Carsten Tanggaard

Penge- og Pensionspanelet

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

For at sikre bedre oplysninger til forbrugerne om finansielle ydelser besluttede Folketinget i 2007 at oprette Penge- og Pensionspanelet. Panelets virksomhed er defineret i loven om finansiel virksomhed. Panelet har til formål på en objektiv måde at fremme forbrugernes interesse for og viden om finansielle produkter og ydelser. I det følgende redegøres der kort for Penge- og Pensionspanelets virksomhed.
Original languageDanish
JournalFinans/Invest
Issue3
Pages (from-to)2-4
ISSN0106-1798
Publication statusPublished - 2010

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 237967