Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Emil Smith

Frafald på Arts - et supplerende notat: Faglig rapport fra Datastøtte- og Analysefunktionen ved Nationalt Center for Skoleforskning (intern)

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReport

Følgende notat er et supplement til rapporten ”Årsager til frafald – rapport for Arts” fra 2016. Formålet med notatet er at understøtte og efterprøve den originale undersøgelses fund ved forskellige bivariate og multivariate analyser. Notatet bidrager således med en grundigere analytisk tilgang, der uddyber den originale rapports fund med hensyn til forskelle i frafaldstyper , karaktergennemsnit, køn, social baggrund og etnicitet og en robust metodisk tilgang til analysen af det studieadministrative data. Notatet baserer sig på spørgeskema-data indsamlet i forbindelse med den originale undersøgelse og er suppleret med udtræk fra det studieadministrative system (STADS). Data er derfor baseret på spørgeskemadata fra bachelorstuderende på Arts, der er faldet fra i perioden 1.1.2014- 1.7.2015, samt studieadministrative data fra 10672 bachelorstuderende på Arts optaget i perioden 01.03.2010-18.09.2015.


Original languageDanish
Number of pages33
Publication statusPublished - 2017

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 113290982