Department of Law

Dennis Ramsdahl Jensen

Professor

Curriculum Vitae

 

Born

24 September 1972

 

Nationality

Danish

 

Qualifications

2004PhD degree in Indirect Tax Law from the Aarhus School of Business, Denmark (for the dissertation "Merværdiafgiftspligten - en analyse af den afgiftspligtige transaktion")
1998MsC(Business Administration and Commercial Law), Aarhus School of Business, Denmark

 

Academic positions

2013-Professor, Department of Law, Aarhus University
2011-2013Associate Professor, Department of Law, Aarhus University
2006-2010Associate Professor, Aarhus School of Business, Denmark
2004-2006Assistant Professor, Aarhus School of Business, Denmark
2003-2004Research Assistant, Aarhus School of Business, Denmark
2001-2003PhD Fellow, Aarhus School of Business, Denmark 


Other full-time employment

1998-2001Head of Section at the Danish Tax Administration in Aarhus

 

Administrative experience

 • Director of Studies for the Exeuctive Master's Programme in Taxes
 • Member of the legal study board at Aarhus BSS, Aarhus University (from 2018-)

 

Other academic tasks

 • Participation in national and international assessment committees for PhD- and doctoral dissertations

 

Research areas

 • Indirect taxes with a primary focus on VAT (consumption taxes) from a national and an EU law perspective

 

Teaching areas

 • Indirect taxes (Executive Master's, Bachelor's and Master's programmes)
 • Legal methodology (Master's and Bachelor's programmes)
 • Supervisor for PhD fellows on the subject of indirect taxes

 

Miscellaneous

 • Editor and author of "Momskommentaren" published by Magnus Informatik A/S
 • Editor of "Momsportalen" - a part of the online tax universe of Magnus Informatik A/S
 • National Correspondent of World Journal of VAT/GST Law published by Hart Publishing, Oxford
 • Participation in national and international peer review of academic articles
 • Consultancy work for lawyers and auditors
 • Lecturer
 • Member of the research group in EU law
 • Member of the research group in direct and indirect taxes
 • Member of the Nordic Tax Network
 • Member of the Danish Fiscal Association ("Dansk Skattevidenskabelig Forening")
 • Member of the International Fiscal Association

 

Competence development

 • Development of various supplementary academic training programmes
 • Development and organisation of PhD courses
 • Co-organizer of varioius tax law conferences
 • Co-developer of internet-based academic tool ("Momsportalen")

 

Publications

Erstatninger, godtgørelser og bodsbetalinger m.v. i en momsretlig belysning

Jensen, D. R., May 2021, In: Revision & Regnskabsvaesen. 5, 5, p. 1-7 7 p., RR.SM.2021.0005.

"Cost sharing" in head office/branch structures

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., Dec 2020, Vat grouping and cost-sharing: a critical and constructive perspective. Kim Egholm Elgaard, K., Ramsdahl Jensen, D., Mikelsen, A. & Papis-Almansa, M. (eds.). København: Ex Tuto Publishing, p. 214-233

Ny større revision af momsloven

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., Apr 2020, In: Revision & Regnskabsvæsen. 2020, 5, 8 p., RR.SM.2020.5.

Conference on VAT Grouping and Cost-Sharing - a critical and Constructive Perspective

Jensen, D. R., Kim Egholm Elgaard, K., Papis-Almansa, M. & Mikelsen, A., 2020, VAT Grouping & Cost-sharing: - a critical and constructive perspective. Kim Egholm Elgaard, K., Ramsdahl Jensen, D., Mikelsen, A. & Papis-Almansa, M. (eds.). København: Ex Tuto Publishing, p. 3-24 21 p.

Moms og fast ejendom

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 31 Dec 2019, Ejendomme 2: Skatter og afgifter. Edlund, H. H. & Mehl, R. (eds.). København: Karnov Group, p. 161-230 69 p.

Momsfradragsret i filialstrukturer - én eller flere pro rata-satser? Kommentarer til udvalgte afgørelser

Jensen, D. R., Apr 2019, In: Revision & Regnskabsvaesen. 2019, 5, p. 63-70 8 p.

Anvendelsesområdet for cost sharing-bestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 19

Jensen, D. R., 2 May 2017, Karnov Group.

Kommentarer til udvalgte afgørelser Det momsretlige indgribensbegreb

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 2017, In: Revision & Regnskabsvæsen. 6, RR.SM.2017.6.

Retskildeovervejelser på momsrettens område - er der knas i forholdet til EU-retten?

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 2017, Momsloven 50 år: Festskrift i anledning af 50 år jubilæet for Danmarks første momslov . Elgaard, K. K. E., Jensen, D. R. & Stensgaard, H. (eds.). København: Ex Tuto Publishing, p. 153-182 30 p.

Momsfradragsret i forbindelse med aktietransaktioner i et nordisk komparativt perspektiv

Stensgaard, H. & Jensen, D. R., 1 Nov 2016, Festskrift til Björn Westberg. Kristoffersson, E., Olsson, S. & Rendahl, P. (eds.). Uppsala: Iustus förlag, p. 59-96 38 p.

Kommissionens Action Plan for VAT - Et nyt forsøg på at reformere et forældet momssystem

Jensen, D. R., 27 Apr 2016

Momsfradragsret i forbindelse med erhvervelse, besiddelse og salg af aktier - nærmer føljetonen sig sin afslutning?

Stensgaard, H. & Jensen, D. R., 2016, In: Skat Udland. 1, p. 9-24 16 p., SU 2016, 2.

Sondringen mellem byggegrunde og bebygget fast ejendom i momsretten

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 2016, In: Revision & Regnskabsvæsen. 5, p. 99-106 8 p., RR.SM.2016.99.

Kan der være fuld momsfradragsret for udgifter relateret til et holdingselskabs erhvervelse og besiddelse af aktier i datterselskaber mv.?

Jensen, D. R., 27 May 2015

Misbrugsprincippet: Djævlen i skyggerne

Jensen, D. R., 2015, Den Evige Udfordring: Omgåelse og misbrug i skatteretten. Bundgaard, J., Jensen, D. R. & Winther-Sørensen, N. (eds.). København: Ex Tuto Publishing, p. 53-79 27 p.

Afklaring af det grundlæggende princip for efterfølgende opgørelse af afgiftsgrundlaget i henhold til Momslovens § 27, stk. 1 - en kort kommentar til EU-Domstolens dom i de forenede sager C-249/12, Corina-Hrisi Tulica og C-250/12, Calin Ion Plavosin

Jensen, D. R., 2014

Anmeldelse af Karin Schwarz Revsbeck Rasmussen: Momsfritagelsen af transaktioner inden for sundhedsområdet: i et EU-retligt og nationalt perspektiv

Jensen, D. R., 2014, In: Ugeskrift for Retsvæsen. p. 41-21 2 p., U.1214B.41.

Anmeldelse af Mette Juul: Moms på tværs - Momsret i et bredere perspektiv

Jensen, D. R., 2014, In: Ugeskrift for Retsvæsen. 1 p., U.2014B.247/1.

Kommentar til EU-domstolens afgørelse i sag C-7/13, Skandia

Jensen, D. R., 2014

Sondringen mellem direkte omkostninger og generalomkostninger i momsretten

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 2014, In: Revision & Regnskabsvaesen. 3, p. 81-87 7 p., RR.3.2014.79.

Subjektafgrænsning i det fælleseuropæiske momssystem: En trist rejse fra FCE Bank til Crédit Lyonnais

Jensen, D. R., 2014, In: Nordic Tax Journal. 1, p. 102-122 20 p.

The direct and immediate link test regarding deduction of input VAT: a consumption-based test versus an economic-based test?

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 2014, In: World Journal of V A T / G S T Law. 3, 2, p. 71-87 17 p.

Afvaskning af momspligt ved salg af fast ejendom som følge af forudgående momsfritaget udlejning: Kommentarer til udvalgte afgørelser

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 2013, In: Revision & Regnskabsvaesen. SM.2013.39, p. 38-41 4 p.

Critical comment regarding the application of the stand-still clause

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 2013, In: World Journal of V A T / G S T Law. 2, 1, p. 56-58 3 p.

Overhead Cost and VAT Deductibility (re PE)

Jensen, D. R., 2013, In: Skat Udland. 7, p. 475-478 4 p., 209.

Björn Forssén, Skattskyldighet för mervärdessskatt - en analys av 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen (ak. avh. lic.)

Jensen, D. R., 2012, In: Juridisk Tidskrift. 2011/12, 4, p. 945-951 7 p.

Det momsretlige sektoropdelingsinstitut

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 2012, In: Tidsskrift for Skatter og Afgifter. TfS 2012, 150, 9, p. 1026-1038 13 p.

Moms og Omstruktureringer: Det danske perspektiv

Jensen, D. R., 2012, In: Skattenytt. 2012, 7-8, p. 527-534 8 p.

Partial Deduction of Input VAT in the Common VAT System in Europe

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 2012, The Future of Indirect Taxation: Recent Trends in VAT and GST Systems Around the World. Ecker, T., Lang, M. & Lejeune, I. (eds.). Wolters Kluwer , p. 671-683 13 p.

The Distinction between Direct and General Costs with Regard to the Deduction of Input VAT - The Case of Acquisition, Holding and Sale of Shares

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 2012, In: World Tax Journal. 4, 1, p. 3-32 30 p.

Realitets- og Misbrugsbetragtninger i EU-skatteretten

Jensen, D. R., 2011, Festskrift til Jan Pedersen. Kerzel, M. (ed.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 171-191 21 p.

Transfer pricing principles in VAT Law

Jensen, D. R., 2011, Yearbook for Nordic Tax Research 2011: Taxation on Intangible Assets. Bolander, J. (ed.). Cph.: Djøf Forlag, p. 209-229 21 p.

Excise Duties on Goods Crossing a Border within the EU

Jensen, D. R., 2010, Yearbook For Nordic Tax Research 2010: Taxation of individuals and goods in the Nordic countries upon cross-border mobility. Bolander, J. (ed.). Copenhagen: Djøf Forlag, p. 227-236 10 p.

Moms og grænsehandelskoncepter i lyset af den seneste praksis

Jensen, D. R., 2010, In: Skat Udland. 7, p. 515-522 8 p.

Partial deduction of input VAT in the common VAT system in Europe

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 2010. 26 p.

Activities

Örebro University (External organisation)

Dennis Ramsdahl Jensen (Member)

20 Sep 2011

eanovat conference - VAT policy in the European Union

Dennis Ramsdahl Jensen (Lecturer)

6 Sep 2018

World Journal of V A T / G S T Law (Journal)

Dennis Ramsdahl Jensen (Reviewer)

2012 → …

VAT Grouping and Cost-Sharing

Dennis Ramsdahl Jensen (Organizer)

7 May 2019

Universitetet i Uppsala (External organisation)

Dennis Ramsdahl Jensen (Member)

6 Mar 2010

Tidsskrift for Skatter og Afgifter (Journal)

Dennis Ramsdahl Jensen (Editor)

1 Jan 2010

Research Seminar State Aid and Tax Measures

Dennis Ramsdahl Jensen (Organizer)

27 Jan 2011

Redeaktør på Momsportalen - Internetbaseret artikel database

Dennis Ramsdahl Jensen (Participant)

1 Apr 2010 → …

Overhead Costs and VAT Deductibility

Dennis Ramsdahl Jensen (Lecturer)

26 Jun 2014

Momssubjektet: Udvalgte emner

Dennis Ramsdahl Jensen (Lecturer)

22 May 2015

Momskommentaren (Journal)

Dennis Ramsdahl Jensen (Editor)

1 Jun 2007 → …

Moms och omstruktureringar

Dennis Ramsdahl Jensen (Organizer)

30 Mar 20111 Apr 2011

Masterclass

Dennis Ramsdahl Jensen (Organizer)

7 Oct 2015

Konference om offentlige virksomheders momsforhold

Dennis Ramsdahl Jensen (Panel member)

7 Nov 2019

Konference om den generelle omgåelsesklausul

Dennis Ramsdahl Jensen (Organizer)

27 May 2019

Konference om den generelle omgåelsesklausul

Dennis Ramsdahl Jensen (Panel member)

27 May 2019

Jubilæumskonference i Dansk Skattevidenskabelig Forening

Dennis Ramsdahl Jensen (Organizer)

26 May 2015

Handelshøjskolen, Aarhus (External organisation)

Dennis Ramsdahl Jensen (Chairman)

30 Jan 2009

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet (External organisation)

Dennis Ramsdahl Jensen (Member)

22 Sep 2014

Handelshögskolan i Jönköping (External organisation)

Dennis Ramsdahl Jensen (Member)

8 Oct 2012

Foredrag i Föreningen för forskning om mervärdesskatt och andra indirekta skatter

Dennis Ramsdahl Jensen (Lecturer)

30 Nov 2018

European Fiscal Studies Top Level seminar

Dennis Ramsdahl Jensen (Lecturer)

26 Sep 2019

Dansk Skattevidenskabelig Forenings Jubilæumskonference: Omgåelse af skatte- og afgiftsregler

Dennis Ramsdahl Jensen (Lecturer)

26 May 2015

Dansk Skattevidenskabelig Forening (External organisation)

Dennis Ramsdahl Jensen (Member)

1 Mar 2011

Can (EU) VAT Contribute to a Fairer Society?

Dennis Ramsdahl Jensen (Organizer)

7 Sep 2019

Can (EU) VAT Contribute to a Fairer Society?

Dennis Ramsdahl Jensen (Panel member)

6 Sep 2019

Can (EU) VAT Contribute to a Fairer Society?

Dennis Ramsdahl Jensen (Organizer)

6 Sep 20197 Sep 2019

Ben Terra’s European Tax Law: Value Added Tax and beyond

Dennis Ramsdahl Jensen (Organizer)

10 Sep 202111 Sep 2021

Ben Terra’s European Tax Law: Value Added Tax and beyond

Dennis Ramsdahl Jensen (Speaker)

10 Sep 2021

Arbejdstager eller selvstændig Arbejde via digitale platforme

Dennis Ramsdahl Jensen (Lecturer)

9 Dec 2019

Aarhus University (External organisation)

Dennis Ramsdahl Jensen (Chairman)

1 Apr 2013

67th Congress of the International Fiscal Association

Dennis Ramsdahl Jensen (Speaker)

29 Aug 2013