Department of Political Science

Gorm Harste

 1. Journal article
 2. Published

  Introduction: World state futures. / Albert, Mathias; Harste, Gorm; Patamaki, Heikki; Jørgensen, Knud Erik.

  In: Cooperation and Conflict, Vol. 47, No. 2, 2012, p. 145-156.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 3. Published

  Acquatorialities of the Arctic Region : A Systems Theoretical Analysis of Risks. / Harste, Gorm.

  In: Nordicum - Mediterraneum, Vol. 8, No. 2, 2013.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 4. Published

  Arbejdssamfundet - Weber og Durkheim om arbejdsetik og samarbejdsetik. / Harste, G.

  In: Oekonomi og Politik, Vol. 76, No. 1, 2003, p. 53-67.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 5. Published

  Den europæiske stats dannelse. / Harste, G.

  In: Politica, Vol. 37, No. 1, 2005, p. 21-43.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 6. Published

  Den organisatoriske revolution - i Luhmanns systemteoretiske perspektiv. / Harste, G.

  In: Nordiske Organisasjons Studie, No. 2, 2001, p. 63-91.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 7. Published

  Departementalitet eller gouvernementalitet - organisationsledelsens semantiske historie. / Harste, Gorm.

  In: Dansk Sociologi, Vol. 21, No. 4, 2010, p. 27-49.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 8. Published

  Diskursetik som demokratisk deltagelse : Er folkestyret muligt i et komplekst samfund? / Harste, Gorm.

  In: Tidsskriftet GRUS, Vol. 26., No. 75/76, 2006, p. 10 - 37.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 9. Published

  Disputatsforsvar af Kritik af Krigens Fornuft - et perspektiv på selvreferentielle systemer fra 11.-21. århundrede. / Harste, Gorm.

  In: Politica - Tidsskrift for politisk videnskab, Vol. 50, No. 1, 2018, p. 6-20.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 10. Published

  Fear as a medium of communication in asymmetric forms of warfare. / Harste, Gorm.

  In: Distinktion, Vol. 12, No. 2, 02.08.2011, p. 193-213.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 11. Published

  Fra statsræson til magtdelt retsstat : Læreprocesser i europæisk statsdannelse. / Harste, Gorm.

  In: Politica - Tidsskrift for politisk videnskab, Vol. 40, No. 4, 2008, p. 425-441.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 12. Published

  From War to Financial Crisis : Analyzed with Critical Systems Theory. / Harste, Gorm.

  In: Nordicum - Mediterraneum, Vol. 9, No. 3, 2014, p. 1-19.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 13. Published

  I begyndelsen var (m)ordet. / Harste, G.

  In: Dansk Sociologi, Vol. 13, No. 3, 2002, p. 111-120.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 14. Published

  Individet i kontraktsamfundet - Samfundets individualisering af borgeren. / Harste, G.

  In: Psyke & Logos; tema: Dømt til autonomi, Vol. 25, No. 2, 2004, p. 448-472.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 15. Published

  Innovation af innovation : - en systemanalyse af samfundets tempo. / Harste, Gorm.

  In: Gjallerhorn, No. 7, 05.01.2009, p. 60-73.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 16. Published

  Jean Bodin om suverænitet, stat og centraladministration. Enhed eller kompleksitet? / Harste, G.

  In: Distinktion, No. 2, 2001, p. 35-52.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 17. Published

  Kampen om Retsstaten : Bourdieu og Luhmann om oplysningstidens magtdeling. / Harste, Gorm.

  In: Praktiske Grunde: Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, Vol. Nr.1-2, 2010, p. 33-56.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 18. Published

  Krigens finansieringssystemer : - en formanalyse af krig og kredit i kølvandet på Clausewitz. / Harste, Gorm.

  In: Slagmark, Vol. 63, 2012, p. 65-79.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 19. Published

  Krigens sociologi, fredens idéhistorie: enhed og forskel. / Harste, G.

  In: Rubicon, Vol. 10, No. 1, 2002, p. 7-31.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 20. Published

  Kriges politiske etik. / Harste, Gorm.

  In: Militaert Tidsskrift, Vol. 136, No. 3, 2007, p. 318-337.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 21. Published

  Linking Political Systems and War Systems : systemic risks, paradoxes and blind spots. / Harste, Gorm.

  In: Forum on Public Policy, 2009.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 22. Published

  Systemteoriens idéhistorie. / Harste, G.

  In: Passage, No. 42, 2002, p. 5-15.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 23. Published

  The Peace System – As a Self-Referential Communication System. / Harste, Gorm.

  In: Nordicum - Mediterraneum, Vol. 8, No. 3, 2013, p. 1-13.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 24. Published

  The World of Wars : Risky Systems - A second-order observation of future wars. / Harste, Gorm.

  In: Nordicum - Mediterraneum, Vol. 9, No. 4, 4, 2014.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 25. Published

  USA's ret til krig. / Harste, G.

  In: Dansk Sociologi, Vol. 14, No. 1, 2003, p. 119-126.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 26. Published

  Uddannelsessystemets paradoksale 'integration' i samfundet : - om Niklas Luhmanns læringsteori. / Harste, Gorm.

  In: Norsk Pedagogisk Tidsskrift, Vol. 91, No. 4, 01.08.2007, p. 290 - 302.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Previous 1 2 3 4 5 6 Next