Department of Law

Eva Naur

Associate Professor

Curriculum Vitae

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

2013Ph.d.-grad, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2001Cand. jur., Aarhus Universitet

 

Akademiske stillinger

2017-Lektor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2013-2017Adjunkt/postdoc Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2009-2013Ph.d.-stipendiat, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1998-2009Undervisningsassistent samt ekstern lektor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet

 

Erhvervserfaring

2004-2009Juridisk konsulent, Kolding Kommunes Social- og beskæftigelsesforvaltning 
2003-2004Advokatfuldmægtig, Advokatfirmaet Jens Bærnthsen, Hobro og Mariager

 

Forskningsområder

  • Personret
  • Socialret
 

Undervisningsområder

  • Socialret
  • Juridisk metode
  • Familie- og arveret

 

 

Publications

Beregning af pensionskompensation efter fællesskabsadfærd: Kompensation efter ÆFL § 44

Jensen, E. N., 12 Aug 2022, (Submitted) In: Tidsskrift for Familie- og Arveret.

Legal Protection and Empowerment of Vulnerable Adults: Danish Questionnaire

Jensen, E. N., Aug 2022, (In preparation) 31 p.

Denmark: Danish Report AIDC 2022

Jensen, E. N. & Adolphsen, C., Jan 2022, (Submitted)

En god overgang til voksenlivet: støtte til unge med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne

Naur, E. & Adolphsen, C., 2022, In: Juristen. 2022, 2, p. 65-73 9 p.

Retten til privatliv og seksualitet for unge med funktionsnedsættelse

Jensen, E. N. & Adolphsen, C., 2022, In: Tidsskrift for Familie- og Arveret. TFA 2022.227.

Virkningsreglerne i familieretshusloven: Hvilken virkning?

Jensen, E. N., 2022, (Accepted/In press) In: Ugeskrift for Retsvæsen.

Båndlæggelse og rentenydelsesret

Jensen, E. N., 2021, Arveret. 8. ed. København: Djøf Forlag, p. 287-302

Dødsgaver mv.

Jensen, E. N., 2021, Arveret. 8. ed. København, p. 383–406

Fælles testamenter

Jensen, E. N., 2021, Arveret. 8. ed. København: Djøf Forlag, p. 315-332

Livsforsikring og pensionsopsparing

Jensen, E. N., 2021, Arveret. 8. ed. København: Djøf Forlag, p. 333–382

Testamentshabilitet

Jensen, E. N., 2021, Arveret. 8. ed. København: Djøf Forlag, p. 173-182

Testationskompetencen

Jensen, E. N., 2021, Arveret. 8. ed. København: Djøf Forlag, p. 257–274

Ugifte samlevende

Jensen, E. N., 2021, Arveret. 8. ed. København: Djøf Forlag, p. 275-286

Uskiftet bo

Jensen, E. N., 2021, Arveret. 8 ed. København: Djøf Forlag, p. 87 – 138

Ægtefællehæftelse

Jensen, E. N. & Adolphsen, C., 2021, Festskrift til Palle Bo Madsen. Liin, B., Edlund, H. H., Karstoft, S. & Iversen, T. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 245-260

Opsyn med fastspændte borgere på servicelovens område: - Et krav eller et unødvendigt indgreb?

Jensen, E. N., Sep 2020, In: Juristen. 2020, 4, p. 158-163 6 p.

Anvendelse af kvalitative beskyttelsesregler på aktiver i sumsæreje

Jensen, E. N. & Sørensen, N. M., 2020, In: Ugeskrift for Retsvæsen. 23, p. 155-160 5 p., U.2020B.155.

Familieretshusloven: med kommentarer

Adolphsen, C. & Jensen, E. N., 2020, København: Djøf Forlag. 239 p.

Person- og erstatningsret: umyndiges formue

Adolphsen, C. & Jensen, E. N., 2019, Festskrift til Bent Iversen. Iversen, T., Kartoft, S. & Madsen, L. H. G. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 489-506

Samtykke til behandling af helbredsoplysninger: om frivillighed, retssikkerhed og datakvalitet

Motzfeldt, H. M., Adolphsen, C. & Jensen, E. N., 7 Jun 2018. 13 p.

Samtykke

Adolphsen, C., Jensen, E. N. & Motzfeldt, H. M., 11 Jan 2018.

Dødsgaver mv.

Naur, E., 2018, Arveret. 7. ed. Djøf Forlag, p. 379-402 24 p.

Fælles testamenter

Naur, E., 2018, Arveret. 7. ed. Djøf Forlag, p. 313-328 16 p.

Samarbejde eller juridisk bindende samtykke?

Naur, E., 2018, Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten. Østenstad, B. H., Adolphsen, C., Naur, E. & Aasen, H. S. (eds.). Bergen: Fagbokforlaget, p. 57-78 22 p.

Testamentshabilitet

Naur, E., 2018, Arveret. 7. ed. Djøf Forlag, p. 173-182 10 p.

Ugifte samlevende

Naur, E., 2018, Arveret. 7. ed. Djøf Forlag, p. 275-284 10 p.

Uskiftet bo

Jensen, E. N., 2018, Arveret. 7. ed. Djøf Forlag, p. 89-138 50 p.

A four-step model: Initiating writing development at faculty level using Master’s thesis workshops as a vehicle

Jensen, T. W., Jensen, E. N. & Bay, G., 2017.

Familieformueretten og den legale formueordning

Jensen, E. N., 2017, Familieret. 3 ed. Djøf Forlag, 30 p.

Festskrift til Irene Nørgaard

Adolphsen, C. (ed.), Isager, H. (ed.), Jensen, E. N. (ed.) & Nielsen, A-D. B. (ed.), 2017, Kbh.: Djøf Forlag. 410 p.

Formueoverførsler mellem ægtefæller

Jensen, E. N., 2017, Familieret. 3 ed. Djøf Forlag, 18 p.

Gaver og aftaler mellem ægtefæller

Jensen, E. N., 2017, Familieret. 3 ed. Djøf Forlag, 24 p.

Høring over udkast til forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

Jensen, E. N., 2017, 7 p..

Magtanvendelse og hjemmelstvivl fra bistandslov til servicelov

Jensen, E. N., 2017, Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen. Clausen, N. J., Kronborg, A., Legind, N. D. & Mortensen, B. O. G. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 225-240 16 p.

Responsum om tvang i nye socialpsykiatriske afdelinger

Jensen, E. N., 2017, 19 p.. Jan 15, 2017.

Servicelovens magtanvendelsesregler og voksnes samtykkekompetence: Afgrænsning af personkredsen efter servicelovens § 124a

Naur, E., 2017, In: Tidsskrift for Rettsvitenskap. 2017, 2-3, p. 133-159 27 p.

Ugifte parforhold

Jensen, E. N., 2017, Familieret. 3 ed. 25 p.

Voksne inhabile og de pårørendes rolle: Udvalgte tendenser i den retlige positionering af de pårørende (særligt ægtefællen) over for inhabile voksne

Naur, E., 2017, Festskrift til Irene Nørgaard. Adolphsen, C., Isager, H., Jensen, E. N. & Bruun Nielsen, A-D. (eds.). Djøf Forlag, p. 345-374 30 p.

Høring over udkast til forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold: Forslaget om ikke at videreføre den nuværende retsvirkningslovs § 13

Jensen, E. N., 12 Dec 2016, 5 p..

Ankestyrelsens rådgivning om magtanvendelse: Juridisk analyse af Ankestyrelsens hotline-svar om magtanvendelse over for voksne

Jensen, E. N., 2016, In: Ugeskrift for Retsvaesen. p. 90-98 9 p., U 2016B.90.

Magtanvendelse over for voksne

Jensen, E. N., 2015, Kbh.: Djøf Forlag. 342 p.

Use of Force for Medical Purposes — A Danish Perspective

Adolphsen, C. & Jensen, E. N., 2015, In: European Journal of Health Law. 22, 4, p. 359-381 23 p.

Magtanvendelse over for voksne ved udførelse af opgaver på servicelovens område: Hjemmel, retssikkerhed og reguleringsform

Jensen, E. N., 2013, Aarhus: Juridisk Institut, Aarhus Universitet. 293 p.

Hjælpemidler og magtanvendelse

Jensen, E. N., Sep 2012, In: VISS.dk. Årgang 6, 10, p. 7-9 3 p.

Narrowing the scope of legal guardianship

Jensen, E. N., 2011. 9 p.

Selvbestemmelse og tvungne fællesskaber

Jensen, E. N., 2011, Ret, Individ og Kollektiv. Schaumburg-Müller, S. & Vedsted-Hansen, J. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 237-257 21 p.

Retssikkerhed og rationalitet i anbringelsessager

Kristensen, O. S., Kristiansen, B. L. & Jensen, E. N., 2010, In: Retfærd: Nordisk Juridisk Tidsskrift. 33, 3, p. 43-59 17 p.

Projects

Akademisk skrivning: Udvikling af studerendes skrivekompetencer

Jensen, T. W., Christiansen, C., Madsen, E. S., Grosen, A., Rask, M., Hauge, I. M., Birkmose, H. S., Olsen, B. E., Neumann, T., Naur, E., Andersen, P., Klitmøller, J., Aggerholm, H. K., Rasmussen, K. W. & Bay, G.

01/09/201501/01/2016

Autonomi i helse- og sosialretten

Adolphsen, C. & Naur, E.

01/03/201630/09/2017

Intervention i selvbestemmelsesretten over for voksne med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne

Naur, E.

16/10/200922/11/2013

Selvbestemmelsesret hos voksne uden selvbestemmelsesevne

Naur, E.

01/01/201431/12/2016

Activities

2017 EACME

Eva Naur Jensen (Participant) & Helle Bødker Madsen (Participant)

7 Sep 20179 Sep 2017

2017 Faculty Training Workshop: Nova Southeastern University

Eva Naur Jensen (Speaker) & Caroline Adolphsen (Speaker)

26 Jul 201728 Jul 2017

3rd European Conference on Health Law

Eva Naur Jensen (Participant)

6 Oct 20117 Oct 2011

3rd World Congress on Adult Guardianship

Eva Naur Jensen (Participant)

28 May 201430 May 2014

Big Data i helsetjenesten - rettslige aspekter

Eva Naur Jensen (Participant)

2018

Bogpræsentation

Caroline Adolphsen (Lecturer) & Eva Naur Jensen (Lecturer)

26 Apr 2018

DUN Konference 2018

Eva Naur Jensen (Participant)

2018

De juridiske rammer for samarbejde mellem kommune og region i psykiatrien

Eva Naur Jensen (Lecturer)

15 Mar 2018

Den nye ægtefællelov

Eva Naur Jensen (Lecturer)

25 Jan 2018

Det Juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen

Caroline Adolphsen (Visiting lecturer) & Eva Naur Jensen (Visiting lecturer)

20 Feb 201723 Feb 2017

Det Juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen

Caroline Adolphsen (Visiting lecturer) & Eva Naur Jensen (Visiting lecturer)

1 Mar 20163 Mar 2016

E-læringsprojektet på Juridisk Institut

Eva Naur Jensen (Participant)

20152017

EATAW 2017 9th Conference of the European Association for Teaching Academic Writing

Eva Naur Jensen (Speaker)

19 Jun 2017

Facing Death: End of Life Decisions

Eva Naur Jensen (Participant), Caroline Adolphsen (Participant), Helle Bødker Madsen (Participant) & Nicolaj Sivan Holst (Participant)

15 Sep 2017

Forskermøde ved Universitetet i Bergen

Eva Naur Jensen (Participant)

2 Mar 20164 Mar 2016

Forskningsophold ved Universitetet i Bergen

Eva Naur Jensen (Participant)

10 Apr 201517 Apr 2015

Juridisk skriftlig kommunikation: Med fokus på kandidatspecialet

Eva Naur Jensen (Lecturer)

7 Sep 201521 Sep 2015

Kurser om magtanvendelse over for voksne

Eva Naur Jensen (Lecturer)

20082017

Kursus i almen universitetspædagogik for adjunkter og post.docs ved Aarhus Universitet

Eva Naur Jensen (Participant)

2015 → …

Law and Society Conference

Eva Naur Jensen (Participant)

27 May 201030 Dec 2010

Law and Society Conference

Eva Naur Jensen (Speaker)

2 Jun 20115 Jun 2011

Lykkes peerfeedback altid?

Eva Naur Jensen (Lecturer), Maria Hvid Stenalt (Lecturer), Berit Lassesen (Lecturer) & Bente Mosgaard Jørgensen (Lecturer)

18 May 2018

Magtanvendelse

Eva Naur Jensen (Lecturer)

2018 → …

Magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet

Eva Naur Jensen (Lecturer)

20112012

Nordic Biomedical Conference, Lund

Eva Naur Jensen (Participant)

13 Oct 201614 Oct 2016

Nordic Health Law Conference

Eva Naur Jensen (Speaker)

25 Sep 201426 Sep 2014

Nordisk Kommité for Bioetik (External organisation)

Eva Naur Jensen (Member)

20172020

Nordisk familieretsseminar

Eva Naur Jensen (Participant)

16 Sep 201518 Sep 2015

Nordisk retssociologi - status - aktuelle udfordringer - visioner

Eva Naur Jensen (Participant)

21 Jan 201022 Jan 2010

Ph.d.-forsvar (Event)

Eva Naur Jensen (Member)

2017

Retfærd (Journal)

Eva Naur Jensen (Editor)

2011

SSP-Samrådet

Eva Naur Jensen (Visiting researcher)

11 Jan 2017

SSP-Samrådet

Eva Naur Jensen (Visiting lecturer)

23 Sep 2015

Samtykke til behandling af helbredsoplysninger

Eva Naur Jensen (Lecturer) & Caroline Adolphsen (Lecturer)

6 Jun 2018

Skriveprocesser og juridisk formidling

Eva Naur Jensen (Lecturer)

Mar 2014 → …

Tavshedspligt og SSP-samarbejdet

Eva Naur Jensen (Lecturer)

1 Jan 200731 Dec 2014

The legal and ethical questions of monitoring and retaining citizens with loss of cognitive abilities

Eva Naur Jensen (Lecturer)

9 Dec 2016

Universitetet i Bergen Norge

Eva Naur Jensen (Visiting lecturer) & Caroline Adolphsen (Visiting lecturer)

25 Apr 201826 Apr 2018

Universitetet i Bergen Norge (External organisation)

Eva Naur Jensen (Member)

2022

Universitetet i Bergen, Norge (External organisation)

Eva Naur Jensen (Member)

Jan 2021

Curriculum Vitae

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

2013Ph.d.-grad, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2001Cand. jur., Aarhus Universitet

 

Akademiske stillinger

2017-Lektor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2013-2017Adjunkt/postdoc Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2009-2013Ph.d.-stipendiat, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1998-2009Undervisningsassistent samt ekstern lektor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet

 

Erhvervserfaring

2004-2009Juridisk konsulent, Kolding Kommunes Social- og beskæftigelsesforvaltning 
2003-2004Advokatfuldmægtig, Advokatfirmaet Jens Bærnthsen, Hobro og Mariager

 

Forskningsområder

  • Personret
  • Socialret
 

Undervisningsområder

  • Socialret
  • Juridisk metode
  • Familie- og arveret