Aarhus University Seal

Gitte Kjær Bech

Laboratory Technician

Erhvervserfaring:

1988- 2021:Eurofins A/S, laborant Erfaring med analytisk kemi f.eks. Udrystning af f.eks. jord og vandprøver, TLC, prøveforberedelse til div. analyser, PH måling. Analyse af prøver ved hjælp af HPLC, LCMS, GC-FID, GCMS, ATD/GCMS og spektrofotometri. Kvantificering, vurdering og kvalitetssikring af analyseresultater i henhold til ISO17025. Oplæring af praktikanter og kolleger. Metodeudvikling og validering. Anvendelse af Excel, Word og PowerPoint på brugerniveau, samt virksomhedsspecifikke IT systemer til styring af opgaver og prøvetagning.
1986-1988:Cleantabs , Laborant Udvikling og holdbarhedstest af rengørings- og tøjvaskemidler på tabletform. Effektivitetstest på tabs til maskinopvask og tøjvask.
1985-1986:Palsgaard Juelsminde, laborantelev og laborant, Titreringer, spektrofotometri, fedtekstraktion, TLC. Prøveudtagning til bakteriologisk kontrol af råvarer Fremstilling af næringssubstrater til dyrkning af mikroorganismer, autoklavering og sterilisering.

Andre kvalifikationer:

2012-2021Tillidsrepræsentant:. Deltagelse i SU og HSU møder. Indgåelse og opsigelse af lokalaftaler. Bisidder ved afskedigelser. Opfølgende samtaler med afskedigede medarbejdere. Sparring med ledelse.
2000-2010Arbejdsmiljørepræsentant:. Deltagelse i Audits fra myndigheder. Udførelse og rapportering af interne audits. Udarbejdelse og evaluering af APV’er. Registreringer af nærved ulykker, ulykker Registrering af afvigelser.