Department of Political Science

Gorm Harste

 1. Journal article
 2. Published

  Introduction: World state futures. / Albert, Mathias; Harste, Gorm; Patamaki, Heikki; Jørgensen, Knud Erik.

  In: Cooperation and Conflict, Vol. 47, No. 2, 2012, p. 145-156.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 3. Published

  Acquatorialities of the Arctic Region : A Systems Theoretical Analysis of Risks. / Harste, Gorm.

  In: Nordicum - Mediterraneum, Vol. 8, No. 2, 2013.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 4. Published

  Arbejdssamfundet - Weber og Durkheim om arbejdsetik og samarbejdsetik. / Harste, G.

  In: Oekonomi og Politik, Vol. 76, No. 1, 2003, p. 53-67.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 5. Published

  Den europæiske stats dannelse. / Harste, G.

  In: Politica, Vol. 37, No. 1, 2005, p. 21-43.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 6. Published

  Den organisatoriske revolution - i Luhmanns systemteoretiske perspektiv. / Harste, G.

  In: Nordiske Organisasjons Studie, No. 2, 2001, p. 63-91.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 7. Published

  Departementalitet eller gouvernementalitet - organisationsledelsens semantiske historie. / Harste, Gorm.

  In: Dansk Sociologi, Vol. 21, No. 4, 2010, p. 27-49.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 8. Published

  Diskursetik som demokratisk deltagelse : Er folkestyret muligt i et komplekst samfund? / Harste, Gorm.

  In: Tidsskriftet GRUS, Vol. 26., No. 75/76, 2006, p. 10 - 37.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 9. Published

  Disputatsforsvar af Kritik af Krigens Fornuft - et perspektiv på selvreferentielle systemer fra 11.-21. århundrede. / Harste, Gorm.

  In: Politica - Tidsskrift for politisk videnskab, Vol. 50, No. 1, 2018, p. 6-20.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 10. Published

  Fear as a medium of communication in asymmetric forms of warfare. / Harste, Gorm.

  In: Distinktion, Vol. 12, No. 2, 02.08.2011, p. 193-213.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 11. Published

  Fra statsræson til magtdelt retsstat : Læreprocesser i europæisk statsdannelse. / Harste, Gorm.

  In: Politica - Tidsskrift for politisk videnskab, Vol. 40, No. 4, 2008, p. 425-441.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 12. Published

  From War to Financial Crisis : Analyzed with Critical Systems Theory. / Harste, Gorm.

  In: Nordicum - Mediterraneum, Vol. 9, No. 3, 2014, p. 1-19.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 13. Published

  I begyndelsen var (m)ordet. / Harste, G.

  In: Dansk Sociologi, Vol. 13, No. 3, 2002, p. 111-120.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 14. Published

  Individet i kontraktsamfundet - Samfundets individualisering af borgeren. / Harste, G.

  In: Psyke & Logos; tema: Dømt til autonomi, Vol. 25, No. 2, 2004, p. 448-472.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 15. Published

  Innovation af innovation : - en systemanalyse af samfundets tempo. / Harste, Gorm.

  In: Gjallerhorn, No. 7, 05.01.2009, p. 60-73.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 16. Published

  Jean Bodin om suverænitet, stat og centraladministration. Enhed eller kompleksitet? / Harste, G.

  In: Distinktion, No. 2, 2001, p. 35-52.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 17. Published

  Kampen om Retsstaten : Bourdieu og Luhmann om oplysningstidens magtdeling. / Harste, Gorm.

  In: Praktiske Grunde: Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, Vol. Nr.1-2, 2010, p. 33-56.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 18. Published

  Krigens finansieringssystemer : - en formanalyse af krig og kredit i kølvandet på Clausewitz. / Harste, Gorm.

  In: Slagmark, Vol. 63, 2012, p. 65-79.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 19. Published

  Krigens sociologi, fredens idéhistorie: enhed og forskel. / Harste, G.

  In: Rubicon, Vol. 10, No. 1, 2002, p. 7-31.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 20. Published

  Kriges politiske etik. / Harste, Gorm.

  In: Militaert Tidsskrift, Vol. 136, No. 3, 2007, p. 318-337.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 21. Published

  Linking Political Systems and War Systems : systemic risks, paradoxes and blind spots. / Harste, Gorm.

  In: Forum on Public Policy, 2009.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 22. Published

  Systemteoriens idéhistorie. / Harste, G.

  In: Passage, No. 42, 2002, p. 5-15.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 23. Published

  The Peace System – As a Self-Referential Communication System. / Harste, Gorm.

  In: Nordicum - Mediterraneum, Vol. 8, No. 3, 2013, p. 1-13.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 24. Published

  The World of Wars : Risky Systems - A second-order observation of future wars. / Harste, Gorm.

  In: Nordicum - Mediterraneum, Vol. 9, No. 4, 4, 2014.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 25. Published

  USA's ret til krig. / Harste, G.

  In: Dansk Sociologi, Vol. 14, No. 1, 2003, p. 119-126.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 26. Published

  Uddannelsessystemets paradoksale 'integration' i samfundet : - om Niklas Luhmanns læringsteori. / Harste, Gorm.

  In: Norsk Pedagogisk Tidsskrift, Vol. 91, No. 4, 01.08.2007, p. 290 - 302.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 27. Published

  Uventede gæster : Om viljen til eksklusion . / Harste, Gorm.

  In: Herrens Mark, Vol. 9, 3, 2015, p. 40-53.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 28. Published

  Værdifortolkning og 'værdibedømmelse' hos Weber og Durkheim. / Harste, G.

  In: Politica, Vol. 37, No. 3, 2005, p. 320-332.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 29. Published

  Émile Durkheim: Hvad er samfundets regler?  - om Den sociologiske metodes regler. / Harste, Gorm.

  In: Gjallerhorn, No. 4, 2006, p. 86-98.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 30. Letter
 31. Published

  Hvad er arbejdsdelingens, solidaritetens og videnskabens regler sui generis - en replik til Jørgen Poulsen. / Harste, Gorm.

  In: Politica, Vol. 37, No. 4, 2005, p. 485-489.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperLetterResearch

 32. Published

  Magtudredningens magt - i enevældens skygge? / Harste, G.

  In: Tidsskriftet GRUS, No. 71, 2004, p. 45-68.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperLetterResearch

 33. Published

  Opposition ex auditorio: At analysere den rationelle solidaritet. / Harste, G.

  In: Politica, Vol. 35, No. 2, 2005, p. 218-226.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperLetterResearch

 34. Review
 35. Published

  Anmeldelse af Carl Schmitt, Det politiskes begreb. / Harste, G.

  In: Dansk Sociologi, Vol. 13, No. 3, 2002, p. 144-148.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperReviewResearch

 36. Book
 37. Published

  Habermas. / Harste, G.

  Århus : Modtryk, 2002. 64 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBook

 38. Published

  Krigen : Et ustyrligt system. / Harste, Gorm.

  Aarhus Universitetsforlag, 2014. 250 p. (Univers).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBook

 39. Published

  Systemteoretiske analyser : at anvende Luhmann. / Harste, Gorm (Editor); Knudsen, Morten (Editor).

  København : Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 2014. 293 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBook

 40. Anthology
 41. Published

  Special issue on World State Futures. / Albert, Mathias (Editor); Harste, Gorm (Editor); Patomaki, Heikki (Editor); Jørgensen, Knud Erik (Editor).

  2012. 140 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportAnthology

 42. Published

  Law and Intersystemic Communication : Understanding "Structural Coupling". / Febbrajo, Alberto (Editor); Harste, Gorm (Editor).

  London : Ashgate, 2013. 365 p. (Studies in the Sociology of Law).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportAnthology

 43. Doctoral thesis
 44. Published

  Kritik af Krigens Fornuft : et perspektiv på selvreferentielle systemer fra 11.-21. århundrede. / Harste, Gorm.

  Aarhus : Aarhus Universitetsforlag, 2016. 741 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportDoctoral thesis

 45. Book chapter
 46. Published

  'La décision' - En systemteoretisk rekonstruktion af organisationsteoriens oprindelse i oplysningstiden. / Harste, G.; Højlund, H. (Editor); Knudsen, M. (Editor).

  Organiseret kommunkation - systemteoretiske analyser. Frederiksberg : Samfundslitteratur, 2003. p. 109-136.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 47. Published

  "Retssociologi" (uddrag). Oversættelse af udvalgte dele af Kapitel VII. "Rechtssoziologie" i Max Webers Wirtschaft und Gesellschaft. Zweiter Teil (1922). / Harste, G.; Andersen, H. (Editor); Bruun, H.H. (Editor); Kaspersen, L.B. (Editor).

  Max Weber. Udvalgte tekster. København : Hans Reitzels Forlag, 2003. p. 371-411.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 48. Published

  Autopoiesis eller illusio : Luhmanns, Bourdieus og Kants kunstsociologi. / Harste, Gorm.

  Produktive paradokser: Festskrift til Svend Erik Larsen. ed. / Lis Møller; Mads Rosendahl Thomsen. Aarhus : Aarhus Universitetsforlag, 2006. p. 21-40.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 49. Published

  Business legitimacy, modernity, and organizational systems : corporate spirit, esprit de corps and corpus spiritus throughout history. / Harste, Gorm.

  Handbook of business legitimacy: responsibility, ethics and society . ed. / Jacob Dahl Rendtorff. Cham : Springer, 2020.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 50. Published

  Den moderne sociologis gennembrud :  - om Georg Simmel, Émie Durkheim og Max Weber. / Harste, Gorm.

  Modernitetens Verden: Tiden, videnskab, historien og kunst. ed. / Ole Høiris; Thomas Ledet. Århus : Aarhus Universitetsforlag, 2009. p. 311-332.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 51. Accepted/In press

  Departmentality :   The functional differentiation of systems & the decapitation of the body semantics - or: how to ground Luhmann's theory of functional differentiation. / Harste, Gorm.

  Methodologies of systems: - How to get to the case and how to get behind it. 2008.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 52. Published

  Derfor voksede staterne. / Harste, Gorm.

  Perspektiver på politik: Bidrag til samfundsdebatten. ed. / Jens Blom-Hansen; Jørgen Elklit. Århus : Systime Academic, 2009. p. 141 - 147.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterCommunication

 53. Published

  Early Reflexive Modernity: The Differentiation of Political Reflexivity. / Harste, G.

  The Transformation of Modernity. Aspects of the Past, Present and Future of an Era. ed. / Mikael Carleheden; Michael Hviid Jacobsen. Aldershot : Ashgate, 2001. p. 41-71.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 54. Published

  Fakultetsdeling og magtdifferentiering i kontraktsamfundet - statskundskabens placering på det moderne universitet. / Harste, G.; Bertelsen, P. (Editor).

  Faglig kerneidentitet og tværvidenskabelighed - på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Århus : Psykologisk Institut, 2005. p. 34-49.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 55. Published

  Forord. / Harste, Gorm; Knudsen, Morten.

  Systemteoretiske analyser: at anvende Luhmann. ed. / Gorm Harste; Morten Knudsen. København : Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 2014. p. 7-18.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 56. Published

  Fra Helligånd til Internet - individets kommunikationsbetingelser. / Harste, G.

  Individualitet, Værdier, Fællesskab. ed. / P. Rosendal; N. Klee; J. Nefer. Frederikshavn : Dafolo, 2001. p. 135-153.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 57. Published

  Fra religionskrige til sakral og sekulær stat i Frankrig. / Harste, Gorm.

  Reformationen: 1500-tallets kulturrevolution, Bind 1 Europa. ed. / Ole Høiris; Per Ingesman. Vol. 1 Aarhus : Aarhus Universitetsforlag, 2017. p. 285-306.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

Previous 1 2 3 Next