Department of Law

Caroline Adolphsen

Associate Professor

Curriculum Vitae

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

2012

Ph.d. graden ved Juridisk institut, Aarhus Universitet

2009

Cand. jur., Aarhus Universitet

 

Akademiske stillinger

2016

Lektor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

2013

Adjunkt, Juridisk Institut, Aarhus Universitet (orlov til post doc)

2012

Post doc, Juridisk Institut, Aarhus Universitet (med FSE-midler)

 

Forskningsophold

 2016

Grotius Research Scholar, University of Michigan (maj)

 

Akademiske hverv

2015

Chair for UNCRC Hope for Children Policy Center 

 

Administrativ erfaring

2020

2017

Fællestillidsrepræsentant for VIP på BSS

Tillidsrepræsentant for VIP-gruppen, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

2010-2012

Ph.d.-repræsentant i LSU, Juridisk Institut

2010-2011

Ph.d.-repræsentant i Det Samfundsvidenskabelige Fakultets Ph.d.-studienævn

2009-2010

Ph.d.-repræsentant ved Juridisk Institut

 

Forskningsområder

 • Velfærdsret, primært med fokus på børneret

 

Undervisningsområder

 • Underviser og fagansvarlig på kandidatfaget børneret
 • Underviser i familie- og arveret
 • Tidligere undervisning i forvaltningsret, retslære, og studieteknik

 

Anden undervisning

 • Fast underviser på U-kursus for børnelæger (sundheds- og børneregler)
 • Fast underviser på VIA for sygeplejerske- og fysioterapeutstuderende (sundhedsregler)
 • Fast underviser på tandplejeruddannelsen på AU HEALTH (patienter med særlige behov)
 • Underviser hos Seminarer.dk
 • Underviser hos COK
 • Foråret 2012: Underviser på masteruddannelse for operationssygeplejersker
 • Foråret 2011-efteråret 2012: Underviser på kurser for Socialstyrelsen om magtanvendelse 
 • Efteråret 2011: Underviser i børneret på socialrådgiveruddannelsen i Århus (3. semester)
 • Efteråret 2010/foråret 2011: Underviser i socialret og udlændingeret (VIA)
 • November 2009: Underviser af lægesekretærerne i Region Midts psykiatri
 • Efteråret 2008: Underviser i socialret og udlændingeret på socialrådgiveruddannelsen

 

Diverse

 • Medlem af DJØF Offentligs bestyrelse
 • Medlem af Akademikernes udvalg for uddannelse og forskning (FUU)
 • Formand af DJØFs udvalg for undervisning og forskning (UFO)
 • Bestyrelsesmedlem i Fonden Gl. Kongevej og Fonden Vangsbovej
 • 2010-2012: Ph.d.-repræsentant ved Juridisk Institut i LSU
 • 2010-2011: Ph.d.-repræsentant i Det Samfundsvidenskabelige Fakultets Ph.d.-studienævn
 • 2009-2010: Ph.d.-repræsentant ved Juridisk Institut
 • 2007-2009: Medlem af bestyrelsen i DJØF Studerende
 • 2008-2009: Studenterrepræsentant i Overenskomstforeningens bestyrelse i DJØF
 • 2007-2009: Medlem af bestyrelsen i DJØF Studerende
 • 2008-2009: Studenterrepræsentant i Overenskomstforeningens bestyrelse i DJØF

 

Research outputs

Denmark: Danish Report AIDC 2022

Jensen, E. N. & Adolphsen, C., Jan 2022, (Submitted)

Anbragte børn og unges samvær med deres netværk

Adolphsen, C., 2022, (Accepted/In press) In: Nordisk socialrättslig tidskrift.

Betydningen af påstande om vold i det familieretlige system

Adolphsen, C., 2022, In: Ugeskrift for Retsvæsen. 93 p., U.2022B.93.

Børne- og ungeydelsesloven

Adolphsen, C., 2022, Karnovs lovsamling. København

En god overgang til voksenlivet: støtte til unge med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne

Naur, E. & Adolphsen, C., 2022, In: Juristen. 2022, 2, p. 65-73 9 p.

Lov om velfærdsaftaler på ældreområdet

Adolphsen, C., 2022, Karnovs lovsamling. København: Karnov Group

Lægens benyttelse af medhjælp

Adolphsen, C., 2022, (Accepted/In press) In: Ugeskrift for Retsvæsen.

Lærebog i familieret

Adolphsen, C., 2022, København: Djøf Forlag. 249 p.

Retten til privatliv og seksualitet for unge med funktionsnedsættelse

Jensen, E. N. & Adolphsen, C., 2022, In: Tidsskrift for Familie- og Arveret. TFA 2022.227.

Magtanvendelse i friskoler og private grundskoler i Danmark

Christiansen, P. & Adolphsen, C., Sep 2021, In: Juristen. 4, 10 p.

Unaccompanied Minors seeking Asylum in Denmark: Best interest, crime prevention or immigration policy?

Adolphsen, C., Aug 2021, The Rights of Unaccompanied Minors: Perspectives and Case Studies on Migrant Children. Cham: Springer Publishing Company, p. 147-161 (Clinical Sociology).

Børneloven

Adolphsen, C., 2021, Karnovs lovsamling.

Forældreansvarsloven med kommentarer

Adolphsen, C., 2021, København: Djøf Forlag. 277 p.

Retssikkerhedsmæssige spørgsmål knyttet til kontrakter om tvang over for gravide alkohol- og stofbrugere

Adolphsen, C., 2021, In: Ugeskrift for Retsvæsen. U.2021B.150 .

Udlandsophold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare – straffelovens § 215 a

Holst, N. S. & Adolphsen, C., 2021, In: Tidsskrift for Kriminalret. TfK2021.1184 .

Ægtefællehæftelse

Jensen, E. N. & Adolphsen, C., 2021, Festskrift til Palle Bo Madsen. Liin, B., Edlund, H. H., Karstoft, S. & Iversen, T. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 245-260

Legislating Use of Force on Children Living in Out-of-home Care at Open Institutions – a Danish Perspective

Adolphsen, C., Mar 2020, In: Nordisk socialrättslig tidskrift. 23-24, p. 9-26

Adolescents and Sexual Violations Online

Holst, N. S. & Adolphsen, C., 2020, In: Juvenile and Family Court Journal. 71, 3, p. 43-55 13 p.

Anmeldelse af Ragnhild Collin-Hansen: Innføring i barnerett for sosialarbeidere, 4. utgave

Holst, N. S. & Adolphsen, C., 2020, In: Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 3.

Betydningen af forældres kriminalitet for vurderingen af forældreegnethed

Adolphsen, C., Holst, N. S. & Vedsted-Hansen, J., 2020, In: Ugeskrift for Retsvæsen. U.2020B.191.

Børn i familie- og socialretten

Adolphsen, C. & Røhl, J., 2020, 3 ed. København: Djøf Forlag. 190 p.

Familieretshusloven: med kommentarer

Adolphsen, C. & Jensen, E. N., 2020, København: Djøf Forlag. 239 p.

Hjemmelsspørgsmål i sager om akutanbringelser af nyfødte

Adolphsen, B., Adolphsen, C. & Holst, N. S., 2020, In: Nordisk Administrativt Tidsskrift. 97, 1, 15 p.

Kommentar til Lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere

Adolphsen, C., 2020, Karnov Lovsamling. København: Karnov Group

Kontrol og tilsyn

Adolphsen, C. & Jacobsen, A. F., 2020, Børns rettigheder. Hestbæk, A-D. & Jacobsen, A. F. (eds.). København: Akademisk Forlag, p. 269-282 (Professionsserien).

Mindreåriges religionsfrihed

Adolphsen, C., 2020, In: Juristen. 1, p. 8-15 8 p.

Anmeldelse af Malcolm Langford, Marit Skivenes and Karl Søvig. Childrens´s Rights in Norway - An Implementation Paradox? An interdisciplinary book project on measuring child rights in Norway

Adolphsen, C. & Holst, N. S., 2019, In: Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 106, 2, p. 252-254

Barneretten i de nordiske land: Temaer i tiden

Adolphsen, C., Fridriksdóttir, H., Hartoft, H., Leviner, P., Sandberg, K. & Stang, E. G., 2019, In: Barn – Forskning om barn og barndom i Norden. 37, 3-4, p. 15-39 25 p.

Beløb i henhold til ægtefællelovens §§ 41 og 42

Adolphsen, C., 2019, Familieret. Nørgaard, I., Adolphsen, C. & Jensen, E. N. (eds.). 4. ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 317-324 8 p.

Children’s Right to Family Life in Denmark

Adolphsen, C., 2019, Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries. Haugli, T., Nyland, A., Sigurdsen, R. & Bendiksen, L. R. L. (eds.). Brill | Nijhoff, p. 374-387 14 p. (Stockholm Studies in Child Law and Children’s Rights, Vol. 5).

Constitutional Rights for Danish Children and Adolescents

Adolphsen, C., 2019, Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries. Haugli, T., Nylund, A., Sigurdsen, R. & Bendiksen, L. R. L. (eds.). Brill | Nijhoff, p. 120-130 11 p. (Stockholm Studies in Child Law and Children’s Rights, Vol. 5).

Fremgangsmåden ved separation og skilsmisse, vilkår m.v.

Adolphsen, C., 2019, Familieret. Nørgaard, I., Adolphsen, C. & Jensen, E. N. (eds.). 4. ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 79-94 16 p.

Kommentar til Lov om Familieretshuset (familieretshusloven)

Adolphsen, C., 2019, Karnovs Lovsamling. 34 ed. København: Karnov Group

Person- og erstatningsret: umyndiges formue

Adolphsen, C. & Jensen, E. N., 2019, Festskrift til Bent Iversen. Iversen, T., Kartoft, S. & Madsen, L. H. G. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 489-506

Retsforholdet mellem forældre og børn

Adolphsen, C., 2019, Familieret. Nørgaard, I., Adolphsen, C. & Jensen, E. N. (eds.). 4. ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 25-60 36 p.

Separations- og skilsmissegrundene

Adolphsen, C., 2019, Familieret. Nørgaard, I., Adolphsen, C. & Jensen, E. N. (eds.). 4. ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 67-77 11 p.

Use of Force in Somatic Treatment of Adults in Denmark

Adolphsen, C., 2019, In: European Journal of Health Law. 26, 4, p. 331-347 17 p.

Ægteskabs indgåelse

Adolphsen, C., 2019, Familieret. Nørgaard, I., Adolphsen, C. & Jensen, E. N. (eds.). 4. ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 61-66 6 p.

Ægteskabsloven med kommentarer

Adolphsen, C., 2019, Kbh.: Djøf Forlag. 272 p.

Ændring af aftaler om vilkår mv.

Adolphsen, C., 2019, Familieret. Nørgaard, I., Adolphsen, C. & Jensen, E. N. (eds.). 4. ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 95-101 7 p.

Samtykke til behandling af helbredsoplysninger: om frivillighed, retssikkerhed og datakvalitet

Motzfeldt, H. M., Adolphsen, C. & Jensen, E. N., 7 Jun 2018. 13 p.

Samtykke

Adolphsen, C., Jensen, E. N. & Motzfeldt, H. M., 11 Jan 2018.

Barnets ret til (at blive fri for) at blive hørt

Adolphsen, C., 2018, In: Ugeskrift for Retsvaesen. 2018, p. 83-90 8 p., 2018.B.83.

Børns ret til personlig frihed i velfærdsretten: – fra et dansk perspektiv

Adolphsen, C., 2018, Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten. Østenstad, B. H., Adolphsen, C., Naur, E. & Aasen, H. S. (eds.). Fagbokforlaget, p. 79-103 25 p.

Indholdsmangler - betingelser og pålæg

Adolphsen, C., 2018, Arveret. 7. ed. Djøf Forlag, p. 223-240 18 p.

Kommentar til børnebidragsloven

Adolphsen, C., 2018, Karnovs Lovsamling. Karnov Group

Legatarer

Adolphsen, C., 2018, Arveret. 7. ed. Djøf Forlag, p. 301-308 8 p.

Mangler ved viljeserklæringen og bristende forudsætninger

Adolphsen, C., 2018, Arveret. 7. ed. Djøf Forlag, p. 205-222 18 p.

Myndighedsansvar for krænkelser af børn

Isager, H., Holst, N. S. & Adolphsen, C., 2018, In: Juristen. 2018, 2, p. 54-62 9 p.

Nogle bemærkninger om kommuners erstatningsansvar i lyset af U.2018.2013 H

Isager, H., Holst, N. S. & Adolphsen, C., 2018, In: Juristen. 2018, 5-6, p. 179-181 3 p.

Testamenter, indledning

Adolphsen, C., 2018, Arveret. 7. ed. Djøf Forlag, p. 169-172 4 p.

Testamenters fortolkning

Adolphsen, C., 2018, Arveret. 7. ed. Djøf Forlag, p. 241-256 16 p.

Testamenters tilbagekaldelse

Adolphsen, C., 2018, Arveret. 7. ed. Djøf Forlag, p. 309-312 4 p.

Testamentsformerne

Adolphsen, C., 2018, Arveret. 7. ed. Djøf Forlag, p. 183-204 22 p.

Bristende forudsætninger i arveretten: - med særligt fokus på U.2016.519H

Adolphsen, C., 2017, Festskrift til Irene Nørgaard. Adolphsen, C., Isager, H., Jensen, E. N. & Nielsen, A-D. B. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 193-202 10 p.

Children and health care

Adolphsen, C., 2017, European Health Law. den Exter, A. (ed.). Antwerpen: Maklu Publishers, p. 541-560

Dansk ret

Adolphsen, C., 2017, Retten til uddannelse: Når børn med handicap ikke går i skole. Nielsen, N. (ed.). Institut for Menneskerettigheder, p. 25-46 22 p.

Dødshjælp: Rettigheder og pligter i forbindelse med behandlingsafvisning og behandlingsophør

Holst, N. S. & Adolphsen, C., 2017, In: Juristen. 2017, 6, p. 217-224 8 p., JUR2017.217.

Festskrift til Irene Nørgaard

Adolphsen, C. (ed.), Isager, H. (ed.), Jensen, E. N. (ed.) & Nielsen, A-D. B. (ed.), 2017, Kbh.: Djøf Forlag. 410 p.

Juridisk analyse

Adolphsen, C., 2017, Ekstrem social kontrol. Krusaa, N. M. & Slot, L. V. (eds.). Institut for Menneskerettigheder, p. 36-52 17 p.

Kommentar til Lov om fremtidsfuldmagter (fremtidsfuldmagtsloven)

Adolphsen, C., 2017, Karnovs Lovsamling. Karnov Group

Menneskeretten

Adolphsen, C., 2017, Retten til uddannelse: Når børn med handicap ikke går i skole. Nielsen, N. (ed.). Institut for Menneskerettigheder, p. 21-24 4 p.

Samværsspørgsmål i sager med mistanke om eller dom for kriminalitet

Adolphsen, C., 2017, Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen. Clausen, N. J., Kronborg, A., Legind, N. D. & Mortensen, B. O. G. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 13-28 16 p.

Barnevernloven med kommentarer

Adolphsen, C., 2016, In: Tidsskrift for Familie- og Arveret. TFA2016.167.

Behandling med tvang: Somatisk sygdom hos behandlingsafvisende varigt inhabile

Adolphsen, C. & Sørensen, S. S., 2016, Kbh.: Institut for Menneskerettigheder.

Børneloven med kommentarer

Adolphsen, C., 2016, In: Tidsskrift for Familie- og Arveret. TFA2016.3.

Denmark: National monographs

Adolphsen, C., Madsen, H. B., Kristensen, K., Birkeland, S. & Herrmann, J. R., 2016, Wolters Kluwer . 142 p. (International Encyclopedia for Medical Law).

Hanne Hartoft: Magtanvendelse over for anbragte børn og unge - en kortlægning og analyse af anbringelsesstedernes indgrebsbeføjelser ifølge serviceloven

Adolphsen, C., 2016, In: Ugeskrift for Retsvaesen. U.2016B.277.

Lægers tavshedspligt ved behandling af unge kan være et dilemma

Adolphsen, C., Boisen, K., Svensson, J., Jensen, R. & Teilmann, G., 2016, In: Ugeskrift for Laeger. 178, p. 2-6 5 p.

Rights of Children Seeking Asylum: A Danish Perspective

Adolphsen, C., 2016, In: Nordic Journal on Human Rights. 34, 3, p. 178-188 11 p.

Forældres magtanvendelse over for børn

Adolphsen, C. & Holst, N. S., 2015, In: Ugeskrift for Retsvæsen. p. 125-135 U.2015B.125.

Magtanvendelse i danske skoler og dagtilbud

Adolphsen, C. & Holst, N. S., 2015, In: Nordisk socialrättslig tidskrift. 11-12, p. 113-148 NST2015.113.

Tvangsadoption af anbragte børn

Adolphsen, C., 2015, In: Ugeskrift for Retsvæsen. U.2015B.450.

Use of Force for Medical Purposes — A Danish Perspective

Adolphsen, C. & Jensen, E. N., 2015, In: European Journal of Health Law. 22, 4, p. 359-381 23 p.

Retlige spørgsmål knyttet til enighedskravet i forældreansvarslovens § 3

Adolphsen, C., 2014, In: Ugeskrift for Retsvæsen. p. 377-384 8 p., U.2014B.377.

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling

Adolphsen, C., 2013, Kbh.: Djøf Forlag. 306 p.

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling

Adolphsen, C., 2012, Juridisk Institut, Aarhus Universitet. 280 p.

Juridisk vurdering af 16-års valgret

Jensen, M. H., Steensgaard, K. & Adolphsen, C., 2011, Demokrati for fremtiden: Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement. Simonsen, A., Hedelund, M. & Nielsen, J. N. (eds.). Kbh.: Valgretskommissionen, p. 287-301 15 p.

Aktindsigt i mindreåriges patientjournaler

Adolphsen, C. & Madsen, H. B., 25 Jun 2010, In: Juristen. 92, 5, p. 129-135 7 p.