Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Carsten Porskrog Rasmussen

 1. 2013
 2. Cadastral sources from Scandinavia as gateway to Rural History

  Carsten Porskrog Rasmussen (Panel member)
  21 Aug 2013

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 3. Forms of Serfdom and Bondage in the Danish Monarchy

  Carsten Porskrog Rasmussen (Invited speaker)
  16 Apr 2013

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 4. Danske bønder i 1700-tallet - moderne eller traditionelle?

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  25 Mar 2013

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 5. Slesvigs landbrugshistorie 1544-1830: Mange slags landbrugssamfund inden for et begrænset rum.

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  13 Feb 2013

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 6. Landboreformerne i Sønderjylland

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  6 Feb 2013

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 7. Sønderjylland i 1000 år

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  31 Jan 2013

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 8. 2012
 9. På jagt efter fornemhed: - officiel opposition mod Jesper Laursens disputats "Herregårdsjagt i Danmark"

  Carsten Porskrog Rasmussen (Other)
  27 Sep 2012

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 10. Hvad enhver dansker bør vide om Danmarkshistorie

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  10 Sep 2012

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 11. The social, economic, and ecological consequences of the great agrarian reforms in Denmark ca. 1760-1810

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  27 Aug 2012

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 12. Schleswig 1200-1600 - Duchy and Borderland

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  25 Aug 2012

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 13. Enevældens adel og slægten Schack

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  15 May 2012

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 14. Hvad enhver dansker bør vide om danmarkshistorien

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  24 Apr 2012

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 15. Christian Emil Friis og Mogens Friis - godsejerne som politiske aktører

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  20 Apr 2012

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 16. From civil war to peaceful cooperation in the Danish/German borderland, 1840 till today

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  21 Mar 2012

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 17. Hvad enhver dansker bør vide om Danmarkshistorien

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  14 Mar 2012

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 18. Under Gud, konge, og herremand - 1700-tallet set fra landet

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  6 Mar 2012

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 19. Ansete og driftige bønder - 1700-tallets bønder i Sønderjylland

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  23 Feb 2012

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 20. Under Gud, konge, og herremand - 1700-tallet set fra landet

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  1 Feb 2012

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 21. 2011
 22. Hvad enhver danske bør vide - Danmarks historie

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  10 Nov 2011

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 23. Christian III og Frederik II - reformatoren og storgodsejeren

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  26 Oct 2011

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 24. Hovedgårdsdrift, hoveri og landgilde ca. 1550-1780

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  26 Oct 2011

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 25. Huset Glücksborg og Christian IX's vej til tronen

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  4 Oct 2011

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 26. Hvad enhver dansker bør vide om danmarkshistorien

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  5 Jul 2011

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 27. Huset Rantzau-Breitenburg i Slesvig-Holsten og Danmark 1500-1726

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  20 Jun 2011

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 28. Schaumburgs historie fra 1111 til 1918

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  27 May 2011

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 29. Huset Liechtenstein - en centraleuropæisk højadelsslægt

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  11 May 2011

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 30. Hovedlinjer af Østrigs historie

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  8 May 2011

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 31. Hertugdømmet Slesvig 1200-1800

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  7 May 2011

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 32. Skovrejsning og læplantning i Vestslesvig

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  31 Mar 2011

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 33. Godsejeren Moltke og landboreformerne

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  29 Mar 2011

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 34. Kvinderne omkring Christian 5.

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  4 Mar 2011

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 35. Skurke og helte i Sønderjyllands historie: Margrethe I

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  28 Feb 2011

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 36. Hertugerne af Glücksborg og deres besiddelser på Broagerland

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  22 Feb 2011

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 37. Sønderjylland 1544-1720

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  2 Feb 2011

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 38. 2010
 39. Christian 9.s vej til den danske trone

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  2 Dec 2010

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 40. Rantzauerne på Trøjborg og Schackerne på Schackenborg

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  18 Nov 2010

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 41. Adelsvælde til enevælde: Danmarks historie 1536-1720

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  11 Nov 2010

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 42. Hans Schack - nationalhelt eller lejsoldat?

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  8 Nov 2010

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 43. Hertugerne af Glücksborg

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  17 Oct 2010

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 44. Abelslægten, Schauenburgerne, Oldenborgerne: hertugdynastierne fra 1232 til 1544

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  16 Oct 2010

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 45. Krig og krigsødelæggelser som omskabere af civilsamfundet: Slesvig i 1600-tallet

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  8 Oct 2010

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 46. Hvad enhver dansker bør vide om Danmarkshistorien

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  28 Sep 2010

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 47. Hans Schack - lejesoldat eller nationalhelt

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  21 Sep 2010

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 48. Land der Vielfälte: Agrar- und Gutsstrukturen im frümodernen Schleswig-Holstein

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  21 Sep 2010

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 49. Selvejet i dansk landbrug set i det lange perspektiv

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  21 Sep 2010

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 50. Free Yeoman or primitive peasant?: The Scandinanvian "Bonde" in early modern time

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  16 Sep 2010

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 51. Fyrster og adel, slotte og herregårde i Sønderjylland

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  16 Aug 2010

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 52. Hertugdømme og Grænseland: Hovedtræk af Sønderjyllands historie

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  4 Aug 2010

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 53. Hertugdømmet Slesvig 1200-1800

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  24 Apr 2010

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 54. Det oldenborgske dynasti

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  15 Apr 2010

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 55. Den glücksborgske slægt og Christian 9's vej til tronen

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  13 Apr 2010

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 56. Adelsvælde til enevælde (1536-1720)

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  23 Feb 2010

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 57. Hvad enhver dansker bør vide: Danmars historie

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  23 Feb 2010

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 58. Sønderjyske hertuger fra Abel til Augustenborgerne

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  20 Jan 2010

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 59. 2009
 60. Innovative Feudalism: Gutsherrschaft and Koppelwirtschaft in Schleswig-Holstein in the 17th and 18th centuries

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  6 Aug 2009

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 61. Viborg bispestols gods

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  3 Jun 2009

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 62. Das Haus zu Schleswig-Holstein

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  26 Apr 2009

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 63. Herugernes Tid: Sønderjyllands historie 1544-1720

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  1 Apr 2009

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 64. Die dänischen Könige als Herzöge von Schleswig und Holstein

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  30 Mar 2009

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 65.  Property and power in Scandinavian countryside 1000-1750

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  6 Mar 2009

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 66. Die dänischen Könige als Herzöge von Schleswig und Holstein

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  3 Mar 2009

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 67. Sønderjyllands største gods: Historien om Søgård og Gråsten

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  26 Feb 2009

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 68. Hertugernes tid - Sønderjyllands historie 1544-1720

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  24 Feb 2009

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 69. Hertugernes tid - Sønderjyllands historie 1544-1720

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  3 Feb 2009

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 70. Gram - Haderslevegnens eneste større adelsgods

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  29 Jan 2009

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 71. 2008
 72. Landesgeschichte und Regionalgeschichte aus nordschleswiger Sicht

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  15 Nov 2008

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 73. Hertug Hans den Yngre og hans 23 børn

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  29 Oct 2008

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 74. Hertugernes tid - Sønderjylland 1544-1720

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  28 Oct 2008

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 75. Dansk gods- og herregårdshistorie i lange linjer

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  17 Sep 2008

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 76. Land use, property rights and sustainability

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  24 May 2008

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 77. Die Herzöge von Glücksburg

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  29 Apr 2008

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 78. Slægtsbegreber i den danske adel fra middelalderen til i dag

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  25 Mar 2008

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 79. Danish royal lands AD 1230 - and before.

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  14 Mar 2008

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 80. 2007
 81. Als og Sundeved som historisk rum

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  15 Nov 2007

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 82. Danske godser - faser og perioder

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  5 Nov 2007

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 83. Jordbesiddelse og magt, regionalt og lokalt

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  25 Oct 2007

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 84. Danmarkshistorien på to timer

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  9 Oct 2007

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 85. Gram gods' historie

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  3 Oct 2007

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 86. Østjyllannds herregårde

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  28 Sep 2007

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 87. Schackernne på Schackenborg og Rantzauerne på Trøjborg

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  27 Sep 2007

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 88. Godsejerere og godser i Danmark 1850-1919

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  25 Sep 2007

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 89. Huset Glücksborgs vej til den danske trone

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  21 Aug 2007

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 90. Comparing peasant influence in rural communities - Land, resources and institutions. Scandinavia and the Alpine region 1000-1750

  Carsten Porskrog Rasmussen (Participant)
  28 Jun 200730 Jun 2007

  Activity: Participating in or organising an event typesParticipation in or organisation af a conference

 91. De sønderjyske hertuger

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  21 Jun 2007

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 92. The Social Embeddedness of Property Rights to Land in Europe

  Carsten Porskrog Rasmussen (Participant)
  1 Jun 20073 Jun 2007

  Activity: Participating in or organising an event typesParticipation in or organisation af a conference

 93. Danmarkshistorien på to timer

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  28 Feb 2007

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 94. Als og Sundeved som historisk rum

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  25 Feb 2007

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 95. Østjyllands herregårde fra middelalder til nutid

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  6 Feb 2007

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 96. De danske konger som hertuger af Sønderjylland

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  11 Jan 2007

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 97. 2006
 98. Danmarkshistorien på to timer

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  13 Nov 2006

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 99. Den historiske og politiske baggrund for renæssancen

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  27 Sep 2006

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 100. Hans den Yngre og hans slægt: Hertuger og hertugdømmer omkring Sønderborg

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  26 Sep 2006

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 101. Institutions and economic growth

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  11 Jun 2006

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 102. Huset Glücksborgs vej til den danske trone

  Carsten Porskrog Rasmussen (Lecturer)
  6 Jun 2006

  Activity: Talk or presentation typesLecture and oral contribution

 103. Bedømmelsesudvalg for Ph.D.-afhandling af Martin Bork (External organisation)

  Carsten Porskrog Rasmussen (Member)
  31 May 20066 Oct 2006

  Activity: Membership typesMembership in review committee

Previous 1 2 Next