Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Erik Jeppesen

 1. Report › Commissioned › Not peer-reviewed
 2. Published

  Palæolimnologisk undersøgelse af Skanderborg Sø : Rapport til Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt. / Anderson, J.; Rasmussen, P.; Kildevang Kristensen, M.; Jeppesen, E.; Jensen, K.; Jensen, J. P.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1998. 25 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 3. Published

  Palæolimnologisk undersøgelse af overfladesediment i 10 søer i Århus Amt : Datarapport til Århus Amtskommune. / Jeppesen, E.; Jensen, J. P.; Odgaard, B.; Anderson, N. J.; Brodersen, K.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1998. 17 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 4. Published

  Palæolimnologiske undersøgelser af Gurre Sø : Rekvirentrapport til Frederiksborg Amt. / Johansson, L. S.; Ryves, D.; Rasmussen, P.; Amsinck, S. L.; Jeppesen, E.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2004. 17 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 5. Published

  Palæolimnologiske undersøgelser af Hinge Sø : Rapport til Viborg Amt. / Landkildehus, F.; Jeppesen, E.; Jensen, J. P.; Jensen, K.; Ryves, D.; McGowan, S.; Anderson, J.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2000. 19 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 6. Published

  Palæolimnologiske undersøgelser af Torup Sø : Rapport til Vejle Amt. / Jeppesen, E.; Landkildehus, F.; Jensen, J. P.; Jensen, K.; Ryves, D.; McGowan, S.; Anderson, J.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2000. 20 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 7. Published

  Prøvetagning og analysemetoder i søer : Overvågningsprogram. / Kristensen, P.; Søndergaard, M.; Jeppesen, E.; Mortensen, E.; Rebsdorf, Aa.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1990. 32 p. (Teknisk anvisning fra DMU; No. 1).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 8. Published

  Småsøer og vandhuller. / Søndergaard, M.; Jensen, J. P.; Jeppesen, E.

  Skov- og Naturstyrelsen (elektronisk), 2002. 104 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 9. Published

  Søer 1998 : NOVA 2003. / Jensen, J. P.; Søndergaard, M.; Jeppesen, E.; Lauridsen, T. L.; Sortkjær, L.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1999. 104 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 291).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 10. Published

  Søer 1999 : NOVA 2003. / Jensen, J. P.; Søndergaard, M.; Jeppesen, E.; Olsen, R. B.; Landkildehus, F.; Lauridsen, T. L.; Sortkjær, L.; Poulsen, A. M.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2000. 108 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 335).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 11. Published

  Søer 2000 : NOVA 2003. / Jensen, J. P.; Søndergaard, M.; Jeppesen, E.; Bjerring Olsen, R.; Landkildehus, F.; Lauridsen, T. L.; Sortkjær, L.; Poulsen, A. M.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2001. 104 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 377).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 12. Published

  Søer 2003 : NOVA 2003. / Jensen, J. P.; Søndergaard, M.; Jeppesen, E.; Lauridsen, T. L.; Liboriussen, L.; Landkildehus, F.; Sortkjær, L.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2004. 85 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 515).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 13. Published

  Søer 2004 : NOVANA. / Lauridsen, T. L.; Jensen, J. P.; Søndergaard, M.; Jeppesen, E.; Strzelczak, A.; Sortkjær, L.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2005. 62 p. (Faglig rapport fra DMU; No. 553, Vol. 553).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 14. Published

  Søer 2018 : NOVANA. / Johansson, Liselotte Sander; Søndergaard, Martin; Sørensen, Peter Borgen; Nielsen, Anders; Jeppesen, Erik; Wiberg-Larsen, Peter; Landkildehus, Frank.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2019. 100 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 354).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 15. Published

  Søerne i De Østlige Vejler. / Jeppesen, E.; Søndergaard, M.; Amsinck, S.; Jensen, J. P.; Lauridsen, T. L.; Pedersen, L. K.; Landkildehus, F.; Nielsen, K.; Ryves, D.; Bennike, O.; Krog, G.; Christensen, I.; Schriver, P.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2002. 90 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 394).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 16. Published

  Sørestaurering i Danmark : Del 1: Tværgående analyser. / Liboriussen, L.; Søndergaard, M.; Jeppesen, E.; Pedersen, A. R.; Skov, C.; Skovgaard, H.; Christensen, I.; Bramm, M.; Marsbøl, S.; Pedersen, L.-L.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2007. 88 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 636).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 17. Published

  Sørestaurering i Danmark : Metoder, erfaringer og anbefalinger. / Søndergaard, M. (Editor); Jeppesen, E. (Editor); Jensen, J. P. (Editor); Lauridsen, T. L.; Müller, J. P.; Jerl Jensen, H.; Berg, S.; Hvidt, C.

  Miljøstyrelsen, 1998. 289 p. (Miljønyt, Vol. 28).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 18. Published

  Sørestaurering i Danmark. Del II: Eksempelsamling. / Liboriussen, L.; Søndergaard, M.; Jeppesen, E. (Editor).

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2007. 312 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 636).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 19. Published

  The Harmonised Monitoring and Classification of Ecological Quality of Surface Waters in the European Union : Final Report to European Commission, Directorate General XI. / Nixon, S. C.; Mainstone, C. P.; Iversen, T. M.; Kristensen, P.; Jeppesen, E.; Friberg, Nikolai; Papathanassiou, E.; Jensen, A.; Pedersen, F.

  Water Research Centre, 1996. 293 p. (Report WRc No. CO 4150).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 20. Published

  Undersøgelser i søer : NOVANA. / Lauridsen, T. L.; Søndergaard, M.; Jensen, J. P.; Jeppesen, E. (Editor).

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2005. 233 p. (Teknisk anvisning fra DMU; No. 22).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 21. Published

  Undersøgelser i søer. NOVANA og DEVANO overvågningsprogram. / Lauridsen, T. L.; Søndergaard, M.; Jeppesen, E.; Jørgensen, T. B.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2007. 163 p. (Teknisk anvisning fra DMU; No. 25).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 22. Published

  Undersøgelsesprogrammer for søer. / Søndergaard, M.; Jensen, J. P.; Jeppesen, E.; Agerbo, E.

  Miljøstyrelsen, 1999. 75 p. (Miljøprojekt, Vol. 446).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 23. Published

  Vandrammedirektivet og danske søer : Del 2: Palæoøkologiske undersøgelser. / Amsinck, S. L.; Johansson, L. S.; Bjerring, Rikke; Jeppesen, E.; Søndergaard, M.; Jensen, J. P.; Jensen, K.; Bradshaw, E.; Anderson, N. J.; Bennike, O.; Nielsen, A. B.; Rasmussen, P.; Ryves, D.; Stavngaard, B.; Brodersen, K.; McGowan, S.; Odgaard, B. V.; Wolin, J.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2003. 120 p. (Faglig rapport fra DMU; No. 476).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 24. Published

  Vandrammedirektivet og danske søer : Del 1: Søtyper, referencetilstand og økologiske kvalitetsklasser. / Søndergaard, M.; Jeppesen, E.; Jensen, J. P. (Editor); Bradshaw, E.; Skovgaard, H.; Grünfeld, S.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2003. 140 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 475).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 25. Published

  Zooplankton i søer - metoder og artsliste : Prøvetagning, bearbejdning og rapportering ved undersøgelser af zooplankton i søer. / Hansen, A. M.; Jeppesen, E.; Bosselmann, S.; Andersen, P.

  Miljøstyrelsen, 1992. 116 p. (Miljøprojekt, Vol. 205).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 26. Report › Communication
 27. Published

  Danske søer og deres restaurering. / Søndergaard, M.; Jeppesen, E.; Jensen, J. P.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1999. 34 p. (TEMA-rapport fra DMU, Vol. 24/1999).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommunication

Previous 1...3 4 5 6 7 8 9 10 ...31 Next