Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Emil Smith

Studiemiljø og frafald på videregående uddannelser: betydningen af undervisning, faglig identifikation og social integration

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

  • Ane Qvortrup, Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab, Denmark
  • Emil Smith
  • Eva Lykkegaard Poulsen, Syddansk Universitet
  • ,
  • Fie Rasmussen, Syddansk Universitet, Denmark
I årtier har frafald på videregående uddannelser været et centralt forskningsområde. Imidlertid er viden om studiemiljøets - dvs. institutionelle aspekters - betydning for frafald relativt begrænset. Informeret af Tintos institutional-departure-model skelner artiklen mellem faktorer relateret til tre kategorier: det sociale system, det faglige system og undervisning. Disse kategorier specificeres med reference til tidligere internationale og nationale studier. Artiklen foreslår en revideret teoretisk model for forståelse af frafaldsprocesser, der ikke udelukkende ser på
studiemiljøet som den traditionelt dikotomiske tænkning mellem det sociale og det faglige system, men som også inkluderer undervisning som en overlappende kategori med både det sociale og det faglige system.
Original languageDanish
JournalDansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift
Volume13
Issue25
Pages (from-to)151-178
Number of pages27
ISSN1901-5089
Publication statusPublished - 2018

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 133606432