Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Erik Jeppesen

 1. Report
 2. Published

  Prøvetagning og analysemetoder i søer : Overvågningsprogram. / Kristensen, P.; Søndergaard, M.; Jeppesen, E.; Mortensen, E.; Rebsdorf, Aa.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1990. 32 p. (Teknisk anvisning fra DMU; No. 1).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 3. Published

  Palæolimnologiske undersøgelser af Hinge Sø : Rapport til Viborg Amt. / Landkildehus, F.; Jeppesen, E.; Jensen, J. P.; Jensen, K.; Ryves, D.; McGowan, S.; Anderson, J.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2000. 19 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 4. Published

  Søer 2004 : NOVANA. / Lauridsen, T. L.; Jensen, J. P.; Søndergaard, M.; Jeppesen, E.; Strzelczak, A.; Sortkjær, L.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2005. 62 p. (Faglig rapport fra DMU; No. 553, Vol. 553).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 5. Published

  Undersøgelser i søer : NOVANA. / Lauridsen, T. L.; Søndergaard, M.; Jensen, J. P.; Jeppesen, E. (Editor).

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2005. 233 p. (Teknisk anvisning fra DMU; No. 22).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 6. Published

  Undersøgelser i søer. NOVANA og DEVANO overvågningsprogram. / Lauridsen, T. L.; Søndergaard, M.; Jeppesen, E.; Jørgensen, T. B.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2007. 163 p. (Teknisk anvisning fra DMU; No. 25).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 7. Published

  Sørestaurering i Danmark : Del 1: Tværgående analyser. / Liboriussen, L.; Søndergaard, M.; Jeppesen, E.; Pedersen, A. R.; Skov, C.; Skovgaard, H.; Christensen, I.; Bramm, M.; Marsbøl, S.; Pedersen, L.-L.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2007. 88 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 636).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 8. Published

  Sørestaurering i Danmark. Del II: Eksempelsamling. / Liboriussen, L.; Søndergaard, M.; Jeppesen, E. (Editor).

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2007. 312 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 636).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 9. Published

  Fish Population Studies in South Island Lakes, 1996 : A Report to Fish and Game Councils. / Mitchell, S. F.; Jeppesen, E.; Lauridsen, T. L.; Christoffersen, K.; Grainger, N. P. J.

  Dunedin, New Zealand: University of Otago, Department of Zoology, 1996. 19 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 10. Published

  The Harmonised Monitoring and Classification of Ecological Quality of Surface Waters in the European Union : Final Report to European Commission, Directorate General XI. / Nixon, S. C.; Mainstone, C. P.; Iversen, T. M.; Kristensen, P.; Jeppesen, E.; Friberg, Nikolai; Papathanassiou, E.; Jensen, A.; Pedersen, F.

  Water Research Centre, 1996. 293 p. (Report WRc No. CO 4150).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 11. Published

  Esrum Søs palæolimnologi gennem de seneste århundreder : Rapport til Frederiksborg Amt. / Odgaard, B.; Amsinck, S.; Anderson, J.; Brodersen, K.; Bennike, O.; Jensen, J. P.; Jensen., K.; Jensen, K.; Jeppesen, E.; Rasmussen, P.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1999. 38 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 12. Published

  Anvendelsen af biologiske kvalitetselementer i ikke-interkalibrerede søtyper. / Søndergaard, Martin; Jeppesen, Erik; Johansson, Liselotte Sander.

  Aarhus : Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2020. 144 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 365).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearchpeer-review

 13. Published

  Betydningen af fisk, fugle og undervandsplanter for vandkvaliteten : Biomanipulationsforsøg i Stigsholm Sø. / Søndergaard, M.; Bøgestrand, J.; Schriver, P.; Lauridsen, T.; Jeppesen, E.; Berg, S.; Hald Møller, P.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1993. 68 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 77).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 14. Published

  Danske søer og deres restaurering. / Søndergaard, M.; Jeppesen, E.; Jensen, J. P.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1999. 34 p. (TEMA-rapport fra DMU, Vol. 24/1999).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommunication

 15. Published

  Småsøer og vandhuller. / Søndergaard, M.; Jensen, J. P.; Jeppesen, E.

  Skov- og Naturstyrelsen (elektronisk), 2002. 104 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 16. Published

  Sørestaurering i Danmark : Metoder, erfaringer og anbefalinger. / Søndergaard, M. (Editor); Jeppesen, E. (Editor); Jensen, J. P. (Editor); Lauridsen, T. L.; Müller, J. P.; Jerl Jensen, H.; Berg, S.; Hvidt, C.

  Miljøstyrelsen, 1998. 289 p. (Miljønyt, Vol. 28).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 17. Published

  Undersøgelsesprogrammer for søer. / Søndergaard, M.; Jensen, J. P.; Jeppesen, E.; Agerbo, E.

  Miljøstyrelsen, 1999. 75 p. (Miljøprojekt, Vol. 446).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 18. Published

  Vandrammedirektivet og danske søer : Del 1: Søtyper, referencetilstand og økologiske kvalitetsklasser. / Søndergaard, M.; Jeppesen, E.; Jensen, J. P. (Editor); Bradshaw, E.; Skovgaard, H.; Grünfeld, S.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2003. 140 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 475).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 19. Published

  Vejledning for gennemførelse af sørestaurering. / Søndergaard, Martin; Reitzel, Kasper; Jeppesen, Erik; Egemose, Sara; Lauridsen, Torben Linding; Jensen, Henning S.

  Aarhus : Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2020. 56 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 382).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 20. Published

  Ferske vandområder : Søer. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1992. / Windolf, J.; Jeppesen, E.; Søndergaard, M.; Jensen, J. P.; Sortkjær, L.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1993. 129 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 90).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 21. Doctoral thesis
 22. Published

  Lavvandede søers økologi - Biologiske samspil i de frie vandmasser : Doktordisputats. / Jeppesen, E.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1998. 59 p. (Faglig rapport fra DMU; No. 248).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportDoctoral thesis

 23. Published

  The Ecology of Shallow Lakes - Trophic Interactions in the Pelagial : Doctor's dissertation (DSc). / Jeppesen, E.

  National Environmental Research Institute, 1998. 420 p. (NERI Technical Report; No. 247).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportDoctoral thesis

 24. Book chapter
 25. Published

  Environmental Impacts - Lake Ecosystems. / Adrian, Rita; Hessen, Dag Olav; Blenckner, Thorsten; Hillebrand, Helmut; Hilt, Sabine; Jeppesen, Erik; Livingstone, David M.; Trolle, Dennis.

  North Sea Region Climate Change Assessment, Regional Climate Studies. Springer, 2016. p. 315-338.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 26. Published

  Søernes biologi langs klimagradienter. / Amsinck, Susanne Lildal; Jeppesen, Erik.

  GALATHEA 3: 2006-2007. ed. / Dansk Ekspeditionsfond. Thaning & Appel, 2008. p. 234-240.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterCommunication

 27. Published

  Eutrophication and restoration of shallow lakes from a cold temperate to a warm mediterranean and a (Sub)tropical climate. / Beklioglu, Meryem; Meerfhoff, Mariana; Sondergaard, Martin; Jeppesen, Erik.

  Eutrophication: Causes, Consequences and Control. Springer Netherlands, 2011. p. 91-108.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 28. Published

  Aquatic invertebrates and high latitude paleolimnology. / Bennike, O.; Brodersen, K. P.; Jeppesen, E.; Walker, I. R.; Pienitz, R. (Editor); Douglas, M. S. V. (Editor); Smol, J. P. (Editor).

  Long-term Environmental Change in Arctic and Antarctic Lakes. ed. / R. Pienitz; M. S. V. Douglas; J. P. Smol. Springer, 2004. p. 159-186.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 29. Published

  Late Quarternary Environmental and Cultural Changes in the Wollaston Forland Region, North East Greenland. / Bennike, Ole; Sørensen, Mikkel; Fredskild, Bent; Jakobsen, Bjarne H.; Böcher, Jens; Amsinck, Susanne Lildal; Jeppesen, Erik; Andreasen, Claus; Christiansen, Hanne H.; Humlum, Ole; Bennike, Ole.

  High-Arctic Ecosystem Dynamics in a Changing Climate. ed. / Hans Meltofte; Torben R. Christensen; Bo Elberling; Mads C. Forchhammer; Morten Rasch. Elsevier, 2008. p. 45-79 (Advances in Ecological Research; No. 40).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 30. Published

  Food-web relationships and community structures in high-latitude lakes. / Christoffersen, Kirsten; Jeppesen, Erik; Moorhead, Daryl L.; Tranvik, Lars J.

  Polar Lakes and Rivers: Limnology of Arctic and Antarctic Aquatic Ecosystems. ed. / Warwick F. Vincent; Johanna Laybourn-Parry. Oxford : Oxford University Press, 2008. p. 269-289.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 31. Published

  Lake Monitoring. / Christoffersen, K.; Jeppesen, E.; Caning, K. (Editor); Rasch, M. (Editor).

  Zackenberg Ecological Research Operations, ZERO, 6th Annual Report 2000. ed. / K. Caning; M. Rasch. Danish Polar Center, 2001. p. 45-46.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 32. Published

  Lake Monitoring. / Christoffersen, K.; Jeppesen, E.; Caning, K. (Editor); Rasch, M. (Editor).

  Zackenberg Ecological Research Operations, ZERO, 5th Annual Report 1999. ed. / K. Caning; M. Rasch. Danish Polar Center, 2000. p. 43-45.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 33. Published

  Lake flora and fauna in relation to ice-melt, water temperature and chemistry at Zackenberg. / Christoffersen, Kirsten S.; Amsinck, Susanne Lildal; Landkildehus, Frank; Lauridsen, Torben Linding; Jeppesen, Erik.

  High Arctic Ecosystem Dynamics in a Changing Climate. ed. / Hans Meltofte; Torben R. Christensen; Bo Elberling; Mads C. Forchhammer; Morten Rasch. Pergamon Press, 2008. p. 371-390 (Advances in Ecological Research; No. 40).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 34. Published

  Göllerin havzadan tuzu yüklemelerindeki düsüse gösterdigi tepkileri: Danimarka'dan örnekler (Lakes response to reduced loading: examples from Denmark). / Jensen, J. P.; Jeppesen, E.; Lauridsen, T. L.; Meryem Beklioglu (ed.) (Editor).

  Shallow Lakes Ecology. ed. / Meryem Beklioglu (ed.). Orta Dogu Teknik Üniversitesi, 2004. p. 49-60.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 35. Published

  Interaction of Climate Change and Eutrophication. / Jeppesen, Erik; Moss, Brian; Bennion, Helen; Carvalho, Laurence; De Meester, Luc; Feuchtmayr, Heidrun; Friberg, Nikolai; Gessner, Mark O.; Hefting, Mariet; Lauridsen, Torben Linding; Liboriussen, Lone; Malmquist, Hilmar J.; May, Linda; Meerhoff, Mariana; Olafsson, Jon S.; Soons, Merel B.; Verhoeven, Jos T.A.

  Climate Change Impacts on Freshwater Ecosystems. ed. / Martin Kernan; Brian Moss; Rick Battarbee. Blackwell Publishing, 2010. p. 119-151.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 36. Published

  Klimaforandringers betydning for søer. / Jeppesen, E.; Christoffersen, K.; Kamp-Nielsen, L.; Landkildehus, F.; Lauridsen, T. L.; Kristensen, T. B.; Liboriussen, L.; Meerhoff, M.; Pedersen, Asger Roer; Søndergaard, M.; Søndergaard, M.; Søndergaard, M. (Editor); Kronvang., B. (Editor); Pejrup, M. og Sand-Jensen (Editor); K. (red.) (Editor).

  Vand og vejr om 100 år: Klimaforandringer og det danske vandmiljø. ed. / M. Søndergaard; Pejrup Kronvang. B.; K. M. og Sand-Jensen. Hovedland, 2006. p. 74-89.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 37. Published

  Lake Restoration and Biomanipulation in Temperate Lakes: Relevance for Subtropical and Tropical Lakes. / Jeppesen, E.; Søndergaard, M.; Mazzeo, N.; Meerhoff, M.; Branco, C. C.; Huszar, V.; Scasso, F.; Reddy, M. V. (Editor).

  Restoration and Management of Tropical Eutropic Lakes. ed. / M. V. Reddy. Enfield, N.H.: Science Publishers, 2005. p. 341-359.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 38. Published

  Lake restoration. / Jeppesen, Erik; Søndergaard, Martin; Liu, Zhengwen.

  Routledge Handbook of Ecological and Environmental Restoration. Taylor & Francis, 2017. p. 226-242.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 39. Published

  Lakes. / Jeppesen, E.; Sammalkorpi, I.; Perrow, M. R. (Editor); Davy, A. J. (Editor).

  Handbook of Ecological Restoration: Vol. 2: Restoration in Practice. ed. / M. R. Perrow; A. J. Davy. Cambridge University Press, 2002. p. 297-324.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 40. Published

  Recent Climate-Induced Changes in Freshwaters in Denmark. / Jeppesen, Erik; Kronvang, Brian; Jørgensen, Torben B.; Larsen, Søren E.; Andersen, Hans E.; Søndergaard, Martin; Liboriussen, Lone; Bjerring, Rikke; Johansson, Liselotte S.; Trolle, Dennis; Lauridsen, Torben L.

  Climatic Change and Global Warming of Inland Waters: Impacts and Mitigation for Ecosystems and Societies. John Wiley and Sons, 2012. p. 155-171.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 41. Published

  Recent climate-induced changes in freshwaters in Denmark. / Jeppesen, Erik; Kronvang, Brian; Jørgensen, Torben Bramming; Larsen, Søren Erik; Andersen, Hans Estrup; Søndergaard, Martin; Liboriussen, Lone; Hansen, Rikke Bjerring; Johansson, Liselotte Sander; Trolle, Dennis; Lauridsen, Torben Linding.

  Climatic Change and Global Warming of Inland Waters: Impacts and Mitigation for Ecosystems and Societies. ed. / Charles R. Goldman; Michio Kumagai; Richard D. Robarts. Wiley-Blackwell, 2013. p. 155-172.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 42. Published

  Restoration of Eutrophic Lakes : A Global Perspective. / Jeppesen, E.; Søndergaard, M.; Jensen, J. P.; Lauridsen, T. L.; Kumagai, M. (Editor); Vincent, W. F. (Editor).

  Freshwater Management: Global Versus Local Perspectives. ed. / M. Kumagai; W. F. Vincent. Springer, 2003. p. 135-151.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 43. Published

  Sedimandaki mikro-kabuklu canhlar basta olmak üzere fosil kalintilarmin analiziyle, göllerin gecmisteki trofik yapilarmin ve su kalitelerinin belirlenmesi [Assessing lake trophic structure and water quality in the past using sub-fossils in sediment with s. / Jeppesen, E.; Amsinck, S. L.; Johansson, L. S.; Jensen, J. P.; Meryem Beklioglu (ed.) (Editor).

  Shallow Lakes Ecology. ed. / Meryem Beklioglu (ed.). Orta Dogu Teknik Üniversitesi, 2004. p. 89-96.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 44. Published

  Shallow Lakes : Effects of Nutrient Loading and How to Remedy Eutrophication. / Jeppesen, E.; Søndergaard, M.; Jensen, J. P.; Lauridsen, T. L.; Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS) (Editor).

  Developed under the Auspices of the UNESCO. ed. / Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS). Oxford, UK: Eolss Publishers, 2005.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 45. Published

  Body size and trophic cascade in lakes. / Jones, J. I.; Jeppesen, E.; Hildrew, A. G. (Editor); Raffaelli, D. G. (Editor); Edmonds-Brown, R. (Editor).

  Body Size : The Structure and Function of Aquatic Ecosystems . ed. / A. G. Hildrew; D. G. Raffaelli; R. Edmonds-Brown. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. p. 118-139.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 46. Published

  The future of small lakes and ponds. / Moss, B.; Brönmark, C.; George, G.; Hansson, L.-A.; Jeppesen, E.

  Aquatic Ecosystems: Trends and Global Prospects. ed. / N.V.C. Polunin. Cambridge University Press, 2008. p. 65-80.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 47. Published

  Grønlands biodiversitet : klimaets betydning i fortid, nutid og fremtid. / Normand, Signe; Forchhammer, Mads C.; Høye, Toke Thomas; Jeppesen, Erik; Svenning, J.-C.

  Grønlands fascinationskraft: Fortællinger om polarforskningen. ed. / Marita Akhøj Nielsen. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 2012. p. 148-162.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterCommunication

 48. Published

  Freshwater Studies. / Schierup, H.; Christoffersen, K.; Vadeboncoeur, Y.; Landkildehus, F.; Lauridsen, T. L.; Jensen, J. P.; Amsinck, S.; Jeppesen, E.; Caning, K. (Editor); Rasch, M. (Editor).

  Zackenberg Ecological Research Operations, ZERO, 5th Annual Report 1999. ed. / K. Caning; M. Rasch. Danish Polar Center, 2000. p. 52-53.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 49. Published

  Genskabe klarvandede søer : Fiskepleje (www-side). / Søndergaard, M.; Jeppesen, E.; Jensen, J. P.; Lauridsen, T.

  XXX Atira conversion: Title missing XXX. Danmarks Fiskeriundersøgelser, 2002.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterCommunication

 50. Published

  Lake Søbygaard, Denmark : Phosphorus dynamics during the first 35 years after an external loading reduction. / Søndergaard, Martin; Jeppesen, Erik.

  Internal phosphorus loading in lakes: causes, case studies, and management. ed. / Alan D. Steinman; Bryan M. Spears. Plantation, FL : J. Ross Publishing, 2020. p. 285-300.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 51. Published

  Søens økosystem : Fiskepleje (www-side). / Søndergaard, M.; Jeppesen, E.; Jensen, J. P.; Lauridsen, T.

  XXX Atira conversion: Title missing XXX. Danmarks Fiskeriundersøgelser, 2002.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterCommunication

 52. Published

  Understanding the drivers on internal phosphorus loading in lakes. / Søndergaard, Martin; Jeppesen, Erik.

  Internal phosphorus loading in lakes: causes, case studies, and management. ed. / Alan D. Steinman; Bryan M. Spears. Plantation, FL : J. Ross Publishing, 2020. p. 63-76.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 53. Published

  Freshwater Ecosystems and Fisheries. / Wrona, F. J.; Prowse, T. D.; Reist, J. D.; Beamish, R.; Gibson, J. J.; Hobbie, J.; Jeppesen, E.; King, J.; Koeck, G.; Korhola, A.; Levêsque, L.; Macdonald, R.; Power, M.; Skvortsov, V.; Vincent, W.; Clark, R.; Dempson, B.; Lean, D.; Lehtonen, H.; Perin, S.; Pienitz, R.; Rautio, M.; Smol, J.; Tallman, R.; Zhulidov, A.; ACIA (Editor).

  Arctic Climate Impact Assessment . ed. / ACIA. N.Y.: Cambridge University Press, 2005. p. 354-452.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch