Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Finn Pilgaard Vinther

 1. 2019
 2. Published
 3. Published

  Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget 1997/98-2017/18. / Vinther, Finn Pilgaard; Olsen, Preben.

  2019. 32 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 4. 2018
 5. Published
 6. Published

  N-effektvurderinger for intelligente bufferzoner (IBZ): omregningsfaktor til efterafgrøder. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Vinther, Finn Pilgaard.

  No. 2018-760-000840, 2018. 5 p., Jun 29, 2018.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 7. Published

  Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget 1996/97-2016/17. / Vinther, Finn Pilgaard; Olsen, Preben.

  2018. 32 p. (DCA rapport; No. 124).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 8. Published

  N-min som indikator for kvælstofudvaskning. / Børgesen, Christen Duus; Swartz, Estée; Vinther, Finn Pilgaard; Piil, Kristoffer; Kolind Hvid, Søren.

  In: Vand & Jord, Vol. 25, No. 4, 2018, p. 154-157.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 9. Published

  Sådan måles potentiale for kvælstofudvaskning. / Børgesen, Christen Duus; Piil, Kristoffer; Vinther, Finn Pilgaard; Kolind Hvid, Søren.

  In: Vand & Jord, Vol. 25, No. 4, 2018, p. 150-153.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 10. 2017
 11. Published

  Næringsstofbalance og næringsstofoverskud. / Vinther, Finn Pilgaard; Olsen, Preben.

  2017. 33 p. (DCA rapport; No. 099).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 12. Published
 13. 2016
 14. Published

  Kan styret dræning reducere kvælstofudledningen? / Børgesen, Christen Duus; Thomsen, Ingrid Kaag; Vinther, Finn Pilgaard; Carstensen, Mette Vodder; Bach, Eva Overby; Møller, Anders Bjørn; Deichmann, Majken; Kolind Hvid, Søren; Ovesen, Niels Bering; Kronvang, Brian; Moeslund, Bjarne.

  In: Vand & Jord, No. 3, 7, 09.2016, p. 104-107.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 15. Published

  Næringsstofbalancer og næringsstof-overskud i landbruget 1994/95-2014/15. / Vinther, Finn Pilgaard; Olsen, Preben.

  2016. 27 p. (DCA rapport; No. 079).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 16. Published
 17. Published

  Controlled Drainage as Measure to Reduce Nitrate Leaching in different soil and cropping Systems. / Børgesen, Christen Duus; Thomsen, Ingrid Kaag; Vinther, Finn Pilgaard; Carstensen, Mette Vodder; Deichmann, Majken; Kolind Hvid, Søren; S. Roelsgaard, Jakob; Ovesen, Niels Bering; Kronvang, Brian; Moeslund, Bjarne.

  2016. Abstract from 19th Nitrogen Workshop, Skara, Sweden.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 18. Published

  Redegørelse for udvikling i landbrugets fosforforbrug, tab og påvirkning af Vandmiljøet. / Andersen, Hans Estrup; Baattrup-Pedersen, Annette; Blicher-Mathiesen, Gitte; Christensen, Jesper Philip Aagaard; Heckrath, Goswin Johann; Jensen, Poul Nordemann (Editor); Vinther, Finn Pilgaard; Rolighed, Jonas; Rubæk, Gitte Holton; Søndergaard, Martin.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2016. 86 p. (Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 77).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 19. 2015
 20. Published

  Udbytter og proteinindhold ved trinvis udfasning af normreduktion. / Thomsen, Ingrid Kaag; Olesen, Jørgen Eivind; Hansen, Elly Møller; Vinther, Finn Pilgaard; H. Jacobsen, Brian.

  No. 1560327, 2015. 7 p., Nov 16, 2015.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 21. Published
 22. Published

  Næringsstofbalancer og næringsstofunderskud i landbruget 1993/94-2013/14. / Vinther, Finn Pilgaard; Olsen, Preben.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2015. 29 p. (DCA rapport; No. 063).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 23. Published

  Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Vinther, Finn Pilgaard; Kristensen, Inge Toft.

  No. 1436608, 2015. 4 p., Apr 22, 2015.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 24. Published

  Opdatering af fagligt grundlag for udnyttelsesprocenter for husdyrgødning. / Sørensen, Peter; Vinther, Finn Pilgaard.

  No. 1422945, 2015. 4 p., Mar 27, 2015.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 25. Published

  Supplerende spørgsmål til besvarelse vedr. evaluering af nyt alternativ i gødskningsloven ”tidlig såning”. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Vinther, Finn Pilgaard; Kristensen, Inge Toft.

  No. 1421405, 2015. 7 p., Mar 26, 2015.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 26. Published
 27. 2014
 28. Published

  Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget 1992/93-2012/13. / Vinther, Finn Pilgaard; Olsen, Preben.

  DCA : DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2014. 28 p. (DCA rapport; No. 046).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 29. Published
 30. Published
 31. Published

  Udviklingen i landbrugets kvælstofoverskud. / Vinther, Finn Pilgaard; Olsen, Preben.

  In: Agrologisk, 10.01.2014, p. 18-20.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 32. Published

  Fastsættelse af baseline 2021 : Effektvurdering af planlagte virkemidler og ændrede betingelser for landbrugsproduktion i forhold til kvælstofudvaskning fra rodzonen for perioden 2013-2021. / Jensen, Poul Nordemann; Blicher-Mathiesen, Gitte; Rasmussen, Anton; Vinther, Finn Pilgaard; Børgesen, Christen Duus; Schelde, Kirsten; Rubæk, Gitte Holton; Sørensen, Peter; Olesen, Jørgen E; Knudsen, Leif.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2014. 76 p. (Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 43).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 33. Published
 34. 2013
 35. Published
 36. Published

  Evaluering af mellemafgrøders effekt i forhold til efterafgrøder. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Vinther, Finn Pilgaard.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2013. 43 p. (DCA rapport; No. 34).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 37. Published
 38. Published

  Analyse af miljø- og klimamæssige konsekvenser ved et pløjeforbud på visse permanente græsarealer. / Vinther, Finn Pilgaard; Kristensen, Inge Toft; Eriksen, Jørgen; Heckrath, Goswin Johann; Olesen, Jørgen E.

  No. 1099002, 2013. 6 p., Oct 04, 2013.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 39. Published

  Landbrugets omkostninger ved den nuværende normreduktion. / Vinther, Finn Pilgaard; Kristensen, Erik Steen; Kristensen, Kristian; Jacobsen, Brian H.; Ørum, Jens Erik.

  No. 62716, 2013. 19 p.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 40. Published

  Vedrørende fremtidig forventning til trenden i kvælstofindholdet i jorden. / Vinther, Finn Pilgaard; Kristensen, Kristian; Kristensen, Erik Steen.

  No. 1093058, 2013. 6 p., Sep 18, 2013.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 41. Published

  Miljøeffekter af EFA-elementer. / Olesen, Jørgen E; Vinther, Finn Pilgaard; Dalgaard, Tommy; Kristensen, Inge Toft.

  No. 1093008, 2013. 11 p., Sep 17, 2013.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 42. Published

  Notat om miljøeffekter af braklægning. / Olesen, Jørgen E; Vinther, Finn Pilgaard; Dalgaard, Tommy.

  No. 1091144, 2013. 3 p., Sep 11, 2013.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 43. Published

  Vedrørende brug af jordforbedringsmidler på randzonearealer. / Rubæk, Gitte Holton; Vinther, Finn Pilgaard.

  No. 1086879, 2013. 2 p., Aug 30, 2013.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 44. Published

  Kvælstofudnyttelse og udvaskning i forbindelse med anvendelse af hygiejniseret minkgylle. / Sørensen, Peter; Vinther, Finn Pilgaard.

  No. 1069018, 2013. 2 p., Jul 09, 2013.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 45. Published

  Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget 1991/92-2011/12. / Vinther, Finn Pilgaard; Olsen, Preben.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2013. 26 p. (DCA rapport; No. 25).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 46. Published
 47. Published
 48. Published

  Beskrivelse af det nødvendige vidensgrundlag i forhold til en fremtidig målrettet regulering efter de forskellige områders retentionskapacitet. / Jensen, Poul Nordemann; Blicher-Mathiesen, Gitte; Windolf, Jørgen; Kjærgaard, Charlotte; Børgesen, Christen Duus; Vinther, Finn Pilgaard.

  2013. 14 p., Oct 12, 2012.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissionedpeer-review

 49. Published

  Controlled Drainage As Measure to Reduce Nitrate Leaching in a Wheat Cropping System. / Børgesen, Christen Duus; Hvid, Søren Kolind; Thomsen, Ingrid Kaag; Schelde, Kirsten; Plauborg, Finn; Vinther, Finn Pilgaard; Kronvang, Brian; Ovesen, Niels Bering.

  Water, Food, Energy & Innovation for a Sustainable World. ASA-CSSA-SSSA, 2013. 88-14.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 50. Published

  Controlled drainage as a measure to reduce the outlet of nitrogen to the aquatic environment. / Hvid, S K; Børgesen, Christen Duus; Thomsen, Ingrid Kaag; Schelde, Kirsten; Plauborg, Finn; Vinther, Finn Pilgaard; Kronvang, Brian; Ovesen, Niels Bering; Jacobsen, J P.

  In: NJF Report, Vol. 9, No. 5, 2013, p. 31-31.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperConference articleResearch

 51. Published

  Effekter af tiltag til reduktion af landbrugets udledninger af drivhusgasser. / Olesen, Jørgen E; Jørgensen, Uffe; Hermansen, John Erik; Petersen, Søren O; Eriksen, Jørgen; Søegaard, Karen; Vinther, Finn Pilgaard; Elsgaard, Lars; Lund, Peter; Nørgaard, Jan Værum; Møller, Henrik Bjarne.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2013. 52 p. (DCA rapport; No. 027).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 52. Published

  Økonomisk og effektmæssig vurdering af natur-, klima og vandmiljøvirkemidler. / Jacobsen, Brian H.; Jensen, Poul Nordemann; Vinther, Finn Pilgaard.

  No. 963526, 2013. 38 p., Jan 24, 2013.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 53. 2012
 54. Published

  Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen. / Vinther, Finn Pilgaard; Kristensen, Kristian Morten.

  No. 999326, 2012. 10 p., Dec 21, 2012.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 55. Published
 56. Published

  Notat om muligheder for udvikling af supplerende modul til Farm-N til beregning af udvaskning ved længere tidshorisont. / Vinther, Finn Pilgaard; Sørensen, Peter; Kristensen, Ib Sillebak.

  No. 967154, No. 27-07-12, 2012. 9 p., Oct 17, 2012.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 57. Published

  Notat om effekt af udnyttelsesprocent for afgasset gylle. / Vinther, Finn Pilgaard; Kristensen, Ib Sillebak; Sørensen, Peter.

  No. 962517, No. rekv. 27-07-12, 2012. 8 p., Oct 08, 2012.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 58. Published

  Notat vedrørende virkning af støtteforanstaltninger i artikel 68 programmet for 2009-2011. / Kristensen, Inge Toft; Jørgensen, Uffe; Kristensen, Inge Toft; Vinther, Finn Pilgaard; Kahlert, Johnny Abildgaard.

  No. 961225, 2012. 9 p., Sep 21, 2012.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 59. Published

  Vedrørende udnyttelsesprocent af N-34 fyldt i gyllebeholder efter brand. / Vinther, Finn Pilgaard; Sørensen, Peter.

  No. 827267, 2012. 2 p., Sep 05, 2012.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 60. Published

  Emissioner fra markstak af fiberfraktion. / Sørensen, Peter; Vinther, Finn Pilgaard.

  No. 826976, 2012. 8 p., Aug 31, 2012.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 61. Published
 62. Published

  Vurdering af konsulenterklæring vedrørende kvælstofudvaskning fra rødkål, rødbeder og asier. / Vinther, Finn Pilgaard.

  No. 823364, 2012. 1 p., Jul 09, 2012.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 63. Published

  Opfølgning vedr. GLM-kravet om forbud mod afbrænding af stub. / Schjønning, Per; Christensen, Bent Tolstrup; Vinther, Finn Pilgaard.

  No. 821682, 2012. 3 p., Jun 28, 2012.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 64. Published
 65. Published

  Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget 1990/91-2010/11. / Vinther, Finn Pilgaard; Olsen, Preben.

  DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2012. 20 p. (DCA rapport; No. 008).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 66. Published

  Notat om afvandingsdybder ved reduceret vandløbsvedligeholdelse. / Børgesen, Christen Duus; Thomsen, Ingrid Kaag; Søegaard, Karen; Plauborg, Finn; Vinther, Finn Pilgaard.

  No. 816425, No. Startet d 11-04-12 , 2012. 7 p., May 10, 2012.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 67. Published

  Vedrørende drænvandsundersøgelser i vinterhalvåret 2011/12. / Kjærgaard, Charlotte; Vinther, Finn Pilgaard.

  No. 816192, 2012. 6 p., Dec 08, 2012.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 68. Published

  Notat vedrørende miljømæssige konsekvenser af EU-kommissionens forslag til Greening-elementer i CAP-reformen. / Vinther, Finn Pilgaard; Olesen, Jørgen E.

  No. 813096, 2012. 15 p., Mar 29, 2012.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 69. Published
 70. Published

  Delineation of Less Favored Areas in Denmark (LFA). / Greve, Mogens Humlekrog; Greve, Mette Balslev; Kristensen, Inge Toft; Vinther, Finn Pilgaard.

  2012. 31 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 71. Published

  Notat vedrørende revision og forenkling af reglerne om efterafgrøders eftervirkning. / Vinther, Finn Pilgaard; Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  No. 810520, 2012. 10 p., Mar 02, 2012.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 72. Published

  Vedrørende høstdata for 2011. / Vinther, Finn Pilgaard; Kristensen, Inge Toft.

  No. 810543 & 810545, 2012. 1 p.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 73. Published

  Notat om god praksis for høst af brødkorn under vanskelige forhold. / Jørgensen, Johannes Ravn; Kristensen, Erik Fløjgaard; Elmholt, Susanne; Vinther, Finn Pilgaard.

  No. 810314, 2012. 11 p., Feb 29, 2012.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 74. Published

  Bemærkninger til forslag til ændring af lov om randzoner. / Vinther, Finn Pilgaard; Jørgensen, Uffe; Rubæk, Gitte Holton; Olesen, Jørgen E.

  No. 809813, 2012. 3 p., Feb 24, 2012.

  Research output: Memorandum/expositionQuestion & Answer/hearingCommissioned

 75. Published

  Bemærkninger til notat fra Danmarks Naturfredningsforening om beskrivelse af effekter og omkostninger af udtagning af lavbundsjord og til forslag til pilotprojekt ved Limfjorden. / Vinther, Finn Pilgaard; Kjærgaard, Charlotte; Børgesen, Christen Duus; Jacobsen, Brian H.

  No. 809728, 2012. 7 p., Feb 23, 2012.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 76. Published
 77. Published

  Vedrørende rug som efterafgrøde. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Vinther, Finn Pilgaard.

  No. 808697, 2012. 2 p., Feb 13, 2012.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 78. Published

  Vedrørende reglerne om forbud mod jordbearbejdning i visse perioder. / Vinther, Finn Pilgaard; Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Kristensen, Inge Toft.

  No. 807861, 2012. 6 p., Feb 03, 2012.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 79. Published

  Notat vedrørende nyetablering af randzoner, effekt af omlægning af græsarealer i randzoner og af etablering af insekt- og vildtvenlige tiltag randzonen. / Søegaard, Karen; Heckrath, Goswin Johann; Jensen, Poul Nordemann; Vinther, Finn Pilgaard.

  No. 807464, 2012. 6 p.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 80. Published

  Agricultural measures has reduced the nitrogen surplus by almost 50% in Denmark. / Vinther, Finn Pilgaard; Børgesen, Christen Duus.

  Proceedings of the 17th Nitrogen Workshop: Innovations for sustainable use of nitrogen resources. 2012. p. 277-278.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 81. Published

  Effekter på P-overskud, P-tab og naturindhold af yderligere N-virkemidler ud over Grøn Vækst. / Jensen, Poul Nordemann; Andersen, Hans Estrup; Rubæk, Gitte Holton; Kjærgaard, Charlotte; Sørensen, Peter; Vinther, Finn Pilgaard.

  2012. 14 p., Nov 28, 2012.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissionedpeer-review

 82. Published

  Muligheder for reduceret udledning af drivhusgasser fra dansk landbrug. / Olesen, Jørgen E; Kristensen, Troels; Petersen, Søren O; Dalgaard, Tommy; Eriksen, Jørgen; Vinther, Finn Pilgaard.

  No. 1011986, No. 25-11-11, 2012. 40 p., Mar 09, 2012.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 83. Published

  Notat om udvaskningseffekt af afgasset gylle. / Sørensen, Peter; Vinther, Finn Pilgaard.

  No. 978054, 2012. 6 p., Nov 22, 2012.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 84. Published

  The effect of measures implemented from 2003 to 2007 to reduce Nitrogen leaching from agricultural land in Denmark. / Børgesen, Christen Duus; Vinther, Finn Pilgaard.

  Proceedings of the 17th Nitrogen Workshop : Innovations for sustainable use of nitrogen resources. 2012. p. 370-371.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 85. Published

  Virkemidler til N-reduktion – potentialer og effekter : Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. / Andersen, Hans Estrup; Grant, Ruth; Blicher-Mathiesen, Gitte; Jensen, Poul Nordemann; Vinther, Finn Pilgaard; Sørensen, Peter; Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; H. Jacobsen, Brian.

  2012. 60 p., Feb 27, 2012.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissionedpeer-review

 86. 2011
 87. Published
 88. Published

  Vedrørende GLM-krav om forbud mod pløjning af tørvejord. / Greve, Mogens Humlekrog; Kristensen, Inge Toft; Vinther, Finn Pilgaard.

  No. 803802, 2011. 4 p., Nov 17, 2011.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 89. Published

  Vedrørende frøgræs som mellemafgrøder. / Boelt, Birte; Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Vinther, Finn Pilgaard.

  No. 791013, 2011. 3 p., Aug 22, 2011.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 90. Published

  Vedr. udsættelse af såtidspunkt af efterafgrøder. / Vinther, Finn Pilgaard.

  No. 789914, 2011. 9 p., Aug 15, 2011.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 91. Published

  Vedrørende frøgræs som mellemafgrøde. / Hansen, Elly Møller; Boelt, Birte; Vinther, Finn Pilgaard.

  No. 785637, 2011. 3 p., Jul 05, 2011.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 92. Published
 93. Published

  Notat vedrørende skift fra afgræsning til slæt. / Kristensen, Troels; Vinther, Finn Pilgaard; Søegaard, Karen; Eriksen, Jørgen.

  No. 782351, 2011. 1 p., Jun 23, 2011.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 94. Published

  Vedrørende artikelserie bragt i ”Effektivt landbrug” d. 16. april 2011. / Vinther, Finn Pilgaard; Børgesen, Christen Duus; Kjærgaard, Charlotte.

  No. 790946, 2011. 4 p., Jun 14, 2011.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 95. Published
 96. Published

  Vedrørende kvælstofudvaskning fra vinterhvede i forhold til vårbyg med efterafgrøder. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Vinther, Finn Pilgaard.

  No. 777601, 2011. 5 p., May 13, 2011.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 97. Published

  Spørgsmål til Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet til kortet over husdyrtryk og den supplerende vejledning hertil fra Miljøstyrelsen. / Kristensen, Inge Toft; Elmholt, Susanne; Vinther, Finn Pilgaard.

  No. 776383, 2011. 5 p., May 06, 2011.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 98. Published

  Vedrørende etablering af efterafgrøder 2011. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Vinther, Finn Pilgaard.

  No. 794250, 2011. 2 p., Sep 06, 2011.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 99. Published

  Vedrørende dyrkning af vinterraps. / Vinther, Finn Pilgaard.

  No. 776385, 2011. 4 p., Apr 26, 2011.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 100. Published

  Vedrørende borghvede og honningurt som efterafgrøder. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Vinther, Finn Pilgaard.

  No. 772967, 2011. 3 p., Apr 05, 2011.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 101. Published

  Vedrørende anvendelse af data fra det Generelle Landbrugsregister (GLR) i stedet for Danmarks Statistik (DST) til brug for normreduktionsberegning 2011. / Kristensen, Inge Toft; Vinther, Finn Pilgaard.

  No. 772698, 2011. 1 p., Mar 31, 2011.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 102. Published

  Vedrørende definition af fodergræs. / Kristensen, Inge Toft; Vinther, Finn Pilgaard.

  No. 772012, 2011. 5 p., Mar 31, 2011.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 103. Published

  Vedrørende effekten af slæt kontra afgræsning i baseline. / Kristensen, Troels; Kristensen, Ib Sillebak; Vinther, Finn Pilgaard.

  No. 766575, 2011. 3 p., Mar 09, 2011.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 104. Published

  Vedrørende gødskningsbekendtgørelsen 2011/12. / Vinther, Finn Pilgaard; Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Søegaard, Karen.

  No. 765928, 2011. 7 p., Mar 04, 2011.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 105. Published

  Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget 1989-2009 (2010). / Vinther, Finn Pilgaard; Olsen, Preben.

  2011. 19 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 106. Published

  Vedrørende ompløjning af fodergræs. / Vinther, Finn Pilgaard.

  No. 756810, 2011. 3 p., Jan 07, 2011.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 107. Published
 108. Published

  Data needs for nutrient balances. / Vinther, Finn Pilgaard.

  NJF Report . ed. / O. Niemeläinen. Vol. 7 6. ed. 2011. p. 7-10.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearch

 109. Published

  Data requirements, availability and gaps in AEIs in Europe : Direct and indirect data needs linked to the farms for agrienvironmental indicators. / Vinther, Finn Pilgaard; Kudsk, Per Nielsen; Hutchings, Nicholas John; Kristensen, Ib Sillebak; Poulsen, Hanne Damgaard; Oenema, Oene; Elbersen, Berien; Peréz-Soba, Marta ; van Beek, Christy; Wilson, Lucy; Procter, Chris.

  Eurostat, 2011. 207 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

Previous 1 2 3 4 Next