Department of Law

Dennis Ramsdahl Jensen

 1. 2021
 2. Published

  Erstatninger, godtgørelser og bodsbetalinger m.v. i en momsretlig belysning. / Jensen, Dennis Ramsdahl.

  In: Revision & Regnskabsvaesen, Vol. 5, No. 5, RR.SM.2021.0005, 05.2021, p. 1-7.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 3. 2020
 4. Published

  "Cost sharing" in head office/branch structures. / Jensen, Dennis Ramsdahl; Stensgaard, Henrik.

  Vat grouping and cost-sharing: a critical and constructive perspective. ed. / Karina Kim Egholm Elgaard; Dennis Ramsdahl Jensen; Anders Mikelsen; Marta Papis-Almansa. København : Ex Tuto Publishing, 2020. p. 214-233.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 5. Published

  Ny større revision af momsloven. / Jensen, Dennis Ramsdahl; Stensgaard, Henrik.

  In: Revision & Regnskabsvæsen, Vol. 2020, No. 5, RR.SM.2020.5, 04.2020.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 6. Published

  Conference on VAT Grouping and Cost-Sharing - a critical and Constructive Perspective. / Jensen, Dennis Ramsdahl; Kim Egholm Elgaard, Karina; Papis-Almansa, Marta et al.

  VAT Grouping & Cost-sharing: - a critical and constructive perspective. ed. / Karna Kim Egholm Elgaard; Dennis Ramsdahl Jensen; Anders Mikelsen; Marta Papis-Almansa. København : Ex Tuto Publishing, 2020. p. 3-24.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearch

 7. 2019
 8. Published

  Moms og fast ejendom. / Jensen, Dennis Ramsdahl; Stensgaard, Henrik.

  Ejendomme 2: Skatter og afgifter. ed. / Hans Henrik Edlund; Rasmus Mehl. København : Karnov Group, 2019. p. 161-230.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 9. Published

  Momsfradragsret i filialstrukturer - én eller flere pro rata-satser? Kommentarer til udvalgte afgørelser. / Jensen, Dennis Ramsdahl.

  In: Revision & Regnskabsvaesen, Vol. 2019, No. 5, 04.2019, p. 63-70.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 10. 2017
 11. Published

  Anvendelsesområdet for cost sharing-bestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 19. / Jensen, Dennis Ramsdahl.

  Karnov Group. 2017Momspanelet 2017, 2.

  Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationResearch

 12. Published

  Kommentarer til udvalgte afgørelser Det momsretlige indgribensbegreb. / Jensen, Dennis Ramsdahl; Stensgaard, Henrik.

  In: Revision & Regnskabsvæsen, No. 6, RR.SM.2017.6, 2017.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 13. Published

  Retskildeovervejelser på momsrettens område - er der knas i forholdet til EU-retten? / Jensen, Dennis Ramsdahl; Stensgaard, Henrik.

  Momsloven 50 år: Festskrift i anledning af 50 år jubilæet for Danmarks første momslov . ed. / Karina Kim Egholm Elgaard; Dennis Ramsdahl Jensen; Henrik Stensgaard. København : Ex Tuto Publishing, 2017. p. 153-182.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 14. 2016
 15. Published

  Momsfradragsret i forbindelse med aktietransaktioner i et nordisk komparativt perspektiv. / Stensgaard, Henrik; Jensen, Dennis Ramsdahl.

  Festskrift til Björn Westberg. ed. / Eleonor Kristoffersson; Stefan Olsson; Pernilla Rendahl. Uppsala : Iustus förlag, 2016. p. 59-96.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 16. Published

  Kommissionens Action Plan for VAT - Et nyt forsøg på at reformere et forældet momssystem. / Jensen, Dennis Ramsdahl.

  2016Kommentar/analyse.

  Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationResearch

 17. Published

  Momsfradragsret i forbindelse med erhvervelse, besiddelse og salg af aktier - nærmer føljetonen sig sin afslutning? / Stensgaard, Henrik; Jensen, Dennis Ramsdahl.

  In: Skat Udland, No. 1, SU 2016, 2, 2016, p. 9-24.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 18. Published

  Sondringen mellem byggegrunde og bebygget fast ejendom i momsretten. / Jensen, Dennis Ramsdahl; Stensgaard, Henrik.

  In: Revision & Regnskabsvæsen, Vol. 5, RR.SM.2016.99, 2016, p. 99-106.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 19. 2015
 20. Published
 21. Published

  Misbrugsprincippet : Djævlen i skyggerne. / Jensen, Dennis Ramsdahl.

  Den Evige Udfordring: Omgåelse og misbrug i skatteretten. ed. / Jakob Bundgaard; Dennis Ramsdahl Jensen; Niels Winther-Sørensen. København : Ex Tuto Publishing, 2015. p. 53-79.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 22. 2014
 23. Published
 24. Published

  Anmeldelse af Karin Schwarz Revsbeck Rasmussen: Momsfritagelsen af transaktioner inden for sundhedsområdet : i et EU-retligt og nationalt perspektiv. / Jensen, Dennis Ramsdahl.

  In: Ugeskrift for Retsvæsen, 2014, p. 41-21.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperLiterature reviewResearch

 25. Published

  Anmeldelse af Mette Juul: Moms på tværs - Momsret i et bredere perspektiv. / Jensen, Dennis Ramsdahl.

  In: Ugeskrift for Retsvæsen, 2014.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperLiterature reviewResearch

 26. Published

  Kommentar til EU-domstolens afgørelse i sag C-7/13, Skandia. / Jensen, Dennis Ramsdahl.

  2014Kommentar og analyse af EU-dom.

  Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationResearch

 27. Published

  Sondringen mellem direkte omkostninger og generalomkostninger i momsretten. / Jensen, Dennis Ramsdahl; Stensgaard, Henrik.

  In: Revision & Regnskabsvaesen, No. 3, RR.3.2014.79, 2014, p. 81-87.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 28. Published

  Subjektafgrænsning i det fælleseuropæiske momssystem : En trist rejse fra FCE Bank til Crédit Lyonnais. / Jensen, Dennis Ramsdahl.

  In: Nordic Tax Journal, No. 1, 2014, p. 102-122.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 29. Published

  The direct and immediate link test regarding deduction of input VAT : a consumption-based test versus an economic-based test? / Jensen, Dennis Ramsdahl; Stensgaard, Henrik.

  In: World Journal of V A T / G S T Law, Vol. 3, No. 2, 2014, p. 71-87.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 30. 2013
 31. Published

  Afvaskning af momspligt ved salg af fast ejendom som følge af forudgående momsfritaget udlejning : Kommentarer til udvalgte afgørelser. / Jensen, Dennis Ramsdahl; Stensgaard, Henrik.

  In: Revision & Regnskabsvaesen, No. SM.2013.39, 2013, p. 38-41.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 32. Published

  Critical comment regarding the application of the stand-still clause. / Jensen, Dennis Ramsdahl; Stensgaard, Henrik.

  In: World Journal of V A T / G S T Law, Vol. 2, No. 1, 2013, p. 56-58.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 33. Published

  Overhead Cost and VAT Deductibility (re PE). / Jensen, Dennis Ramsdahl.

  In: Skat Udland, No. 7, 209, 2013, p. 475-478.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 34. 2012
 35. Published

  Björn Forssén, Skattskyldighet för mervärdessskatt - en analys av 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen (ak. avh. lic.). / Jensen, Dennis Ramsdahl.

  In: Juridisk Tidskrift, Vol. 2011/12, No. 4, 2012, p. 945-951.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperLiterature reviewResearch

 36. Published

  Det momsretlige sektoropdelingsinstitut. / Jensen, Dennis Ramsdahl; Stensgaard, Henrik.

  In: Tidsskrift for Skatter og Afgifter, Vol. TfS 2012, 150, No. 9, 2012, p. 1026-1038.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 37. Published

  Moms og Omstruktureringer : Det danske perspektiv. / Jensen, Dennis Ramsdahl.

  In: Skattenytt, Vol. 2012, No. 7-8, 2012, p. 527-534.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 38. Published

  Partial Deduction of Input VAT in the Common VAT System in Europe. / Jensen, Dennis Ramsdahl; Stensgaard, Henrik.

  The Future of Indirect Taxation: Recent Trends in VAT and GST Systems Around the World. ed. / Thomas Ecker; Michael Lang; Ine Lejeune. Wolters Kluwer , 2012. p. 671-683.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 39. Published

  The Distinction between Direct and General Costs with Regard to the Deduction of Input VAT - The Case of Acquisition, Holding and Sale of Shares. / Jensen, Dennis Ramsdahl; Stensgaard, Henrik.

  In: World Tax Journal, Vol. 4, No. 1, 2012, p. 3-32.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 40. 2011
 41. Published

  Realitets- og Misbrugsbetragtninger i EU-skatteretten. / Jensen, Dennis Ramsdahl.

  Festskrift til Jan Pedersen. ed. / Malene Kerzel. Kbh. : Djøf Forlag, 2011. p. 171-191.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 42. Published

  Transfer pricing principles in VAT Law. / Jensen, Dennis Ramsdahl.

  Yearbook for Nordic Tax Research 2011: Taxation on Intangible Assets. ed. / Jane Bolander. Cph. : Djøf Forlag, 2011. p. 209-229.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 43. 2010
 44. Published

  Excise Duties on Goods Crossing a Border within the EU. / Jensen, Dennis Ramsdahl.

  Yearbook For Nordic Tax Research 2010: Taxation of individuals and goods in the Nordic countries upon cross-border mobility. ed. / Jane Bolander. Copenhagen : Djøf Forlag, 2010. p. 227-236.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 45. Published

  Moms og grænsehandelskoncepter i lyset af den seneste praksis. / Jensen, Dennis Ramsdahl.

  In: Skat Udland, No. 7, 2010, p. 515-522.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 46. Published

  Partial deduction of input VAT in the common VAT system in Europe. / Jensen, Dennis Ramsdahl; Stensgaard, Henrik.

  2010. Paper presented at The future of indirect taxation: Recent trends in VAT and GST systems around the world - a global comparison, Rust, Austria.

  Research output: Contribution to conferencePaperResearch

 47. 2009
 48. Published

  Taxation of individuals and goods in the Nordic countries upon cross border mobility. / Hedetoft Madsen, Liselotte; Jensen, Dennis Ramsdahl.

  2009. Paper presented at Nordisk skattevidenskabelig forskningsråds årsmøde, oslo, Norway.

  Research output: Contribution to conferencePaperResearch

 49. Published

  Transfer Pricing Principles : VAT/GST v. Direct Taxation. / Jensen, Dennis Ramsdahl.

  2009. Paper presented at Value Added Tax and Direct Taxation - Similarities and differences, Wien, Austria.

  Research output: Contribution to conferencePaperResearchpeer-review

 50. Published

  Transfer Pricing Principles VAT/GST v. Direct Taxation. / Jensen, Dennis Ramsdahl.

  Value Added Tax and Direct Taxation, Similarities and Differences. ed. / Michael Lang; Peter Melz; Eleonor Kristoffersson. Amsterdam : IBFD, 2009. p. 877-900.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 51. Published

  Transfer Pricing i Moms,- Told-, og Afgiftsretlig belysning : En analyse af transfer pricingreglerne i henholdsvis en moms-, told- og afgiftsretlig belysning. / Jensen, Dennis Ramsdahl; Jørgensen, Carsten Willemoes; Stensgaard, Henrik et al.

  Revisionsorientering. Revifora, 2009. p. 5-43.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterCommunication

 52. 2008
 53. Published

  Momsfritagelser. / Stensgaard, Henrik; Jensen, Dennis Ramsdahl.

  Momskommentaren. ed. / Dennis Ramsdahl Jensen; Stensgaard Henrik. Vol. 3. 4. ed. København : Magnus Informatik, 2008. p. 81-244.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 54. Published

  Momspligtige transaktioner. / Jensen, Dennis Ramsdahl.

  Momskommentaren. ed. / Dennis Ramsdahl Jensen; Henrik Stensgaard. Vol. 3. 4. ed. København : Magnus Informatik, 2008. p. 7-80.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 55. Published

  Transfer pricing-overvejelser i relation til det fælles europæiske momssystem. / Jensen, Dennis Ramsdahl.

  In: Skat Udland, Vol. 3a, No. 87, 2008, p. 255-266.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 56. 2007
 57. Published

  Behandlingen af blandede transaktioner i det fælles europæiske momssystem. / Jensen, Dennis Ramsdahl.

  In: Skat Udland, Vol. 12, No. 444, 2007, p. 951-968.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 58. Published

  Momsfritagelser. / Jensen, Dennis Ramsdahl; Stensgaard, Henrik.

  Momskommentaren : Momspligtige transaktioner ; Momsfritagelser. ed. / Dennis Ramsdahl Jensen; Henrik Stensgaard. Vol. 2 3. ed. København : Magnus Informatik, 2007. p. 81-235.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 59. Published

  Momspligtige transaktioner. / Jensen, Dennis Ramsdahl.

  Momskommentaren : Momspligtige transaktioner ; Momsfritagelser. ed. / Dennis Ramsdahl Jensen; Henrik Stensgaard. Vol. 2 3. ed. København : Magnus Informatik, 2007. p. 7-80.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 60. 2006
 61. Published

  Momsfradragsret i forbindelse med erhvervelse, besiddelse og salg af aktier samt andre kapitalandele. / Jensen, Dennis Ramsdahl; Stensgaard, Henrik.

  In: Tidsskrift for Skatter og Afgifter, Vol. 48, No. 975, 2006, p. 3843-3855.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 62. Published

  Momskommentaren : Momspligtige transaktioner og momsfritagelser. / Jensen, Dennis Ramsdahl.

  Momskommentaren. ed. / Mette Juul. Vol. 3 2. ed. København : Magnus Informatik, 2006. p. 3-78.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 63. Published

  Momskommentaren : Momsfritagelser. / Jensen, Dennis Ramsdahl; Stensgaard, Henrik.

  Momskommentaren: Momspligtige TransaktionerMomsfritagelser. ed. / Mette Juul. Vol. 3 2. ed. København : Magnus Informatik, 2006. p. 79-228.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterResearch

 64. Published

  Momskommentaren, bind 3 : Momsfritagelser. / Stensgaard, Henrik; Jensen, Dennis Ramsdahl.

  Momskommentaren: Momsfritagelser. ed. / Mette Juul. Vol. 3 2. ed. København : Magnus Informatik, 2006. p. 79-228.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 65. 2005
 66. Published

  Aktier og det fælles europæiske momssystem. / Jensen, Dennis Ramsdahl; Stensgaard, Henrik.

  In: Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, No. 4, 2005, p. 58-73.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 67. Published

  Effektiv momsbelastning på 33 procent! / Jensen, Dennis Ramsdahl.

  In: Tidsskrift for Skatter og Afgifter, No. 658, 2005, p. 2660-2666.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 68. Published

  Moms og grænsehandelskoncepter. / Jensen, Dennis Ramsdahl; Stensgaard, Henrik.

  In: Skat Udland, Vol. 7, No. 184, 2005, p. 519-529.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 69. Published

  Momspligtige transaktioner. / Jensen, Dennis Ramsdahl.

  Momskommentaren. ed. / Mette Juul. Vol. 2 København : Magnus Informatik, 2005. p. 7-72.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 70. 2004
 71. Published

  Kapitel 4 - Momspligtige Transaktioner. / Jensen, Dennis Ramsdahl; Stensgaard, Henrik.

  Momskartoteket. ed. / Jens Rosman. Danmark : Magnus Informatik, 2004. p. s. 73 - 215.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 72. Published

  Merværdiafgiftspligten. / Jensen, Dennis Ramsdahl.

  Danmark : Djøf Forlag, 2004. 409 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

 73. Published

  Moms ved samhandel mellem interesseforbundne parter. / Jensen, Dennis Ramsdahl.

  In: Tidsskrift for Skatter og Afgifter, Vol. 24, No. 455, 2004, p. 1889-1904.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 74. Published

  Value Added Taxation - an analysis of taxable transactions. / Jensen, Dennis Ramsdahl.

  Årbok for nordisk skatteforskning 2004. ed. / Roberts Påhlsson. Oslo : Universitetsforlaget, 2004. p. s. 278-281.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 75. 2003
 76. Published

  Byggemoms - en kritisk kommentar til TfS 2003, 717 Ø. / Jensen, Dennis Ramsdahl.

  In: Tidsskrift for Skatter og Afgifter, 2003, p. 3098-3106.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 77. Published

  Holdingselskabers merværdiafgiftsretlige status - en duplik. / Stensgaard, Henrik; Jensen, Dennis Ramsdahl.

  In: Tidsskrift for Skatter og Afgifter, No. 358, 2003, p. 1262-1265.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 78. Published

  Merværdiafgiftspligten - en analyse af den afgiftspligtige transaktion. / Jensen, Dennis Ramsdahl.

  Århus : Handelshøjskolen i Århus, Juridisk Institut, 2003. 387 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportPh.D. thesisResearch

 79. 2002
 80. Published

  Økonomisk virksomhed i relation til holdingselskabers aktivitet. / Jensen, Dennis Ramsdahl.

  In: Tidsskrift for Skatter og Afgifter, No. 782, 2002, p. 782.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review