Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Erik Jeppesen

IGLOO - Indikatorer for globale klimaforandringer i overvågningen

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 • Jens Würgler Hansen (Editor)
 • Mads Nedergaard, By- og Landskabsstyrelsen, Denmark
 • Flemming Skov (Editor)
 • Mikael Hjort Jensen, Miljøcenter Odense, Denmark
 • Johan Lassen, Miljøcenter Ringkøbing, Denmark
 • Nicolaj Christian Lindeborgh, Miljøcenter Roskilde, Denmark
 • Simon Marsbøll, Skov- og Naturstyrelsen, Denmark
 • Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil, Miljøcenter Odense, Denmark
 • Jørgen L.S. Hansen
 • Erik Jeppesen
 • Torben Bramming Jørgensen, Denmark
 • Brian Kronvang
 • Søren Erik Larsen
 • Knud Erik Nielsen, Denmark
 • Jesper H. Andersen, DHI, Denmark
 • Per Andersen, Orbicon, Denmark
IGLOO-projektet har med baggrund i analyser af overvågningsdata dokumenteret klimaforandringer i Danmark og påvist, at klimaforandringer har markante konsekvenser for den danske natur. Denne rapport fremhæver en række indikatorer, som er velegnede til overvågning af klimaskabte ændringer i naturen og påpeger en række områder for det videre arbejde inden for emnet.

Rapporten understreger værdien af lange tidsserier af overvågningsdata af god kvalitet til at følge og beskrive udviklingen i den danske natur, hvad enten ændringerne skyldes klimaforandringer eller andre påvirkninger. De registrerede ændringer skyldes i flere tilfælde summen af en lang række påvirkninger i et kompliceret samspil, og det er ofte yderst vanskeligt at kvantificere en enkelt påvirkning uafhængigt af de andre. IGLOO kan forhåbentlig medvirke til at forbedre grundlaget for at identificere de forskellige påvirkninger og således optimere det faglige grundlag for beslutninger om indsats.

IGLOO bidrager således med ny viden om klimaforandringer i Danmark, som bl.a. vil kunne inddrages i en optimering af det nationale overvågningsprogram i forhold til dokumentation af klimaforandringer. Erfaringerne fra projektet understøtter den eksisterende viden om klimaforandringer og øger indsigten i klimaforandringernes påvirkning af den danske natur. Dermed styrkes grundlaget for, at samfundet kan forholde sig til klimaforandringer på et så oplyst grundlag som muligt, bl.a. kan projektets resultater med fordel inddrages i det kommende arbejde med vandplaner. Endvidere er der gennem projektet etableret et tværfagligt netværk af personer, som er en forudsætning for det videre arbejde med klimaforandringer.

Original languageDanish
PublisherMiljøstyrelsen
Number of pages91
ISBN (Print)978-87-92256-80-5
ISBN (Electronic)978-87-92256-79-9
Publication statusPublished - 2008

  Research areas

 • climate change, monitoring

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 12680141