Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Finn Olesen

Associate professor

Curriculum VitaeUddannelse

Cand. mag i Filosofi (hovedfag) og Informationsvidenskab (bifag) fra Aarhus Universitet, juni 1990. Specialets titel: Menneskelig bevids-thed og kunstig intelligens.


Ph.d. ved Det Humanistiske Fakultet, AU, oktober 2001. Afhandlingens titel: Vidensapparaturet - Forskningsprocesser og epistemisk teknologi.Stillinger

1985-87 Faglig studievejleder, Institut for Filosofi, AU.

1988-89 IT-konsulent, Kunstmuseernes Fælleskonservering, Aarhus.

1990 Undervisningsassistent, Institut for Informations- og Medievidenskab, AU.

1991-94 Kandidatstipendiat, med projektet 'Teknologi-opfattelse og videnskabelig selvforståelse', Institut for Filosofi, ÅU.

1994-95 Ekstern lektor, Institut for Filosofi, AU.

1995-97 Ekstern lektor, Institut for Informations- og Medievidenskab, AU.

1995-97 Forskningsadjunkt, med projekterne 'Computerbehandlet kommunikation i sundhedssektoren' og 'Kommunikation og metaforisk forståelse', Institut for Filosofi, AU.

1998-2001 Adjunkt, Institut for Informations- og Medievidenskab, AU

2001- Lektor, Institut for Informations- og Medievidenskab, AU

  

Ledelse og koordination

Ph.d-koordinator/ vicephd-koordinator, Informations- og Medievidenskab, AU, 2004-2006/2010-2013.

Viceinstitutleder, Informations- og Medievidenskab, AU, 2003-2006.

Viceleder, forskningsfokusområdet: Videnssamfundet, Det Humanistiske Fakultet, AU, 2005-2006.

Leder, Forskningsnetværket Science, Technology, Medicine and Climate Studies, AU, 2009-2010.

Director of Study, board member, European Studies of Society, Science and Technology, ESST, 2009-2010.

Leder af det interdisciplinære forskningsnetværk AU Telemedicin, 2013-2017.

 

Udvalgsarbejde

Medlem af Akademisk Råd, Det Humanistiske Fakultet, AU, 2000-2003.

Medlem af forskningsudvalget, Informations- og Medievidenskab, AU, 2002-2006.

Medlem af Internationalt udvalg, Informations- og Medievidenskab, AU, 2006-2011

Medlem af Ph.d.-udvalg, Informations- og Medievidenskab, AU, 2007-2013

Medlem af Uddannelsesudvalget for Ergoterapeutddannelsen, Region Midt 2017

 

Ph.d.-arbejde

Adskillige opgaver som hovedvejleder og faglig medvejleder på Ph.d-projekter ved AU, ITU, SDU, AAU og KU samt profeessionshøjskoler.. Herunder vejledning af flere projekter med sundhedsteknologisk praksis som emne.

Arrangør af en række ph.d.-kurser bl.a. med udenlandske forelæsere og studerende.

Formand for, og medlem af en række Ph.d.-udvalg

Andre funktioner

Har gennem årene (med-)arrangeret en række danske og internationale forskningssymposier, -konferencer og –workshops.

Er jævnligt inviteret som keynote eller oplægsholder på konferencer og i faglige selskaber vedrørende sundhedspraksis,borger – og brugerinddragelse og teknologiforståelser.

Har siddet i flere ansættelses- og bedømmelsesudvalg.

 

Forskningsophold

1993 Visiting Fellow, Institute for the History and Philosophy of Science and Technology, University of Toronto, Canada.

2011 Visiting Scholar, Department of Philosophy, Twente University, Holland

 

Foreninger og netværk

Filosofisk Forening, Århus Universitet
Dansk Teknologihistorisk Selskab
Society for Philosophy and Technology, USA
Netværksgruppen "Sundhed, Menneske og Kultur" v. Uffe Juul Jensen, Århus Universitet
AU Telemedicin

 

Foredrag

En række foredrag og oplæg ved læreanstalter, kulturelle institutioner og i faglige foreninger om bl.a. teknologiforståelser, videnskabelighed, rationalitetsopfattelser, EPJ, telemedicin, empowermentbegreber, velfærdsteknologi, selv-ledelse, Patienter- og borgerbegreber under forandring, etc.