Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Erik Jeppesen

Lavvandede søers økologi - Biologiske samspil i de frie vandmasser: Doktordisputats

Research output: Book/anthology/dissertation/reportDoctoral thesis

  • Department of Freshwater Ecology
Forsvar af doktorafhandling: Fredag den 11. december 1999, klokken 13.00 forsvarede ferskvandsbiolog Erik Jeppesen, DMU, sin doktordisputats der var blevet godkendt til forsvar af Kbh.Universitet. Disputatsen bærer titlen Lavvandede søers økologi - biologiske samspil i de frie vandmasser. Forsvaret foregik på Ferskvandscenteret, Vejlsøvej, Silkeborg. Officielle opponenter var Prof. Jürgen Benndorf, University of Technology, Dresden,Germany and Prof. Dag Hessen, University of Oslo;Norway. Forsvaret blev ledt af Lektor Leif Lau Jeppesen, Zoologisk Institut, Kbh.´s Universitet. Denne danske udgave af doktordisputatsen indeholder ikke de 25 videnskabelige primærartikler. Disse findes kun i den engelske udgave med titlen: The Ecology of Shallow Lakes - Trophic Interactions in the Pelagial. Doctor's dissertation. - Neri Technical report no 247. 420 pp. Afhandlingen er en dansk sammenfatning af 25 udvalgte, originale, videnskabelige artikler. I juni 1998 blev afhandlingen accepteret af det Naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet til forsvar for den naturvidenskabelige doktorgrad. I afhandlingen beskrives, hvordan de biologiske sampil i de frie vandmasser i søer ændres både langs en næringsstof- og en dybdegradient i fersk- og brakvandssøer. Speciel vægt er lagt på den rolle, som fisk og undervandsplanter spiller for lavvandede søers struktur og funktion. Andre emner, der behandles, er årsager til træghed ved ændret næringsstoftilførsel, samt mulighederne for at bruge biomanipulation som restaureringsværktøj. Forskningsstrategien har omfattet tværgående analyser af data fra mange søer, eksperimenter i hele søer, mekanistiske indhegningssforsøg samt palæoøkologiske analyser af biologiske rester i søbunden.
Original languageDanish
PublisherDanmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
Number of pages59
Publication statusPublished - 1998
SeriesFaglig rapport fra DMU
Number248

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 12437888