Charlotte Rørdam Larsen

!!Lektor emeritus

Curriculum Vitae

1978             Cand phil i musikvidenskab fra Aarhus Universitet
1990             Adjunktstilling ved Musikvidenskabeligt Institut, Aarhus Universitet
1992-95        Bevillingsindehaver af NorFA-forskernetværk Nordisk Rockforskning
1991             Medlem af Sanghistorisk Arkivs bestyrelse (til idag)
1992-01        Skrivende fagkonsulent ved Den store danske Encyclopædi, sagartikler om rockmusik.
1993-04        Medlem af redaktionskomité for Dansk Årbog for Musikforskning
1995             Lektor ved Musikvidenskabeligt Institut, Aarhus Universitet
1996             Medlem af styringsgruppen i det musikvidenskabelige NorFA-forskernetværk Skagerrak
1997             Leder af forskeruddannelseskursus Rocken som forskningsfelt (NorFA-finansieret)
1998 06        Medlem af Statens Kunstfonds Repræsentantskab
1998-01        Leder af det 3-årige forskningsprojekt Musik og Medier finansieret af Statens humanistiske Forskningsråd (SHF)
1998-01        Medlem af Det Virtuelle Musikbiblioteks (elektronisk musikportal) brugerpanel i etableringsfasen
1999-00        Medlem af organisationskomittéen vedr. NMK 2000 i Århus (13. Nordiske Musikforskerkongres)
2000-02        Medlem af styregruppen i Projekt Danmarks Rockhistorie
2001-03        Forskningsprojekt (med Professor Jørn Langsted AU) omkring udarbejdelse af evalueringsmodel for musik, dans og teater for Århus Kommune og Kulturministeriet
2001             Deltager i det SHF-støttede forskningsprojektet Danmarks Rockhistorie
2003-04        Medlem af Undervisningsministeriets læreplansgruppe for musik i forbindelse med implementering af gymnasiereform

2005-            Medlem af Fagligt Forum for musik Undervisningsministeriets faglige tilsyn med gymnasiereformen.

Activities

Board of Theoretical Pedagogy Study Programme, AU & SDU (External organisation)

Charlotte Rørdam Larsen (Member)

20132015

Det Kongelige Biblioteks rådgivende forskningsudvalg (External organisation)

Charlotte Rørdam Larsen (Member)

20132017

Repræsentantskabet MGK Øst (External organisation)

Charlotte Rørdam Larsen (Member)

2011 → …

Beskikket censor ved Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier

Charlotte Rørdam Larsen (Examiner)

1 Apr 20061 Apr 2018

Beskikket medlem af censorkorpset for Litteraturvidenskab/-historie, Moderne Kultur og Semiotik

Charlotte Rørdam Larsen (Examiner)

1 Apr 20061 Apr 2018

Beskikket medlem af censorkorpset ved de musikvidenskabelige institutter

Charlotte Rørdam Larsen (Examiner)

1 Apr 20061 Apr 2018

Videnscenter for musik i region Midt. Samarbejde mellem musikskolerne, konservatoriet, VIA og universitetet i Region Midt.

Charlotte Rørdam Larsen (Participant)

20 May 20091 May 2016

Undervisningsministeriet (External organisation)

Charlotte Rørdam Larsen (Member)

2 Mar 20051 Nov 2017

Læreplansgruppe omkring musik c.-niveau HTX (External organisation)

Charlotte Rørdam Larsen (Member)

1 Mar 201031 Oct 2010

Deltagelse i ekspertpanel om musikfestivaler

Charlotte Rørdam Larsen (Advisor)

2 Nov 20091 Mar 2010

Panel til bedømmelse af prisudgave udskrevet af KODA (External organisation)

Charlotte Rørdam Larsen (Member)

2 Apr 20088 May 2008

Forskningsråd for Kultur og Kommunikation (FKK) (External organisation)

Charlotte Rørdam Larsen (Member)

1 Jan 20011 Jan 2007

Evaluator af projekt Det rytmiske Norden

Charlotte Rørdam Larsen (Consultant)

1 Apr 20061 Nov 2006

Kulturministeriet (External organisation)

Charlotte Rørdam Larsen (Member)

1 Oct 20011 Oct 2005