Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Carsten Fogh Nielsen

Research Assistant

Profile photo

Carsten Fogh Nielsen

Research Assistant

  • Danish School of Education - Philosophy of Education, Aarhus
Postal address:
Jens Chr. Skous Vej 4
1483, 520
8000
Aarhus C
Denmark

Email: cafo@edu.au.dk

Mobile: +4593508164

Curriculum Vitae

Uddannelse

Juni 1995: Matematisk student fra Rødkilde Amtsgymnasium, Vejle.

Juni 1998: Bachelor i filosofi, Aarhus Universitet, Aarhus, Danmark

August 2002: cand.mag. i filosofi og samfundsfag, Aarhus Universitet, Aarhus, Danmark. Specialetitel: “…des obersten Prinzips der Moralität…“ Grundlegung zur Metaphysik der Sittens placering og rolle i Kants filosofiske system

Februar 2008: ph.d. i filosofi, Aarhus Universitet, Danmark. Titel på ph.d.-afhandlingen: Ethical Formation - Prolegomena to a Contemporary Theory

 

Arbejde

Foråret 1999, efteråret 1999, foråret 2000, efteråret 2000, foråret 2001: Instruktor i hhv. Filosofihistorie 2 og Etik og Politisk Filosofi ved Institut for Filosofi, Aarhus Universitet

1. februar 2004 – 1. februar 2007: Ph.d.-studerende ved Institut for Filosofi og Idéhistorie, Aarhus Universitet

1. januar – 31. maj 2008: Ekstern lektor ved Institut for Filosofi og Idéhistorie, Aarhus Universitet

1. august – 31. december 2008: Ekstern lektor ved Institut for Filosofi og Idéhistorie og ved Humanistisk Fakultet, Aarhus Universitet

1. januar 2009 – 31.december 2010: Postdoc ved Center for Subjektivitetsforskning, Københavns Universitet. Projekt: Developmental perspectives on the self

1. september 2011 – 31. januar 2012: Ekstern lektor ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

3. december 2011 – 3. januar 2012: Projektmedarbejder med ansvar for optimering af procedurer for eksterne forskningsansøgninger, Arts, Aarhus Universitet

1. februar 2012 – 31. januar 2013: Ekstern lektor ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet

1. februar 2012 – 1. september 2013: Ekstern lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet

1. februar 2013 – 31. maj 2014: Postdoc ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet finansieret af Carlsbergfondet. Projekt: Pligt, konsekvens, dyd: Taksonomiske problemer i moderne moralfilosofi

1. juni 2014 - 31. maj 2017: Adjunkt ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. Forskningsområde: Pædagogisk filosofi med særlig vægt på praktisk filosofi

 

Længerevarende forskningsophold i udlandet

September-december 2001: Specialeophold ved Department of Philosophy, Queens University, Ontario, Canada

Oktober 2004-August 2005: Visiting scholar, Worcester College, University of Oxford, England

Oktober 2009: Visiting scholar, Department of Psychology, Emory University, US

November 2010: Visiting scholar, Department of Psychology, Emory University, US

 

Diverse faglige aktiviteter og tillidsposter

Medlem af Fagudvalget ved Institut for Filosofi, AU (1997 - 2002); medlem af Studienævnet ved Institut for Filosofi, AU (1997 - 2001); talsmand for Fagudvalget ved Institut for Filosofi, AU (1998-1999); medstifter af, ansvarshavende redaktør for og medredaktør på DOXA, studenterbaseret institutblad ved Institut for Filosofi, AU (1998-2001); medlem af Dansk Filosofisk Selskab (2000 - ); formand for Filosofisk Forening i Århus (2004); medstifter af og webeditor for Idealismekredsenved Aarhus Universitet, AU (2004 - ); anmelder ved Metapsychology Online Reviews, (2007 - ); medinitiativtager til og webeditor for Nordic Network for German Idealism (NNGI) (2008 - 2011); anmelder ved www.tegneseriesiden.dk (2008 - 2009); reviewer for Slagmark – tidsskrift for idéhistorie (2009 - ); anmelder ved www.nummer9.dk (2010 - ); bidragyder til og blogger på www.videnskab.dk (2010 - ); bestyrelsesmedlem i Dansk Filosofisk Selskab (2011 - ); medlem af Nordic Network for Comics Research (NNCORE) (2011 - 2013); medlem af og korrespondent for The U.K. Kant Society (UKKS) (2011 - ); medlem af The Hegel Society of Great Britain (HSGB) (2011 - ); formand for Filosofisk Forening i Århus (2013 - 2014); reviewer for Topoi. An International Review of Philosophy (2013 - ); anmeldelsesredaktør for Retfærd. Nordic Journal of Law and Justice (2013 - 2014); Medlem af den danske redaktionsgruppe for Retfærd. Nordic Journal of Law and Justice (2014 - )