Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Erik Jeppesen

 1. Report
 2. Published

  Palæolimnologiske undersøgelser af Gurre Sø : Rekvirentrapport til Frederiksborg Amt. / Johansson, L. S.; Ryves, D.; Rasmussen, P.; Amsinck, S. L.; Jeppesen, E.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2004. 17 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 3. Published

  Søer 2015 : Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 207. / Johansson, Liselotte Sander; Søndergaard, Martin; Jeppesen, Erik; Landkildehus, Frank; Kjeldgaard, Ane; Sortkjær, Lisbet; Windolf, Jørgen; Bøgestrand, Jens.

  Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, 2017. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 4. Published

  Søer 2018 : NOVANA. / Johansson, Liselotte Sander; Søndergaard, Martin; Sørensen, Peter Borgen; Nielsen, Anders; Jeppesen, Erik; Wiberg-Larsen, Peter; Landkildehus, Frank.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2019. 100 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 354).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 5. Published

  Ferske vandområder : Søer. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1991. / Kristensen, P.; Windolf, J.; Jeppesen, E.; Søndergaard, M.; Sortkjær, L.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1992. 110 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 63).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 6. Published

  Prøvetagning og analysemetoder i søer : Overvågningsprogram. / Kristensen, P.; Søndergaard, M.; Jeppesen, E.; Mortensen, E.; Rebsdorf, Aa.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1990. 32 p. (Teknisk anvisning fra DMU; No. 1).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 7. Published

  Palæolimnologiske undersøgelser af Hinge Sø : Rapport til Viborg Amt. / Landkildehus, F.; Jeppesen, E.; Jensen, J. P.; Jensen, K.; Ryves, D.; McGowan, S.; Anderson, J.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2000. 19 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 8. Published

  Søer 2004 : NOVANA. / Lauridsen, T. L.; Jensen, J. P.; Søndergaard, M.; Jeppesen, E.; Strzelczak, A.; Sortkjær, L.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2005. 62 p. (Faglig rapport fra DMU; No. 553, Vol. 553).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 9. Published

  Undersøgelser i søer : NOVANA. / Lauridsen, T. L.; Søndergaard, M.; Jensen, J. P.; Jeppesen, E. (Editor).

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2005. 233 p. (Teknisk anvisning fra DMU; No. 22).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 10. Published

  Undersøgelser i søer. NOVANA og DEVANO overvågningsprogram. / Lauridsen, T. L.; Søndergaard, M.; Jeppesen, E.; Jørgensen, T. B.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2007. 163 p. (Teknisk anvisning fra DMU; No. 25).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 11. Published

  Sørestaurering i Danmark : Del 1: Tværgående analyser. / Liboriussen, L.; Søndergaard, M.; Jeppesen, E.; Pedersen, A. R.; Skov, C.; Skovgaard, H.; Christensen, I.; Bramm, M.; Marsbøl, S.; Pedersen, L.-L.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2007. 88 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 636).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 12. Published

  Sørestaurering i Danmark. Del II: Eksempelsamling. / Liboriussen, L.; Søndergaard, M.; Jeppesen, E. (Editor).

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2007. 312 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 636).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 13. Published

  Fish Population Studies in South Island Lakes, 1996 : A Report to Fish and Game Councils. / Mitchell, S. F.; Jeppesen, E.; Lauridsen, T. L.; Christoffersen, K.; Grainger, N. P. J.

  Dunedin, New Zealand: University of Otago, Department of Zoology, 1996. 19 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 14. Published

  The Harmonised Monitoring and Classification of Ecological Quality of Surface Waters in the European Union : Final Report to European Commission, Directorate General XI. / Nixon, S. C.; Mainstone, C. P.; Iversen, T. M.; Kristensen, P.; Jeppesen, E.; Friberg, Nikolai; Papathanassiou, E.; Jensen, A.; Pedersen, F.

  Water Research Centre, 1996. 293 p. (Report WRc No. CO 4150).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 15. Published

  Esrum Søs palæolimnologi gennem de seneste århundreder : Rapport til Frederiksborg Amt. / Odgaard, B.; Amsinck, S.; Anderson, J.; Brodersen, K.; Bennike, O.; Jensen, J. P.; Jensen., K.; Jensen, K.; Jeppesen, E.; Rasmussen, P.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1999. 38 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 16. Published

  Anvendelsen af biologiske kvalitetselementer i ikke-interkalibrerede søtyper. / Søndergaard, Martin; Jeppesen, Erik; Johansson, Liselotte Sander.

  Aarhus : Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2020. 144 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 365).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearchpeer-review

 17. Published

  Betydningen af fisk, fugle og undervandsplanter for vandkvaliteten : Biomanipulationsforsøg i Stigsholm Sø. / Søndergaard, M.; Bøgestrand, J.; Schriver, P.; Lauridsen, T.; Jeppesen, E.; Berg, S.; Hald Møller, P.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1993. 68 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 77).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 18. Published

  Danske søer og deres restaurering. / Søndergaard, M.; Jeppesen, E.; Jensen, J. P.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1999. 34 p. (TEMA-rapport fra DMU, Vol. 24/1999).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommunication

 19. Published

  Småsøer og vandhuller. / Søndergaard, M.; Jensen, J. P.; Jeppesen, E.

  Skov- og Naturstyrelsen (elektronisk), 2002. 104 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 20. Published

  Sørestaurering i Danmark : Metoder, erfaringer og anbefalinger. / Søndergaard, M. (Editor); Jeppesen, E. (Editor); Jensen, J. P. (Editor); Lauridsen, T. L.; Müller, J. P.; Jerl Jensen, H.; Berg, S.; Hvidt, C.

  Miljøstyrelsen, 1998. 289 p. (Miljønyt, Vol. 28).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 21. Published

  Undersøgelsesprogrammer for søer. / Søndergaard, M.; Jensen, J. P.; Jeppesen, E.; Agerbo, E.

  Miljøstyrelsen, 1999. 75 p. (Miljøprojekt, Vol. 446).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 22. Published

  Vandrammedirektivet og danske søer : Del 1: Søtyper, referencetilstand og økologiske kvalitetsklasser. / Søndergaard, M.; Jeppesen, E.; Jensen, J. P. (Editor); Bradshaw, E.; Skovgaard, H.; Grünfeld, S.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2003. 140 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 475).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 23. Published

  Vejledning for gennemførelse af sørestaurering. / Søndergaard, Martin; Reitzel, Kasper; Jeppesen, Erik; Egemose, Sara; Lauridsen, Torben Linding; Jensen, Henning S.

  Aarhus : Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2020. 56 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 382).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 24. Published

  Ferske vandområder : Søer. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1992. / Windolf, J.; Jeppesen, E.; Søndergaard, M.; Jensen, J. P.; Sortkjær, L.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1993. 129 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 90).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 25. Doctoral thesis
 26. Published

  Lavvandede søers økologi - Biologiske samspil i de frie vandmasser : Doktordisputats. / Jeppesen, E.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1998. 59 p. (Faglig rapport fra DMU; No. 248).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportDoctoral thesis

 27. Published

  The Ecology of Shallow Lakes - Trophic Interactions in the Pelagial : Doctor's dissertation (DSc). / Jeppesen, E.

  National Environmental Research Institute, 1998. 420 p. (NERI Technical Report; No. 247).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportDoctoral thesis

 28. Book chapter
 29. Published

  Environmental Impacts - Lake Ecosystems. / Adrian, Rita; Hessen, Dag Olav; Blenckner, Thorsten; Hillebrand, Helmut; Hilt, Sabine; Jeppesen, Erik; Livingstone, David M.; Trolle, Dennis.

  North Sea Region Climate Change Assessment, Regional Climate Studies. Springer, 2016. p. 315-338.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 30. Published

  Søernes biologi langs klimagradienter. / Amsinck, Susanne Lildal; Jeppesen, Erik.

  GALATHEA 3: 2006-2007. ed. / Dansk Ekspeditionsfond. Thaning & Appel, 2008. p. 234-240.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterCommunication

 31. Published

  Eutrophication and restoration of shallow lakes from a cold temperate to a warm mediterranean and a (Sub)tropical climate. / Beklioglu, Meryem; Meerfhoff, Mariana; Sondergaard, Martin; Jeppesen, Erik.

  Eutrophication: Causes, Consequences and Control. Springer Netherlands, 2011. p. 91-108.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 32. Published

  Aquatic invertebrates and high latitude paleolimnology. / Bennike, O.; Brodersen, K. P.; Jeppesen, E.; Walker, I. R.; Pienitz, R. (Editor); Douglas, M. S. V. (Editor); Smol, J. P. (Editor).

  Long-term Environmental Change in Arctic and Antarctic Lakes. ed. / R. Pienitz; M. S. V. Douglas; J. P. Smol. Springer, 2004. p. 159-186.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 33. Published

  Late Quarternary Environmental and Cultural Changes in the Wollaston Forland Region, North East Greenland. / Bennike, Ole; Sørensen, Mikkel; Fredskild, Bent; Jakobsen, Bjarne H.; Böcher, Jens; Amsinck, Susanne Lildal; Jeppesen, Erik; Andreasen, Claus; Christiansen, Hanne H.; Humlum, Ole; Bennike, Ole.

  High-Arctic Ecosystem Dynamics in a Changing Climate. ed. / Hans Meltofte; Torben R. Christensen; Bo Elberling; Mads C. Forchhammer; Morten Rasch. Elsevier, 2008. p. 45-79 (Advances in Ecological Research; No. 40).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 34. Published

  Food-web relationships and community structures in high-latitude lakes. / Christoffersen, Kirsten; Jeppesen, Erik; Moorhead, Daryl L.; Tranvik, Lars J.

  Polar Lakes and Rivers: Limnology of Arctic and Antarctic Aquatic Ecosystems. ed. / Warwick F. Vincent; Johanna Laybourn-Parry. Oxford : Oxford University Press, 2008. p. 269-289.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 35. Published

  Lake Monitoring. / Christoffersen, K.; Jeppesen, E.; Caning, K. (Editor); Rasch, M. (Editor).

  Zackenberg Ecological Research Operations, ZERO, 6th Annual Report 2000. ed. / K. Caning; M. Rasch. Danish Polar Center, 2001. p. 45-46.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 36. Published

  Lake Monitoring. / Christoffersen, K.; Jeppesen, E.; Caning, K. (Editor); Rasch, M. (Editor).

  Zackenberg Ecological Research Operations, ZERO, 5th Annual Report 1999. ed. / K. Caning; M. Rasch. Danish Polar Center, 2000. p. 43-45.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 37. Published

  Lake flora and fauna in relation to ice-melt, water temperature and chemistry at Zackenberg. / Christoffersen, Kirsten S.; Amsinck, Susanne Lildal; Landkildehus, Frank; Lauridsen, Torben Linding; Jeppesen, Erik.

  High Arctic Ecosystem Dynamics in a Changing Climate. ed. / Hans Meltofte; Torben R. Christensen; Bo Elberling; Mads C. Forchhammer; Morten Rasch. Pergamon Press, 2008. p. 371-390 (Advances in Ecological Research; No. 40).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 38. Published

  Göllerin havzadan tuzu yüklemelerindeki düsüse gösterdigi tepkileri: Danimarka'dan örnekler (Lakes response to reduced loading: examples from Denmark). / Jensen, J. P.; Jeppesen, E.; Lauridsen, T. L.; Meryem Beklioglu (ed.) (Editor).

  Shallow Lakes Ecology. ed. / Meryem Beklioglu (ed.). Orta Dogu Teknik Üniversitesi, 2004. p. 49-60.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 39. Published

  Interaction of Climate Change and Eutrophication. / Jeppesen, Erik; Moss, Brian; Bennion, Helen; Carvalho, Laurence; De Meester, Luc; Feuchtmayr, Heidrun; Friberg, Nikolai; Gessner, Mark O.; Hefting, Mariet; Lauridsen, Torben Linding; Liboriussen, Lone; Malmquist, Hilmar J.; May, Linda; Meerhoff, Mariana; Olafsson, Jon S.; Soons, Merel B.; Verhoeven, Jos T.A.

  Climate Change Impacts on Freshwater Ecosystems. ed. / Martin Kernan; Brian Moss; Rick Battarbee. Blackwell Publishing, 2010. p. 119-151.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 40. Published

  Klimaforandringers betydning for søer. / Jeppesen, E.; Christoffersen, K.; Kamp-Nielsen, L.; Landkildehus, F.; Lauridsen, T. L.; Kristensen, T. B.; Liboriussen, L.; Meerhoff, M.; Pedersen, Asger Roer; Søndergaard, M.; Søndergaard, M.; Søndergaard, M. (Editor); Kronvang., B. (Editor); Pejrup, M. og Sand-Jensen (Editor); K. (red.) (Editor).

  Vand og vejr om 100 år: Klimaforandringer og det danske vandmiljø. ed. / M. Søndergaard; Pejrup Kronvang. B.; K. M. og Sand-Jensen. Hovedland, 2006. p. 74-89.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 41. Published

  Lake Restoration and Biomanipulation in Temperate Lakes: Relevance for Subtropical and Tropical Lakes. / Jeppesen, E.; Søndergaard, M.; Mazzeo, N.; Meerhoff, M.; Branco, C. C.; Huszar, V.; Scasso, F.; Reddy, M. V. (Editor).

  Restoration and Management of Tropical Eutropic Lakes. ed. / M. V. Reddy. Enfield, N.H.: Science Publishers, 2005. p. 341-359.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 42. Published

  Lake restoration. / Jeppesen, Erik; Søndergaard, Martin; Liu, Zhengwen.

  Routledge Handbook of Ecological and Environmental Restoration. Taylor & Francis, 2017. p. 226-242.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 43. Published

  Lakes. / Jeppesen, E.; Sammalkorpi, I.; Perrow, M. R. (Editor); Davy, A. J. (Editor).

  Handbook of Ecological Restoration: Vol. 2: Restoration in Practice. ed. / M. R. Perrow; A. J. Davy. Cambridge University Press, 2002. p. 297-324.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 44. Published

  Recent Climate-Induced Changes in Freshwaters in Denmark. / Jeppesen, Erik; Kronvang, Brian; Jørgensen, Torben B.; Larsen, Søren E.; Andersen, Hans E.; Søndergaard, Martin; Liboriussen, Lone; Bjerring, Rikke; Johansson, Liselotte S.; Trolle, Dennis; Lauridsen, Torben L.

  Climatic Change and Global Warming of Inland Waters: Impacts and Mitigation for Ecosystems and Societies. John Wiley and Sons, 2012. p. 155-171.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 45. Published

  Recent climate-induced changes in freshwaters in Denmark. / Jeppesen, Erik; Kronvang, Brian; Jørgensen, Torben Bramming; Larsen, Søren Erik; Andersen, Hans Estrup; Søndergaard, Martin; Liboriussen, Lone; Hansen, Rikke Bjerring; Johansson, Liselotte Sander; Trolle, Dennis; Lauridsen, Torben Linding.

  Climatic Change and Global Warming of Inland Waters: Impacts and Mitigation for Ecosystems and Societies. ed. / Charles R. Goldman; Michio Kumagai; Richard D. Robarts. Wiley-Blackwell, 2013. p. 155-172.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 46. Published

  Restoration of Eutrophic Lakes : A Global Perspective. / Jeppesen, E.; Søndergaard, M.; Jensen, J. P.; Lauridsen, T. L.; Kumagai, M. (Editor); Vincent, W. F. (Editor).

  Freshwater Management: Global Versus Local Perspectives. ed. / M. Kumagai; W. F. Vincent. Springer, 2003. p. 135-151.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 47. Published

  Sedimandaki mikro-kabuklu canhlar basta olmak üzere fosil kalintilarmin analiziyle, göllerin gecmisteki trofik yapilarmin ve su kalitelerinin belirlenmesi [Assessing lake trophic structure and water quality in the past using sub-fossils in sediment with s. / Jeppesen, E.; Amsinck, S. L.; Johansson, L. S.; Jensen, J. P.; Meryem Beklioglu (ed.) (Editor).

  Shallow Lakes Ecology. ed. / Meryem Beklioglu (ed.). Orta Dogu Teknik Üniversitesi, 2004. p. 89-96.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 48. Published

  Shallow Lakes : Effects of Nutrient Loading and How to Remedy Eutrophication. / Jeppesen, E.; Søndergaard, M.; Jensen, J. P.; Lauridsen, T. L.; Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS) (Editor).

  Developed under the Auspices of the UNESCO. ed. / Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS). Oxford, UK: Eolss Publishers, 2005.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 49. Published

  Body size and trophic cascade in lakes. / Jones, J. I.; Jeppesen, E.; Hildrew, A. G. (Editor); Raffaelli, D. G. (Editor); Edmonds-Brown, R. (Editor).

  Body Size : The Structure and Function of Aquatic Ecosystems . ed. / A. G. Hildrew; D. G. Raffaelli; R. Edmonds-Brown. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. p. 118-139.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 50. Published

  The future of small lakes and ponds. / Moss, B.; Brönmark, C.; George, G.; Hansson, L.-A.; Jeppesen, E.

  Aquatic Ecosystems: Trends and Global Prospects. ed. / N.V.C. Polunin. Cambridge University Press, 2008. p. 65-80.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 51. Published

  Grønlands biodiversitet : klimaets betydning i fortid, nutid og fremtid. / Normand, Signe; Forchhammer, Mads C.; Høye, Toke Thomas; Jeppesen, Erik; Svenning, J.-C.

  Grønlands fascinationskraft: Fortællinger om polarforskningen. ed. / Marita Akhøj Nielsen. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 2012. p. 148-162.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterCommunication

 52. Published

  Freshwater Studies. / Schierup, H.; Christoffersen, K.; Vadeboncoeur, Y.; Landkildehus, F.; Lauridsen, T. L.; Jensen, J. P.; Amsinck, S.; Jeppesen, E.; Caning, K. (Editor); Rasch, M. (Editor).

  Zackenberg Ecological Research Operations, ZERO, 5th Annual Report 1999. ed. / K. Caning; M. Rasch. Danish Polar Center, 2000. p. 52-53.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 53. Published

  Genskabe klarvandede søer : Fiskepleje (www-side). / Søndergaard, M.; Jeppesen, E.; Jensen, J. P.; Lauridsen, T.

  XXX Atira conversion: Title missing XXX. Danmarks Fiskeriundersøgelser, 2002.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterCommunication

 54. Published

  Lake Søbygaard, Denmark : Phosphorus dynamics during the first 35 years after an external loading reduction. / Søndergaard, Martin; Jeppesen, Erik.

  Internal phosphorus loading in lakes: causes, case studies, and management. ed. / Alan D. Steinman; Bryan M. Spears. Plantation, FL : J. Ross Publishing, 2020. p. 285-300.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 55. Published

  Søens økosystem : Fiskepleje (www-side). / Søndergaard, M.; Jeppesen, E.; Jensen, J. P.; Lauridsen, T.

  XXX Atira conversion: Title missing XXX. Danmarks Fiskeriundersøgelser, 2002.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterCommunication

 56. Published

  Understanding the drivers on internal phosphorus loading in lakes. / Søndergaard, Martin; Jeppesen, Erik.

  Internal phosphorus loading in lakes: causes, case studies, and management. ed. / Alan D. Steinman; Bryan M. Spears. Plantation, FL : J. Ross Publishing, 2020. p. 63-76.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 57. Published

  Freshwater Ecosystems and Fisheries. / Wrona, F. J.; Prowse, T. D.; Reist, J. D.; Beamish, R.; Gibson, J. J.; Hobbie, J.; Jeppesen, E.; King, J.; Koeck, G.; Korhola, A.; Levêsque, L.; Macdonald, R.; Power, M.; Skvortsov, V.; Vincent, W.; Clark, R.; Dempson, B.; Lean, D.; Lehtonen, H.; Perin, S.; Pienitz, R.; Rautio, M.; Smol, J.; Tallman, R.; Zhulidov, A.; ACIA (Editor).

  Arctic Climate Impact Assessment . ed. / ACIA. N.Y.: Cambridge University Press, 2005. p. 354-452.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 58. Report chapter
 59. Published

  Nørre Sø : Biomanipulation. / Aaser, H. F.; Have, A.; Jeppesen, E.; Søndergaard, M.; Jensen, J. P.; Søndergaard, M. (Editor); Jeppesen, E. (Editor); Jensen, J. P. (Editor); Lauridsen, T. L. (Editor); Müller, J. P. (Editor); Jerl Jensen, H. (Editor); Berg, S. (Editor); Hvidt, C. (Editor).

  Miljønyt. Miljøstyrelsen, 1998. p. 205-206 (Miljønyt, Vol. 28).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 60. Published

  Europe. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability : Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. / Alcamo, J.; Moreno, J.M. ; Novaky, B.; Bindi, M.; Corobov, R. ; Devoy, R.; Giannakopoulos, C. ; Martin, E.; Olesen, Jørgen Eivind; Shvidenko, A.; Araujo, M.; Dlugolecki, A. ; Jeppesen, Erik; van Minnen, J.; de Ronse, J.; Sweeny, J.

  IPCC WGII Fourth Assessment Report . ed. / M.L. Parry; O.F. Canziani; J.P. Palutikof; P.J. van der Linden; C.E. Hanson. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. p. 541-580.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterResearchpeer-review

 61. Published

  Galathea-3: "Søernes biologi" - status og tilbageblik. / Amsinck, S. L.; Jeppesen, E.; Landkildehus, F.; Christoffersen, K. S.; Brodersen, K. P.; Johansson, L. S.; Buchaca, T.; Ventura, M.; Skov, T.

  Vand & Jord. 2007. p. 95-98 (Vand & Jord, Vol. 3).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 62. Published

  Søernes tilstand før og nu : Palæolimnologiske metoder til belysning af ændringer i søers biologiske struktur. / Anderson, N. J.; Odgaard, B. V.; Jeppesen, E.

  Miljøforskning. 1994. p. 16-17 (Miljøforskning, Vol. 12).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 63. Published

  Lakes. / Christoffersen, K.; Jeppesen, E.; Klitgaard, A. B. (Editor); Rasch, M. (Editor); Caning, K. . (Editor).

  Zackenberg Ecological Research Operations. 11th Annual Report 2005. ed. / A. B. Klitgaard; M. Rasch; K. . Caning. Danish Polar Center, 2006. p. 74-76.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 64. Published

  Studies of Lepidurus arcticus. / Christoffersen, K.; Arboe, N. H.; Landkildehus, F.; Jeppesen, E.; Søndergaard, M.; Rasch, M. (Editor).

  Zackenberg Ecological Research Operations, 4th Annual Report 1998. ed. / M. Rasch. Danish Polar Center, 1999. p. 45-46.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 65. Published

  Climate effects on landbased ecosystems and their natural resources in Greenland. / Forchhammer, Mads C.; Jeppesen, Erik.

  Nuuk Ecological Research Operations: 4th Annual Report 2010. ed. / Lillian Magelund Jensen; Morten Rasch. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 2011. p. 70-71.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterResearch

 66. Published

  Climate effects on landbased ecosystems and their natural resources in Greenland. / Forchhammer, Mads C.; Nabe-Nielsen, Jacob; Lauridsen, Torben Linding; Jeppesen, Erik.

  Nuuk Ecological Research Operations: 5th Annual Report 2011. ed. / Lillian Magelund Jensen. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 2012. p. 73-74.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterResearch

 67. Published

  Zackenberg Basic - The BioBasic programme. / Hansen, Jannik; Hansen, Lars Holst; Tamstorf, Mikkel Peter; Christoffersen, Kirsten Seestern; Jeppesen, Erik; Schmidt, Niels Martin.

  Zackenberg Ecological Research Operations, 13th Annual Report, 2007. ed. / A.B. Klitgaard; M. Rasch. Danish Polar Center, 2008. p. 32-56.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterResearch

 68. Published

  Effects of Reduced Nutrient Loading of Streams, Lakes and Marine Waters as Determined by a Nationwide Monitoring Programme. / Iversen, T. M.; Jeppesen, E.; Kjeldsen, K.; Aertebjerg, G.

  Documentation. Sektor Abwasser: 9. EWPCA - ISWA Symposium, München, 11.-14. Mai 1993. Gesellschaft zur Förderung der Abwassertechnik e.V. (GFA), 1993. p. 347-369.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 69. Published

  Søer. / Jensen, J. P.; Søndergaard, M.; Jeppesen, E.; Refsgaard, J. C. (Editor); Henriksen, H. J. (Editor); Nilsson, B. (Editor); Rasmussen, P. (Editor); Kronvang, B. (Editor); Skriver, J. (Editor); Jensen, J. P. (Editor); Dalsgaard, T. (Editor); Søndergaard, M. (Editor); Hoffmann, C. C. (Editor).

  Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen, 2002. (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, Vol. 21).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 70. Published

  Vandhuller og småsøer. / Jensen, J. P.; Søndergaard, M.; Jeppesen, E.; Rydal Jensen, A.

  Vand & Jord. 2001. p. 44-47 (Vand & Jord; No. 2, Vol. 8).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 71. Published

  Biologiske samfund og samspil i lavvandede søer. / Jeppesen, E.; Søndergaard, M.; Jensen, J. P.; Lauridsen, T. L.; Jacobsen, L.; Berg, S.

  Vand & Jord. 1997. p. 223-228 (Vand & Jord; No. 6, Vol. 4).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 72. Published

  Biologiske samspil i brakvandssøer. / Jeppesen, E.; Søndergaard, M.; Petersen, B.; Kanstrup, E.

  Vand & Jord. 1997. p. 214-217 (Vand & Jord; No. 5, Vol. 4).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 73. Published

  Cross-system analysis of the variation in the biological structure and dynamics of North Atlantic lakes related to variations and changes in climate and land use. / Jeppesen, E.; Strand, K. (Editor); Siira, T. (Editor).

  NARP Highlights. Contributions of the Nordic Arctic Research Programme: Rapid changes in the Arctic. ed. / K. Strand; T. Siira. Oulu: Thule Institute/NARP, 2005. p. 18-19.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 74. Published

  Ferskvandsøkosystemer. / Jeppesen, E.; Kronvang, B.; Erlandsen, M.; Kristensen, P.; Fenger, J. (Editor); Torp, U. (Editor).

  Drivhuseffekt og klimaændringer - hvad kan det betyde for Danmark. ed. / J. Fenger; U. Torp. Miljøministeriet, 1992. p. 185-197.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 75. Published

  Hvad de kolde søer kan fortælle. / Jeppesen, E.; Christoffersen, K.; Anderson, N. J.; Erhardt, B. (Editor).

  Årsberetning 2000 fra Forskningsforum, forskningsrådene og Forskeruddannelsesrådet. ed. / B. Erhardt. Forsknings- og Innovationsstyrelsen, 2001. p. 48-49.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 76. Published

  Hvordan forbedres miljøtilstanden i danske søer - et eksempel på samspil mellem overvågning og anvendt forskning. / Jeppesen, E.; Jensen, J. P.; Windolf, J.; Søndergaard, M.

  SFL-Nytt. 1995. p. 3-12 (SFL-Nytt, Vol. 8).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 77. Published

  Hvordan får vi naturen tilbage til søerne ? / Jeppesen, E.; Søndergaard, M.; Lauridsen, T. L.; Jensen, J. P.

  Naturen tur-retur. Om naturovervågning og naturforvaltning. Skov- og Naturstyrelsen, 1995. p. 72-79.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 78. Published

  Impact of Nutrient Load Reduction on the Pelagic Biological Structure of Shallow Freshwater and Brackish Lakes, with Special Emphasis on the Role of Macrophytes. / Jeppesen, E.; Board of Management and Project Co-ordinators (prepared by) (Editor).

  Report for the Mid-term Evaluation of the Centre for Fresh Water Environmental Research, January 1993-December 1994. ed. / Board of Management and Project Co-ordinators (prepared by). Hillerød : Centre for Fresh Water Environmental Research, 1994. p. 32-42.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 79. Published

  Kvælstof i lavvandede søer. / Jeppesen, E.; Jensen, J. P.; Søndergaard, M.; Sagrario, M. A. G.; Gomà, J.

  Vand & Jord. 2004. p. 98-101 (Vand & Jord; No. 3, Vol. 11).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 80. Published

  Lake Hiidenvesi - Studies on a clay-turbid and eutrophic multi-basin lake Ed. by Repka, S. & Horppila, J. (Advances in Limnology 59) : Book review. / Jeppesen, E.

  Sil news. 2006. p. 10-11 (Sil news, Vol. 48).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 81. Published

  Lake Investigations at Zackenberg. / Jeppesen, E.; Christoffersen, K.; Landkildehus, F.; Arboe, N. H.; Riget, F.; Søndergaard, M.; Rasch, M. (Editor).

  Zackenberg Ecological Research Operations, 4th Annual Report 1998. ed. / M. Rasch. Danish Polar Center, 1999. p. 43-44.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 82. Published

  Lake Studies. / Jeppesen, E.; Christoffersen, K.; Landkildehus, F.; Meltofte, H. (Editor); Rasch, M. (Editor).

  Zackenberg Ecological Research Operations, 3rd Annual Report 1997. ed. / H. Meltofte; M. Rasch. Danish Polar Center, 1998. p. 53-57.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 83. Published

  Miedzynarodowa konferencja na temat kaskady troficznej plutkich jezior slodkoi slonawowodnych - Plytkie jeziora '95, Mikolajki, 21-26 VIII 1995 : (Shallow Lakes '95 - a summary). / Jeppesen, E.

  Wiadomosci Ekologiczne. 1996. p. 56-59 (Wiadomosci Ekologiczne, Vol. 42).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 84. Published

  Mod klarvandede søer : Alternative stabile tilstande i lavvandede ferskvandssøer. / Jeppesen, E.; Søndergaard, M.; Lauridsen, T.; Berg, S.; Jacobsen, L.; Christoffersen, K.

  Miljøforskning. 1994. p. 8-11 (Miljøforskning, Vol. 12).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 85. Published

  Paleoecological Methods as Tools in Assessing the Near-Pristine State of Lakes. / Jeppesen, E.; Jensen, J. P.; Amsinck, S. L.; Johansson, L. S.; Karttunen, K. (Editor).

  TemaNord. Nordic Council of Ministers, 2001. p. 45-49 (TemaNord, Vol. 2001:563).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 86. Published

  Søernes fiskebestand tilbage i tiden. / Jeppesen, E.; Jensen, K.; Madsen, E. A.; Jensen, J. P.

  Vand & Jord. 1996. p. 40-42 (Vand & Jord; No. 1, Vol. 3).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 87. Published

  The Use of Biomanipulation in Danish Lakes : Summary. / Jeppesen, E.; Søndergaard, M.; Phillips, G. (Editor).

  Lake Restoration: The Role of Biomanipulation. Report. ed. / G. Phillips. National Rivers Authority and Broads Authority, UK, 1994. p. 11-12.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 88. Published

  Væng Sø : Biomanipulation. / Jeppesen, E.; Søndergaard, M.; Dall, E.; Rasmussen, A.; Lauridsen, T. L.; Mortensen, E.; Søndergaard, M. (Editor); Jeppesen, E. (Editor); Jensen, J. P. (Editor); Lauridsen, T. L. (Editor); Müller, J. P. (Editor); Jerl Jensen, H. (Editor); Berg, S. (Editor); Hvidt, C. (Editor).

  Miljønyt. Miljøstyrelsen, 1998. p. 245-258 (Miljønyt, Vol. 28).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 89. Published

  Lake Environmental State. / Kristensen, P.; Jensen, J. P.; Jeppesen, E.; Søndergaard, M.; Bach, H. (Editor); Christensen, N. (Editor); Kristensen, P. (Editor).

  NERI Technical Report. National Environmental Research Institute, 2002. p. 199-202 (NERI Technical Report, Vol. 409).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 90. Published

  Miljøtilstanden i søer. / Kristensen, P.; Jensen, J. P.; Jeppesen, E.; Søndergaard, M.; Bach, H. (Editor); Christensen, N. (Editor); Kristensen, P. (Editor).

  Faglig rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2001. p. 199-202 (Faglig rapport fra DMU, Vol. 385).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 91. Published

  Dyreplanktons horisontale vandringer. / Lauridsen, T. L.; Junge Pedersen, L.; Jeppesen, E.; Søndergaard, M.

  Vand & Jord. 1997. p. 229-231 (Vand & Jord; No. 6, Vol. 4).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 92. Published

  Arctic Char in Lakes at Zackenberg. / Riget, F.; Jeppesen, E.; Landkildehus, F.; Gertz-Hansen, P.; Christoffersen, K.; Rasch, M. (Editor).

  Zackenberg Ecological Research Operations, 4th Annual Report 1998. ed. / M. Rasch. Danish Polar Center, 1999. p. 44-45.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 93. Published

  Ferring Sø : Biomanipulation. / Søndergaard, M.; Berg, S.; Jeppesen, E.; Søndergaard, M. (Editor); Jeppesen, E. (Editor); Jensen, J. P. (Editor); Lauridsen, T. L. (Editor); Müller, J. P. (Editor); Jerl Jensen, H. (Editor); Berg, S. (Editor); Hvidt, C. (Editor).

  Miljønyt. Miljøstyrelsen, 1998. p. 155-157 (Miljønyt, Vol. 28).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 94. Published

  Fosfor i søbunden af Overvågningssøerne. / Søndergaard, M.; Windolf, J.; Jeppesen, E.

  Vand & Jord. 1995. p. 175-178 (Vand & Jord; No. 4, Vol. 2).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 95. Published

  Lyng Sø : Iltning af bundvand. / Søndergaard, M.; Jensen, J. P.; Jeppesen, E.; Søndergaard, M. (Editor); Jeppesen, E. (Editor); Jensen, J. P. (Editor); Lauridsen, T. L. (Editor); Müller, J. P. (Editor); Jerl Jensen, H. (Editor); Berg, S. (Editor); Hvidt, C. (Editor).

  Miljønyt. Miljøstyrelsen, 1998. p. 275-280 (Miljønyt, Vol. 28).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 96. Published

  Lyng Sø : Biomanipulation. / Søndergaard, M.; Berg, S.; Jeppesen, E.; Søndergaard, M. (Editor); Jeppesen, E. (Editor); Jensen, J. P. (Editor); Lauridsen, T. L. (Editor); Müller, J. P. (Editor); Jerl Jensen, H. (Editor); Berg, S. (Editor); Hvidt, C. (Editor).

  Miljønyt. Miljøstyrelsen, 1998. p. 187-192 (Miljønyt, Vol. 28).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 97. Published

  Sørestaurering ved udsætning af geddeyngel. / Søndergaard, M.; Berg, S.; Jeppesen, E.

  Vand & Jord. 1996. p. 74-77 (Vand & Jord; No. 2, Vol. 3).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 98. Published

  Model for kvælstoftab i søer. / Windolf, J.; Jeppesen, E.; Jensen, J. P.

  Vand & Jord. 1995. p. 198-200 (Vand & Jord; No. 5, Vol. 2).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 99. Encyclopedia entry
 100. Published

  Lake and Reservoir Management. / Jeppesen, Erik; Søndergaard, Martin; Jensen, Henning S.; Ventälä, Anne-Mari.

  Encyclopedia of Inland Waters. ed. / Gene E. Likens. Vol. 1 Oxford : Pergamon Press, 2009. p. 295-309.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearch

 101. Published

  Shallow Lakes and Ponds. / Meerhoff, Mariana; Jeppesen, Erik.

  Encyclopedia of Inland Waters. ed. / Gene E. Likens. Vol. 2 Oxford : Pergamon Press, 2009. p. 645-655.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearch

 102. Published

  Lake restoration. / Søndergaard, Martin; Jeppesen, Erik; Jensen, Henning S.

  Encyclopedia of lakes and reservoirs. ed. / Lars Bengtsson; Reginald W. Herschy; Rhodes W. Fairbridge. Springer, 2012. p. 455-458.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingEncyclopedia entryResearchpeer-review

 103. Poster
 104. Published

  Distribution and Ecology of Cladocera in Brackish Lakes : Evidence from Surface Sediments. / Amsinck, S. L.; Jeppesen, E.; Landkildehus, F.

  2002. Poster session presented at Natur- og Miljøforskningskonference, Copenhagen, Denmark.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 105. Published

  Distribution and Ecology of Cladocera in Brakish Lakes : Evidence from Surface Sediments. / Amsinck, S. L.; Jeppesen, E.; Landkildehus, F.

  2002. Poster session presented at International Conference on Limnology of Shallow Lakes, Balatonfüred, Hungary.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 106. Published

  Remains of Cladocerans and Foraminifers as Indicators of Trophic Dynamics in Brackish Lakes. / Amsinck, S. L.; Jeppesen, E.; Jensen, J. P.

  2000. Poster session presented at ASLO 2000 Aquatic Sciences Meeting, Copenhagen, Denmark.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

Previous 1...3 4 5 6 7 8 Next