Aarhus University Seal

Elly Møller Hansen

Senior Researcher

Elly Møller Hansen
See relations at Aarhus University

Profile

Uddannelse

 

1985 Cand.agro. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL)

 

 

Arbejdsområder

  • Efterafgrøders effekt på kvælstofoptagelse og -udvaskning
  • Effekt af reduceret jordbearbejdning på kvælstofudnyttelse og -udvaskning
  • Kvælstofudvaskning ved forskellige strategier for afgræsning af kløvergræs
  • Kvælstofudvaskning efter ompløjning af kløvergræs
  • Måling af kvælstoffiksering vha. naturlig forekomst af 15 N
  • Måling af jordens kulstofomsætning vha. naturlig forekomst af 13 C

 

 

View all (14) »

Latest activities and conferences

ID: 31863563