Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Erik Jeppesen

 1. Book chapter › Research › Not peer-reviewed
 2. Published

  Lakes. / Jeppesen, E.; Sammalkorpi, I.; Perrow, M. R. (Editor); Davy, A. J. (Editor).

  Handbook of Ecological Restoration: Vol. 2: Restoration in Practice. ed. / M. R. Perrow; A. J. Davy. Cambridge University Press, 2002. p. 297-324.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 3. Published

  Late Quarternary Environmental and Cultural Changes in the Wollaston Forland Region, North East Greenland. / Bennike, Ole; Sørensen, Mikkel; Fredskild, Bent; Jakobsen, Bjarne H.; Böcher, Jens; Amsinck, Susanne Lildal; Jeppesen, Erik; Andreasen, Claus; Christiansen, Hanne H.; Humlum, Ole; Bennike, Ole.

  High-Arctic Ecosystem Dynamics in a Changing Climate. ed. / Hans Meltofte; Torben R. Christensen; Bo Elberling; Mads C. Forchhammer; Morten Rasch. Elsevier, 2008. p. 45-79 (Advances in Ecological Research; No. 40).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 4. Published

  Restoration of Eutrophic Lakes : A Global Perspective. / Jeppesen, E.; Søndergaard, M.; Jensen, J. P.; Lauridsen, T. L.; Kumagai, M. (Editor); Vincent, W. F. (Editor).

  Freshwater Management: Global Versus Local Perspectives. ed. / M. Kumagai; W. F. Vincent. Springer, 2003. p. 135-151.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 5. Published

  Sedimandaki mikro-kabuklu canhlar basta olmak üzere fosil kalintilarmin analiziyle, göllerin gecmisteki trofik yapilarmin ve su kalitelerinin belirlenmesi [Assessing lake trophic structure and water quality in the past using sub-fossils in sediment with s. / Jeppesen, E.; Amsinck, S. L.; Johansson, L. S.; Jensen, J. P.; Meryem Beklioglu (ed.) (Editor).

  Shallow Lakes Ecology. ed. / Meryem Beklioglu (ed.). Orta Dogu Teknik Üniversitesi, 2004. p. 89-96.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 6. Published

  Shallow Lakes : Effects of Nutrient Loading and How to Remedy Eutrophication. / Jeppesen, E.; Søndergaard, M.; Jensen, J. P.; Lauridsen, T. L.; Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS) (Editor).

  Developed under the Auspices of the UNESCO. ed. / Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS). Oxford, UK: Eolss Publishers, 2005.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 7. Published

  The future of small lakes and ponds. / Moss, B.; Brönmark, C.; George, G.; Hansson, L.-A.; Jeppesen, E.

  Aquatic Ecosystems: Trends and Global Prospects. ed. / N.V.C. Polunin. Cambridge University Press, 2008. p. 65-80.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 8. Doctoral thesis › Research
 9. Published

  Lavvandede søers økologi - Biologiske samspil i de frie vandmasser : Doktordisputats. / Jeppesen, E.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1998. 59 p. (Faglig rapport fra DMU; No. 248).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportDoctoral thesis

 10. Published

  The Ecology of Shallow Lakes - Trophic Interactions in the Pelagial : Doctor's dissertation (DSc). / Jeppesen, E.

  National Environmental Research Institute, 1998. 420 p. (NERI Technical Report; No. 247).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportDoctoral thesis

 11. Report › Commissioned › Peer-reviewed
 12. Published

  IGLOO - Indikatorer for globale klimaforandringer i overvågningen. / Hansen, Jens Würgler (Editor); Nedergaard, Mads (Editor); Skov, Flemming (Editor); Jensen, Mikael Hjort; Lassen, Johan; Lindeborgh, Nicolaj Christian; Marsbøll, Simon; Müller-Wohlfeil, Dirk-Ingmar; Hansen, Jørgen L.S.; Jeppesen, Erik; Jørgensen, Torben Bramming; Kronvang, Brian; Larsen, Søren Erik; Nielsen, Knud Erik; Andersen, Jesper H.; Andersen, Per.

  Miljøstyrelsen, 2008. 91 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 13. Published

  Klimaforandringernes betydning for vandområder - med fokus på de biologiske kvalitetselementer. / Jensen, Poul Nordemann; Hansen, Jens Würgler; Jeppesen, Erik; Wiberg-Larsen, Peter; Hansen, Jørgen L. S.; Jakobsen, Hans; Stæhr, Peter A.; Dahl, Karsten.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2015. 106 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Vol. 146).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 14. Published

  Søer 2012 : NOVANA. / Hansen, Rikke Bjerring; Johansson, Liselotte Sander; Søndergaard, Martin; Jeppesen, Erik; Lauridsen, Torben Linding; Kjeldgaard, Ane; Sortkjær, Lisbet; Windolf, Jørgen; Bøgestrand, Jens.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2013. 84 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 76).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 15. Published

  Søer 2015 : Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 207. / Johansson, Liselotte Sander; Søndergaard, Martin; Jeppesen, Erik; Landkildehus, Frank; Kjeldgaard, Ane; Sortkjær, Lisbet; Windolf, Jørgen; Bøgestrand, Jens.

  Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, 2017. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 16. Published

  Vejledning for gennemførelse af sørestaurering. / Søndergaard, Martin; Reitzel, Kasper; Jeppesen, Erik; Egemose, Sara; Lauridsen, Torben Linding; Jensen, Henning S.

  Aarhus : Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2020. 56 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 382).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 17. Report › Commissioned › Not peer-reviewed
 18. Published

  Betydningen af fisk, fugle og undervandsplanter for vandkvaliteten : Biomanipulationsforsøg i Stigsholm Sø. / Søndergaard, M.; Bøgestrand, J.; Schriver, P.; Lauridsen, T.; Jeppesen, E.; Berg, S.; Hald Møller, P.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1993. 68 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 77).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 19. Published

  Esrum Søs palæolimnologi gennem de seneste århundreder : Rapport til Frederiksborg Amt. / Odgaard, B.; Amsinck, S.; Anderson, J.; Brodersen, K.; Bennike, O.; Jensen, J. P.; Jensen., K.; Jensen, K.; Jeppesen, E.; Rasmussen, P.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1999. 38 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 20. Published

  Ferske vandområder : Søer. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1992. / Windolf, J.; Jeppesen, E.; Søndergaard, M.; Jensen, J. P.; Sortkjær, L.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1993. 129 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 90).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 21. Published

  Ferske vandområder : Søer. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1991. / Kristensen, P.; Windolf, J.; Jeppesen, E.; Søndergaard, M.; Sortkjær, L.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1992. 110 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 63).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 22. Published

  Ferske vandområder - Søer : Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1997. / Jensen, J. P.; Jeppesen, E.; Søndergaard, M.; Lauridsen, T. L.; Sortkjær, L.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1998. 102 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 251).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 23. Published

  Ferske vandområder - Søer : Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1996. / Jensen, J. P.; Søndergaard, M.; Jeppesen, E.; Lauridsen, T. L.; Sortkjær, L.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1997. 103 p. (Faglig rapport fra DMU; No. 211).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 24. Published

  Ferske vandområder : søer : Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1994. / Jensen, J. P.; Jeppesen, E.; Søndergaard, M.; Windolf, J.; Lauridsen, T.; Sortkjær, L.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1995. 115 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 139).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 25. Published

  Ferske vandområder : søer : Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1993. / Jensen, J. P.; Jeppesen, E.; Bøgestrand, J.; Pedersen, Asger Roer; Søndergaard, M.; Windolf, J.; Sortkjær, L.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1994. 92 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 121).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 26. Published

  Fish Population Studies in South Island Lakes, 1996 : A Report to Fish and Game Councils. / Mitchell, S. F.; Jeppesen, E.; Lauridsen, T. L.; Christoffersen, K.; Grainger, N. P. J.

  Dunedin, New Zealand: University of Otago, Department of Zoology, 1996. 19 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 27. Published

  Interkalibrering af dyreplanktonundersøgelser i søer. / Jensen, J. P.; Jeppesen, E.; Søndergaard, M.; Jensen, K.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1996. 44 p. (Teknisk anvisning fra DMU, Vol. 11).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 28. Published

  Overvågning af Vandmiljøplan II - vådområder 2004. / Hoffmann, C. C.; Baattrup-Pedersen, A.; Jeppesen, E.; Amsinck, S. L.; Clausen, P.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2004. 103 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 518).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 29. Published

  Overvågning af VandmiljøplanII vådområder 2003. / Hoffmann, C. C.; Baattrup-Pedersen, A.; Jeppesen, E.; Amsinck, S. L.; Clausen, P.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2003. 83 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 472).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

Previous 12 3 4 5 6 7 8 9 ...31 Next