Charlotte Dyreborg Madsen
  • Tuborgvej 164

    2400 København NV

    Denmark

20142024

Research activity per year

Personal profile

Profile

Jeg er ekstern lektor på DPU, Aarhus Universitet og lektor på efter- og videreuddannelsen på Professionshøjskolen UCN. Oprindeligt er jeg uddannet lærer og har tidligere været lærer på forskellige skoler; både i det almene- og i det specialpædagogiske felt. Sideløbende tog jeg kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi, og senest har jeg lavet ph.d. på DPU.

Igennem årene har jeg bl.a. beskæftiget mig med flg tematikker: elevers oplevelser af skolevanskeligheder - marginaliserings- og udskillelsesprocesser - undervisningsudvikling, læring og didaktik - vejledningspraksis - specialpædagogik, test og screeninger - gentænkning og organisering af specialpædaogiske tilgange og metoder - PPRs vejledning og sparring - udvikling af fællesskabende praksis i skolen - samarbejde mellem PPR, skole og hjem

I min forskning arbejder jeg med en praksisforskningstilgang, hvor jeg samarbejder med forskellige kommuner, skoler, lærere, vejledere, forældre, elever og PPR om at udforske skolevanskeligheder og udskillelsesprocesser i skolen. Jeg har bl.a. fokus på nogle af de undervisningssituationer, der ser ud til at skabe vanskelige betingelser for eleverne, hvor jeg udforsker nogle af de udfordringer og dilemmaer, som eleverne oplever. Jeg undersøger desuden, hvordan man i skolen kan samarbejde om at udvikle en fællesskabende praksis med aktiviteter og undervisningsforløb, der tilbyder forskellige deltagelsesmuligheder, så alle elever får mulighed for at deltage og bidrage. Samtidig har jeg fokus på betydningen af, hvordan specialpædagogiske indsatser forstås og organiseres - og de muligheder udviklingen af samarbejdet mellem PPR, skole og hjem kan skabe.

Præsentation af nogle af mine andre forskningsprojekter kan ses på UCNs side:

https://www.ucviden.dk/da/persons/charlotte-dyreborg-madsen/projects/

Education/Academic qualification

Ph.d., Danish School of Education - Department of Educational Psychology

Award Date: 14 Mar 2023

Kandidat i pædagogisk psykologi, Danish School of Education

Award Date: 27 Jan 2012

Psykologi, Pædagogisk Diplom, University College of Northern Denmark

20072008

Award Date: 1 Jan 2008

Lærer, Aalborg Seminarium

Award Date: 22 Jun 2001

IKT: Projektledelse i skoleudvikling, Mastermodul, Aalborg University (AAU)

… → 2013

External positions

Lektor, University College of Northern Denmark

1 Apr 2016 → …

Adjunkt, University College of Northern Denmark

20122016

Ekstern underviser, Professionshøjskolen Act2Lean UCN

20112012

Ekstern inklusionskonsulent, Aalborg kommune

20112012

Adjunkt, Dansk Gymnasium/HF/VUC

20102011

Lærer, Aalborg kommune

20052010

Lærer, Danish Folkschool/Private school/Free school

20012005

Underviser, Musikskolen, Jammerbugt Kommune

19942005

Collaborations and top research areas from the last five years

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or