the European Union : Establishing Democratic Governance through Intermediate Institutions. / Harste, Gorm.

  The Evolution of Intermediary Institutions in Europe: From Corporatism to Governance. ed. / Poul F. Kjaer; Eva Hartmann. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2015. p. 199-215.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 88. Published

  The Emergence of Autopoietic Organization. / Harste, G.

  Autopoietic Organization Theory. ed. / T. Bakken; T. Hernes. Oslo : Abstrakt, 2003. p. 75-103.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 89. Published

  The Missing Link in the Philosophy of Enlightenment : Reasonability, Will and Separation of Powers in the Philosophy of Justice of Henri-Francois d'Aguesseau, Chancellor of France. / Harste, Gorm.

  Ethics, Democracy, and Markets: Nordic Perspectives on World Problems. ed. / Giorgio Baruchello; Jacob Dahl Rendtorff; Asger Sørensen. Copenhagen : NSU Press, 2016. p. 104-142.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 90. Published

  The Will to Exclusion. / Harste, Gorm.

  Spheres of Exemption, Figures of Exclusion: Analyses of Power, Order and Exclusion. ed. / Gry Ardal; Jacob Bock. NSU Press, 2010. p. 193 - 229.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 91. Published

  The haunted road : failed transformations and the return from war or, a historical sociology of war veterans. / Harste, Gorm.

  Transforming Warriors: The ritual organization of military force. ed. / Peter Haldén; Peter Jackson. London : Routledge, 2016. p. 202-222.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 92. Published

  The improbable European state: its ideals observed with social systems theory. / Harste, Gorm.

  New Agendas in Statebuilding: Hybridity, contingency and history. ed. / Robert Egnell; Peter Haldén. London : Routledge, 2013. p. 95-121 (Routledge studies in intervention and statebuilding).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 93. Published

  Tidsdiagnoser: Postindustrialisme, kulturkritik og netværkssamfund. / Harste, G.; Andersen, H. (Editor); Kaspersen, L.B. (Editor).

  Klassisk og moderne samfundsteori. København : Hans Reitzels Forlag (3. udg.), 2005. p. 485-508.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 94. Published

  Tidsdiagnoser: Postindustrialisme, kulturkritik og netværkssamfund. / Harste, Gorm.

  Klassisk og moderne samfundsteori. ed. / Heine Andersen; Lars Bo Kaspersen. 5.udgave. ed. København : Hans Reitzels Forlag, 2013. p. 603-627.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterCommunication

 95. Published

  Tidssans som dannelsesform. / Harste, Gorm.

  Luhmann og dannelse. ed. / Michael Paulsen; Lars Qvortrup. København : Unge Pædagoger, 2007. p. 319 - 342.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 96. Published

  Verdensmagtens afmagt - Fred og krig før og efter det westfalske system (1648-2003). / Harste, G.; Holm, B.K. (Editor).

  Krig - dens legitimation i religion og politik. København : Forlaget Anis, 2005. p. 129-162.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 97. Published

  Videnskabsetik i risikosamfundet. / Harste, G.

  Sociologiske visioner. ed. / M.H. Jacobsen. Århus : Systime, 2003. p. 133-150.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 98. Published

  Émile Durkheims politiske teori. / Harste, Gorm.

  Klassisk og moderne politisk teori. ed. / Lars Bo Kaspersen; Jørn Loftager. 1. ed. København : Hans Reitzels Forlag, 2009. p. 484-499.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterCommunication

 99. Article in proceedings
 100. Published

  "Le roy voulant estre informé de l'état...": De organisatoriske revolutioner - i Luhmanns systemteoretiske perspektiv. / Harste, G.

  Ikke angivet. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 2001.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearch

 101. Published

  Integration som patologi : Luhmann og Bourdieu om Magt og Afmagt. / Harste, G.

  Ikke angivet. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 2002.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearch

 102. Published

  La décision - beslutningsmagten i statens selvbeskrivelse. / Harste, G.

  Ikke angivet. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 2002.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearch

 103. Published

  Tempoforhøjelsens logic og historie. / Harste, G.

  Ikke angivet. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 2005.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearch

 104. Published

  Viljen til eksklusion. / Harste, Gorm.

  Ikke angivet. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 2005.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearch

 105. Published

  Why states are in need of devils: Military evolution and separated powers in Kant's Perpetual Peace. / Harste, G.

  Ikke angivet. Department of Political Science, University of Aarhus, 2005.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearch

 106. Paper
 107. Accepted/In press

  The big, large and huge case of state-building : Studying the macro phenomena of evolution with system theory. / Harste, Gorm.

  2009. Paper presented at Applied System Theory - Niklas Luhmann's theory of self-referential systems: Theoretical and empirical research., Dubrovnik IUC, Croatia.

  Research output: Contribution to conferencePaperResearch

 108. Published

  Critique of the War Reason : A Perspective on Self-referential Systems, 11th-21th Centuries. / Harste, Gorm.

  2015. Paper presented at Conflicting Systems, Dubrovnik, Croatia.

  Research output: Contribution to conferencePaperResearchpeer-review

 109. Published

  Governing Warfare : The History of Warfare and the Mythological Unity between Politics and Warfare. / Harste, Gorm.

  2008. Paper presented at Nordic Sociology Association, Nordic Sociology Association, Denmark.

  Research output: Contribution to conferencePaperResearch

 110. Published

  Krigens sociale former : Fra Clausewitz til kritisk systemteori. / Harste, Gorm.

  2016. Paper presented at Dansk Sociologkongres, Aalborg, Denmark.

  Research output: Contribution to conferencePaperResearchpeer-review

 111. Published

  Misperceptions : In the World of War. / Harste, Gorm.

  2017. Paper presented at NOPSA, Odense, Denmark.

  Research output: Contribution to conferencePaperResearchpeer-review

 112. Published

  The Will to Exclusion: From Warfare to Workfare. / Harste, Gorm.

  2008. Paper presented at Nordic Congress of Sociology, Turku, Finland.

  Research output: Contribution to conferencePaperResearch

 113. Accepted/In press

  The World of WarsRisky systems : - a second order observation of future wars. / Harste, Gorm.

  2010. Paper presented at   Present Futures and Future Presents- World State Scenarios for the 21st Century,Klitgaarden, Skagen, Denmark, June 23rd - 26th, 2010, Aarhus University, Denmark.

  Research output: Contribution to conferencePaperResearch

 114. Published

  Trust and Credit : – fundamentals for the early evolution of financial systems . / Harste, Gorm.

  2016. Paper presented at Paper to Nordic SommerUniversity Conference, What are the Perspective? – Crisis in Europe. Political Social Economic Perspectives, Copenhagen, CBS 26th-27 February 2016, Copenhagen, Denmark.

  Research output: Contribution to conferencePaperResearchpeer-review

 115. Working paper
 116. Published

  Demokrati og Kompleksitet - diskursetik i magtdelte funktionssystemer. / Harste, G.

  Århus : Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 2004.

  Research output: Working paperResearch

 117. Published

  Kant's Theory of European Integration : Kant's Toward Perpetual Peace and changing forms of separated powers in the evolution of military and politics. / Harste, Gorm.

  17. ed. Jahrbuch für Recht und Ethik / Annual Review of Law and Ethics : Duncker & Humblot, 2009. p. 53 - 84.

  Research output: Working paperResearch

 118. Published

  Krig og Fred gennem 1000 år. / Harste, G.

  Århus : Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 2002.

  Research output: Working paperResearch

 119. Published

  Krig vs. Fred - en kode i symbolsk generaliseret kommunikation. / Harste, G.

  Århus : Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 2002.

  Research output: Working paperResearch

 120. Published
 121. E-pub ahead of print

  Territoriality as Medium :  - in a system theory of European State-Building. / Harste, Gorm.

  Council of European Studies, Montreal, 2010. p. 1-38.

  Research output: Working paperResearch

 122. Published
 123. Accepted/In press
 124. Accepted/In press
 125. Published

  Une théorie kantienne de la société du risqué: Niklas Luhmann et la globalisation du système militaire. / Harste, G.

  Aarhus : Institut du Science Politique, Université d'Aarhus, 2004.

  Research output: Working paperResearch

 126. Published

  Verdenshistorie og Religionshistorie : - Et overblik i sociologisk perspektiv. / Harste, Gorm.

  2009. p. 1-16.

  Research output: Working paperCommissioned

 127. Published

  Verdensmagtens afmagt - fred og krig før og efter det vestfalske system (1648-2003). / Harste, G.

  Århus : Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 2004.

  Research output: Working paperResearch

 128. Published

  Videnskabsetik i risikosamfundet. / Harste, G.

  Århus : Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, 2003.

  Research output: Working paperResearch

 129. Contribution to newspaper - Feature article
 130. Published

  Armadillo og Krigens Virkelighed. / Harste, Gorm.

  In: Politiken, 22.06.2010.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperContribution to newspaper - Feature articleCommunication

 131. Published

  Da symbolpolitik blev storpolitik. / Harste, Gorm.

  In: Berlingske Tidende, 2006.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperContribution to newspaper - Feature articleCommunication

 132. Published

  Danmarks flugt fra flygtninge. / Harste, Gorm.

  In: Kristeligt Dagblad, Vol. Debat, 24.09.2015, p. 13.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperContribution to newspaper - Feature articleCommunication

 133. Published

  Dansk universitetsledelse : - tilbage til enevælden. / Harste, Gorm.

  In: Politiken, kroniken, 27.04.2011.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperContribution to newspaper - Feature articleCommunication

 134. Published

  Fra storpolitik til symbolpolitik. / Harste, Gorm.

  In: Berlingske Tidende, lørdag 11.februar 2006, 2006, p. 1.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperContribution to newspaper - Feature articleCommunication

 135. Published

  Hvor er Venstres liberalisme? / Harste, Gorm.

  In: Berlingske Tidende, 2006.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperContribution to newspaper - Feature articleCommunication

 136. Published

  Hvor er Venstres liberalisme? / Harste, Gorm.

  In: Berlingske Tidende, 03.11.2006.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperContribution to newspaper - Feature articleCommunication

 137. Published

  Katastroferne i Irak og Afghanistan var forudsigelige. / Harste, Gorm.

  In: Information, 09.02.2012.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperContribution to newspaper - Feature articleCommunication

 138. Published

  Myter om forsvar og krige. / Harste, Gorm.

  In: Information, 24.02.2009, p. 16.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperContribution to newspaper - Feature articleCommunication

 139. Published

  Neoliberalismen har suget kraften ud af EU. / Harste, Gorm.

  In: Information, Vol. Sektion 1, 23.06.2016, p. 16-17.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperContribution to newspaper - Feature articleCommunication

 140. Published

  Når politik og journalistik, ret og krig blandes. / Harste, Gorm.

  In: Information, 05.09.2007.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperContribution to newspaper - Feature articleCommunication

 141. Published

  Ret og moral i krigen om Libyen. / Harste, Gorm.

  In: Kristeligt Dagblad, 29.04.2011.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperContribution to newspaper - Feature articleCommunication

 142. Published

  Strejkens logik. / Harste, Gorm.

  In: Jyllands-Posten, 2008, p. 9.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperContribution to newspaper - Feature articleCommunication

 143. Published

  Syrien og borgerkrigens etik. / Harste, Gorm.

  In: Kristeligt Dagblad, 13.09.2013.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperContribution to newspaper - Feature articleCommunication

 144. Published

  Var Gud på vores side? Krig, tro og viden. / Harste, Gorm.

  In: Kristeligt Dagblad, 09.02.2019, p. 11.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperContribution to newspaper - Feature articleCommunication

 145. Contribution to newspaper - Comment/debate
 146. Published

  Afghanistankrigen slutter om tre generationer. / Harste, Gorm.

  In: Information, 13.08.2013.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperContribution to newspaper - Comment/debateCommunication

 147. Scientific review
 148. Published

  Anmeldelse af Immanuel Kant, Kritik af dømmekraften, København: Det lille Forlag, oversat af Claus Bratt Østergaard, 2005, 261 s. / Harste, Gorm.

  Politica. Vol. 38 2. ed. Aarhus Universitet : Politica, 2006. p. 224 - 226.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingScientific reviewResearch