Aarhus University Seal

Eve-Marie Becker

 1. Handbuch Brief: Antike (Walter de Gruyter: Handbook Letter-Writing Antiquity)

  Becker, E., Egelhaaf-Gaiser, U. & Fürst, A.

  01/09/2017 → …

  Project: Research

 2. TOBITH: Geschichte: Monograph (Mohr Siebeck)

  Becker, E. & Becker, U.

  01/12/201531/12/2019

  Project: Research

 3. AUFF ideas: "Homines novi". Literary self-configurations from Cicero and Paul to Augustine

  Becker, E. & Fuhrer, T.

  Christianity and Theology in Culture and Society

  01/01/201431/01/2017

  Project: Research

 4. Mark and Matthew III and IV: Anthology series (Mohr Siebeck)

  Becker, E. & Runesson, A.

  Christianity and Theology in Culture and Society

  01/01/2014 → …

  Project: Research

 5. Forskningsenheden Det Nye Testamente

  Larsen, K. B., Falkenberg, R., Pedersen, N. A., Dochhorn, J., Wright, E. J., Davidsen, O., Becker, E., Hartvigsen, K. M. & Mortensen, J. P. B.

  01/01/2013 → …

  Project: Research

 6. De Gruyter Handbuch: Handbuch der Bibelhermeneutiken: Handbook (Walter de Gruyter)

  Becker, E., Wischmeyer, O. & Grosshans, H.

  Christianity and Theology in Culture and Society

  01/01/201301/08/2016

  Project: Research

 7. SANt: Studia Aarhusiana Neotestamentica - Publication series at Vandenhoeck & Ruprecht

  Becker, E., Larsen, K. B., Dochhorn, J., Davidsen, O. & Pedersen, N. A.

  Christianity and Theology in Culture and Society

  01/01/2013 → …

  Project: Research

 8. de Gruyter Lehrbuch: Geschichte der frühchristlichen Literatur: Monograph (Walter de Gruyter)

  Becker, E.

  Christianity and Theology in Culture and Society

  01/01/2012 → …

  Project: Research

 9. KEK, Vandenhoeck & Ruprecht: Philipperbrief- Kommentar: KEK-series (Vandenhoeck & Ruprecht)

  Becker, E.

  Christianity and Theology in Culture and Society

  01/01/2011 → …

  Project: Research

 10. The Christian Orient

  Becker, E., Christensen, M. L. M., Dietrich, J., Dochhorn, J., Falkenberg, R., Jensen, S. S., Larsen, J. M., Leurini, C., Pedersen, N. A., Petersen, A. K., Raja, R. & Sørensen, D. E.

  29/03/2010 → …

  Project: Research

 11. YUP Monograph: Historiography in New Testament Times: Monograph (Yale University Press)

  Becker, E.

  Christianity and Theology in Culture and Society

  01/01/201001/02/2017

  Project: Research