Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Eva Ørnbøl

Long-Term Outcome of Bodily Distress Syndrome in Primary Care: A Follow-Up Study on Health Care Costs, Work Disability, and Self-Rated Health

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Bodily distress syndrome (BDS) er en ny forskningsdiagnose for medicinsk uforklarede symptomer. I den aktuelle artikel af Rask et al. undersøges prognosen for patienter med BDS. Resultaterne viser, at patienter med BDS har dårligere selvvurderet helbred, højere grad af helbredsangst, højere forbrug af sundhedsydelser og større risiko for sygefravær og førtidspension sammenlignet med en gruppe af patienter med veldefineret fysisk sygdom. Resultaterne understøtter den kliniske anvendelse og prognostiske værdi af BDS og peger på et behov for identifikation af og sufficient indsats over for patienter med BDS. Undersøgelsen er et kohortestudie, som bygger på spørgeskemadata indsamlet 3, 12 og 24 måneder efter inklusion samt på registerdata med 10 års opfølgning som en del af studiet Functional Illness in Primary Care (FIP-studiet).
Original languageEnglish
JournalPsychosomatic Medicine
Volume79
Issue3
Pages (from-to)345–357
ISSN0033-3174
DOIs
Publication statusPublished - Apr 2017

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 104361292