Carsten Lyng Obel

Professor

Curriculum Vitae

Aktiviteter, Århus Universitet

 • Institut for filosofi: enkeltfag i Logik sv.t. 1/3 årsværk (juni 1986)
 • Humanistisk tværfag: Seminar i almen semiotik (forår 1990)
 • Det Sundhedsvidenskabelige fakultet: Diplom eksamen (maj 1993)
 • Sundhedsvidenskabelig Kandidateksamen (cand.med.) (jan 1994)
 • Klinisk assistent, gynækologisk/obstetrisk afd. (febr-juli 1994)
 • Forskningsstipendiat, Center for Epidemiologisk Grundforskning (Okt 1999-febr 2000)
 • Kandidatstipendiat,  Århus Universitet (Marts 2000-sept 2002)
 • Klinisk assistent, Børne- og Ungepsykiatrisk Hospital, Århus.         (Okt 2002-sept 2003)
 • PhD afhandling (August 2003)
 • Post doc ansættelse, Afdeling for Epidemiologi, Institut for Folkesundhed Århus Universitet (april-okt 2006)
 • Kombinationslektorat (juni 2007)
 • Professor i almen medicin og mental børnesundhed (2014-)
 • Direktør for Center for Sundhedssamarbejde (2015-2018)

Klinisk uddannelse  

 • Turnusres.læge ort.kir afd, Kolding sygehus, sep 1994-febr 1995
 • Turnusres.læge medicinsk afd, Kolding sygehus, marts 1995-aug 1995
 • Praksisres.læge lægerne Nielsen & Oxhøj, Horsens, sep 1995-febr 1996
 • B autorisation, marts 1996
 • Vikar ort. kir afd.Sønderborg sygehus, marts-april 1996
 • Vikar abd.kir afd. Skive sygehus, august-sept 1996
 • Introduktionslæge, gyn/obst. afd, Randers sygehus, okt 1996-april 1997
 • Børn- og Ungelæge, Århus Kommune,  maj- juni 1997
 • Distriktslæge, Qasigiannguit,  Grønland, juni- sept 1997
 • Introduktionslæge, gyn/obst. afd, Randers sygehus, okt 1997-marts 1998
 • Introduktionslæge, pædiatrisk afd, Viborg sygehus, april 1998-sept 1999
 • Kommunelæge, Ringebu Kommune, Norge, sept 2003-apr 2005
 • Introduktionslæge, psykiatrisk afd, Psyk Hosp N, Risskov, okt 2005-marts 2006
 • 1. reservelæge, deltidsvikariat, psykiatrisk afd, Psyk Hosp N, Risskov, april 2006-december 2006
 • AP reservelæge, organkirurgisk afdeling, Randers sygehus, dec 2006-maj 2007
 • Speciallæge i Almen medicin, juni  2007
 • Praktiserende læge, Almen Praksis Universitetet, Århus, Høgh Guldbergsgade 6A, 8000 Århus C, sept 2007-2011

 
Vejledning

 • Phd studerende 
  Hovedvejleder: 7 
  Projektvejleder: 4 
 • Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse 
  Hovedvejleder: 3 
 • Folkesundhedsvidenskab
  Hovedvejleder: 8 
 • Medicin - speciale
  Hovedvejleder: 23 

 

 Råd og udvalg

 • DADLs udvalg vedrørende lægers videreuddannlese 2000, DADL (udpeget af Dansk Epidemiologsik Selskab)

 • Sundhedstyrelsens projektgruppe vedrørende sundhedsindikatorer i barndommen 2002-2004 (Udpeget af Center for Epidemilogisk Grundforskning/Institut for Epidemiologi og Socialmedicin, Århus Universitet

 • DADLs børneudvalg under sundhedskommiteen 2006

 • Styregruppen for den nationale danske fødselskohorte, Bedre sundhed for mor og barn 2006- http://ssi.dk/sw49917.asp

 • Faglige styre gruppe for udvikling af en national børnedatabase, KL og Sundhedsstyrelsen 2007-

 • Sundhedsstyrelsens udvalg for udvikling af faglige indikatorer for børnesundhed ved de profylaktiske børneundersøgelser marts 2008

 

Bidrag til officielle oversættelser af psykometriske instrumenter

 

 

  

Organisation

Videnskabelig koordinator, Nordic network for longitudinal studies of ADHD, Programme of the Nordic Council of Ministres. 2003-2007