Aarhus University Seal

Carsten Bach-Nielsen

!!Lektor emeritus

Curriculum Vitae

Personlige oplysninger

01-01-2001

Født 19.marts 1955 i København. Nysproglig student Ålborg Katedralskole 1973.

Uddannelse & grader

01-01-2001

Exam. art. kunsthistorie 1980. Cand. theol. 1983. Guldmedalje 1984. Lic. theol. 1993.

Ansættelser

01-01-2001

Biblioteksleder og lektor i Kirkehistorie siden 1994. Fra 2003 lektor og fagreferent.

Udlandsophold

01-01-2001

Studieophold i Rom (adskillige gange) samt i Wien og Wolfenbüttel og US Virgin Islands.

Administrative poster

01-01-2001  -  01-01-2006

Medl. af Det teologiske Fakultets biblioteksudvalg, samarbejdsudvalg og forskeruddannelseudvalg. Medlem af Forskerskolens bestyrelse.

Forskningsprojekter

01-01-2001

Arbejder inden for Det teologiske Fakultets satsningsoråde: Europæisk kultur og identitet. Deres religiøse rødder. Desuden med billedkunst og litteratur i 15-1700-tallet. Emblematik. 20. århundredes kirkehistorie samt dansk kolonikirkehistorie (Vestindien). Endelig også arbejder i forberedelse om Joakim Skovgaard.

Andre aktiviteter

01-01-2001

Medlem af Styrelsen for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie. Medlem af Selskabet Orbis Terrarums bestyrelse og medredaktør af Sfinx. Medlem af Ecclesiastical History Society. Medlem af Platonselskabet. Hjælpepræst Over Hadsten, Neder Hadsten, Nr. Galten og Vissing Pastorat. Censor ved læreruddannelsen. Anmelder ved Kristeligt Dagblad. Medlem af styregruppen for Renæssanceår 2006.