Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Brian Kronvang

Research Professor

Brian Kronvang

Research Professor

  • Department of Ecoscience - Catchment Science and Environmental Management
Postal address:
C.F. Møllers Alle 4-6
D2.16
8000
Aarhus C
Denmark

Email: bkr@ecos.au.dk

Mobile: +4520833413

Phone: +4587158746

Research outputs

Marttila, H, Laudon, H, Tallaksen, LM, Jaramillo, F, Alfredsen, K, Ronkanen, A, Kronvang, B, Lotsari, E, Kamari, M, Ala-Aho, P, Nousu, J, Silander, J, Koivusalo, H & Klove, B 2022, 'Nordic hydrological frontier in the 21st century', Hydrology Research, vol. 53, no. 5, pp. 700-715. https://doi.org/10.2166/nh.2022.120
Kronvang, B, Zak, DH, Carstensen, MV, Audet, J & Hoffmann, CC 2022, 'A new era of agro-environmental nutrient management practices in catchments', Soil and Water Conservation under changing climate in Nothern and high-altitude conditions, ÅS, Norway, 04/05/2022 - 06/05/2022.
Lyche-Solheim, A, Tolvanen, A, Skarbøvik, E, Kronvang, B, Blicher-Mathiesen, G, Hashemi, F, Juutinen, A, Klöve, B & Hellsten, S 2022, 'Quantifying stakeholder opinion on how bioeconomic development could change land use, agriculture and forest production in the Nordic countries', LUWQ2022 - Land use and water quality: Agriculture and the Environment - Aarhus University, Aarhus, Denmark, Maastricht, Netherlands, 12/09/2022 - 15/09/2022.
Kronvang, B 2021, 'Forsker: Vi når ikke i mål med vandmiljøet med ny landbrugsaftale', Altinget. <https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/forsker-vi-naar-ikke-i-maal-med-vandmiljoeet-med-ny-landbrugsaftale>
Petersen, RJ, Blicher-Mathiesen, G, Rolighed, J, Andersen, HE & Kronvang, B 2021, 'Three decades of regulation of agricultural nitrogen losse: Experiences from the Danish Agricultural Monitoring Program', Science of the total Environment, vol. 787, 147619. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147619
Carstensen, MV, Zak, D, van't Veen, SGM, Wisniewska, K, Ovesen, NB, Kronvang, B & Audet, J 2021, 'Nitrogen removal and greenhouse gas fluxes from integrated buffer zones treating agricultural drainage water', Science of the total Environment, vol. 774, 145070. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145070
van't Veen, SGM, Holm, H & Kronvang, B 2021, 'Experiences with high resolution monitoring of nitrate concentrations in three Danish headwater streams', 4th International Workshop on High Temporal Resolution Water Quality Monitoring and Analysis, SLU Uppsala, Sweden, 31/05/2021 - 02/06/2021.
Larsen, SE, Tornbjerg, H, Thodsen, H, Kronvang, B & Blicher-Mathiesen, G 2021, 'Analyse af organisk kvælstof koncentrationer i vandløb i to perioder med henblik på at udvikle en korrektionsformel for perioden 2009-2014', 116 p., Fagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi , no. 29. <https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2021/N2021_29.pdf>
Larsen, SE, Tornbjerg, H, Thodsen, H, Kronvang, B & Blicher-Mathiesen, G 2021, 'Analyse af organisk kvælstof koncentrationer i vandløb med henblik på at udvikle en korrektionsformel for 2015', 19 p., Fagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi , no. 39. <https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2021/N2021_39.pdf>
Kronvang, B, Skarbøvik, E & Fölster, J 2021, 'Hvad er referencen for N & P i vandløb?', Vand & Jord, vol. 28. årgang, no. 2, pp. 52-55.
Pusch, M, Andersen, HE, Bäthe, J, Behrendt, H, Fischer, H, Friberg, N, Gancarczyk, A, Hoffmann, CC, Hachoł, J, Kronvang, B, Nowacki, F, Pedersen, ML, Sandin, L, Schöll, F, Scholten, M, Stendera, S, Svendsen, LM, Wnuk-Gławdel, E & Wolter, C 2021, Rivers of the Central European Highlands and Plains. in Rivers of Europe. Elsevier, pp. 717-773. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102612-0.00014-6
Kronvang, B 2021, Genskabte vådområder og rent ferskvand. EMU Danmarks undervisningsportal. <https://emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien/genskabte-vaadomraader-og-rent-ferskvand>
de Wit, HA, Lepistö, A, Marttila, H, Wenng, H, Bechmann, M, Blicher-Mathiesen, G, Eklöf, K, N. Futter, M, Kortelainen, P, Kronvang, B, Kyllmar, K & Rakovic, J 2020, 'Land-use dominates climate controls on nitrogen and phosphorus export from managed and natural Nordic headwater catchments', Hydrological Processes, vol. 34, no. 25, pp. 4831-4850. https://doi.org/10.1002/hyp.13939
Hashemi, F & Kronvang, B 2020, 'Multi-functional benefits from targeted set-aside land in a Danish catchment', AMBIO, vol. 49, no. 11, pp. 1808-1819. https://doi.org/10.1007/s13280-020-01375-z
Marttila, H, Lepistö, A, Tolvanen, A, Bechmann, M, Kyllmar, K, Juutinen, A, Wenng, H, Skarbøvik, E, Futter, M, Kortelainen, P, Rankinen, K, Hellsten, S, Kløve, B, Kronvang, B, Kaste, Ø, Solheim, AL, Bhattacharjee, J, Rakovic, J & de Wit, H 2020, 'Potential impacts of a future Nordic bioeconomy on surface water quality', AMBIO, vol. 49, no. 11, pp. 1722-1735. https://doi.org/10.1007/s13280-020-01355-3
Hoffmann, CC, Zak, D, Kronvang, B, Kjaergaard, C, Carstensen, MV & Audet, J 2020, 'An overview of nutrient transport mitigation measures for improvement of water quality in Denmark', Ecological Engineering, vol. 155, 105863. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2020.105863
van't Veen, SGM, Holm, H & Kronvang, B 2020, 'Undersøgelse af anvendelse af sensorer i overvågningen- og test af en nitratsensor i vandløb', 79 p., Fagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi , no. 48. <https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notatet_2020/N2020_48.pdf>
Eriksen, J, Thomsen, IK, Hoffmann, CC, Hasler, B, Jacobsen, BH, Baattrup-Pedersen, A, Strandberg, B, Christensen, BT, Boelt, B, Iversen, BV, Kronvang, B, Børgesen, CD, Abolos Rodriguez, D, Zak, DH, Hansen, EM, Blicher-Mathiesen, G, Rubæk, GH, Ørum, JE, Rasmussen, J, Audet, J, Olesen, JE, Elsgaard, L, Munkholm, LJ, Jørgensen, LN, Martinsen, L, Bruus, M, Carstensen, MV, Pedersen, MF, Nørremark, M, Hutchings, N, Gundersen, P, Kudsk, P, Sørensen, P, Lærke, PE, Gislum, R, van't Veen, SGM, Larsen, SE, Petersen, SO, Riis, T & Jørgensen, U 2020, Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet. DCA rapport, no. 174, vol. 174, Aarhus Universitet - DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus. <https://dcapub.au.dk/djfpdf/DCArapport174.pdf>
Børgesen, CD, Kronvang, B, Hoffmann, CC, Greve, MH & Iversen, BV 2020, 'Anlæggelse af minivådområder på kulstofrig jord, tillæg vedr. højbund', No. 2020-0102031, 2 p., Jun 18, 2020..
Hashemi, F, Pohle, I, Pullens, JWM, Tornbjerg, H, Kyllmar, K, Marttila, H, Lepistö, A, Kløve, B, Futter, MN & Kronvang, B 2020, 'Conceptual mini-catchment typologies for testing dominant controls of nutrient dynamics in three Nordic countries', Water, vol. 12, no. 6, 1776. https://doi.org/10.3390/w12061776
Andersen, HE (ed.), Rubæk, GH (ed.), Hasler, B (ed.), Jacobsen, BH (ed.), Martinsen, L, Heckrath, GJ, Olsen, P, Munkholm, LJ, Hoffmann, CC, Zak, DH, Kronvang, B, van't Veen, SGM, Strandberg, B, Bruus, M, Lærke, PE, Gundersen, P, Kudsk, P, Jørgensen, LN, Hutchings, N, Egemose, S, Reitzel, K, Jensen, HS, Søndergaard, M & Friis Pedersen, M 2020, Virkemidler til reduktion af fosforbelastningen af vandmiljøet. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, no. 379, vol. 2020, Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. <https://dce.au.dk/udgivelser/vr/nr-351-400/abstracts/nr-379-virkemidler-til-reduktion-af-fosforbelastningen-af-vandmiljoeet/>
Johansen, PH, Ejrnæs, R, Kronvang, B, Olsen, JV, Præstholm, S, Schou, JS & Johansen, SK 2020, 'Exploring the interdisciplinary potential of the Agenda2030—Interactions between five Danish societal demands for sustainable land use', Land Use Policy, vol. 94, 104501. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104501
Goyenola, G, Graeber, D, Meerhoff, M, Jeppesen, E, Teixeira-De Mello, F, Vidal, N, Fosalba, C, Ovesen, NB, Gelbrecht, J, Mazzeo, N & Kronvang, B 2020, 'Influence of Farming Intensity and Climate on Lowland Stream Nitrogen', Water, vol. 12, no. 4, 1021. https://doi.org/10.3390/w12041021
Børgesen, CD, Kronvang, B, Hoffmann, CC, Greve, MH, Plauborg, F & Iversen, BV 2020, 'Anlæggelse af minivådområder på kulstofrig jord', No. 2020-0054866, 3 p..
Kronvang, B, Ovesen, NB, Zak, DH & Heckrath, GJ 2020, 'Overfladisk afstrømning fra marker', Vand & Jord, vol. 27, no. 1, pp. 32-35. <http://www.vand-og-jord.dk/>
Kronvang, B, Windolf, J, Tornbjerg, H, van't Veen, SGM, Zak, DH, Ovesen, NB & Heckrath, GJ 2020, 'Advancing understanding of the importance of surface runoff for delivery of water, sediment, nutrients and pesticides to streams within agricultural catchments', EGU General Assembly 2020, 04/05/2020 - 08/05/2020.
Skarbøvik, E, Jordan, P, Lepistö, A, Kronvang, B, Stutter, MI & Vermaat, JE 2020, 'Catchment effects of a future Nordic bioeconomy: From land use to water resources', AMBIO, vol. 49, no. 11, pp. 1697-1709. https://doi.org/10.1007/s13280-020-01391-z
Hashemi, F, Pohle, I, Tornbjerg, H, Kyllmar, K, Marttila, H, Lepistö, A & Kronvang, B 2020, 'Classification of Mini-catchment typologies for analyzing dominant controls of nutrient dynamic in three Nordic countries', EGU:General assembly 2020 , Vienna , Austria, 03/05/2020 - 08/05/2020. https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-13219
Skarbøvik, E, Aroviita, J, Fölster, J, Solheim, AL, Kyllmar, K, Rankinen, K & Kronvang, B 2020, 'Comparing nutrient reference concentrations in Nordic countries with focus on lowland rivers', AMBIO, vol. 49, no. 11, pp. 1771-1783. https://doi.org/10.1007/s13280-020-01370-4
Dalgaard, T, Brock, S, Hansen, B, Hasler, B, Hertel, O, Hutchings, N, Jacobsen, BH, Jensen, LS, Kjeldsen, C, Kronvang, B, Olesen, JE, Schjørring, JK, Sigsgaard, T, Graversgaard, M, Hashemi, F, Turner, KG, Vejre, H, de Vries, W & Wiborg, IA 2020, DNMARK: Danish Nitrogen Mitigation Assessment: Research and Know-how for a Sustainable, Low-Nitrogen Food Production. in MA Sutton, KE Mason, A Bleeker, WK Hicks, C Masso, N Raghuram, S Reis & M Bekunda (eds), Just Enough Nitrogen: Perspectives on how to get there for regions with too much and too little nitrogene. Springer, pp. 363-376.
Carstensen, MV, Hashemi, F, Hoffmann, CC, Zak, D, Audet, J & Kronvang, B 2020, 'Efficiency of mitigation measures targeting nutrient losses from agricultural drainage systems: A review', AMBIO, vol. 49, no. 11, pp. 1820-1837. https://doi.org/10.1007/s13280-020-01345-5
Kronvang, B, Fraters, D & Wendland, F 2020, Land Use and Water Quality. Water, no. Special issue, MDPI AG, Basel. https://doi.org/10.3390/books978-3-03943-504-3
Kronvang, B, Wendland, F, Kovar, K & Fraters, D 2020, 'Land use and water quality', Water, vol. 12, no. 9, 2412. https://doi.org/10.3390/w12092412
Blicher-Mathiesen, G, Windolf, J, Larsen, SE, Rolighed, J, Carstensen, MV, Højberg, AL, Tornbjerg, H & Kronvang, B 2020, 'The effect of nitrogen mitigation measures evaluated by monitoring of nitrogen concentrations and loadings in Danish mini-catchments - 1990-2015', Water Science and Technology: Water Supply, vol. 20, no. 2, pp. 586-593. https://doi.org/10.2166/ws.2020.002
Hoffmann, CC, Zak, DH, Kronvang, B, Kjærgaard, C, Carstensen, MV & Audet, J 2020, 'Vådområder og drænvirkemidler', Vand & Jord, vol. 27, no. 2, pp. 77-80.
van't Veen, SGW, Kronvang, B, Nilsson, B, Troldborg, L, Thorling, L, Boutrup, S, Larsen, MM, Rasmussen, JJ, Hinsby, K & Kazmierczak, J 2019, 'A novel method to evaluate the hydrochemical interaction between groundwater and surface waters in Denmark', Catchment Science 2019, Wexford, Ireland, 05/11/2019 - 07/11/2019.
Windolf, J, Tornbjerg, H, van't Veen, SGW & Kronvang, B 2019, 'Monitoring pitfalls: Aquatic environment', Catchment Science 2019, Wexford, Ireland, 05/11/2019 - 07/11/2019.
Kronvang, B, van't Veen, SGW, Carstensen, MV & Hoffmann, CC 2019, 'Targeted drainage measures for improvement of water quality in Denmark', Catchment Science 2019, Wexford, Ireland, 05/11/2019 - 07/11/2019.
van't Veen, SGW, Kjeldgaard, A, Tornbjerg, H, Windolf, J, Blicher-Mathiesen, G & Kronvang, B 2019, 'A nitrogen emission map for catchments based on stream measurements used to calculate nitrogen emissions from agricultural areas in three small Danish catchments', Catchment Science 2019, Wexford, Ireland, 05/11/2019 - 07/11/2019.
Onnen, N, Heckrath, G, Stevens, A, Olsen, P, Greve, MB, Pullens, JWM, Kronvang, B & Van Oost, K 2019, 'Distributed water erosion modelling at fine spatial resolution across Denmark', Geomorphology, vol. 342, pp. 150-162. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2019.06.011
Hashemi, F, Pohle, I, Pullens, JWM, Tornbjerg, H, Bechmann, M, Kyllmar, K, Marttila, H, Lepistö, A & Kronvang, B 2019, 'A conceptual mini-catchment typology for analyzing eutrophication risks in surface waters in the Nordic countries'.
Hashemi, F & Kronvang, B 2019, 'Analysis of land use change for nitrate reduction to obtain multiple benefits for water quality, climate and nature in a Danish catchment'.
Kronvang, B, Ejrnæs, R, Johansen, PH, Schou, J, Vesterlund Olsen, J & Præstholm, S 2019, 'A novel indicator-based approach to assess and plan for multifunctional land consolidation', LUWQ2019 - Land use and water quality, Aarhus, Denmark, 03/06/2019 - 06/06/2019 pp. 75.
Fraters, D, Kronvang, B, Stenger, R, Harder, T & Kovar, K 2019, 'Agriculture and water quality, developments and challenges in science, management and policy in 2013-2019: Examples from a few countries', LUWQ2019 - Land use and water quality, Aarhus, Denmark, 03/06/2019 - 06/06/2019 pp. 15-17.
Carstensen, MV, Børgesen, CD, Ovesen, NB, Poulsen, JR, Hvid, SK & Kronvang, B 2019, 'Controlled drainage as a targeted mitigation measure for nitrogen and phosphorus', Journal of Environmental Quality, vol. 48, no. 3, pp. 677-685. https://doi.org/10.2134/jeq2018.11.0393
Cruz, S, Cordovil, C, Pinto, R, Pinto, A, Cameira, M, Congalves, G, Poulsen, JR, Thodsen, H, Kronvang, B & May, L 2019, 'Nitrogen in Water - Portugal and Denmark: Two contrasting realities', Water, vol. 11, no. 6, 1114. https://doi.org/10.3390/w11061114
Heckrath, GJ, Onnen, N, Stevens , A, Olsen, P, Pullens, JWM, Kronvang, B & Van Oost , K 2019, 'Water erosion modelling for mitigation planning in Denmark', EGU General Assembly 2019, Vienna, Austria, 07/04/2019 - 12/04/2019.
Kronvang, B, Zak, DH, Carstensen, MV, Jensen, HS & van't Veen, SGW 2019, 'Integrated buffer zones as a new mitigation measure for enhancing nutrient retention', EGU General Assembly 2019, Vienna, Austria, 07/04/2019 - 12/04/2019.
van't Veen, SGW, Kronvang, B, Zak, DH, Ovesen, NB & Jensen, H 2019, 'Intelligente bufferzoner', 36 p., Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. <http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2019/Intelligente_bufferzoner.pdf>
Zak, D, Stutter, M, Jensen, HS, Egemose, S, Carstensen, MV, Audet, J, Strand, JA, Feuerbach, P, Hoffmann, CC, Christen, B, Hille, S, Knudsen, M, Stockan, J, Watson, H, Heckrath, G & Kronvang, B 2019, 'An assessment of the multifunctionality of integrated buffer zones in Northwestern Europe', Journal of Environmental Quality, vol. 48, no. 2, pp. 362-375. https://doi.org/10.2134/jeq2018.05.0216
Stutter, M, Kronvang, B, Ó hUallacháin, D & Rozemeijer, J 2019, 'Current insights into the effectiveness of riparian management, attainment of multiple benefits, and potential technical enhancements', Journal of Environmental Quality, vol. 48, no. 2, pp. 236-247. https://doi.org/10.2134/jeq2019.01.0020
Ejrnæs, R, Johansen, P, Kronvang, B, Olsen, J, Præstholm, S & Schou, J 2019, Resultater af multifunktionel jordfordeling i tre pilotprojekter: dokumentation af effekter for landdistrikter, driftsøkonomi, natur, miljø og rekreation. Københavns Universitet, København.
Tornbjerg, H, Windolf, J, Larsen, SE & Kronvang, B 2019, 'Notat om opgørelser af fosfortransport i NOVANA - målinger og modelle', 32 p.. <https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2019/Opgoerelser_af_fosfortransport_i_NOVANA.pdf>
Fraters, D, Kronvang, B, Stenger, R, Harter, T & Kovar, K 2019, 'Abstract number–000 Agriculture and water quality, developments and challenges in science, management and policy in 2013-2019: Examples from a few countries', LUWQ2019 - Land use and water quality, Aarhus, Denmark, 03/06/2019 - 06/06/2019.
Zak, DH, Carstensen, MV, Audet, J, Hoffmann, CC, Hille, S, Knudsen, M, Kronvang, B, Stutter, MI, Stockan, J, Watson, H, Jensen, HS, Egemose, S, Strand, JA, Feuerbach, P, Christen, B & Heckrath, G 2019, 'Abstract number–120 The multi-functionality of integrated buffer zones in Northwest Europe', LUWQ2019 - Land use and water quality, Aarhus, Denmark, 03/06/2019 - 06/06/2019.
Carstensen, MV, Hoffmann, CC, Zak, DH, Audet, J, Klöve, B, Marttila, H, Kyllmar, K, Vermaat, J, Immerzeel, B, Kronvang, B & Hashemi, F 2019, 'Abstract number–146 Efficiency of measures reducing nutrient losses from agricultural drainage', LUWQ2019 - Land use and water quality, Aarhus, Denmark, 03/06/2019 - 06/06/2019.
Blicher-Mathiesen, G, Tornbjerg, H, Andersen, HE, Thodsen, H & Kronvang, B 2019, 'Abstract number–275 A new targeted regulation of agriculture in Denmark', LUWQ2019 - Land use and water quality, Aarhus, Denmark, 03/06/2019 - 06/06/2019.
Hashemi, F & Kronvang, B 2019, 'Abstract number–306 Analysis of land use change for nitrate reduction to obtain multiple benefits for water quality and nature in a Danish catchment', LUWQ2019 - Land use and water quality, Aarhus, Denmark, 03/06/2019 - 06/06/2019.
Skarbøvik, E, Kronvang, B, Kyllmar, K & Rankinen, K 2019, 'Abstract number–53 Setting reference conditions for nutrients in Nordic surface waters: Methodologies, levels, uncertainty and management implications', LUWQ2019 - Land use and water quality, Aarhus, Denmark, 03/06/2019 - 06/06/2019.
Kronvang, B, Tornbjerg, H, Hashemi, F, Pohle, I, Pullens, JWM, Kyllmar, K, Bechmann, M, Marttila, H & Lepistö, A 2019, 'Abstract number–93 A conceptual mini-catchment typology for analyzing eutrophication risks in surface waters in the Nordic countries', LUWQ2019 - Land use and water quality, Aarhus, Denmark, 03/06/2019 - 06/06/2019.
Kronvang, B, Ejrnæs, R, Johansen, PH, Schou, J, Olsen, JV & Præstholm, S 2019, 'Abstract number–94 A novel indicator-based approach to assess and plan for multifunctional land consolidation', LUWQ2019 - Land use and water quality, Aarhus, Denmark, 03/06/2019 - 06/06/2019.
van't Veen, SGW, Kjeldgaard, A, Tornbjerg, H, Windolf, J, Blicher-Mathiesen, G & Kronvang, B 2019, 'Abstract number–96 Is it possible to use stream measurements to calculate nitrogen emissions from agricultural areas in Danish catchments? Investigating the possibility to create a nitrogen emission map for catchments', LUWQ2019 - Land use and water quality, Aarhus, Denmark, 03/06/2019 - 06/06/2019.
Tornbjerg, H, Kronvang, B & Windolf, J 2019, 'Assement of Phosphorus dynamics in Danish streams from intensive daily time series'.
Hille, S, Graeber, D, Kronvang, B, Rubaek, GH, Onnen, N, Molina-Navarro, E, Baattrup-Pedersen, A, Heckrath, GJ & Stutter, MI 2019, 'Management Options to Reduce Phosphorus Leaching from Vegetated Buffer Strips', Journal of Environmental Quality, vol. 48, no. 2, pp. 322-329. https://doi.org/10.2134/jeq2018.01.0042
Nilsson, B, Kronvang, B, van't Veen, SGW, Troldborg, L, Thorling, L, Boutrup, S, Larsen, MM, Rasmussen, JJ, Hinsby, K & Kazmierczak, J 2019, Vurdering af grundvandets kemiske påvirkning af vandløb og kystvande: Volume 1(2): Hovedrapport. GEUS Rapport, no. 2019/2, vol. 2019/2, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – GEUS. <http://www.geus.dk/media/20938/nilsson-med-flere_2019_vandloeb-kystvande-2-vol-1.pdf>
van't Veen, SGW, Kjeldgaard, A, Tornbjerg, H, Windolf, J, Ovesen, NB, Blicher-Mathiesen, G & Kronvang, B 2018, 'Et kvælstofudledningskort', Vand & Jord, no. 4, pp. 173-177.
van't Veen, SGW, Kronvang, B, Tornbjerg, H, Ovesen, NB, Windolf, J, Kjeldgaard, A & Poulsen, J 2018, 'Hvordan måles kvælstof i vandløb?', Vand & Jord, vol. 25, no. 4, 4, pp. 169-173.
Blicher-Mathiesen, G, Tornbjerg, H, Piil, K, Iversen, BV, Poulsen, JR, van't Veen, SGW, Kronvang, B, Højberg, AL & Kolind Hvid, S 2018, 'Vand og kvælstof fra mark til fjord', Vand & Jord, vol. 25, no. 4, 12, pp. 187-191.
Kronvang, B 2018, 'A new era of targeted measures for improvement of water quality in Denmark', Water Science for Impact, Wageningen, Netherlands, 16/10/2018 - 18/10/2018.
Kronvang, B, van't Veen, SGW, Windolf, J, Larsen, SE, Tornbjerg, H & troldborg, L 2018, 'Conceptual catchment typology for analyzing eutrophication risks in surface waters in Denmark', 30th Nordic Hydrological Conference, Bergen, Norway, 13/08/2018 - 15/08/2018 pp. 66.
Kronvang, B, Ovesen, NB, Larsen, SE, Windolf, J, Thodsen, H & Poulsen, J 2018, 'Year 1900 runoff in Danish streams: implications for nitrogen loadings and reference conditions', 30th Nordic Hydrological Conference, Bergen, Norway, 13/08/2018 - 15/08/2018 pp. 67.
van't Veen, SGW, Kronvang, B, Ovesen, NB & Poulsen, JR 2018, 'COMPARISON OF DIFFERENT SAMPLING STRATEGIES TO DETERMINE NITROGEN TRANSPORT IN STREAMS AS BASIS FOR EMISSION-BASED REGULATION', 30th Nordic Hydrological Conference, Bergen, Norway, 13/08/2018 - 15/08/2018.
Hille, S, Andersen, DK, Kronvang, B & Baattrup-Pedersen, A 2018, 'Structural and functional characteristics of buffer strip vegetation in an agricultural landscape – high potential for nutrient removal but low potential for plant biodiversity', Science of the Total Environment, vol. 628-629, pp. 805-814. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.02.117
Cassidy, R, Jordan, P, Bechmann, M, Kronvang, B, Kyllmar, K & Shore, M 2018, 'Assessments of Composite and Discrete Sampling Approaches for Water Quality Monitoring', Water Resources Management, vol. 32, no. 9, pp. 3103-3118. https://doi.org/10.1007/s11269-018-1978-5
Zak, D, Kronvang, B, Carstensen, M, Hoffmann, CC, Kjeldgaard, A, Larsen, SE, Audet, J, Egemose, S, Jorgensen, CA, Feuerbach, P, Gertz, F & Jensen, HS 2018, 'Nitrogen and Phosphorus Removal from Agricultural Runoff in Integrated Buffer Zones', Environmental Science & Technology, vol. 52, no. 11, pp. 6508-6517. https://doi.org/10.1021/acs.est.8b01036
Baattrup-Pedersen, A, Ovesen, NB, Larsen, SE, Andersen, DK, Riis, T, Kronvang, B & Rasmussen, J 2018, 'Evaluating effects of weed cutting on water level reductions and ecological status in Danish lowland streams', Freshwater Biology, vol. 63, no. 7, pp. 652-661. https://doi.org/10.1111/fwb.13101
Hille, S, Larsen, SE, Rubæk, GH, Kronvang, B & Baattrup-Pedersen, A 2018, 'Does regular harvesting increase plant diversity in buffer strips separating agricultural land and surface waters?', Frontiers in Environmental Science, vol. 6, 58. https://doi.org/10.3389/fenvs.2018.00058
Cordovil, CMDS, Cruz, S, Brito, AG, Cameira, MDR, Poulsen, JR, Thodsen, H & Kronvang, B 2018, 'A Simplified Nitrogen Assessment in Tagus River Basin: A Management Focused Review', Water, vol. 10, no. 4, 406. https://doi.org/10.3390/w10040406
Kronvang, B, van't Veen, SGW, Windolf, J, Larsen, SE, Troldborg, L & Tornbjerg, H 2018, 'A conceptual catchment typology for analyzing eutrophication risks in surface waters in Denmark', EGU General Assembly, Vienna, Austria, 13/04/2008 - 18/04/2008. <https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-6618.pdf>
Windolf, J, Tornbjerg, H & Kronvang, B 2018, 'Can different trends in Nitrogen and Phosphorus concentrations in Danish streams be explained by the different management measures applied?', EGU2018 European Geosciences Union General Assembly 2018, Vienna, Austria, 08/04/2018 - 13/04/2018. <https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-7360.pdf>
Tornbjerg, H, Blicher-Mathiesen, G, Windolf, J, Kronvang, B & Larsen, SE 2018, 'The effect of nitrogen mitigation measures evaluated from standardized monitoring of nitrogen transport in small Danish streams – 1990-2015.'. <https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-6311.pdf>
van't Veen, SGW, Kronvang, B & Poulsen, JR 2018, 'Stream measurements as a basis for emission based nitrogen regulation: investigating the importance of different sampling strategies for the determination of nitrogen transport in streams', 12th Annual Danish Water Forum, Lyngby, Denmark, 30/01/2018. <http://www.danishwaterforum.dk/Research/Annual_meeting_2018/Abstrats%20for%202018%20annual%20meeting.pdf>
Kristiansen, SM & Kronvang, B 2018, 'Oversvømmelser skyldes også den dårlige dræntilstand', Altinget.dk. <https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/aarhus-forskere-oversvoemmelser-skyldes-ogsaa-den-daarlige-draentilstand>
Graeber, D, lorentz, S, Poulsen, JR, Heinz, M, von schiller, D, Gücker, B, Gelbrecht, J & Kronvang, B 2018, 'Assessing net-uptake of nitrate and natural dissolved organic matter fractions in a revitalized lowland stream reach', Limnologica, vol. 68, pp. 82-91. https://doi.org/10.1016/j.limno.2017.10.003
De Jong, H, van't Veen, SGW, Kronvang, B & Mortensen, P 2018, 'Enkel metode til måling af nitrat i vandløb', Vand & Jord, vol. 25, no. 4, pp. 179-182.
Graeber, D, Poulsen, JR, Heniz, M, Rasmussen, J, Zak, DH, Gücker, B, Kronvang, B & Kamjunke, N 2018, 'Going with the flow: Planktonic processing of dissolved organic carbon in streams', Science of the Total Environment, vol. 625, pp. 519-530. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.12.285
Schou, J, Olsen, JV, Johansen, P, Ejrnæs, R, Kronvang, B & Præstholm, S 2018, 'Potentialer, konflikter og synergi ved multifunktionel jordfordeling - en forskningsfaglig dialogmetode', Tidsskrift for landøkonomi, vol. 204, no. 2, pp. 47-57.
Heike Johansen, P, Ejrnæs, R, Kronvang, B, Vesterlund Olsen, J, Præstholm, S & Schoud, J 2018, 'Pursuing collective impact: A novel indicator-based approach to assessment of shared measurements when planning for multifunctional land consolidation', Land Use Policy, vol. 73, pp. 102-114. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.01.040
Heike Johansen, P, Kronvang, B, Præstholm, S, Ejrnæs, R, Schou, JS & Vesterlund Olsen, J 2018, Synergi og begrænsning imellem 25 effektmålepunkter for multifunktionel jordfordeling. CFL Report , vol. 67/2018, Syddansk Universitet. <https://www.livogland.dk/sites/livogland.dk/files/dokumenter/publikationer/rapport_synergi_og_begraensning_imellem_25_effektmaalepunkter_for_multifunktionel_jordfordeling.pdf>
Haddaway, N, Brown, C, Eales, J, Eggers, S, Josefsson, J, Kronvang, B, Randall, N & Uusi-Kämppä, J 2018, 'The multifunctional roles of vegetated strips around and within agricultural fields', Environmental Evidence, vol. 7, no. 1, 14. https://doi.org/10.1186/s13750-018-0126-2
Alnor, T, Kristiansen, SM, Graeber, D & Kronvang, B 2017, 'Dyrkning sender fortidens kulstof fra jord til fjord', Vand & Jord, vol. 24, no. 4, pp. 132-136.
Blicher-Mathiesen, G, Tornbjerg, H, Windolf, J, Thodsen, H, Andersen, HE, Ovesen, NB & Kronvang, B 2017, 'Nitrat N-udledning for typeoplande og havbelastningsoplande med målt kontinuert tidsserie 1990-2016', 19 p., Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. <http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2017/Nitrat_N-udledning_for_typeoplande_og_havbelastningsoplande_1990-2016.pdf>
Kronvang, B, Jensen, H, Egemose, S, Hoffmann, CC, Ovesen, NB, Gertz, F & Zak, DH 2017, 'Hvordan virker intelligente bufferzoner?', Vand & Jord, vol. 24, no. 3, pp. 111.
Kronvang, B, Kjærgaard, C, Hoffmann, CC, Riis, T, Lærke, PE & Børgesen, CD 2017, 'Vurdering af udvalgte nye virkemidler i SEGES’ Virkemiddelkatalog for målrettede miljøtiltag fra oktober 2016', no. 2017-760-000169, 22 p., May 31, 2017..
Poulsen, JR, Ovesen, NB & Kronvang, B 2017, 'Fejlagtige påstande om måling i vandløb', Ingeniørens netavis.
Fraters, D, Kovar, K, Kronvang, B, R., S & Bolster, C 2017, 'Abstract number -000 Agriculture and water quality, developments and challenges in science, management and policy in 2013-2017: Examples from a few countries', LUWQ2017, Den Hague, Netherlands, 29/05/2017 - 01/06/2017.
Jensen, HS, Dalby, B, Jørgensen, C, Egemose, S, Hoffmann, CC, Kronvang, B & Zak, DH 2017, 'Abstract number -89 Increased P retention but decreased N retention in filterbed soil amended with ferric oxyhydroxide: An experimental study', LUWQ2017, Den Hague, Netherlands, 29/05/2017 - 01/06/2017.
Goncalves, G, Cordovil, CMDS, Silva, B, Brito, A, Poulsen, JR, Thodsen, H & Kronvang, B 2017, 'Addressing water resources protection and agriculture development in a transboundary river basin: The nitrogen factor in Tagus River (Portugal/Spain) Denmark', LUWQ2017, Den Hague, Netherlands, 29/05/2017 - 01/06/2017.
Cordovil, CMDS, Goncalves, G, Brito, AG, Cameira, MR, Silva, B, Poulsen, JR, Thodsen, H & Kronvang, B 2017, 'Aquatic ecosystems under agricultural nitrogen pressures in Portugal and Denmark', LUWQ2017, Den Hague, Netherlands, 29/05/2017 - 01/06/2017.
Carstensen, MV, Poulsen, JR, Ovesen, NB & Kronvang, B 2017, 'Can controlled drainage control agricultural nutrient emissions?', LUWQ2017, Den Hague, Netherlands, 29/05/2017 - 01/06/2017.
Poulsen, JR, Thodsen, H, Larsen, SE, Ovesen, NB & Kronvang, B 2017, Climate and hydrology. in P Nordemann Jensen (ed.), Estimation of nitrogen concentrations from root zone to marine areas around the year 1900. DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy, no. 241, pp. 20-36.
Hille, S, Rubæk, GH, Larsen, SE, Kronvang, B & Baattrup-Pedersen, A 2017, 'Harvesting effects on buffer strip plant communities depend on vegetation type'.
Windolf, J, Carstensen, MV, Tornbjerg, H, Thodsen, H & Kronvang, B 2017, Historical data, models and review of nitrogen concentrations in streams and rivers. in P Nordemann Jensen (ed.), Estimation of nitrogen concentrations from root zone to marine areas around the year 1900. vol. 241, Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy, no. 241, pp. 63-74.
Thodsen, H, Tornbjerg, H & Kronvang, B 2017, Modelling nitrogen retention around year 1900. in P Nordemann Jensen (ed.), Estimation of nitrogen concentrations from root zone to marine areas around the year 1900. vol. 241, Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy, no. 241, pp. 75-87.
Zak, DH, Kronvang, B, Hoffmann, CC, Audet, J, Feuerbach, P, Gertz, F, Egemose, S, Jørgensen, C & Jensen, HS 2017, 'Nitrogen removal in intelligent buffer zones: A first evaluation of novel constructed wetlands', LUWQ2017, Den Hague, Netherlands, 29/05/2017 - 01/06/2017.
Jensen, PN, Kronvang, B & Olesen, JE 2017, 'Nyt om gammelt kvælstof', Vand & Jord, vol. 24, no. 4, pp. 141-144.
Poulsen, JR, Windolf, J, Tornbjerg, H, Ovesen, NB & Kronvang, B 2017, 'Significant differences in nitrogen emission from three Danish agricultural catchments', LUWQ2017, Den Hague, Netherlands, 29/05/2017 - 01/06/2017.
Zak, DH, Hille, S, Rubæk, GH, Kronvang, B, Hinger, J & Heckrath, GJ 2017, 'Soil phosphorus storage in riparian landscapes depends on local landform', LUWQ2017, Den Hague, Netherlands, 29/05/2017 - 01/06/2017.
Windolf, J, Larsen, SE, Blicher-Mathiesen, G, Tornbjerg, H & Kronvang, B 2017, 'Spatial and time variations in agricultural loss of nitrogen to 44 small Danish streams (1990-2015)', LUWQ2017, Den Hague, Netherlands, 29/05/2017 - 01/06/2017.
Tornbjerg, H, Windolf, J, Hoffmann, CC, Poulsen, JR & Kronvang, B 2017, 'Successful reduction of diffuse nitrogen emissions at catchment scale: Example from pilot River Odense, Denmark', LUWQ2017, Den Hague, Netherlands, 29/05/2017 - 01/06/2017.
Jensen, PN, Kronvang, B, Windolf, J, Eriksen, J & Olesen, JE 2017, Synthesis. in Estimation of Nitrogen Concentrations from root zone to marine areas around the year 1900. vol. 241, Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy, no. 241, pp. 88-93.
Kronvang, B, Thodsen, H, Poulsen, JR, Carstensen, MV, Tornbjerg, H & Windolf, J 2017, 'Sådan er udledningerne omkring år 1900 fastsat', plantekongres 2017, Herning, Denmark, 17/01/2017 - 18/01/2017.
Blicher-Mathiesen, G, Rasmussen, A, Andersen, HE, Rolighed, J & Kronvang, B 2017, 'The plan for a new targeted regulation of agriculture in Denmark', LUWQ2017, Den Hague, Netherlands, 29/05/2017 - 01/06/2017.
Rode, M, Wade, AJ, Cohen, MJ, Hensley, RT, Bowes, MJ, Kirchner, JW, Arhonditsis, GB, Jordan, P, Kronvang, B, Halliday, SJ, Skeffington, RA, Rozemeijer, JC, Aubert, AH, Rinke, K & Jomaa, S 2016, 'Sensors in the Stream: The High-Frequency Wave of the Present', Environmental Science & Technology, vol. 50, no. 19, pp. 10297-10307. https://doi.org/10.1021/acs.est.6b02155
Kronvang, B, Windolf, J & Tornbjerg, H 2016, 'Kampen mellem landbrug og Danmarks vandmiljø', Geografisk Orientering, vol. 46, no. 4, pp. 12-18.
Børgesen, CD, Thomsen, IK, Vinther, FP, Carstensen, MV, Bach, EO, Møller, AB, Deichmann, M, Kolind Hvid, S, Ovesen, NB, Kronvang, B & Moeslund, B 2016, 'Kan styret dræning reducere kvælstofudledningen?', Vand & Jord, no. 3, 7, pp. 104-107.
Haddaway, N, Brown, C, Eggers, S, Josefsson, J, Kronvang, B, Randall, N & UUsi-Kämppä, J 2016, 'The multifunctional roles of vegetated strips around and within Agricultural fieds. A systematic mapping protocol', Environmental Evidence, vol. 5, no. 18. https://doi.org/10.1186/s13750-016-0067-6
Carstensen, MV, Poulsen, JR, Ovesen, NB, Børgesen, CD, Kolind Hvid, S & Kronvang, B 2016, 'Can controlled drainage control agricultural nutrient emissions? Evidence from a BACI experiment combined with a dual isotope approach', Hydrology and Earth System Sciences Discussions.
Poulsen, JR, Ovesen, NB, Tornbjerg, H, Larsen, SE, Windolf, J, Piil, K & Kronvang, B 2016, 'Experience with high frequency nitrate monitoring in Danish streams'.
Kristiansen, SM & Kronvang, B 2016, 'Forskere: Vanddebatten er drænet for nuancer', Altinget.dk. <http://www.altinget.dk/miljoe/artikel/forskere-vanddebatten-er-draenet-for-nuancer>
Graeber, D, Poulsen, JR, Rasmussen, J, Kronvang, B, Zak, D & Kamjunke, N 2016, 'Bacterial production in the water column of small streams highly dependent on terrestrial dissolved organic carbon', European Geosciences Union General Assembly 2016, Vienna, Austria, 17/04/2016 - 22/04/2016.
Børgesen, CD, Thomsen, IK, Vinther, FP, Carstensen, MV, Deichmann, M, Kolind Hvid, S, S. Roelsgaard, J, Ovesen, NB, Kronvang, B & Moeslund, B 2016, 'Controlled Drainage as Measure to Reduce Nitrate Leaching in different soil and cropping Systems', 19th Nitrogen Workshop, Skara, Sweden, 27/06/2016 - 29/06/2016.
Heckrath, GJ, Stevens, A, Olsen, P, Greve, MB, Kronvang, B & Van Oost, K 2016, 'Distributed water erosion modelling for evaluating scenarios of riparian buffer zone placement in Denmark', 11th Annual Meeting of the European Chapter of the Society of Wetland Scientists, Potsdam, Germany, 17/05/2016 - 20/05/2016.
Kronvang, B, Tornbjerg, H, Hoffmann, CC, Poulsen, JR & Windolf, J 2016, 'Documenting success stories of management of phosphorus emissions at catchment scale: An example from the Pilot River Odense, Denmark', Water Science and Technology, vol. 74, no. 9. https://doi.org/10.2166/wst.2016.379
Kronvang, B, Baattrup-Pedersen, A, Hoffmann, CC, Hille, S, Zak, DH, Rubæk, GH, Heckrath, GJ, Dalgaard, T, Olsen, SB, Uggeldahl, KC, Gertz, F, Wiborg, IA, Egemose, S, Jørgensen, C, Møller, HB & Stutter, M 2016, 'Experiences gained from the Danish Buffer Tech project on the multifunctionality of Buffer Strips', Wetland-Science and Society: Knowledge transfer, conservation conflicts and restoration management, Potsdam, Germany, 17/05/2016 - 20/05/2016.
Kronvang, B, Baatrup-Pedersen, A, Hoffmann, CC, Hille, S, Zak, DH, Rubæk, GH, Heckrath, GJ, Dalgaard, T, Olsen, SB, Uggeldahl, KC, Gertz, F, Wiborg, I, Jensen, H, Egemose, S, Jørgensen, C, Møller, HB & Stutter, M 2016, 'Experiences gained from the Danish BufferTech project on the multifunctionality of Buffer Strips', 11th Annual Meeting of the European Chapter of the Society of Wetland Scientists, Potsdam, Germany, 17/05/2016 - 20/05/2016.
van Geer, FC, Kronvang, B & Broers, HP 2016, 'High-resolution monitoring of nutrients in groundwater and surface waters: process understanding, quantification of loads and concentrations, and management applications', Hydrology and Earth System Sciences, vol. 20, no. 9, pp. 3619-3629. https://doi.org/10.5194/hess-20-3619-2016
Poulsen, JR, Blicher-Mathiesen, G, Ovesen, NB, Tornbjerg, H & Kronvang, B 2016, 'Hvordan måles kvælstoftransporten i vandløb, og hvilke udfordringer er der ved at opgøre og anvende kvælstoftransport på lokal skala?', Ferskvandssymposium 2016, København, Denmark, 01/02/2016 - 02/02/2016.
Andersen, HE, Windolf, J & Kronvang, B 2016, 'Leaching of dissolved phosphorus from tile-drained agricultural areas', Water Science and Technology, vol. 73, no. 12, pp. 2953-2958. https://doi.org/10.2166/wst.2016.158
Poulsen, JR, Tornbjerg, H, Windolf, J, Larsen, SE, Kronvang, B & Lajer Højberg, A 2016, Måling af kvælstofudledning og emissionsbaseret kvælstofregulering på bedriftsniveau: Delrapport A, Vandløbsmålinger som grundlag for emissionsbaseret kvælstofregulering på bedriftsniveau.
Zak, DH, Kronvang, B, Hoffmann, CC, Audet, J, Jensen, HS, Egemose, S, Jorgensen, CA, Feuerback, P & Gertz, F 2016, 'Nitrate removal in intelligent buffer zones: a first evaluation', Wetland-Science and Society: Knowledge transfer, conservation conflicts and restoration management, Potsdam, Germany, 17/05/2016 - 20/05/2016.
Egemose, S, Dalby, B, Hoffmann, CC, Kronvang, B & Jensen, HS 2016, 'Phosphorus retention in integrated bufferzones - and potential of enhanced P removal by Fe addition', Wetland-Science and Society: Knowledge transfer, conservation conflicts and restoration management, Potsdam, Germany, 17/05/2016 - 20/05/2016.
Zak, DH, Kronvang, B, Hoffmann, CC, van Diggelen, R, Trepel, M, Gelbrecht, J & McInnes, R 2016, 'Strategies mitigating restoration conflicts in the context of water, climate and species protection in the course of peatland rewetting', Wetland-Science and Society: Knowledge transfer, conservation conflicts and restoration management, Potsdam, Germany, 17/05/2016 - 20/05/2016.
Windolf, J, Tornbjerg, H, Hoffmann, CC, Poulsen, JR, Blicher-Mathiesen, G & Kronvang, B 2016, 'Successful Reduction of Diffuse Nitrogen Emissions at Catchment Scale: Example from the Pilot River Odense, Denmark', Water Science and Technology, vol. 73, no. 11, pp. 2583-2589. https://doi.org/10.2166/wst.2016.067
Poulsen, JR, Kronvang, B, Tornbjerg, H, Windolf, J, Højberg, AL & Kolind Hvid, S 2016, 'Sådan kan vi måle lokalt i små og mellemstore vandløb', Plantekongres 2016, Herning, Denmark, 20/01/2016 - 21/01/2016.
Windolf, J, Børgesen, CD, Blicher-Mathiesen, G, Kronvang, B, Larsen, SE & Tornbjerg, H 2016, 'Trends in nitrogen concentrations and loading in 46 minor streams draining intensively farmed Danish catchments 1990-2014- How can the observed trend be explained?', European Geosciences Union General Assembly 2016, Vienna, Austria, 17/04/2016 - 22/04/2016.
Windolf, J, Tornbjerg, H, Hoffmann, CC & Kronvang, B 2016, 'Vådområder virker', Vand & Jord.
Wiberg-Larsen, P, Windolf, J, Bøgestrand, J, Larsen, SE, Tornbjerg, H, Ovesen, NB, Nielsen, A, Kronvang, B & Kjeldgaard, A 2015, Vandløb 2014: NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, vol. 165, vol. 165, Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Silkeborg.
Carstensen, MV, Poulsen, JR, Ovesen, NB, Hvid, SK & Kronvang, B 2015, 'Skal drænvand styres?', Jord og Viden, vol. 8, no. 160, 12, pp. 26-28.
Thomsen, IK, Eriksen, J, Olesen, JE, Hansen, EM, Windolf, J, Kronvang, B, Blicher-Mathiesen, G & Jensen, PN 2015, 'Faglig kommentering af notat "Kvælstofudvaskning – mere end blot marginaludvaskning"', no. 1559870, 4 p., Nov 17, 2015..
Graeber, D, Boëchat, I, Encina, F, Esse, C, Gelbrecht, J, Goyenola, G, Gücker, B, Heinz, M, Kronvang, B, Meerhoff, M, Nimptsch, J, Pusch, MT, Silva, RCS, von Schiller, D & Zwirnmann, E 2015, 'Global effects of agriculture on fluvial dissolved organic matter', Scientific Reports, vol. 5, 16328. <http://www.nature.com/articles/srep16328>
Gburek, WJ, Barberis, E, Haygarth, PM, Kronvang, B & Stamm, C 2015, Phosphorus mobility in the landscape. in Phosphorus: Agriculture and the Environment. Wiley, pp. 941-979. https://doi.org/10.2134/agronmonogr46.c29
Goyenola, G, Meerhoff, M, Teixeira-de Mello, F, Gonzalez Bergonzoni, I, Graeber, D, Fosalba, C, Vidal, N, Mazzeo, N, Ovesen, NB, Jeppesen, E & Kronvang, B 2015, 'Monitoring strategies of stream phosphorus under contrasting climate-driven flow regimes', Hydrology and Earth System Sciences, vol. 19, pp. 4099-4111. https://doi.org/10.5194/hess-19-4099-2015
Wiberg-Larsen, P & Kronvang, B 2015, Dansk Fysisk Indeks - DFI. Teknisk Anvisning fra Fagdatacenter for Ferskvand, DCE, no. Version 2.2, vol. V05.
Poulsen, JR, Karacakaya, P, Hoffmann, CC & Kronvang, B 2015, 'Validation of national model for nitrogen retention in restored wetlands', Science for the environment 2015, Aarhus, Denmark, 01/10/2015 - 02/10/2015.
Carstensen, MV, Poulsen, JR, Ovesen, NB, Kolind Hvid, S, Børgesen, CD & Kronvang, B 2015, 'A dual isotope approach to assess controlled drainage as a new mitigation measure', Science for the environment 2015, Aarhus, Denmark, 01/10/2015 - 02/10/2015.
Jensen, PN, Kronvang, B, Blicher-Mathiesen, G, Børgesen, CD & Kjærgaard, C 2015, 'Opfølgning på notat af 13. april 2015 om effekt af randzoner på drænede arealer', no. 1501779, 3 p., Sep 01, 2015..
Andersen, MS, Kronvang, B & Carstensen, J 2015, 'Pathways and impacts of nitrogen in water bodies: establishing a framework for integrated assessment modelling of management benefits', Paper presented at 21st Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists, Helsinki, Finland, 24/06/2015 - 27/06/2015.
Kronvang, B, Skov, F, Andersen, HE, Rasmussen, A & Wind, P 2015, 'Lokal regulering af natur og miljø giver størst effekt for pengene', Altinget.dk, vol. ALTINGET Forskning.
Goyenola, G, Meerhoff, M, Teixeira-de Mello, F, González-Bergonzoni, I, Graeber, D, Fosalba, C, Vidal, N, Mazzeo, N, Ovesen, NB, Jeppesen, E & Kronvang, B 2015, 'Phosphorus dynamics in lowland streams as a response to climatic, hydrological and agricultural land use gradients', Hydrology and Earth System Sciences Discussions, vol. 12, no. 3, pp. 3349-3390. https://doi.org/10.5194/hessd-12-3349-2015
Bøgestrand, J, Windolf, J & Kronvang, B 2015, 'Næringsstofbelastningen til vandområder omkring år 1900', 9 p., Dec 15, 2014. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi.
Carstensen, MV, Poulsen, JB, Ovesen, NB, Kolind Hvid, S, Børgesen, CD & Kronvang, B 2015, 'A dual isotope approach to assess controlled drainage as a new mitigation measure', Land Use and Water Quality, Wien, Austria, 21/09/2015 - 24/09/2015.
Poulsen, JB, Kronvang, B, Ovesen, NB, Kolind Hvid, S & Piil, K 2015, 'A new emission-based approach for regulation of N losses from agricultural areas to surface waters', European Geosciences Union, Wien, Austria, 12/04/2015 - 17/04/2015.
Poulsen, JB, Ovesen, NB, Tornbjerg, H, Larsen, SE, Windolf, J, Larsen, SE, Windolf, J, Kolind Hvid, S, Piil, K & Kronvang, B 2015, 'A new monitoring approach in streams for detection of N emissions from agricultural areas to surface waters', Land Use and Water Quality, Wien, Austria, 21/09/2015 - 24/09/2015.
Kronvang, B & Bechmann, M 2015, 'Agriculture and stream water quality - future challenges for monitoring', Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil & Plant Science, vol. 65, pp. 139-143. https://doi.org/10.1080/09064710.2015.1012321
Hinsby, K, Markager, S, Kronvang, B, Windolf, J, Sonnenborg, T & Sørensen, L 2015, 'An approach to derive groundwater and stream threshold values for total nitrogen and ensure good ecological status of associated aquatic ecosystems – example from a coastal catchment to a vulnerable Danish estuary', EGU General Assembly 2015, Vienna, Austria, 12/04/2015 - 17/04/2015.
Piil, K, Hvid, SK, Østergaard, HS, Knudsen, L, Kronvang, B, Poulsen, JR, Blicher-Mathiesen, G, Windolf, J, Børgesen, CD, Iversen, BV, Højbjerg, AL, De Jonge, H & Mortensen, P 2015, 'An emission-based approach for regulation of nitrogen loss from agricultural land to surface waters', LuWQ2015, Land Use and Water Quality: Agricultural Production and the Environment, Vienna, Austria, 21/09/2015 - 24/09/2015.
Kronvang, B, Windolf, J, Larsen, SE & Bøgestrand, J 2015, 'Background concentrations and loadings of nitrogen in Danish surface waters', Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil & Plant Science, vol. 65, pp. 155-163. https://doi.org/10.1080/09064710.2014.975833
Højbjerg, AL, Troldborg, L, Tornbjerg, H, Windolf, J, Blicher-Mathiesen, G, Thodsen, H, Kronvang, B & Børgesen, CD 2015, 'Development of a Danish national nitrogen model - input to a new spatial differentiated regulation', LuWQ2015, Land Use and Water Quality: Agricultural Production and the Environment, Vienna, Austria, 21/09/2015 - 24/09/2015.
Audet, J, Baattrup-Pedersen, A, Andersen, HE, Andersen, PM, Hoffmann, CC, Kjærgaard, C & Kronvang, B 2015, 'Environmental controls of plant species richness in riparian wetlands: Implications for restoration', Basic and Applied Ecology, vol. 16, no. 6, pp. 480-489. https://doi.org/10.1016/j.baae.2015.04.013
Blicher-Mathiesen, G, Windolf, J, Tornbjerg, H, Kronvang, B, Thorling, L & Carstensen, J 2015, 'Evaluation of the N effect of the Danish Action Plans: 25 years results of monitoring', LuWQ2015, Land Use and Water Quality: Agricultural Production and the Environment, Vienna, Austria, 21/09/2015 - 24/09/2015.
Kronvang, B, Hoffmann, CC, Baatrup-Pedersen, A, Hille, S, Rubæk, GH, Heckrath, GJ, Gertz, F, Jensen, H, Feuerback, P, Strand, J & Stutter, M 2015, 'Experiences gained from implementing mandatory buffer strips in Denmark: how can we enhance their ecosystem services?', EGU General Assembly 2015, Vienna, Austria, 12/04/2015 - 17/04/2015.
D., F, K., K, Kronvang, B & R., S 2015, 'Farming within environmental boundary conditions: developments and challenges', LuWQ2015, Land Use and Water Quality: Agricultural Production and the Environment, Vienna, Austria, 21/09/2015 - 24/09/2015.
Kronvang, B, Hoffmann, CC, Baattrup-Pedersen, A, Hille, S, Rubæk, GH, Heckrath, GJ, Gertz, F, Jensen, H, Feuerbach, P, Strand, J & Stutter, M 2015, 'How can we enhance the ecosystem services provided by buffer strips', LuWQ2015, Land Use and Water Quality: Agricultural Production and the Environment, Vienna, Austria, 21/09/2015 - 24/09/2015.
Graeber, D, Goyenola, G, Meerhoff, M, Zwirnmann, E, Ovesen, NB, Glendell, M, Gelbrecht, J, Teixeira de Mello, F, Gonzalez-Bergonzoni, I, Jeppesen, E & Kronvang, B 2015, 'Interacting effects of climate and agriculture on fluvial DOM in temperate and subtropical catchments', Hydrology and Earth System Sciences, vol. 19, pp. 2377-2394. https://doi.org/10.5194/hess-19-2377-2015
Andersen, HE, Windolf, J & Kronvang, B 2015, 'Leaching of dissolved phosphorus from tile-drained Agricultural areas', 17th IWA International Conference on Diffuse Pollution and Eutrophication, Berlin, Germany, 13/09/2015 - 18/09/2015.
Hermansen, JE, Munkholm, LJ, Bruus, M, Eriksen, J, Poulsen, HD, Kronvang, B, Bak, JL, Dalgaard, T, Kristensen, HL, Rasmussen, A, Adamsen, APS, Hansen, B, Brüsch, W, Thorling, L, Magid, J, Rasmussen, SK & Jensen, LS 2015, Miljø. in Økologiens bidrag til samfundsgoder - Vidensyntese 2015. pp. 107-167.
Tornbjerg, H, Windolf, J, Blicher-Mathiesen, G, Kronvang, B, Højbjerg, AL, Troldborg, L & Børgesen, CD 2015, 'Modelling nitrogen from soil to sea in Denmark: Concept and major results using a new national nitrogen model', LuWQ2015, Land Use and Water Quality: Agricultural Production and the Environment, Vienna, Austria, 21/09/2015 - 24/09/2015.
Lu, S, Kronvang, B, Audet, J, Trolle, D, Andersen, HE, Thodsen, H & van Griensven, A 2015, 'Modelling sediment and total phosphorus export from a lowland catchment: comparing sediment routing methods', Hydrological Processes, vol. 29, no. 2, pp. 280–294. https://doi.org/10.1002/hyp.10149
Højberg, AL, Windolf, J, Børgesen, CD, Troldborg, L, Tornbjerg, H, Blicher-Mathiesen, G, Kronvang, B, Thodsen, H & Erntsen, V 2015, National kvælstofmodel. Oplandsmodel til belastning og virkemidler: Metoderapport. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – GEUS.
Højberg, AL, Windolf, J, Børgesen, CD, Troldborg, L, Tornbjerg, H, Blicher-Mathiesen, G, Kronvang, B, Thodsen, H & Erntsen, V 2015, National kvælstofmodel. Oplandsmodel til belastning og virkemidler: Kortleverancer. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – GEUS.
McKnight, US, Rasmussen, JJ, Kronvang, B, John Binning, P & Bjerg, PL 2015, 'Occurrence and aquatic impact of legacy and contemporary pesticides in streams', Environmental Pollution, vol. 200, pp. 64-76. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2015.02.015
Kronvang, B, Poulsen, JR & Hoffmann, CC 2015, 'Phosphorus wetlands as targeted mitigation option in Denmark for reducing P-loadings to lakes', LuWQ2015, Land Use and Water Quality: Agricultural Production and the Environment, Vienna, Austria, 21/09/2015 - 24/09/2015.
Dalgaard, T, Graversgaard, M, Hutchings, NJ, Olesen, JE, Hansen, B, Hasler, B, Hertel, O, Termansen, M, Jacobsen, BH, Kronvang, B, Schjørring, JK & Vejre, H 2015, 'Policy effects, challenges and future solution scenarios for improved n management and n efficiency in Denmark', LuWQ2015, Land Use and Water Quality: Agricultural Production and the Environment, Vienna, Austria, 21/09/2015 - 24/09/2015.
Trolle, D, Nielsen, A, Rolighed, J, Thodsen, H, Andersen, HE, Karlsson, IB, Refsgaard, JC, Olesen, JE, Bolding, K, Kronvang, B, Søndergaard, M & Jeppesen, E 2015, 'Projecting the future ecological state of lakes in Denmark in a 6 degree warming scenario', Climate Research, vol. 64, pp. 55-72. https://doi.org/10.3354/cr01278
Kronvang, B, Windolf, J, Hinsby, K & Markager, S 2015, 'Threshold values and management options for phosphorus in a catchment of an estuary in Denmark with poor ecological status', EGU General Assembly 2015, Vienna, Austria, 12/04/2015 - 17/04/2015.
Wiberg-Larsen, P, Windolf, J, Bøgestrand, J, Larsen, SE, Thodsen, H, Ovesen, NB, Bjerring, R, Kronvang, B & Kjeldgaard, A 2015, Vandløb 2013: NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, vol. 121, vol. 121, Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. <http://dce2.au.dk/pub/SR121.pdf>
Eriksen, J (ed.), Jensen, PN (ed.), Jacobsen, BH (ed.), Thomsen, IK, Schelde, K, Blicher-Mathiesen, G, Kronvang, B, Hansen, EM, Jørgensen, U, Andersen, HE, Hoffmann, CC, Børgesen, CD, Baattrup-Pedersen, A, Rasmussen, JJ, Olesen, JE, Kjærgaard, C, Sørensen, P, Hasler, B, Eberhardt, JM, Rubæk, GH, Strandberg, MT, Kudsk, P, Jørgensen, LN, Petersen, SO, Munkholm, LJ, Elsgaard, L, Martinsen, L, Møller, F, Bruhn, A, Iversen, BV, Timmermann, K, Fossing, H, Boelt, B & Gislum, R 2014, Virkemidler til realisering af 2. generations vandplaner og målrettet arealregulering. DCA rapport, vol. 052, vol. 052, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, DCA - Blichers Allé 20, 8830 Tjele.
Kronvang, B, Gertz, F, Baattrup-Pedersen, A, Rubæk, GH, Heckrath, GJ, Jensen, H, Egemose, S, Hoffmann, CC, Dalgaard, T, Olsen, SB, Møller, HB, Wiborg, I & Stutter, M 2014, 'Experiences gained from 2 years with mandatory 10 mm buffer strips along all Danish watercourses: do we know enough to evaluate their ecosystem services?', Wetlands 2014, Huesca, Spain, 14/09/2014 - 18/09/2014. <http://www.wetlands2014.eu/>
Wiberg-Larsen, P, Baattrup-Pedersen, A, Kronvang, B, Astrup Kristensen, EA & Hansen, RR 2014, 'Restoration of River Skjern: Did macroinvertebrate and macrophyte biodiversity improve? ', Nordic Benhtological Meeting, Oulanka, Finland, 08/09/2014 - 11/09/2014. <http://www.oulu.fi/oulankaresearchstation/norbs2014>
Kronvang, B, Wiberg-Larsen, P & Baattrup-Pedersen, A 2014, 'Sø-renden – Et vederstyggeligt ’forbillede’ på en vandløbsrestaurering', Magisterbladet, no. 7, pp. 59-60.
Kronvang, B, Windolf, J & Blicher-Mathiesen, G 2014, 'Monitoring good water quality conditions: a comparative river and catchment analysis', Temporal high resolution water quality monitoring and analysis, Magdeburg, Germany, 21/07/2014 - 22/07/2014.
Graeber, D, Meerhof, M, Zwirnmann, E, Ovesen, N, Gelbrecht, J, Teixeira de Mello, F, Gonzalez-Bergonzoni, I, Jeppesen, E & Kronvang, B 2014, 'Amount, composition and seasonality of dissolved organic carbon and nitrogen export from agriculture in contrasting climates', Geophysical Research Abstracts, vol. 16, pp. 7458. <http://adsabs.harvard.edu/abs/2014EGUGA..16.7458G>
Goyenola, G, Meerhof, M, Teixeira de Mello, F, Gonzalez-Bergonzoni, I, Graeber, D, Vidal, N, Mazzeo, N, Ovesen, N, Jeppesen, E, Thodsen, H & Kronvang, B 2014, 'Monitoring the effects of climate and agriculture intensity on nutrient fluxes in lowland streams: a comparison between temperate Denmark and subtropical Uruguay', Geophysical Research Abstracts, vol. 16, pp. 4423. <http://adsabs.harvard.edu/abs/2014EGUGA..16.4423G>
Audet, J, Baattrup-Pedersen, A, Andersen, HE, Hoffmann, CC & Kronvang, B 2014, 'Environmental controls over plant species richness in riparian wetlands: implications for restoration', Joint Aquatic Sciences Meeting, Portland, Oregon, United States, 18/05/2014 - 23/05/2014. <http://sgmeet.com/jasm2014/viewabstract.asp?AbstractID=13562>
Hoffmann, CC, Brix, H & Kronvang, B 2014, 'SWS European Chapter Meeting on wetland restoration-Challenges and opportunities', Ecological Engineering, vol. 66, pp. 1-5. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2014.03.033
Poulsen, JB, Wiborg, IA, Kronvang, B, M. Jensen, K, Vest Sørensen, H, Børgesen, CD, Henriksen, HJ & Jacobsen, TV 2014, 'Landmanden som Vandforvalter', Teknik & Miljø : stads og havneingeniøren, vol. 4, no. 2014.
Poulsen, JB, Kronvang, B, Ovesen, NB, Windolf, J & Troldborg, L 2014, 'Vandafstrømning I kystnære zoner: Skjern Å - model og målinger', Vand & Jord, vol. 21, no. Marts, pp. 17-21.
Astrup Kristensen, EA, Kronvang, B, Wiberg-Larsen, P, Thodsen, H, Nielsen, CB, Amor, E, Friberg, N, Pedersen, ML & Baattrup-Pedersen, A 2014, '10 years after the largest river restoration project in Northern Europe: Hydromorphological changes on multiple scales in River Skjern', Ecological Engineering, vol. 66, pp. 141-149. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2013.10.001
Graeber, D, Goyenola, G, Meerhoff, M, Zwirnmann, E, Ovesen, NB, Gelbrecht, J, Teixeira-de Mello, F, Gonzalez-Bergonzoni, I, Jeppesen, E & Kronvang, B 2014, 'Amount, composition and seasonality of dissolved organic carbon and nitrogen export from agriculture in contrasting climates', EGU General Assembly 2014, Vienna, Austria, 27/04/2014 - 02/05/2014.
Bøgestrand, J, Kronvang, B, Windolf, J & Kjeldgaard, A 2014, 'Baggrundsbelastning med total N og nitrat-N', 11 p., Jun 30, 2014. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi.
Audet, J, Martinsen, L, Hasler, B, de Jonge, H, Karydi, E, Ovesen, NB & Kronvang, B 2014, 'Comparison of sampling methodologies for nutrient monitoring in streams: uncertainties, costs and implications for mitigation', Hydrology and Earth System Sciences, vol. 11, pp. 7585-7614. https://doi.org/10.5194/hessd-11-7585-2014
Nimptsch, J, Woelfl, S, Kronvang, B, Giesecke, R, Gonzalez, H, Caputo, L, Gelbrecht, J, von Tümpling, W & Graeber, D 2014, 'Does filter type and pore size influence spectroscopic analysis of freshwater chromophoric DOM composition?', Limnologica, vol. 48, pp. 57-64. https://doi.org/10.1016/j.limno.2014.06.003
Trolle, D, Nielsen, A, Rolighed, J, Thodsen, H, Andersen, HE, Karlsson, IB, Refsgaard, JC, Olesen, JE, Bolding, K, Kronvang, B, Søndergaard, M & Jeppesen, E 2014, 'Effekter af et 6 graders varmere klima på danske søers tilstand', Vand & Jord, no. 3, pp. 121-125.
Kronvang, B, Blicher-Mathiesen, G, Andersen, HE, Kjeldgaard, A & Larsen, SE 2014, 'Etablering af ”intelligent” udlagte randzoner', 46 p., Apr 25, 2014. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. <http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2014/Etablering_af_intelligent_udlagte_randzoner_endelig.pdf>
Rasmussen, JJ, Strobel, BW, Kronvang, B, Nørum, U & Hansen, HCB 2014, Fra mark til vandløb - skæbne og skadevirkninger af insekticider i overfladevand. Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, no. 155, Miljøstyrelsen.
Rasmussen, JJ, Cedergreen, N, Liess, M, Kronvang, B, Schäfer, R, Kefford, B, Kreuger, J, Stenrød, M, Smalling, K, Reilly, T, Battaglin, W, Fernandez, D, Bjergager, M-B, McKnight, US & Carazo, E 2014, 'Fungicides: The unusual suspects in aquatic risk assessment', SETAC, Basel, Switzerland, 11/05/2014 - 15/05/2014.
Baattrup-Pedersen, A, Hoffmann, CC, Audet, J, Andersen, HE, Riis, T, Larsen, SE & Kronvang, B 2014, 'Groundwater nitrogen and the distribution of groundwater-dependent vegetation in riparian areas in agricultural catchments', Ecological Engineering, vol. 66, pp. 111-119. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2013.07.047
Ejrnæs, R, Baattrup-Pedersen, A, Riis, T, Lauge Petersen, M, Hoffmann, CC, Kronvang, B & Munch Johansen, O 2014, Herbicider i terrestriske vådområder: Herbiciders forekomst, mængde, spredningsveje og effekter i moser i udvalgte jyske ådale. Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, vol. 154, vol. 154, Miljøstyrelsen. <http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2014/02/978-87-93178-09-0.pdf>
Ejrnæs, R, Baattrup-Pedersen, A, Riis, T, Lauge Petersen, M, Hoffmann, CC & Kronvang, B 2014, Herbiciderne kommer med nedbør og markdræn. in Herbicider i terrestriske vådområder. Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddel forskning. <http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2014/02/Artikel_til_978-87-93178-09-0.pdf>
Poulsen, JB, Ovesen, NB, Kronvang, B & Windolf, J 2014, 'Hydrometriske malinger I kystnære zoner: Skjern Å', Vand & Jord, vol. 21, no. Marts, pp. 22-24.
Windolf, J, Blicher-Mathiesen, G, Carstensen, NJ, Kronvang, B & Larsen, SE 2014, 'Land based nitrogen loadings to and impact in coastal waters in Denmark, 1990-2012.', NJF seminar 469 Agriculture and Water Quality – Future Challenges for Monitoring, Stavanger, Norway, 19/03/2014 - 21/08/2014. <http://www.njf.nu/NJF%20Report/NJF%20Report%20Vol%2010%20No%203%202014.pdf>
Wiborg, I, Kronvang, B, Poulsen, JB, Børgesen, CD, Henriksen, HJ, Sonnenborg, T, Refsgaard, JC, Vest Sørensen, H, Jensen, KM & Jacobsen, TV 2014, Landmanden som vandforvalter: Løsningsmodeller for klimatilpasning – kommunale inspirationsværktøjer og nyt forretningsområde for landbruget. Teknisk rapport, no. 42, Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. <http://dce2.au.dk/pub/TR42.pdf>
Poulsen, JB, Hansen, F, Ovesen, NB, Larsen, SE & Kronvang, B 2014, 'Linking floodplain hydraulics and sedimentation patters along a restored river channel: River Odense, Denmark', Ecological Engineering, vol. 66, pp. 120–128. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2013.05.010
Kronvang, B, Blicher-Mathiesen, G & Windolf, J 2014, 'Management of Nutrient Losses in Denmark', Managing nitrogen and phosphorus loads to water bodies: characterisation and solutions, Ispra, Italy, 14/07/2014 - 15/07/2014.
Collins, A, Stutter, M & Kronvang, B 2014, 'Mitigating diffuse pollution from agriculture: International approaches', Science of the Total Environment, vol. 468-469, 468-469, pp. 1173-1177. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.11.001
Schoumans, O, Chardon, W, Bechman, M, Gascuel-Odoux, C, Hofman, G, Kronvang, B, Rubæk, GH, Ulen, B & Dorioz, J-M 2014, 'Mitigation options to reduce phosphorus losses from the agricultural sector and improve surface water quality: a review', Science of the Total Environment, vol. 468-469, pp. 1255-1266.
Windolf, J, Kronvang, B, Carstensen, J, Larsen, SE, Bøgestrand, J & Trolle, D 2014, 'Monitoring of phosphorus in Danish surface waters 1990-2012: Trends in phosphorus loading and phosphorus concentrations in streams, lakes and estuaries', European Geosciences Union (EGU), General Assembly, Wien, Austria, 02/05/2010 - 08/05/2010.
Goyenola, G, Meerhoff, M, Teixeira De Mello, F, Gonzales-Bergonzoni, I, Graeber, D, Fosalba, C, Vidal, N, Ovesen, NB, Jeppesen, E, Thodsen, H & Kronvang, B 2014, 'Monitoring the effects of climate and agriculture intensity on nutrient fluxes in lowland streams: A comparison between temperate Denmark and subtropical Uruguay', EGU General Assembly 2014, Vienna, Austria, 27/04/2014 - 02/05/2014.
Klaus, H, Kronvang, B & Markager, S 2014, 'Nitrat i økosystemer', Geoviden, no. 04, 4, pp. 15-18.
Poulsen, JB, Hansen, F, Ovesen, NB, Larsen, SE, Thodsen, H & Kronvang, B 2014, 'Oversvømmelse af retablerede ådale: tilbageholdelse af vand, sediment og fosfor', Ferskvandssymposium 2014, Horsens, Denmark, 04/03/2014 - 05/03/2014.
Dalgaard, T, Hansen, B, Hasler, B, Hertel, O, Hutchings, NJ, Jacobsen, BH, Jensen, LS, Kronvang, B, Olesen, JE, Schjørring, JK, Kristensen, IS, Graversgaard, M, Termansen, M & Vejre, H 2014, 'Policies for agricultural nitrogen management-trends, challenges and prospects for improved efficiency in Denmark', Environmental Research Letters, vol. 9, no. 11. https://doi.org/10.1088/1748-9326/9/11/115002
Riis, T, Baattrup-Pedersen, A, Poulsen, JB & Kronvang, B 2014, 'Seed germination from deposited sediments during high winter flow in riparian areas', Ecological Engineering, vol. 66, pp. 103-110. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2013.05.006
Højberg, AL, Troldborg, L, Kronvang, B, Windolf, J, Blicher-Mathiesen, G, Børgesen, CD & Jacobsen, TV 2014, Status for retensionskortlægningen. in Plantekongres 2014: Sammendrag af indlæg. pp. 344-345, Plantekongres 2014, Herning, Denmark, 14/01/2014.
Friberg, N, Baattrup-Pedersen, A, Kristensen, EA, Kronvang, B, Larsen, SE, Pedersen, ML, Skriver, J, Thodsen, H & Wiberg-Larsen, P 2014, 'The River Gelså restoration revisited: Habitat specific assemblages and persistence of the macroinvertebrate community over an 11-year period', Ecological Engineering, vol. 66, pp. 150–157. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2013.09.069
Kronvang, B, Windolf, J, Ovesen, NB, Poulsen, JB & Troldborg, L 2014, 'Udvikling og validering af metode til beregninger af vand- og kvælstofudledninger til kystvande', 22 p., Jun 29, 2014..
Kronvang, B, Larsen, SE, Windolf, J & Søndergaard, M 2014, 'Uncertainties in monitoring - how much do w tolerate?', Agriculture and Water Quality, Stavanger, Norway, 19/03/2014 - 21/03/2014.
Andersen, HE, Blicher-Mathiesen, G & Kronvang, B 2014, 'Vurdering af øget fosfortilførsel til jorden', 6 p., Jun 17, 2014. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. <http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2014/DCE_Notat_Vurdering_oeget_fosfortilfoersel.pdf>
Poulsen, JB, Kronvang, B, Ovesen, NB & Windolf, J 2014, 'Water and nutrient transport in a tidal influenced Danish river: Monitoring strategies and model validation', European Geophysical Union, Wien, Austria, 27/04/2014 - 02/05/2014.
Poulsen, JB, Ovesen, NB, Windolf, J & Kronvang, B 2014, 'Water and nutrient transport in tidal influenced Danish lowland river: monitoring strategies and model validation', European Geosciences Union, Wien, Austria, 27/04/2014 - 02/05/2014. <http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2014/EGU2014-15712.pdf>
Wiberg-Larsen, P, Windolf, J, Bøgestrand, J, Baattrup-Pedersen, A, Kristensen, EA, Larsen, SE, Thodsen, H, Ovesen, NB, Hansen, RB, Kronvang, B & Kjeldgaard, A 2013, Vandløb 2012: NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, vol. 75, Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. <http://dce2.au.dk/pub/SR75.pdf>
Kristensen, EA, Thodsen, H, Dehli, B, Quiroga Kolbe, PE, Glismand, L & Kronvang, B 2013, 'Comparison of active and passive stream restoration: effects on the physical habitats', Geografisk Tidsskrift, vol. 113, no. 2, pp. 109-120. https://doi.org/10.1080/00167223.2013.837634
Hoffmann, CC, Kronvang, B, Andersen, HE & Kjærgaard, C 2013, 'Kvantificering af fosfortab fra N og P vådområder', 42 p., Sep 10, 2013. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. <http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Kvantificering_af_fosfortab_fra_N_og_P_vaadomraader.pdf>
Hoffmann, CC, Kronvang, B, Andersen, HE, Kjærgaard, C, Audet, J & Andersen, PM 2013, Nutrient retention before and after restoration of the riparian areas and remeandering of the Odderbaek stream, Jutland, Denmark. in M Borin, M Malagoli, M Salvato & B Tanis (eds), Wetlands Systems: Ecology, Functioning and Management. Padova, pp. 93-94.
Kronvang, B, Bøgestrand, J, Windolf, J, Ovesen, NB & Troldborg, L 2013, 'Background phosphorus concentrations in Danish groundwater and surface water bodies', Land Use and Water Quality 2013, The Haag, Netherlands, 10/06/2013 - 13/06/2013.
Fraters, D, Kovar, K, Kronvang, B & McGonigle, D 2013, 'Farming within environmental boundary conditions: Developments and challenges from a European perspective', Land Use and Water Quality 2013, The Haag, Netherlands, 10/06/2013 - 13/06/2013.
Kronvang, B, Bøgestrand, J, Windolf, J, Ovesen, NB & Troldborg, L 2013, 'Background phosphorus concentrations in Danish groundwater and surface water bodies', EGU General Assembly 2013, Vienna, Austria, 07/04/2013 - 12/04/2013.
Kronvang, B & Heckrath, GJ 2013, 'Vedrørende udvalgsspørgsmål 150 om randzoner', no. 1000725, 2 p., Jan 31, 2013..
Rubæk, GH, Heckrath, GJ, Kjærgaard, C, Kronvang, B, Andersen, HE & Jensen, PN 2013, 'Supplement til notatet ”Effekt på fosforudledning af 10 m brede randzoner” af den 25. januar 2011', no. 989534, 3 p., Jan 07, 2013..
Kronvang, B, Blicher-Mathiesen, G, Windolf, J & Grant, R 2013, 'A Hindcast and Forecast of Management of Agricultural Nutrient Losses in Denmark: a Change in Paradigm', AGU Fall meeting, San Francisco, United States, 09/12/2013 - 13/12/2013.
Rasmussen, JJ, McKnight, US, Loinaz, MC, Thomsen, NI, Nilsson, M, Bjerg, PL, John Binning, P & Kronvang, B 2013, 'A catchment scale evaluation of multiple stressor effects in headwater streams', Science of the Total Environment, vol. 442, pp. 420-431.
Windolf, J, Bøgestrand, J, Blicher-Mathiesen, G & Kronvang, B 2013, 'Background nitrogen concentrations in fresh waters in Denmark', Geophysical Research Abstracts, vol. 15, 2252. <http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2013/EGU2013-2252.pdf>
Windolf, J, Bøgestrand, J, Blicher-Mathiesen, G & Kronvang, B 2013, 'Background nitrogen concentrations in fresh waters in Denmark'.
Børgesen, CD, Hvid, SK, Thomsen, IK, Schelde, K, Plauborg, F, Vinther, FP, Kronvang, B & Ovesen, NB 2013, Controlled Drainage As Measure to Reduce Nitrate Leaching in a Wheat Cropping System. in Water, Food, Energy & Innovation for a Sustainable World., 88-14, ASA-CSSA-SSSA, ASA, CSSA, and SSSA 2013 International Annual Meetings, Tampa, Florida, United States, 03/11/2013. <https://scisoc.confex.com/crops/2013am/webprogram/Paper82156.html>
Hvid, SK, Børgesen, CD, Thomsen, IK, Schelde, K, Plauborg, F, Vinther, FP, Kronvang, B, Ovesen, NB & Jacobsen, JP 2013, 'Controlled drainage as a measure to reduce the outlet of nitrogen to the aquatic environment', NJF Report, vol. 9, no. 5, pp. 31-31. <http://www.njf.nu/filebank/files/20131221$162938$fil$ybolA2sO5vv5U9AZ70m3.pdf>
Dalgaard, T, Brock, S, Hansen, B, Hasler, B, Hertel, O, Hutchings, NJ, Jacobsen, B, Kjeldsen, C, Kronvang, B, Olesen, JE, Schjørring, JK, Sigsgaard, T, Jensen, LS, Vejre, H, de Vries, W & Wiborg, IA 2013, 'DNMARK: Danish Nitrogen Mitigation Assessment: Research and Know-how for a sustainable, low-Nitrogen food production', Science for the Environment, Aarhus, Denmark, 03/10/2013 - 04/10/2013. <http://dce-conference.au.dk>
Baattrup-Pedersen, A, Jensen, KMB, Thodsen, H, Andersen, HE, Andersen, PM, Larsen, SE, Riis, T, Andersen, DK, Audet, J & Kronvang, B 2013, 'Effects of stream flooding on the distribution and diversity of groundwater-dependent vegetation in riparian areas', Freshwater Biology, vol. 58 , no. 4, pp. 817-827. https://doi.org/10.1111/fwb.12088
Hansen, B, Thorling, L, Troldborg, L, Windolf, J, Blicher-Mathiesen, G, Kronvang, B & Dalgaard, T 2013, 'Estimation of time lag in groundwater and surface water N response', Paper presented at The International Interdisciplinary Conference on Land Use and Water Quality – reducing effects of Agriculture , The Hague, Netherlands, 10/06/2013 - 13/06/2013. <http://www.luwq2013.nl>
Kronvang, B, Strauss, P, Stutter, M, Larsen, SE & Stamm, C 2013, 'Evaluation of projects in example areas across the EU under COST 869', Agrokemia es Talajtan, pp. 32-52.
Kristensen, EA, Kronvang, B, Wiberg-Larsen, P, Nielsen, C, Amor, E, Thodsen, H, Lauge Pedersen, M, Friberg, N & Baattrup-Pedersen, A 2013, 'Hydromorfologiske ændringer af Skjern Å - 10 år senere', Vand & Jord, vol. 20, no. 3, pp. 90-93.
Kronvang, B, Andersen, HE, Larsen, SE & Audet, J 2013, 'Importance of bank erosion for sediment input, storages and export at the catchment scale', Journal of Soils and Sediments, vol. 13, pp. 230-241. https://doi.org/10.1007/s11368-012-0597-7
Chardon, W, Haygarth, P, Ekholm, P, Schoumans, O & Kronvang, B 2013, 'Mitigation options for nutrient reduction in surface and ground waters', Agrokemia es Talajtan, pp. 3-10.
Windolf, J, Larsen, SE & Kronvang, B 2013, 'Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 – Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande: Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi', 7 p..
Kronvang, B, Bøgestrand, J, Windolf, J, Ovesen, NB & Troldborg, L 2013, 'Quantifying sediment retention by restored wetlands using fallout radionuclide tracer technology (Cs137 and Be-7): The River Odense, Denmark', EGU General Assembly 2013, Vienna, Austria, 07/04/2013 - 12/04/2013. <http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2013/EGU2013-13987.pdf>
Jeppesen, E, Kronvang, B, Jørgensen, TB, Larsen, SE, Andersen, HE, Søndergaard, M, Liboriussen, L, Hansen, RB, Johansson, LS, Trolle, D & Lauridsen, TL 2013, Recent climate-induced changes in freshwaters in Denmark. in CR Goldman, M Kumagai & RD Robarts (eds), Climatic Change and Global Warming of Inland Waters: Impacts and Mitigation for Ecosystems and Societies. Wiley-Blackwell, pp. 155-172.
Wiberg-Larsen, P, Baattrup-Pedersen, A, Kristensen, EA, Hansen, RR & Kronvang, B 2013, 'Skjernåens smådyr og planter - lykkedes restaureringen?', Vand & Jord, vol. 20, no. 3, pp. 95-98.
Baattrup-Pedersen, A, Dalkvist, D, Dybkjær, JB, Riis, T, Larsen, SE & Kronvang, B 2013, 'Species recruitment following flooding, sediment deposition and seed addition in restored riparian areas', Restoration Ecology, vol. 21, no. 3, pp. 399-408.
Kronvang, B, Kristiansen, SM, Schelde, K & Børgesen, CD 2013, 'Udredningsprojekt vedrørende dræns betydning for afvanding - og de naturlige og menneskeskabte faktorer som influerer på dræns virke som vandafleder fra marker', 47 p., Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi.
Graeber, D, Gelbrecht, J, Kronvang, B, Gücker, B, Pusch, MT & Zwirnmann, E 2012, 'Technical Note: Comparison between a direct and the standard, indirect method for dissolved organic nitrogen determination in freshwater environments with high dissolved inorganic nitrogen concentrations', Biogeosciences, vol. 9, pp. 4873-4884. https://doi.org/10.5194/bg-9-4873-2012
Graeber, D, Gücker, B, Zwirnmann, E, Kronvang, B, Weih, C & Gelbrecht, J 2012, 'Dialysis is superior to anion exchange for removal of dissolved inorganic nitrogen from freshwater samples prior to dissolved organic nitrogen determination', Environmental Chemistry (Online), vol. 9, no. 6, pp. 529-536. <http://www.publish.csiro.au/paper/EN11170.htm>
Jeppesen, E, Kronvang, B, Jørgensen, TB, Larsen, SE, Andersen, HE, Søndergaard, M, Liboriussen, L, Bjerring, R, Johansson, LS, Trolle, D & Lauridsen, TL 2012, Recent Climate-Induced Changes in Freshwaters in Denmark. in Climatic Change and Global Warming of Inland Waters: Impacts and Mitigation for Ecosystems and Societies. John Wiley and Sons, pp. 155-171. https://doi.org/10.1002/9781118470596.ch10
Wharton, G, Kronvang, B, Ogrinc, N & Blake, W 2012, 'Interactions between sediments and water: perspectives on the 12th International Association for Sediment Water Science Symposium', Journal of Soils and Sediments, vol. 12, pp. 1497–1500. https://doi.org/10.1007/s11368-012-0606-x
McKnight, US, Rasmussen, JJ, Kronvang, B, Bjerg, PL & Binning, PJ 2012, 'Integrated assessment of the impact of chemical stressors on surface water ecosystems', Science of the Total Environment, vol. 427, pp. 319-331. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2012.04.011
Riis, T, Baattrup-Pedersen, A & Kronvang, B 2012, 'Seed dispersal in streams', Society of Wetland Scientists meeting European, Denmark, 17/06/2012 - 21/06/2012.
Hoffmann, CC, Kronvang, B, Mejlhede Andersen, P, Audet, J, Kjærgaard, C, Estrup Andersen, H & Forsmann, DM 2012, 'Evaluation of nutrient retention before and after restoration of the riparian areas and remeandering of Odderbaek stream', Society of Wetland Scientists meeting European, Denmark, 17/06/2012 - 21/06/2012.
Kronvang, B & Windolf, J 2012, 'Pas på fosforet, Landbrugskommision', Ingeniørens netavis. <http://ing.dk/artikel/127281-pas-paa-fosforet-landbrugskommission >
Windolf, J, Blicher-Mathiesen, G, Carstensen, J & Kronvang, B 2012, 'Changes in nitrogen loads to estuaries following implementation of governmental action plans in Denmark: A paired catchment and and estuary approach for analysing regional responses', Environmental Science & Policy, vol. 24, pp. 24-33. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2012.08.009
Kronvang, B, Hoffmann, CC, Andersen, HE, Audet, J, Andersen, PM, Baattrup-Pedersen, A, Kjærgaard, C, Forsmann, DM & de Jonge, H 2012, 'Development and test of new cost-effective monitoring technologies and planning design for restoration of wetlands - MONITECH', Society of Wetland Scientists meeting European, Denmark, 17/06/2012 - 21/06/2012.
Khademalrasoul, A, Heckrath, GJ, Iversen, BV, Larsen, SE, Kronvang, B & Fischlewitz, B 2012, 'Distributed Modeling of soil erosion and deposition affected by buffer strips', ASA, CSSA and SSSA Annual Meeting, 21 - 24 oct, 2012. , Chincinnati, OH, United States, 21/10/2012 - 24/10/2012. <http://scisoc.confex.com/scisoc/2012am/webprogram/Paper74785.html>
Dybkjær, JB, Baattrup-Pedersen, A, Kronvang, B & Thodsen, H 2012, 'Diversity and distribution of riparian plant communities in relation to stream size and eutrophication', Journal of Environmental Quality, vol. 41, no. 2, pp. 348-354. https://doi.org/10.2134/jeq2010.0422
Rasmussen, J, Monberg, RJ, Baattrup-Pedersen, A, Cedergreen, N, Wiberg-Larsen, P, Strobel, BW & Kronvang, B 2012, 'Effects of a triazole fungicide and a pyrethroid insecticide on the decomposition of leaves in the presence or absence of macroinvertebrate shredders', Aquatic Toxicology, vol. 118-119, pp. 54-61. https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2012.03.015
Amor, E, Audet, J, Kronvang, B & Larsen, SE 2012, 'Evaluation of channel morphological changes 10 years after restoring the lower parts of River Skjern, Denmark', Society of Wetland Scientists meeting European, Denmark, 17/06/2012 - 21/06/2012.
Kjærgaard, C, Forsmann, DM, Hoffmann, CC, Kronvang, B & Kristensen, K 2012, Hydro-biogeochemical phosphorus mobilization - evaluating a wetland restoration "P risk" assesment tool. in Proceedings from the 7th SWS 2012 European chapter meeting. Society of Wetland Scientists meeting European, Denmark, 17/06/2012.
Rasmussen, J, Wiberg-Larsen, P, Baattrup-Pedersen, A, Juul Monberg, R & Kronvang, B 2012, 'Impacts of pesticides and natural stressors on leaf litter decomposition in agricultural streams', Science of the Total Environment, vol. 416, pp. 148-155. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2011.11.057
Windolf, J, Blicher-Mathiesen, G, Carstensen, J & Kronvang, B 2012, 'Kvælstof: Fra jord til fjord, 1990-2009. Udvikling, Status for 10 danske fjorde', Ferskvandssymposium, Odense, Denmark, 23/01/2012 - 24/02/2012.
Blicher-Mathiesen, G, Windolf, J, Kronvang, B & Carstensen, J 2012, 'Kvælstof: Fra jord til fjord, 1990-2009. Udvikling, Status for 10 danske fjorde', EGU, Vienna, Austria, 22/04/2012 - 27/04/2012.
Blicher-Mathiesen, G, Kronvang, B & Windolf, J 2012, 'Landmændenes målte kvælstofindhold i dræn er som forventet', LandbrugsAvisen, pp. 9-9.
Hoffmann, CC, Heiberg, L, Audet, J, Schønfeldt, B, Fuglsang, A, Kronvang, B, Ovesen, NB, Kjærgaard, C, Hansen, HCB & Jensen, HS 2012, 'Low phosphorus release but high nitrogen removal in two restored riparian wetlands inundated with agricultural drainage water', Ecological Engineering, vol. 46, pp. 75-87. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2012.04.039
Ovesen, NB, Windolf, J & Kronvang, B 2012, 'Monitoring runoff and nutrient transport in the coastal zone of a Danish lowland river', EGU, Vienna, Austria, 22/04/2012 - 27/04/2012.
Binning, PJ, McKnight, US, Malaguerra, F, Rasmussen, JJ, Tuxen, N, Thorling, L, Kronvang, B, Albrechtsen, H-J & Bjerg, PL 2012, 'Pesticides in groundwater:: Modelling and data of the past, present and future', NORDROCS 2012, Oslo, Norway, 18/09/2012 - 21/09/2012.
Kronvang, B, Audet, J, Baattrup-Pedersen, A, Jensen, HS & Larsen, SE 2012, 'Phosphorus Load to Surface Water from Bank Erosion in a Danish Lowland River Basin', Journal of Environmental Quality, vol. 41, no. 2, pp. 304-313. https://doi.org/10.2134/jeq2010.0434
Kronvang, B, Blake, WH & Taylor, A 2012, 'Quantifying sediment retention by restored wetlands using fallout radionuclide tracer technology (137 Cs and 7Be): The River Odense, Denmark', Society of Wetland Scientists meeting European, Denmark, 17/06/2012 - 21/06/2012.
Stutter, M, Chardon, W & Kronvang, B 2012, 'Riparian Buffer Strips as a Multifunctional Management tool in Agricultural Landscapes: Introduction', Journal of Environmental Quality, vol. 41, pp. 297-303.
Rasmussen, J, Wiberg-Larsen, P, Baattrup-Pedersen, A, Friberg, N & Kronvang, B 2012, 'Stream habitat structure influences macroinvertebrate response to pesticides', Environmental Pollution, vol. 164, pp. 142-149.
Hinsby, K, Markager, S, Kronvang, B, Windolf, J, Sonnenborg, T & Thorling, L 2012, 'Threshold values and management options for nutrients in catchment of a temperate estuary with poor ecological status', Hydrology and Earth System Sciences, vol. 16, pp. 2663-2683. https://doi.org/10.5194/hess-16-2663-2012
Wiberg-Larsen, P, Windolf, J, Bøgestrand, J, Larsen, SE, Thodsen, H, Ovesen, NB, Kronvang, B & Kjeldgaard, A 2012, Vandløb 2011: NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, no. 32, Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. <http://www.dmu.dk/Pub/SR32.pdf>
Poulsen, JB, Hansen, F, Ovesen, NB & Kronvang, B 2012, 'linking hydraulics and sedimentation patterns on floodplains along a restored river channel: River Odense, Denmark', Society of Wetland Scientists meeting European, Denmark, 17/06/2012 - 21/06/2012.
Ovesen, NB, Kronvang, B & Larsen, SE 2011, 'Klimaforandringer - konsekvenser for vandløbene', Klimaforandringer, hvordan styrer vi vandet, Odense, Denmark, 27/10/2011 - 27/10/2011.
Kronvang, B, Windolf, J, Grant, R, Blicher-Mathiesen, G, Larsen, SE & Bøgestrand, J 2011, 'Do natural processes counteract effects of nutrient action plans at different temporal and spatial scales', Catchment Science 2011, Dublin, Ireland, 14/09/2011 - 16/09/2011. <http://www.teagasc.ie/agcatchments/catchsciencedocs/day2/Keynote%207%20-%20kronvang.pdf>
Andersen, MS, Hansen, MS, Carstensen, J, Kronvang, B, Andersen, HE & Thodsen, H 2011, 'Monetary valuation with impact pathway analysis: Benefits of reducing nitrate leaching in European Catchments', International Review of Environmental and Resource Economics, no. 5, pp. 199-244. https://doi.org/10.1561/101.00000042
Baattrup-Pedersen, A, Riis, T & Kronvang, B 2011, 'Seed germination from deposited sediments during high winter flow in riparian areas', 54th Symposium of the International Association for Vegetation Science, Lyon, France, 20/06/2011 - 24/06/2011.
Kronvang, B, Larsen, SE, Ovesen, NB, Andersen, HE, Thodsen, H & Audet, J 2011, 'Importance of Bank erosion for sediment input and transport at the catchment scale', 12th International Symposium on the Interactions between Sediment and Water, Dardington, United Kingdom, 19/06/2011 - 23/06/2011. <http://www.geog.plymouth.ac.uk/iasws2011/IASWS_2011_Book_of_Abstracts.pdf>
Kronvang, B, Hoffmann, CC, Litaor, I, Bechmann, M, de klein, J & lo porto, A 2011, Surface Water Management.
Kronvang, B, Andersen, HE, Jensen, PN, Heckrath, GJ, Rubæk, GH & Kjærgaard, C 2011, 'Effekt på fosforudledning af 10 m brede randzoner', No. 34166, 12 p..
Windolf, J, Thodsen, H, Troldborg, L, Larsen, SE, Bøgestrand, J, Ovesen, NB & Kronvang, B 2011, 'A distributed modelling system for simulation of monthly runoff and nitrogen sources, loads and sinks for ungauged catchments in Denmark', Journal of Environmental Monitoring, vol. 13, pp. 2645-2658. https://doi.org/10.1039/c1em10139k
Rasmussen, J, Baattrup-Pedersen, A, Wiberg-Larsen, P & Kronvang, B 2011, 'Buffer strip width and agricultural pesticide contamination in Danish lowland streams: Implications for stream and riparian management', Nordic Benthological Society Meeting, Aalborg, Denmark, 09/05/2011.
Rasmussen, J, Baattrup-Pedersen, A, Wiberg-Larsen, P & Kronvang, B 2011, 'Buffer strip width and agricultural pesticide contamination in Danish lowland streams: Implications for stream and riparian management', The XIV symposium in Pesticide Chemistry, Piacenza, Italy, 30/08/2011 - 01/09/2011.
Rasmussen, J, Baattrup-Pedersen, A, Wiberg-Larsen, P, McKnight, US & Kronvang, B 2011, 'Buffer strip width and agricultural pesticide contamination in Danish lowland streams: Implications for stream and riparian management', Ecological Engineering, vol. 37, no. 12, pp. 1990-1997. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2011.08.016
Goyenola, G, Meerhoff, M, Ovesen, NB, Jeppesen, E, Thodsen, H & Kronvang, B 2011, 'Climate and land use effects on hydology and nutrient fluxes in lowland streams: a comparison between temperate Denmark and subtropical Uruguay', Science for the Environment - Environment for Society, Aarhus, Denmark, 05/10/2011 - 06/10/2011. <http://www.dmu.dk/en/news/arrangements/conferences/environmentconference2011/programme/abstracts/>
Goyenola, G, Meerhoff, M, Gonzales-Bergonzoni, I, Teixera-de Mello, F, Mazzeo, N, Ovesen, NB, Jeppesen, E, Thodsen, H & Kronvang, B 2011, 'Climate and land use effects on hydrology and nutrient fluxes in lowland streams: a comparison between temperate Denmark and subtropical Uruguay', science for the environment - environment for science, Aarhus, Denmark, 05/10/2011 - 06/10/2011.
Jeppesen, E, Kronvang, B, Olesen, JE, Audet, J, Søndergaard, M, Hoffmann, CC, Andersen, HE, Lauridsen, TL, Liboriussen, L, Larsen, SE, Beklioglu, M, Meerhoff, M, Özen, A & Ozkan, K 2011, 'Climate change effects on nitrogen loading from cultivated catchments in Europe: implications for nitrogen retention, ecological state of lakes and adaptation', Hydrobiologia, vol. 663, no. 1, pp. 1-21. https://doi.org/10.1007/s10750-010-0547-6
Kronvang, B, Hoffmann, CC, Andersen, HE, Audet, J, Andersen, PM, Kjærgaard, C, Forsmann, DM & de Jonge, H 2011, 'Development and testing of new cost-effective monitoring technologies and planning design for restoration of wetlands - MONITECH', 12th International Symposium on the Interactions between Sediment and Water, Dardington, United Kingdom, 19/06/2011 - 23/06/2011. <http://www.geog.plymouth.ac.uk/iasws2011/IASWS_2011_Book_of_Abstracts.pdf>
Audet, J, Hoffmann, CC, Elsgaard, L, Kjærgaard, C & Kronvang, B 2011, 'Effect of wetland restoration on methane and nitrous oxide fluxes: methodological approach', Joint Meeting of Society of Wetland Scientists, WETPOL and Wetland Biogeochemistry Symposium, Prague, Czech Republic, 03/07/2011 - 08/07/2011.
Goyenola, G, Meerhoff, M, Gonzales-Bergonzoni, I, Teixeira-de Mello, F, Mazzeo, N, Jeppesen, E, Ovesen, NB & Kronvang, B 2011, 'Effects of land use on nutrient fluxes in lowland subtropical streams (Uruguay)', Congresso Brasileiro de Limologia, Natal, Brazil, 04/10/2011.
Kronvang, B, Hoffmann, CC & Kjærgaard, C 2011, 'Erfaringerne med virkemidlerne til reduktion af fosfor til søer: P-ådale', Plantekongres 2011, Herning, Denmark, 11/01/2011 - 13/01/2011.
Kronvang, B, Søndergaard, M, Hoffmann, CC, Ovesen, NB, Stjernholm, M, Nielsen, CB, Kjærgaard, C, Schønfeldt, B & Levesen, B 2011, Etablering af P-ådale. Faglig rapport fra DMU, no. 840, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. <http://www2.dmu.dk/Pub/FR840.pdf>
Hoffmann, CC, Kronvang, B & Audet, J 2011, 'Evaluation of nutrient retention in four restored Danish riparian wetlands', Hydrobiologia, vol. 674, no. 1, pp. 5-24. https://doi.org/10.1007/s10750-011-0734-0
McKnight, US, Rasmussen, J, Kronvang, B, Bjerg, PL & Binning, PJ 2011, 'Integrated assessment of the impact of TCE groundwater contamination to surface water ecosystems', HydroEco, Wien, Austria, 01/05/2011.
McKnight, US, Rasmussen, J, Kronvang, B, Bjerg, PL & Binning, PJ 2011, 'Integrated assessment of the impact of aqueous contaminant stressors on surface water ecosystems', science for the environment - environment for science, Aarhus, Denmark, 05/10/2011 - 06/10/2011.
Rasmussen, J, Baattrup-Pedersen, A, Larsen, SE & Kronvang, B 2011, 'Local physical habitat quality cloud the effect of predicted pesticide runoff from agricultural land in Danish streams', Journal of Environmental Monitoring, vol. 13, pp. 943-950. https://doi.org/10.1039/c0em00745e
Kristiansen, SM & Kronvang, B 2011, 'Mange bække små: Oversvømmelser og lavbundsjord', Aktuel Naturvidenskab, no. 2, pp. 28-31. <http://aktuelnaturvidenskab.dk/nyeste-numre/2-2011/>
Rasmussen, J, Kronvang, B, Wiberg-Larsen, P & Baattrup-Pedersen, A 2011, 'Microbial Litter degradation across a land-use gradient in Danish Streams', Science for the Environment - Environment for Society, Aarhus, Denmark, 05/10/2011 - 06/10/2011.
Rasmussen, J, Baattrup-Pedersen, A, Wiberg-Larsen, P & Kronvang, B 2011, 'Microbial litter degradation across a land-use gradient of Danish streams', science for the environment - environment for science, Aarhus, Denmark, 05/10/2011 - 06/10/2011.
Rasmussen, J, Baattrup-Pedersen, A, Wiberg-Larsen, P & Kronvang, B 2011, 'Microbial litter degradation in Danish streams is reduced with increased pesticide contamination during storm flow', EuroAqua PEER, Montpellier, France, 26/10/2011 - 28/10/2011.
Schoumans, OF (ed.), Chardon, WJ (ed.), Bechmann, M, Gascuel-Odoux, C, Hofman, G, Kronvang, B, Litaor, MI, Lo Porto, A, Newell-Price, P & Rubæk, GH 2011, 'Mitigation options for reducing nutrient emissions from agriculture: A study amongst European member states of Cost action 869', Alterra-Rapport, no. 2141. <http://www.cost869.alterra.nl/Report2141.pdf>
Goyenola, G, Meerhoff, M, Gonzales-Bergonzoni, I, Teixeira-de-Mello, F, Mazzeo, N, Ovesen, NB, Jeppesen, E & Kronvang, B 2011, 'Monitoring the effects of land use and agricultural intensity on nutrient fluxes in lowland subtropical streams (Uruguay)', Catchment Science 2011, Dublin, Ireland, 14/09/2011 - 16/09/2011.
Kronvang, B, Wiborg, IA, Heckrath, GJ & Baattrup-Pedersen, A 2011, 'Muligheder og udfordringer ved ordningen', Plantekongres 2011, Herning, Denmark, 11/01/2011 - 13/01/2011. <http://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantekongres/Sider/pl_plk_2011_resume_N6-2_Brian_Kronvang.pdf?List={872da5b4-2926-40fc-902f-96416f83b885}&download=true>
Rasmussen, J, Wiberg-Larsen, P, Baattrup-Pedersen, A, Monberg, RJ, McKnight, US & Kronvang, B 2011, 'Ny viden om effekter af pesticider i vandløb', Vand & Jord, vol. 28, no. 4, pp. 143-147.
Van der Salm, C, Dupas, R, Grant, R, Heckrath, GJ, Iversen, BV, Kronvang, B, Levi, C, Rubæk, GH & Schoumans, OF 2011, 'Predicting Phosphorus Losses with the PLEASE Model on a Local Scale in Denmark and the Netherlands', Journal of Environmental Quality, vol. 40, no. 5, pp. 1617-1626. https://doi.org/10.2134/jeq2010.0548
Kristensen, EA, Thodsen, H, Kronvang, B & Rasmussen, J 2011, 'Små og sårbare - fremtidens udfordringer for livet i mindre vandløb', Miljø- & vandpleje, no. 36, pp. 16-21.
McKnight, US, Rasmussen, J, Loinaz, MC, Thomsen, NI, Olsson, ME, Kronvang, B, Bjerg, PL & Binning, PJ 2011, 'Source identification and impact of micropollutants on surface water', EGU, Wien, Austria, 03/04/2011 - 08/04/2011.
McKnight, US, Rasmussen, J, Bjerg, PL, Thomsen, NI, Loinaz, MC, Olsson, ME, Kronvang, B & Binning, PJ 2011, 'Source identification and impact of micropollutants on surface water', ATV, Vingsted, Denmark, 08/03/2011 - 09/03/2011.
Baattrup-Pedersen, A, Larsen, SE, Andersen, PM, Audet, J, Hoffmann, CC, Andersen, HE, Kjaergaard, C & Kronvang, B 2011, 'Stream characteristics and their implications for the protection of riparian fens and meadows', Freshwater Biology, vol. 56, no. 9, pp. 1893-1903. https://doi.org/10.1111/j.1365-2427.2011.02606.x
Windolf, J, Wiberg-Larsen, P, Bøgestrand, J, Larsen, SE, Thodsen, H, Hansen, RB, Ovesen, NB, Kjeldgaard, A & Kronvang, B 2011, Vandløb 2010: NOVANA. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, no. 4, Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. <http://www2.dmu.dk/Pub/SR4.pdf>
Jensen, PN, Børgesen, CD, Schelde, K, Jakobsen, B & Kronvang, B 2010, 'Notat vedr. konsekvenser af ophør/reduktion af vandløbsvedligeholdelse', no. 742268, 12 p., Sep 17, 2010..
Windolf, J, Larsen, SE, Thodsen, H, Bøgestrand, J, Ovesen, NB & Kronvang, B 2010, 'A national model concept for nutrient loading and retention calculations in Denmark The DK-QNP meta-modelling system', Geophysical Research Abstracts, pp. EGU2010-8011-1. <http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2010/EGU2010-8011-1.pdf>
Windolf, J, Larsen, SE, Thodsen, H, Bøgestrand, J, Ovesen, NB & Kronvang, B 2010, 'A new DK-model concept for nutrient loading calculations (DK-NP)', 4th Annual Meeting of The danish Water Research Platform  (DWRP) - Forskningsplatformen Vand, GEUS, Copenhagen, Denmark, 28/01/2010 - 29/01/2010.
Kronvang, B, Audet, J, Andersen, HE & Larsen, SE 2010, 'Bank erosion as a phosphorus source in a Danish river basin', 6th International Phosphorus Workshop (IPW6), Sevilla, Spain, 27/09/2010 - 01/10/2010. <http://www.ipw6.us.es/pdf/abstracts-ipw6.pdf>
Kronvang, B, Hoffmann, CC, Thodsen, H, Windolf, J, Audet, J, Larsen, SE & Jensen, HS 2010, 'Fosfor i åer og dale: Kilde eller filter?', Vand og Jord, vol. 17, no. 2, pp. 50-54.
Windolf, J, Kronvang, B, Troldborg, L & Henriksen, HJ 2010, 'Freshwater discharge, 1990-2008: Assessment of freshwater discharge to coastal waters round Denmark using a meta DKQ-model combining measured and DK-model estimated discharge', 4th Annual Meeting of The Danish Water Research Platform (DWRP) - Forskningsplatformen Vand, GEUS, Copenhagen, Denmark, 28/01/2010 - 29/01/2010.
Kronvang, B, Audet, J & Larsen, SE 2010, Hvordan udformes brinken mest optimalt af hensyn til fosfortab? in Sammendrag af indlæg: Plantekongres 2010 - produktion, miljø og natur. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, pp. 265-267, Plantekongres 2010 - produktion, miljø og natur, Herning Kongrescenter, Denmark, 12/01/2010.
Kronvang, B, Hoffmann, CC, Kjærgaard, C, de Jonge, H & Audet, J 2010, 'Hvorfor overvåge reetablerede vådområder?', Vand og Jord, vol. 17, no. 2, pp. 67-72.
Kronvang, B, Audet, J, Larsen, SE & Baattrup-Pedersen, A 2010, 'Importance of stream and buffer zone characteristics for bank erosion and phosphorus inputs to surface water', Riparian buffer strips as a multifunctional management tool in agricultural landscapes, Ballater, United Kingdom, 25/04/2010 - 28/04/2010.
Chardon, W, Jordan, P, Kronvang, B & Schoumanns, O 2010, 'Mitigation options implementation: from science to agricultural policy', 6th International Phosphorus Workshop (IPW6), Sevilla, Spain, 27/09/2010 - 01/10/2010.
Kronvang, B, Wiborg, I, Heckrath, GJ & Baattrup-Pedersen, A 2010, 'Multifunktionelle randzoner for natur, miljø og friluftsliv', Jord og Viden, vol. 155, no. 9, pp. 12-15.
Windolf, J, Blicher-Mathiesen, G & Kronvang, B 2010, 'Nitrogen retention: Assessment of nitrogen retention of nitrogen leached from soil towards the coastal waters, 1990-2008. National end regional figures and trends', 4th Annual Meeting of The Danish Water Research Platform (DWRP) - Forskningsplatformen Vand, GEUS, Copenhagen, Denmark, 28/01/2010 - 29/01/2010.
Salm, CVD, Heckrath, G, Grant, R, Kronvang, B, Levi, C, Pleijter, M, Rubæk, GH & Schoumans, OF 2010, 'Predicting phosphorus losses with the model PLEASE on a local and regional scale in Denmark and the Netherlands', 6th International Phosphorus Workshop (IPW6), Sevillla, Spain, 27/09/2010 - 01/10/2010.
Heckrath, G, Kjærgaard, C, Hinger, J, Andersen, HE & Kronvang, B 2010, 'Randzoner som fosforfiltre', Vand og Jord, vol. 17, no. 2, pp. 55-57.
Hinger, J, Kronvang, B, Kuhn, N, Kjærgaard, C & Heckrath, G 2010, 'Riparian buffers of small streams have larger phosphorus mobilization potentials than adjacent farmland i Eastern Denmark', 6th International Phosphorus Workshop (IPW6), Sevilla, Spain, 27/09/2010 - 01/10/2010.
Riis, T, Baattrup-Pedersen, A & Kronvang, B 2010, 'Seed germination from deposited sediments during high winter flow in riparian areas', Riparian buffer strips as a multifunctional management tool in agricultural landscapes, Ballater, United Kingdom, 25/04/2010 - 28/04/2010.
Hoffmann, CC, Windolf, J, Thodsen, H & Kronvang, B 2010, 'Ådale som kvælstoffiltre', Vand og Jord, vol. 17, no. 2, pp. 64-66.
Bouraoui, F, Grizzetti, B, Adelsköld, G, H., B, Miguel, ID, Silgram, M, Gómez, S, Granlund, K, Hoffmann, L, Kronvang, B, Kværnø, S, Lázár, A, Mimikou, M, Passarella, G, Panagos, P, Reisser, H, Schwarzl, B, Siderius, C, Sileika, AS, Smit, AAMFR, Sugrue, R, VanLiedekerke, M & Zaloudik, J 2009, 'Basin characteristics and nutrient losses: the EUROHARP catchment network perspective', Journal of Environmental Monitoring, vol. 11, pp. 515 - 525. https://doi.org/10.1039/b822931g
Kronvang, B, Hoffmann, CC, Andersen, HE, Baattrup-Pedersen, A, Jensen, HS, Kjærgaard, C, Heckrath, G & Hansen, HCB 2009, 'Best management of stream banks, bufferzones and floodplains for reducing agricultural phosphorus losses (BUFFALO-P)', 3rd Annual Meeting of the Danish Water Research Platform - DWRP, Forskningsplatformen Vand, København, Denmark, 29/01/2009 - 29/01/2009. <http://www.forskningsplatformen-vand.dk/Documents/Annual%20meeting%20jan%2009/Abstracts%20FINAL%2029%20Jan%2009.pdf>
Baattrup-Pedersen, A, Kristensen, E, Jørgensen, J, Skriver, J, Kronvang, B, Andersen, HE, Hoffmann, CC & Kjellerup Larsen, LM 2009, 'Can a priori defined reference criteria be used to select reference sites in Danish streams? Implications for implementing the Water Framework Directive', Journal of Environmental Monitoring, vol. 11, pp. 344 - 352. https://doi.org/10.1039/b808779b
Kronvang, B, Larsen, SE & Thodsen, H 2009, 'Changes in annual runoff and hydrological extremes in Danish streams: a 100 years hindcast and forecast', Beyond Kyoto - Addressing the challenges of climate change, Aarhus, Denmark, 05/03/2009 - 07/03/2009.
Jeppesen, E, Kronvang, B, Meerhoff, M, Søndergaard, M, Hansen, KM, Andersen, HE, Lauridsen, TL, Liboriussen, L, Beklioglu, M, Özen, A & Olesen, JE 2009, 'Climate Change Effects on Runoff, Catchment Phosphorus Loading and Lake Ecological State, and Potential Adaptations', Journal of Environmental Quality, vol. 38, pp. 1930-1941. https://doi.org/10.2134/jeq2008.0113
Kronvang, B & Hoffmann, CC 2009, 'Deposition of sediment, carbon and nutrients along a restored river and floodplains in Denmark', 4th Annual Meeting of the European Chapter of the Society of Wetland Scientists (SWS) - Progress and problems in wetland science - with a particular focus upon wetland restoration in Europe, Erkner, Germany, 20/05/2009 - 24/05/2009.
Schoumans, OF, Silgram, M, Groenendijk, P, Bouraoui, F, Andersen, HE, Kronvang, B, Behrendt, H, Arheimer, B, Johnsson, H, Panagopoulos, Y, Mimikou, M, Porto, AL, Reisser, H, Le Gall, G, Barr, A & Anthony, SG 2009, 'Description of nine nutrient loss models: capabilities and suitability based on their characteristics', Journal of Environmental Monitoring, vol. 11, pp. 506 - 514. https://doi.org/10.1039/b823239c
Pedersen, ML, Kristensen, EA, Kronvang, B & Thodsen, H 2009, 'Ecological Effects of Re-introduction of Salmonid Spawning Gravel in Lowland Danish Streams', River Research and Applications, vol. 25, no. 5, pp. 626-638.
Kronvang, B, Thodsen, H, Kristensen, EA, Skriver, J, Wiberg-Larsen, P, Baattrup-Pedersen, A, Pedersen, ML & Friberg, N 2009, Ecological effects of re-meandering lowland streams and use of restoration in river basin management plans: experiences from Danish case studies. in B Gumiero, M Rinaldi & B Fokkens (eds), IVth ECCR International Conference on River Restoration 2008. Proceedings. CIRF Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale, pp. 207-222, Ecological effects of re-meandering lowland streams and use of restoration in river basin management plans: experiences from Danish case studies, Venice, Italy, 16/06/2008.
Kronvang, B, Behrendt, H, Andersen, HE, Arheimer, B, Barr, A, Borgvang, SA, Bouraoui, F, Granlund, K, Grizzetti, B, Groenendijk, P, Schwaiger, E, Hejzlar, J, Hoffmann, L, Johnsson, H, Panagopoulos, Y, Porto, AL, Reisser, H, Schoumans, O, Anthony, S, Silgran, M, Venohr, M & Larsen, SE 2009, 'Ensemble modelling of nutrient loads and nutrient load partitioning in 17 European catchments', Journal of Environmental Monitoring, vol. 11, pp. 572 - 583. https://doi.org/10.1039/b900101h
Kronvang, B, Grant, R, Jensen, R, Mejlhede, P & Larsen, SE 2009, 'Environment assessment monitoring in Denmark: a review of the effects of Action Plans on the Aquatic Environment', Tearmann, pp. 115-128.
Heckrath, G, Andersen, HE, Rubæk, GH, Kronvang, B, Kjærgaard, C & Hoffmann, CC 2009, 'Et web-baseret P-indeks som miljøplanlægningsredskab: del 1', Vand og Jord, vol. 16, no. 2, pp. 44-48.
Andersen, HE, Heckrath, G, Jensen, AL, Kronvang, B, Rubæk, GH, Kjærgaard, C & Hoffmann, CC 2009, 'Et web-baseret P-indeks som miljøplanlægningsredskab: del 2', Vand og Jord, vol. 16, no. 2, pp. 49-52.
Hoffmann, CC, Audet, J & Kronvang, B 2009, 'Fate of nitrogen deposited on two Danish floodplains: laboratory experiments', 4th Annual Meeting of the European Chapter of the Society of Wetland Scientists (SWS) - Progress and problems in wetland science - with a particular focus upon wetland restoration in Europe, Erkner, Germany, 20/05/2009 - 24/05/2009.
Ovesen, NB, Larsen, SE, Bøgestrand, J & Kronvang, B 2009, Fosforbelastning af havet. in J Bøgestrand (ed.), Vandløb 2007: NOVANA. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Faglig rapport fra DMU, no. 711, pp. 33-41. <http://www2.dmu.dk/Pub/FR711.pdf>
Kronvang, B 2009, How to account for the uncertainty of mitigation options in implementing management strategies. in COST ACtion 869, Working Group 4: Evaluation of the projects in example areas: The Swiss Midland Lakes, Notwill, Switzerland, June 24-26. Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology - Eawag, pp. 12-13, COST Action 869, Working Group 4, Nottwill, Switzerland, 24/06/2009.
Würgler hansen, J, Nedergaard, M, Skov, F, Jørgensen, TB, Kronvang, B & Hansen, JLS 2009, 'IGLOO Climate changes in nature indicated by Danish monitoring data', Beyond Kyoto - Addressing the challenges of climate change, Aarhus, Denmark, 05/03/2009 - 07/03/2009.
Kronvang, B, Rubæk, GH & Heckrath, G 2009, 'International phosphorus workshop: Diffuse phosphorus loss to surface water bodies - risk assessment, mitigation options, and ecological effects in river basins', Journal of Environmental Quality, vol. 38, no. 5, pp. 1924-1929. https://doi.org/10.2134/jeq2009.0051
Ovesen, NB, Larsen, SE, Bøgestrand, J, Thodsen, H & Kronvang, B 2009, Kvælstofbelastning af havet. in J Bøgestrand (ed.), Vandløb 2007: NOVANA. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Faglig rapport fra DMU, no. 711, pp. 24-32.
Kronvang, B, Windolf, J, Grant, R, Andersen, HE, Thodsen, H, Ovesen, NB & Larsen, SE 2009, 'Linking monitoring and modelling for river basin management: Danish experience with combating nutrient loadings to the aquatic environment from point and non-point sources', Science in China. Series E: Technological Sciences, vol. 52, no. 11, pp. 3335-3347. https://doi.org/10.1007/s11431-009-0368-x
Kronvang, B, Windolf, J, Grant, R, Andersen, HE, Thodsen, H, Ovesen, NB & Larsen, SE 2009, 'Linking monitoring and modelling for river basin management: Danish experience with combating nutrient loadings to the aquatic environment from point and non-point sources', International Forum on Water Resources and Sustainable Development 2009, China, 22/09/2009 - 24/09/2009.
Thodsen, H, Kronvang, B, Andersen, HE, Larsen, SE, Windolf, J, Jørgensen, TB & Troldborg, L 2009, 'Modelling diffuse nitrogen loadings of ungauged and unmonitored lakes in Denmark: application of an integrated modelling framework.', International Journal of River Basin Management, vol. 7, no. 3, pp. 245-257.
Hejzlar, J, Anthony, S, Arheimer, B, Behrendt, H, Bouraoui, F, Grizzetti, B, Groenendijk, P, Jeuken, MHJL, Johnsson, H, Porto, AL, Kronvang, B, Panagopoulos, Y, Siderius, C, Silgram, M, Venohr, M & Zaloudík, J 2009, 'Nitrogen and phosphorus retention in surface waters: an inter-comparison of predictions by catchement models of differenc complexity', Journal of Environmental Monitoring, vol. 3, pp. 584-593. https://doi.org/10.1039/b901207a
Audet, J, Kronvang, B, Hoffmann, CC & Kjærgaard, C 2009, 'Nutrient retention in the restored riparian areas along Lyngbygaards River, Denmark', 4th Annual Meeting of the European Chapter of the Society of Wetland Scientists (SWS) - Progress and problems in wetland science - with a particular focus upon wetland restoration in Europe, Erkner, Germany, 20/05/2009 - 24/05/2009. <http://person.au.dk/en/pub/au01_2009_70059e00-4c29-11de-8dc9-000ea68e967b?id=bkr@dmu.dk>
Hoffmann, CC, Kjærgaard, C, Uusi-Kämppä, J, Hansen, HCB & Kronvang, B 2009, 'Phosphorus Retention in Riparian Buffers: Review of Their Efficiency', Journal of Environmental Quality, vol. 38, no. 5, pp. 1942-1955. https://doi.org/10.2134/jeq2008.0087
Pusch, M, Andersen, HE, Bäthe, J, Behrendt, H, Fischer, H, Friberg, N, Gancarczyk, A, Hoffmann, CC, Hachol, J, Kronvang, B, Nowacki, F, Pedersen, ML, Sandin, L, Schöll, F, Scholten, M, Stendera, S, Svendsen, LM, Wnuk-Glawdel, E & Wolter, C 2009, Rivers of the Central European Highlands and Plains. in K Tockner, U Uehlinger & CT Robinson (eds), Rivers of Europe. Academic Press, pp. 525-576.
Kronvang, B, Hoffmann, CC & Dröge, R 2009, 'Sediment deposition and net phosphorus retention in a hydraulically restored lowland river floodplain in Denmark: combining field and laboratory experiments', Marine and Freshwater Research, vol. 60, no. 7, pp. 638-646. https://doi.org/10.1071/MF08066
Kristensen, EA, Kronvang, B, Thodsen, H & Rasmussen, J 2009, 'Små og sårbare - livet i mindre vandløb i fremtidigt klima', Vand og Jord, vol. 16, no. 4, pp. 153-156.
Tunney, H, Watson, C, Kronvang, B, Stamm, C, Stamm, C, Vertès, F, Richards, KG, Gibson, M, Fenton, O & Schulte, R 2009, 'Sustainable grassland systems in Europe and the EU Water Framework Directive - Conference overview and summary', Tearmann, pp. 1-10.
Kronvang, B, Borgvang, S & Barkved, L 2009, 'Towards European harmonised procedures for quantification of nutrient losses from diffuse sources - the EUROHARP project', Journal of Environmental Monitoring, vol. 11, pp. 503 - 505. https://doi.org/10.1039/b902869m
Bøgestrand, J, Kronvang, B, Ovesen, NB, Nyegaard, P & Troldborg, L 2008, 'Baggrundskoncentrationen af næringsstoffer i grundvand og overfladevand', Vand og Jord, vol. 15, no. 3, pp. 113-116.
Kronvang, B, Thodsen, H, Larsen, SE & Andersen, HE 2008, 'Climate change - a hindcast and forecast of water and nutrients in Danish rivers', EurAqua Conference 2008 - How can climate change be incorporated in river basin management plans under the WFD?, Oslo, Norway, 23/10/2008 - 24/10/2008.
Kronvang, B, Andersen, HE, Børgesen, CD, Dalgaard, T, Larsen, SE, Bøgestrand, J & Blicher-Mathiesen, G 2008, 'Effects of policy measures implemented in Denmark on nitrogen pollution of the aquatic environment', Environmental Science & Policy, pp. 144-152. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2007.10.007
Andersen, HE & Kronvang, B 2008, 'Effekt på fosforudledning af 10 m brede randzoner', 4 p., Oct 09, 2008..
Thodsen, H, Kristensen, EA, Skriver, J, Wiberg-Larsen, P & Kronvang, B 2008, 'Fish - 19 years of ecological effect documentation following re-meandering in the River Gelså', IVth ECRR International Conference on River Restoration, Venice, Italy, 16/06/2008 - 21/06/2008.
Hansen, JW (ed.), Nedergaard, M (ed.), Skov, F (ed.), Jensen, MH, Lassen, J, Lindeborgh, NC, Marsbøll, S, Müller-Wohlfeil, D-I, Hansen, JLS, Jeppesen, E, Jørgensen, TB, Kronvang, B, Larsen, SE, Nielsen, KE, Andersen, JH & Andersen, P 2008, IGLOO - Indikatorer for globale klimaforandringer i overvågningen. Miljøstyrelsen. <http://www.blst.dk/NR/rdonlyres/BCBDE528-D5E3-435B-8C23-0771D0E510F7/0/IGLOOdecember2008.pdf>
Kristensen, EA, Baattrup-Pedersen, A, Skriver, J, Jørgensen, J, Kronvang, B, Andersen, HE, Hoffmann, CC & Wiberg-Larsen, P 2008, Identifikation af referencevandløb til implementering af vandrammedirektivet i Danmark. Faglig rapport fra DMU, no. 669, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. <http://www.dmu.dk/Pub/FR669.pdf>
Kronvang, B, Andersen, HE & Thodsen, H 2008, Klimaændringernes betydning for vandmiljøet. in Plantekongres 2008, Herning Kongrescenter, 8.-9. januar. Det jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, pp. 268-269.
Hoffmann, CC & Kronvang, B 2008, Liberation of phosphorus from sediment deposited after temporary floodings of riparian areas in Denmark. in 11th International Symposium on the Interactions between Sediments and Water: IASWS 2008 Book of Abstracts. 11th International Symposium on the Interactions Between Sediments and Water, Esperance, Australia, 17/02/2008.
Skriver, J, Wiberg-Larsen, P, Thodsen, H, Kronvang, B & Kristensen, E 2008, 'Macroinvertebrates - 19 years of ecological effect documentation following re-meandering in the River Gelså', IVth ECRR International Conference on River Restoration, Venice, Italy, 16/06/2008 - 21/06/2008.
Thodsen, H, Jørgensen, J, Andersen, HE, Kronvang, B & Larsen, SE 2008, 'Modellering af fosfor- og kvælstof fra diffuse kilder i umålte oplande: Empiriske modeller', Ferskvandssymposium 2008, Biologisk Institut, Aarhus Universitet, Denmark, 23/01/2008 - 24/01/2008.
Kronvang, B, Hoffmann, CC, Dybkjær, JB & Andersen, HE 2008, Modelling sediment, nutrient and carbon deposition in a hydraulically restored lowland river-floodplain in Denmark. in 11th International Symposium on the Interactions Between Sediments and Water: IASWS 2008 Book of Abstracts. 11th International Symposium on the Interactions Between Sediments and Water, Esperance, Australia, 17/02/2008.
Kronvang, B & Andersen, HE 2008, 'Mulighederne for at indeksere og kortlægge risiko for brinkerosion', 7 p., Sep 15, 2008..
Kronvang, B, Jensen, JP, Hoffmann, CC & Boers, P 2008, Nitrogen transport and fate in European streams, rivers, lakes, and wetlands. in JL Hatfield & RF Follett (eds), Nitrogen in the environment: Sources, problems, and management. 2nd edn, Pergamon Press, London, pp. 241-270.
Thodsen, H, Kronvang, B, Kristensen, EA, Skriver, J, Wiberg-Larsen, P & Larsen, SE 2008, 'Physical Conditions - 19 years of ecological effect documentation following re-meandering in the River Gelså', IVth ECRR International Conference on River Restoration, Venice, Italy, 16/06/2008 - 21/06/2008.
Jeppesen, E, Søndergaard, M, Meerhoff, M, Liboriussen, L, Lauridsen, TL, Landkildehus, F, Beklioglu, M, Kronvang, B, Amsinck, SL & Özen, A 2008, 'Relative importance of temperature and nutrient gradients in shallow lake functioning: empirical and experimental evidence', The conference of Shallow lakes, Structure and function of world shallow lakes, Punta del Este, Uruguay, 23/11/2008 - 28/11/2008.
Kronvang, B, Heckrath, G & Andersen, HE 2008, 'Ripariske randzoners betydning for tilbageholdelse af fosfor fra landbrugsarealer', 4 p., Jul 15, 2008..
Baattrup-Pedersen, A, Kristensen, EA, Skriver, J, Jørgensen, J, Kronvang, B, Andersen, HE, Hoffmann, CC & Wiberg-Larsen, P 2008, 'Screening af referencestatus i danske vandløb', Vand og Jord, vol. 15, no. 4, pp. 124-129.
Kronvang, B, Baattrup-Pedersen, A, Ejrnæs, R, Schou, JS, Jørgensen, U & Børgesen, CD 2008 'Udyrkede bræmmer og randzoner langs vandløb og søer'.
Fjorback, C, Kronvang, B, Tarpgaard, E & Skriver, J 2008, Vurdering af fysiske og biologiske forhold i Tørring Bæk og Åle Bæk med forslag til handleplan for genopretning af området: Forundersøgelse. Niras, Århus.
Kronvang, B & Grant, R 2008, Water quality response to changes in agricultural measures and practices. in H Tunney & O Fenton (eds), TEAGASC Grassland & EU Water Framework Conference 2008. Sustainable grassland systems in Europe and the EU Water Framework Directive. International Conference. pp. 30, Water quality response to changes in agricultural measures and practices, Wexford, Ireland, 12/11/2008.
Andersen, HE, Heckrath, G, Hoffmann, CC, Iversen, BV, Jacobsen, OH, Kjærgaard, C, Kronvang, B, Lægdsmand, M, Rubæk, GH, Heckrath, G (ed.), Rubæk, GH (ed.) & Kronvang, B (ed.) 2007, 'A phosphorus index approach for Denmark', DJF Plant Science, vol. 130, pp. 255-258.
Kronvang, B, Hoffmann, CC, Andersen, HE, Baattrup-Pedersen, A, Jensen, H, Kjærgaard, C, Heckrath, G & Hansen, HCB 2007, 'Best Management of Stream Banks, Bufferzones and Floodplains for reducing Agricultural Phosphorus Losses (BUFFALO-P): I', Diffuse Phosphorus Loss. Risk assessment, mitigation options and ecological effects in river basins, Silkeborg, Denmark, 03/09/2007 - 07/09/2007.
Kronvang, B, Hoffmann, CC, Andersen, HE, Baattrup-Pedersen, A, Jensen, H, Kjærgaard, C, Heckrath, G & Hansen, HCB 2007, 'Best Management of Stream Banks, Bufferzones and Floodplains for reducing Agricultural Phosphorus Losses (BUFFALO-P): II', Diffuse Phosphorus Loss. Risk assessment, mitigation options and ecological effects in river basins, Silkeborg, Denmark, 03/09/2007 - 07/09/2007.
Andersen, HE, Kronvang, B & Cherlet. M (ed.) (ed.) 2007, Case study: Odense: Identifying risk areas for diffuse P losses in the Odense Pilot River Basin. in Cherlet. M (ed.) (ed.), Experiences in Analysis of Pressures and Impacts from Agriculture on Water Resources and Developing a related Programme of Measures : Report of the Pilot River Basin Group on Agriculture. Phase II period September 2005 - December 2006. European Commission. Joint Research Centre, pp. 141-146.
Jeppesen, E, Søndergaard, M, Lauridsen, TL, Kronvang, B, Beklioglu, M, Lammens, E, Jensen, HS, Köhler, J, Ventelä, A-M, Tarvainen, M & Tátrai, I 2007, 'Danish and other European experiences in managing shallow lakes', Lake and Reservoir Management, vol. 23, pp. 439-451.
Heckrath, G, Rubæk, GH & Kronvang, B (ed.) 2007, Diffuse Phosphorus Loss. Risk assessment, mitigation options and ecological effects in river basins: The 5th International Phosphorus Workshop (IPW5), Silkeborg, Denmark, 3-7 September 2007. DJF Plant Science, vol. 130, Faculty of Agricultural Sciences, University of Aarhus.
Petticrew, EL, Droppo, IG, Ogrinc, N, Kronvang, B, Faganeli, J, Kronvang, B (ed.), Faganeli, J (ed.) & Ogrinc, N (ed.) 2007, Interactions between Sediment and Water: Perspectives on the 10th International Association for Sediment Water Science Symposium. in B Kronvang, J Faganeli & N Ogrinc (eds), The Interactions Between Sediments and Water. Springer, pp. 1-5.
Hoffmann, CC, Silberg, T, Kronvang, B, Heckrath, G (ed.), Rubæk, GH (ed.) & Kronvang, B (ed.) 2007, 'Liberation of phosphorus from sediment deposited after flooding', DJF Plant Science, vol. 130, pp. 385-388.
Hejzlar, J, Samalova, K, Boers, P, Kronvang, B, Kronvang, B (ed.), Faganeli, J (ed.) & Ogrinc, N (ed.) 2007, Modelling Phosphorus Retention in Lakes and Reservoirs. in B Kronvang, J Faganeli & N Ogrinc (eds), The Interactions Between Sediments and Water. Springer, pp. 123-130.
Lauridsen, RB, Kronvang, B, Friberg, N, Kronvang, B (ed.), Faganeli, J (ed.) & Ogrinc, N (ed.) 2007, Occurence of Sediment-Bound Pyrethroids in Danish Streams and their Impact on Ecosystem Function. in B Kronvang, J Faganeli & N Ogrinc (eds), The Interactions Between Sediments and Water. Springer, pp. 59-68.
Hoffmann, CC, Kjaergaard, C, Uusi-Kämppä, J, Hansen, HCB, Kronvang, B, Heckrath, G (ed.), Rubæk, GH (ed.) & Kronvang, B (ed.) 2007, 'Phosphorus dynamics in wetlands and riparian areas', DJF Plant Science, vol. 130, pp. 37-40.
Kronvang, B, Vagstad, N, Behrendt, H, Bøgestrand, J & Larsen, SE 2007, 'Phosphorus losses at the catchment scale within Europe: an overview', Soil Use and Management, vol. 23, no. Suppl. 1, pp. 104-116. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-2743.2007.00113.x>
Larsen, SE, Kronvang, B, Andersen, HE & Christensen, OB 2007, 'Regional trends in precipitation and stream runoff in Denmark', TIES North American Regional Meeting, Seattle, United States, 19/06/2007 - 21/06/2007.
Kronvang, B, Hoffmann, CC & Dröge, R 2007, 'Restored floodplains as P buffers', Diffuse Phosphorus Loss. Risk assessment, mitigation options and ecological effects in river basins The 5th International Phosphorus Workshop (IPW5), Silkeborg, Denmark, 03/09/2007 - 07/09/2007.
Kronvang, B, Faganeli, J & Ogrinc, N (ed.) 2007, The Interactions Between Sediments and Water. Springer.
Kronvang, B, Andersen, HE, Ovesen, NB, Bøgestrand, J, Larsen, SE & Nordic Association of Agricultural Scientists (ed.) 2007, 'Trends in water quantity and quality in Danish freshwater systems: impacts of anthropogenic pressures', NJF Report, vol. 3, no. 2, pp. 295-296.
Schou, JS, Kronvang, B, Birr-Pedersen, K, Jensen, PL, Rubæk, GH, Jørgensen, U & Jacobsen, B 2007, Virkemidler til realisering af målene i EUs Vandrammedirektiv. Faglig rapport fra DMU, no. 625, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. <http://www.dmu.dk/Udgivelser/Faglige+rapporter/Nr.+600-649/Abstracts/FR625_DK.htm>
Kronvang, B, Andersen, IK, Hoffmann, CC, Pedersen, ML, Ovesen, NB & Andersen, HE 2007, 'Water Exchange and Deposition of Sediment and Phosphorus during Inundation of Natural and Restored Lowland Floodplains', Water, Air and Soil Pollution, vol. 181, no. 1-4, pp. 115-121. <http://dx.doi.org/10.1007/s11270-006-9283-y>
Petticrew, EL, Droppo, IG, Ogrinc, N, Kronvang, B & Faganeli, J 2006, 'Interactions between sediment and water: Perspectives on the 10th International Association for Sediment Water Science Symposium', Water, Air, and Soil Pollution: Focus, vol. 6, no. 5-6, pp. 365-369. https://doi.org/10.1007/s11267-006-9060-3
Lauridsen, RB, Kronvang, B & Friberg, N 2006, 'Occurrence of sediment-bound pyrethroids in Danish streams and their impact on ecosystem function', Water, Air, and Soil Pollution: Focus, vol. 6, no. 5-6, pp. 423-432. https://doi.org/10.1007/s11267-006-9056-z
Petticrew, EL, Droppo, IG, Ogrinc, N, Kronvang, B & Faganeli, J 2006, Interactions between sediment and water: Perspectives on the 10th international association for sediment water science symposium. in The Interactions Between Sediments and Water. Springer, pp. 1-5. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5478-5_1
Lauridsen, RB, Kronvang, B & Friberg, N 2006, Occurrence of sediment-bound pyrethroids in danish streams and their impact on ecosystem function. in The Interactions Between Sediments and Water. Springer, pp. 59-68. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5478-5_7
Andersen, HE, Kronvang, B, Stjernholm, M, Hoffmann, CC, Søndergaard, M, Heckrath, G, Rubæk, G, Kiærgaard, C, Jacobsen, OH, Greve, M, Bøcher, PK, Olesen, SE, Iversen, BV, Jørgensen, U, Børgesen, CD, Olsen, P, Jensen, AL, Thyssen, I, Tanýk, A (ed.), Öztürk, I (ed.), Gürel, M (ed.), Yazgan, MS (ed.) & Pehlivanoglu-Mantaþ, E (ed.) 2006, AMPHORA: Active Mapping of PHOsphorus Risk Areas for implementation of mitigation measures to reduce phosphorus losses to surface waters. in A Tanýk, I Öztürk, M Gürel, MS Yazgan & E Pehlivanoglu-Mantaþ (eds), IWA DipCon 2006, 10th International Specialised Conference on Diffuse Pollution and Sustainable Basin Management. Proceedings, Istanbul, Turkey, September 18-22, 2006. Istanbul: ITU.
Hansen, KM, Kronvang, B & Guldberg, A 2006, 'Afstrømning i små vandløb om 100 år?', Vand og Jord, vol. 13, no. 2, pp. 72-75.
Hansen, KM, Kronvang, B & Andersen, HE 2006, 'Are there variations in the climate model's prognoses for Denmark?', Vand og Vejr om 100 år. Effekter af vejr og klimaforandringer år 2100, Roskilde, 19/09/2006 - 20/09/2006.
Andersen, HE, Kronvang, B, Larsen, SE, Hoffmann, CC, Jensen, TS & Rasmussen, EK 2006, 'Climate-change impacts on hydrology and nutrients in a Danish lowland river basin', Science of the Total Environment, vol. 365, pp. 223-237. <http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2006.02.036>
Andersen, HE, Heckrath, G & Kronvang, B 2006, Dansk P-index til bestemmelse af fosfortab. in Vand & Jord. Vand & Jord, no. 1, vol. 13, pp. 13-17.
Andersen, HE, Larsen, SE, Kronvang, B, Hansen, KM, Laubel, AR, Windolf, J & Muus, K 2006, Fosfat i drænvand. in Vand & Jord. Vand & Jord, no. 4, vol. 13, pp. 152-156.
Skov- og Naturstyrelsen., , Hoffmann, CC, Baattrup-Pedersen, A, Kronvang, B & Jensen, JP 2006, Genopretning af vådområder. Skov- og Naturstyrelsen. <http://www.skovognatur.dk/Emne/Naturbeskyttelse/VMP/GenopretningAfVaadomraader/GenopretningAfVaadomraader.htm>
Hansen, KM, Kronvang, B & Guldberg, A 2006, 'Hvordan bliver afstrømningen i mindre danske vandløb om 100 år?', Vand og Vejr om 100 år. Effekter af vejr og klimaforandringer år 2100, Roskilde, 19/09/2006 - 20/09/2006.
Kronvang, B, Grant, R, Hoffmann, CC, Ovesen, NB, Pedersen, ML, Sand-Jensen, K (ed.), Friberg, N (ed.) & Murphy, J (ed.) 2006, Hydrology, sediment transport and water chemistry. in K Sand-Jensen, N Friberg & J Murphy (eds), Running Waters: Historical development and restoration of lowland Danish streams. National Environmental Research Institute, Denmark, pp. 27-43.
Andersen, HE, Kronvang, B, Heckrath, G & Bruun, B (ed.) 2006, Indsatsplaner mod fosfortab: udpegning af risikoarealer. in ATV Jord og Grundvand. ATV, ATV Jord og Grundvand, vol. Bind II, pp. 129-135.
Petticrew, EL, Droppo, IG, Ogrinc, N, Kronvang, B & Faganeli, J 2006, 'Interactions between sediment and water: perspectives on the 10th International Association for Sediment and Water Science Symposium', Water, Air, and Soil Pollution: Focus, vol. 6, pp. 365-369. <http://dx.doi.org/10.1007/s11267-006-9060-3>
Sand-Jensen, K, Thodsen, H, Kronvang, B, Pedersen, NL, Andersen, HE, Hansen, KM, Søndergaard, M (ed.), Kronvang, B (ed.), Pejrup, M (ed.) & sand-Jensen, K (ed.) 2006, Klimaforandringers betydning for vandløbene. in M Søndergaard, B Kronvang, M Pejrup & K sand-Jensen (eds), Vand og Vejr om 100 år: Klimaforandringer og det danske vandmiljø. Hovedland, pp. 55-73.
Kronvang, B, Rubæk, GH, Poulsen, HD (ed.) & Rubæk, GH (ed.) 2006, Kvantificering af dyrkningsbidraget af fosfor til vandløb og søer. DJF Rapport - Husdyrbrug, vol. 68, Danmarks Jordbrugsforskning.
Pedersen, ML, Kronvang, B, Sand-Jensen, K, Hoffmann, CC, Sand-Jensen, K (ed.), Friberg, N (ed.) & Murphy, J (ed.) 2006, Lowland river systems - processes, form and function. in K Sand-Jensen, N Friberg & J Murphy (eds), Running waters: Historical development and restoration of Danish lowland streams. National Environmental Research Institute, Denmark, pp. 12-25.
Hejzlar, J, Samalova, K, Boers, P & Kronvang, B 2006, 'Modelling phosphorus retention in lakes and reservoirs', Water, Air & Soil Pollution: Focus, vol. 6, no. 5-6, pp. 487-494. <http://dx.doi.org/10.1007/s11267-006-9032-7>
Andersen, HE & Kronvang, B 2006, 'Modifying and evaluating a P index for Denmark', Water, Air and Soil Pollution, vol. 174, no. 1-4, pp. 341-353. <http://springerlink.metapress.com/openurl.asp?genre=article&issn=0049-6979&volume=174&issue=1&spage=341>
Kronvang, B & ATV (ed.) 2006, Naturgenopretning - Vandløb og ådale som eksempel. in ATV (ed.), Naturgenopretning - betydning for mængde og kvalitet af grundvand og overfladevand, ATV møde, Odense, 30. maj 2006 . ATV Jord og Grundvand, pp. 1-8.
Lauridsen, RB, Kronvang, B & Friberg, N 2006, 'Occurence of sediment-bound pyrethroids in Danish streams and their impact on ecosystem function', Water, Air & Soil Pollution: Focus, vol. 6, no. 5-6, pp. 423-432. <http://dx.doi.org/10.1007/s11267-006-9056-z>
Thodsen, H, Edelvang, K, Erichsen, A, Lumborg, U, Lundkvist, M, Andersen, TJ, Pejrup, M, Hasholt, B, Kronvang, B & Hansen, KM 2006, 'Odense Å catchment - Modelling of climate change effects', XXIV Nordic Hydrological Conference - NHC, Nordic Water 2006, Vejle, Denmark, 06/08/2006 - 09/08/2006.
Dröge, R, Kronvang, B, Hoffmann, CC, Fuglsang, A & Paludan, C 2006, 'Restored floodplains as P buffer', Wetland Restoration and Management Conference by use of the EU LIFE Nature program and EU's Agri-Environmental Scheme hosted by Fyn County, Svendborg, Denmark, 19/04/2006 - 21/04/2006.
Kronvang, B, Andersen, HE, Rubæk, G, Hansen, JF, Nyegaard, P & Bruun, B (ed.) 2006, Udgør fosfor i grundvand og overfladevand et problem? Fosforposter, fosfortransportveje fra jord til vand og virkemidler mod landbrugets fosforudledninger. in ATV Jord og Grundvand. ATV, ATV Jord og Grundvand, vol. Bind II, pp. 117-128.
Søndergaard, M, Kronvang, B, Pejrup, M & Sand-Jensen, K (ed.) 2006, Vand og Vejr om 100 år: Klimaforandringer og det danske vandmiljø. Hovedland.
Mardi, K, Skriver, J, Friberg, N, Kronvang, B & Pedersen, ML 2006, Vandløb på litauisk. in Vand & Jord. Vand & Jord, no. 1, vol. 13, pp. 28-32.
Mardi, K, Friberg, N, Skriver, J, Kronvang, B & Olsauskyte, V 2006, Vandløbskursus på litauisk - på vej mod nye tider. in Vand & Jord. Vand & Jord, no. 2, vol. 13, pp. 52-54.
Kronvang, B, Andersen, HE, Larsen, SE, Ovesen, NB, Hansen, KM & ATV (ed.) 2006, Vil fremtidens klima føre til udtørrede bække, oversvømmede enge og stigende tab af næringsstoffer fra marker. in ATV Jord og Grundvand. ATV Jord og Grundvand, ATV Jord og Grundvand, vol. 2006, pp. 37-47.
Dahl, M, Nilsson, B, Platen-Hallermund, FV, Banke, M, Engesgaard, P, Sonnenborg, T, Wohlfeil-Müller, D-I, Fuglsang, A, Tornbjerg, H, Ovesen, NB, Kronvang, B & Christensen, S 2005, Afslutning af ådalstypologi (Grundvand-Overfladevand interaktion). Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, vol. 17, Miljøstyrelsen. <http://www.mst.dk/udgiv/publikationer/2005/87-7614-796-7/pdf/87-7614-797-5.pdf>
Larsen, SE, Kronvang, B, Ovesen, NB & Christensen, OB 2005, Afstrømningens udvikling i Danmark. in Vand & Jord. Vand & Jord, no. 1, vol. 12, pp. 8-13.
Kronvang, B, Larsen, SE, Jensen, JP, Andersen, HE & Hoffmann, L 2005, Attert, Luxembourg: Trend analysis, Retention and Source apportionment. Catchment report. EUROHARP Report 16-2005; NIVA Report SNO 5079-2005, Norwegian Institute for Water Research (NIVA).
Kronvang, B, Laubel, AR, Larsen, SE, Andersen, HE & Djurhuus, J 2005, 'Buffer zones as a sink for sediment and phosphorus between the field and stream: Danish field experiences', Water Science & Technology, vol. 51, no. 3-4, pp. 55-62.
Kronvang, B, Hejzlar, J, Boers, P, Jensen, JP, Andersen, T, Arheimer, B & Behrendt, H 2005, 'Calculation of nutrient retention in European catchments applying a standard tool: EUROHARP-NUTRET', International Symposium on the Interactions between Sediments and Water - IASWS2005, Bled, Slovenia, 28/08/2005 - 02/09/2005.
Kronvang, B, Hezlar, J, Boers, P, Jensen, JP, Pedersen, AR, Behrendt, H, Anderson, T, Arheimer, B, Hoffmann, CC, Bouraoui, F (ed.), Bruna, G (ed.), Declan, M (ed.) & Lorenzo, G (ed.) 2005, 'Can nutrient retention in River Basins be reliable quantified?', EUR 21748 EN, pp. 13-13.
Andersen, HE, Kronvang, B, Larsen, SE & Hoffmann, CC 2005, 'Climate change - impacts on hydrology in a Danish lowland river basin', International Symposium on the Interactions between Sediments and Water - IASWS2005, Bled, Slovenia, 28/08/2005 - 02/09/2005.
Andersen, HE, Kronvang, B & Larsen, SE 2005, 'Development, validation and application of Danish empirical phosphorus models', Journal of Hydrology, vol. 304, pp. 355-365.
Kronvang, B, Hejzlar, J, Boers, P, Jensen, JP, Behrendt, H, Andersen, T, Arheimer, B, Venohr, M, Hoffmann, CC & Nielsen, CB 2005, 'EUROHARP NUTRET: A Tool to Support Nutrient Retention Calculations in River Basins', E U R O H A R P Newsletter, vol. 4, pp. 3-5.
Pedersen, ML, Kronvang, B, Hansen, HO & Friberg, N 2005, Ecological Effects of River Rehabilitation Methodologies applied in Europe. in Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS): Developed under the Auspices of the UNESCO. Oxford, UK: Eolss Publishers. <http://htttp://www.eolls.net>
Kronvang, B, Larsen, SE, Jensen, JP, Andersen, HE & Lo Porto, A 2005, Enza, Italy: Trend Analysis, Retention and Source Apportionment. Catchment report. EUROHARP Report 4-2004; NIVA Report SNO 4787-2004, Norwegian Institute for Water Research (NIVA).
Kronvang, B, Larsen, SE, Jensen, JP, Andersen, HE & Granlund, K 2005, Eurajoki, Finland. Trend analysis, Retention and Source Apportionment: Catchment report. EUROHARP Report 13-2005;, vol. Niva Report SNO 5004-2005, Norwegian Institute for Water Research (NIVA).
Pedersen, AR, Kronvang, B & Bøgestrand, J (ed.) 2005, Fosfor - afprøvning og udvikling af metoder til estimation af transport. in Faglig rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Faglig rapport fra DMU, vol. 554, pp. 47-69. <http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR554.PDF>
Rubæk, GH, Kronvang, B, Heckrath, G, Poulsen, HD (ed.) & Rubæk, GH (ed.) 2005, Fosfortab fra det dyrkede areal - generelle betragtninger. DJF Rapport - Husdyrbrug, vol. 68, Danmarks Jordbrugsforskning.
Kronvang, B, Larsen, SE, Jensen, JP, Andersen, HE, Fernandez, IM & Gómez, S 2005, Guadiamar, Spain: Tend Analysis, Retention and Source Apportionment. Catchment Report. EUROHARP Report 11-2005; NIVA Report SNO, vol. 4942-2005, Norwegian Institute for Water Research (NIVA).
Andersen, HE, Svendsen, LM & Kronvang, B 2005, 'Modelling sedimentation and resuspension of phosphorus in lowland streams', International Symposium on the Interactions Between Sediment and Water - IASWS2005, Bled, Slovenia, 28/08/2005 - 02/09/2005.
Andersen, HE, Kronvang, B & Nordic Council of Ministers (ed.) 2005, Modifying and evaluating a P index for Denmark. in TemaNord. Copenhagen: Nordic Council of Ministers, TemaNord, vol. 2005:583, pp. 82-86. <http://www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2005:583>
Kronvang, B, Rubæk, GH, Djurhuus, J, Heckrath, G, Hoffmann, CC, Grant, R, Poulsen, HD (ed.) & Rubæk, GH (ed.) 2005, Monitering og estimering af fosfortab fra danske landbrugsarealer. DJF Rapport - Husdyrbrug, vol. 68, Danmarks Jordbrugsforskning.
Kronvang, B, Hejzlar, J, Boers, P, Jensen, JP, Behrendt, H, Anderson, T, Arheimer, B, Venohr, M, Hoffmann, CC & Nielsen, CB 2005, Nutrient Retention Handbook: Software Manual for EUROHARP-NUTRET & Scientific Reveiw on Nutrient Retention. EUROHARP Report 9-2004; NIVA report SNO 4878/2004, Norwegian Institute for Water Research (NIVA).
Kronvang, B, Jeppesen, E, Conley, DJ, Søndergaard, M, Larsen, SE, Ovesen, NB & Carstensen, J 2005, 'Nutrient pressures and ecological responses to nutrient loading reductions in Danish streams, lakes and coastal waters', Journal of Hydrology, vol. 304, pp. 274-288.
Heckrath, G, Rubæk, GH & Kronvang, B 2005, Perspektiver for udpegning af risikoområder for fosfortab via alle tabsprocesser. in HD Poulsen & GH Rubæk (eds), Fosfor i dansk landbrug. Omsætning, tab og virkemidler mod tab. DJF rapport, husdyrbrug, no. 68, pp. 155-156.
Kronvang, B, Bechman, M, Lundekvam, H, Behrendt, H, Rubæk, GH, Schoumans, OF, Syversen, N, Andersen, HE & Hoffmann, CC 2005, 'Phosphorus Losses from Agricultural Areas in River Basins: Effects and Uncertainties of Targeted Mitigation Measures', Journal of Environmental Quality, vol. 34, pp. 2129-2144.
Gburek, WJ, Barberis, E, Haygarth, PM, Kronvang, B, Stamm, C, Sims, LT (ed.) & Sharpley, AN (ed.) 2005, 'Phosphorus Mobility in the Landscape', Agronomy, vol. 46, pp. 941-979.
Hejzlar, J, Kronvang, B & Boers, P 2005, 'Predicting the Nutrient Retention in Lakes and Reservoirs', E U R O H A R P Newsletter, vol. 4, pp. 5-8.
Kronvang, B, Larsen, SE, Jensen, JP & Andersen, HE 2005, Rönne Å, Sweden. Trend Analysis, Retention and Source Apportionment. Catchment report. EUROHARP Report 19-2005; NIVA Report SNO 5122-2005, Norwegian Institute for Water Research (NIVA).
Bøgestrand, J, Kristensen, P & Kronvang, B 2005, Source apportionment of nitrogen and phosphorus inputs into the aquatic environment. EEA Report, vol. 7/2005, European Environment Agency. <http://reports.eea.eu.int/eea_report_2005_7/en/EEA_report_7_2005.pdf>
Kronvang, B, Larsen, SE, Jensen, JP, Andersen, HE, Sileika, AS & Gaigalis, K 2005, Susve, Lithuania: Trend Analysis, Retention and Source Apportionment. Catchment Report. EUROHARP Report 12-2005; NIVA Report SNO 4999-2005, Norwegian Institute for Water Research (NIVA).
Kronvang, B, Rubæk, GH, Poulsen, HD (ed.) & Rubæk, GH (ed.) 2005, Tilbageholdelse/forsinkelse af fosfor fra mark til hav. DJF Rapport - Husdyrbrug, vol. 68, Danmarks Jordbrugsforskning.
Kronvang, B, Larsen, SE, Jensen, JP & Andersen, HE 2005, Uecker, Germany. Trend Analysis, Retention and Source Apportionment. Catchment report. EUROHARP Report 18-2005; NIVA Report SNO 5121-2005, Norwegian Institute for Water Research (NIVA).
Kronvang, B, Larsen, SE, Jensen, JP, Andersen, HE, Siderius, C & Behrendt, H 2005, Vechte, Germany/The Netherlands: Trend Analysis, Retention and Source Apportionment. Catchment report. EUROHARP Report 14-2005; NIVA Report SNO 5080-2005, Norwegian Institute for Water Research (NIVA).
Kronvang, B, Larsen, SE, Jensen, JP, Andersen, HE & Reisser, H 2005, Vilaine, France: Trend analysis, retention and source apportionment. Catchment report. EUROHARP Report 15-2005; NIVA Report SNO 5081-2005, Norwegian Institute for Water Research (NIVA).
Hansen, JF, Rubæk, GH, Kronvang, B, Poulsen, HD (ed.) & Rubæk, GH (ed.) 2005, Virkemidler og deres effekt. DJF-rapport - Husdyrbrug, vol. 68, Danmarks JordbrugsForskning.
Windolf, J, Andersen, HE & Kronvang, B 2005, 'Where do N in fertilisers go? - a 15 years case study in a small agricultural Danish catchment', International workshop on Where do fertilisers go?, Belgirate, Italy, 28/06/2005 - 29/06/2005.
Kronvang, B, Larsen, SE, Jensen, JP, Andersen, HE & Hejzlar, J 2005, Zelivka, Czech Republic.Trend Analysis, Retention and Source Apportionment. Catchment Report. EUROHARP Report 17-2005; NIVA Report SNO 5086-2005, Norwegian Institute for Water Research (NIVA).
Baattrup-Pedersen, A, Friberg, N, Pedersen, ML, Skriver, J, Kronvang, B & Larsen, SE 2004, Anvendelse af Vandrammedirektivet i danske vandløb. Faglig rapport fra DMU, vol. 499, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. <http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR499.PDF>
Nielsen, KS, Kronvang, B, Dalsgaard, K & Bay, H 2004, Fosfor i landbrugsjord og drænvand. in Vand & Jord. Vand & Jord, no. 3, vol. 11, pp. 115-118.
Nilsson, B, Dahl, M, Langhoff, JH, Kronvang, B, Christensen, S, Andersen, HE, Hoffmann, CC & Refsgaard, JC 2004, 'Groundwater/surface water interaction - a Danish typological approach', European Geosciences Union, EGU, 1st General Assembly, Nice, France, 25/04/2004 - 30/04/2004.
Kronvang, B, Larsen, SE, Jensen, JP, Andersen, HE, Götz, B & Schwaiger, E 2004, Gurk, Austria. Trend analysis, retention and source apportionment: Catchment Report. EUROHARP 6-2004; NIVA Report SNO 4789, Norwegian Institute for Water Research (NIVA).
Heckrath, G, Rubæk, G & Kronvang, B 2004, 'Hvorfra tabes fosfor, og hvordan undgår vi for store tab?', MånedsMagasinet Mark, vol. 1, pp. 93.
Kronvang, B, Larsen, SE, Jensen, JP, Andersen, HE, Lázár, A & Féher, J 2004, Kapos, Hungary Trend Analysis, Retention and Source Apportionment: Catchment report. EUROHARP, vol. 7-2004; NIVA report SNO 4790-2004, Norwegian Institute for Water Research (NIVA).
Kronvang, B, Larsen, SE, Jensen, JP, Andersen, HE, Barr, A & Sugrue, R 2004, Lough Derg and Lough Ree, Ireland: Trend analysis, Retention and Source Apportionment. Catchment report. EUROHARP Report 10-2004; NIVA report, vol. SNO 4878-2004, Norwegian Institute for Water Research (NIVA).
Silgram, M, Schoumans, OF (ed.), Andersen, HE & Kronvang, B 2004, Modelling Approaches: Model parameterisation, calibration and performance assessment methods in the EUROHARP project. EUROHARP 8-2004; NIVA report SNO 4740-2003, Norwegian Institute for Water Research (NIVA). <http://www.euroharp.org>
Andersen, HE, Kronvang, B & Japan Society on Water Environment (ed.) 2004, Modifying and Evaluating a P Index for Denmark. in Japan Society on Water Environment (ed.), Proceedings of the 8th International Conference on Diffuse/Nonpoint Pollution, ICDP, Kyoto, Japan, 24-29 October 2004. Japan Society on Water Environment - JSWE and International Water Association - IWA, pp. 31-38.
Nielsen, K, Andersen, HE, Larsen, SE, Kronvang, B, Stjernholm, M, Styczen, M, Poulsen, RN, Villholth, K, Krogsgaard, J, Dahl-Madsen, KI, Friis-Christensen, A, Uhrenholdt, T, Hansen, IS, Pedersen, SE, Jørgensen, O, Windolf, J, Jensen, MH, Refsgaard, JC, Hansen, JR, Ernstsen, V, Børgesen, CD & Wiggers, L 2004, Odense Fjord: Scenarier for reduktion af næringsstoffer. Faglig rapport fra DMU, vol. 485, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. <http://www.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/default.asp>
Schoumans, OF, Silgram, M (ed.), Andersen, HE & Kronvang, B 2004, Review and Litterature Evaluation of Quantification Tools for the Assessment of Nutrient Losses at Catchment Scale. EUROHARP Report 1-2003; NIVA report SNO 4739-2003, Norwegian Institute for Water Research (NIVA). <http://www.euroharp.org>
Kronvang, B, Bøcher, PK, Olsen, P, Andersen, HE, Gyldenkærne, S & Djurhuus, J 2004, Risikoområder for jorderosion og fosfortab. in Vand & Jord. Vand & Jord, no. 3, vol. 11, pp. 110-114.
Kronvang, B, Larsen, SE, Jensen, JP & Andersen, HE 2004, River Odense, Denmark: Trend Analysis, Retention and Source Apportionment. Catchment report. EUROHARP Report 2-2003; NIVA report SNO 4740-2003, Norwegian Institute for Water Research (NIVA).
Kronvang, B, Strøm, HL, Hoffmann, CC, Laubel, A & Friberg, N 2004, 'Subsurface tile drainage loss of modern pesticides: field experiment results', Water Science and Technology, vol. 49, no. 3, pp. 139-148.
Andersen, IK, Kronvang, B & Hoffmann, CC 2004, Vandbalance og sedimentation på oversvømmede enge. in Vand&Jord. Vand&Jord, no. 4, vol. 10, pp. 152-156.
Dahl, M, Langhoff, JH, Kronvang, B, Nilsson, B, Christensen, S, Andersen, HE, Hoffmann, CC, Rasmussen, KR, Platen-Hallermund, F & Refsgaard, JC 2004, Videreudvikling af ådalstypologi: Grundvand- Overfladevand Interaktion (GOI). Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, vol. 16, Miljøstyrelsen.
Kronvang, B 2004, 'Work on Retention and Testing of Model Applicability', E U R O H A R P Newsletter, vol. No. 3, pp. 4.
Kronvang, B, Larsen, SE, Jensen, JP & Andersen, HE 2004, Yorkshire-Ouse, England: Trend Analysis, Retention and Source Apportionment. Catchment Report. EUROHARP Report 5-2004; NIVA report SNO, vol. 4788-2004, Norwegian Institute for Water Research (NIVA).
Laubel, A, Kronvang, B, Hald, AB & Jensen, C 2003, 'Hydromorphological and biological factors influencing sediment and phosphorus loss via bank erosion in small lowland rural streams in Denmark', Hydrological Processes, vol. 17, no. 17, pp. 3443-3463. https://doi.org/10.1002/hyp.1302
Kronvang, B, Hoffmann, CC, Andersen, HE & ATV Jord og Grundvand (ed.) 2003, Drænvandets rolle - kvantitet og kvalitet. in ATV Jord og Grundvand (ed.), Samspil mellem grundvand og overfladevand: Helnan Marselis Hotel, Århus, 6. november 2003. ATV, pp. 61-67. <http://www.jord-grundvand.dk>
Müller-Wohlfeil, D-I, Kronvang, B, Larsen, SE & Ovesen, NB 2003, 'Estimating annual river discharge and nitrogen loadings to Danish coastal waters', International Journal of Environmental Studies. Sections A & B, vol. 60, no. 2, pp. 179-197.
Hoffmann, CC, Kronvang, B, Andersen, I, Jacobsen, JP, Morawska, D (ed.), Siedlecki, T (ed.) & Stelmaszczyk, M (ed.) 2003, Fate of Nutrients during Flooding Events in a Riparian Wetland. in D Morawska, T Siedlecki & M Stelmaszczyk (eds), Proceedings of the Warsaw conference of ECOFLOOD, Towards natural flood reduction strategies. Warsaw Agricultural University. <http://levis.sggw.waw.pl/ecoflood/>
Poulsen, HD, Rubæk, G, Hansen, JF, Sehested, J, Kronvang, B, Brinch-Pedersen, H, Dalgaard, T & Holm, PB 2003, Fosfor i dansk lndbrug Omsætning, tab og virkemidler mod tab: Forberedelse af vandmiljøplan III. Rapport fra Fosforundergruppen (P-U-1). Uden navn, vol. www.vmp3.dk, vol. www.vmp3.dk, Danmarks Jordbrugsforskning.
Kronvang, B, Morawska, D (ed.), Siedlecki, T (ed.) & Stelmaszczyk, M (ed.) 2003, Functioning and importance of lowland river floodplains as sinks for sediment, organic matter and nutrients during flooding. in D Morawska, T Siedlecki & M Stelmaszczyk (eds), Proceedings of the Warzaw Conference of ECOFLOOD, Towards natural flood reduction strategies, 6-13 September 2003. Warsaw Agricultural University. <http://levis.sggw.waw.pl/ecoflood>
Nilsson, B, Refsgaard, JC, Dahl, M, Møller, I, Kronvang, B, Andersen, HE, Hoffmann, CC, Christensen, S, langhoff, JH & Rasmussen, KR 2003, HYdrokemisk interaktion mellem Grundvand og Overfladevand (HYGRO): En metode til klassificering af ådale i typeområder. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, vol. 10, Miljøstyrelsen. <http://www.mst.dk>
Laubel, AR, Kronvang, B, Hald, AB & Jensen, C 2003, 'Hydromorphological and biological factors influencing sediment and phopshorus loss via bank erosion in small lowland rural streams in Denmark', Hydrological Processes, vol. 17, pp. 3443-3463.
Petticrew, EL, Droppo, IG & Kronvang, B 2003, 'Interactions Between Sediments and Water: Summary of the 9th International IASWS Symposium', Hydrobiologia, vol. 494, pp. 1-4.
Kronvang, B (ed.) 2003, Interactions Between Sediments and Water: Proceedings of the 9th International Symposium on the Interactions between Sediments and Water, Banff, Alberta, Canada, May 5-10, 2002. Hydrobiologia, vol. 494, Kluwer Academic Publishers.
Petticreew, EL, Droppo, IG & Kronvang, B 2003, 'Interactions between sediments and water', Hydrobiologia, vol. 494, pp. 1-4.
Friberg, N, Lindstrøm, M, Kronvang, B & Larsen, SE 2003, 'Macroinvertebrate/sediment relationships along a pesticide gradient in Danish streams', Hydrobiologia, vol. 494, pp. 103-110.
Nilsson, B, Christensen, S, Kronvang, B, Langhoff, JH, Dahl, M, Hoffmann, CC, Andersen, HE, Rasmussen, KR & Refsgaard, JC 2003, 'Methodology to Classify Groundwater/Surface Water Interaction', Poster presented at EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Nice, France, 06/04/2003 - 11/04/2003.
Hejzlar, J, Boers, P, Kronvang, B, Karaer, F, Gnauck, AAH (ed.) & R. (Eds.) (ed.) 2003, Nutrient retention - A key element in evaluating Reference Conditions of Lakes and Reservoirs for the EU Water Framework Directive. in AAH Gnauck & R. (Eds.) (eds), The Information Society and Enlargement of the European Union. 17th International Conference Informatics for Environmental Protection, Cottbus 2003 : Part 1: Concepts and Methods. Marburg: Metropolis-Verlag für Ökonomie, Geselschaft und Politik GmbH, pp. 357-364.
Kronvang, B, Jensen, JP, Andersen, T, Arheimer, B, Behrendt, H, Hejzlar, J & Boers, P 2003, 'Nutrient retention in surface water in 17 European catchments', International Specialised Conference on Diffuse Pollution and Basin Management, Dublin, Ireland, 17/08/2003 - 22/08/2003.
Kronvang, B, Jensen, JP, Andersen, T, Arheimer, B, Behrendt, H, Hejzlat, J & Boers, P 2003, 'Nutrient retention in surface waterin 17 European catchments', 7th International Conference on Diffuse Pollution and Basin Management, Dublin, Ireland, 17/08/2003 - 22/08/2003.
Larsen, SE, Kronvang, B & Andersen, HE 2003, 'Nutrient trends in 17 European Catchments', 7th International Specialised Conference on Diffuse Pollution and Basin Management, Dublin, Ireland, 17/08/2003 - 22/08/2003.
Sørensen, PB, Brüggemann, R, Lerche, DB, Voigt, K, Welzl, G, Simon, U, Abs, M, Erfmann, M, Carlsen, L, Gyldenkærne, S, Thomsen, M, Fauser, P, Mogensen, BB, Pudenz, S & Kronvang, B 2003, Order Theory in Environmental Sciences: Integrative approaches. The 5th workshop - held at the National Environmental Research Institute (NERI), Roskilde, Denmark, November 2002. NERI Technical Report, vol. 479, National Environmental Research Institute. <http://www.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR479.PDF>
Kronvang, B, Laubel, A, Larsen, SE & Friberg, N 2003, 'Pesticides and heavy metals in Danish streambed sediment', Hydrobiologia, vol. 494, pp. 93-101.
Kronvang, B, Iversen, HL, Vejrup, K, Mogensen, BB, Hansen, A-M & Hansen, LB 2003, Pesticides in Streams and Subsurface Drainage Water within Two Arable Catchments in Denmark: Pesticide Application, Concentration, Transport and Fate Facilitated Transport and Pesticides. Pesticide Research, vol. 69, Danish Environmental Protection Agency. <http://www.mst.dk/udgiv/publications/2003/87-7972-951-7/pdf/87-7972-952-5.pdf>
Kronvang, B, Bechmann, M, Pedersen, ML & Flynn, N 2003, 'Phosphorus dynamics and export in streams draining micro-catchments: Development of empirical models', Journal of Plant Nutrition and Soil Science, vol. 166, pp. 469-474.
Kronvang, B, Larsen, SE & Andersen, HE 2003, 'Source apportionment of nutrient loads in 17 European catchments', 7th International Specialised Conference on Diffuse Pollution and Basin Management, Dublin, Ireland, 17/08/2003 - 22/08/2003.
Kronvang, B (ed.) 2003, The Interactions between Sediments and Water: Proceedings of the 9th International Symposium on the Interactions between Sediments and Water, Banff, Alberta, Canada, May 5-10, 2002. Developments in Hydrobiology, vol. 169, Kluwer Academic Publishers.
Nilsson, B, Dahl, M, Kronvang, B, Christensen, S & ATV Jord og Grundvand (ed.) 2003, Typologi til karakterisering af samspil mellem grundvand og vandløb. in ATV Jord og Grundvand (ed.), Samspil mellem grundvand og overfladevand: Helnan Marselis Hotel, Århus, 6. november 2003. ATV, pp. 81-85.
Andersen, HE, Larsen, SE, Kronvang, B & Bøgestrand, J (ed.) 2003, Udvikling af empiriske fosformodeller. in Faglig rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Faglig rapport fra DMU, vol. 470, pp. 60-76. <http://www.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR470.PDF>
Larsen, SE, Kronvang, B, Ovesen, NB & J. Bøgestrand (ed.) 2003, Udviklingen i vandafstrømningen og nedbøren i Danmark de seneste 85 år. in Faglig rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Faglig rapport fra DMU, vol. 470, pp. 49-59. <http://www.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR470.PDF>
Kofoed Andersen, I, Hoffmann, CC, Kronvang, B, Morawska, D (ed.), Siedlecki, T (ed.) & Stelmaszczyk, M (ed.) 2003, Water exchange and sedimentation during inundation of a lowland floodplain. in D Morawska, T Siedlecki & M Stelmaszczyk (eds), Proceedings of the Warzaw Conference of ECOFLOOD, Towards natural flood reduction strategies, 6-13 September 2003. Warsaw Agricultural University. <http://levis.sggw.waw.pl/ecoflood>
Fjordback, C, Pedersen, ML, Kronvang, B & Friberg, N 2002, Can the Rhyhabsim model be applied for evaluation of habitat improvements following river restoration: Case of re-meandering the river Gels, Denmark. in ENVIRO FLOWS 2002. Proceedings of the International Conferenec on Environmental Flows for River Systems incorporating the 4th International Ecohydraulics Symposium, Cape Town, South Africa, March 2002.
Andersen, HE, Kronvang, B, Larsen, SE, Paulsen, I, Jørgensen, JO & Pedersen, ML 2002, 'Catchment Based Analysis of the Relationship between Agricultural Practices and Diffuse N-Pollution of Surface Waters', 6th International Conference on Diffuse Pollution, Amsterdam, Netherlands, 30/09/2002 - 04/10/2002.
Andersen, HE, Kronvang, B, Larsen, SE, Paulsen, I, Jørgensen, JO & Pedersen, ML 2002, Catchment Based Analysis of the Relationship between Agricultural Practices and Diffuse N-Pollution of Surface Waters. in Proceedings. 6th International Conference on Diffuse Pollution, Amsterdam, The Netherlands, 30 September - 4 October, 2002. International Water Association - IWA, pp. 604-605.
Grimvall, A, Forsman, Å, Kronvang, B, Müller-Wohlfeil, D-I, Wendland, F, Kunkel, R, Steenvoorden, J (ed.), Claessen, F (ed.) & Willems, J (ed.) 2002, 'Changes in Agricultural Practices and Regional Export of Nitrogen from Land to Sea', IAHS Publication, vol. 273, pp. 233-238.
Kronvang, B, Iversen, HL & Kronvang, B (ed.) 2002, Danish experience on sampling strategy and estimation method when calculating phosphorus transport in streams. in B Kronvang (ed.), Diffuse phosphorus losses at catchment scale: COST Action 832, Quantifying the Agricultural Contribution to Eutrophication. Proceedings of the Workshop of Working Group 3: Phosphorus losses at the catchment scale, Silkeborg, Denmark, October 26th to 28th, 2000. Wageningen, NL: Alterra, pp. 21-25.
Fjorback, C, Kronvang, B & Pedersen, ML 2002, Danske vandløb og habitatmodeller - en opfølgning på DVK temamødet d. 22. marts 2000. in Nyt om vandressourcer. Nyt om vandressourcer, no. april, vol. 7, pp. 2-7. <http://www.vandressourcer.dk/nyt_7/vr07-04-dk.html>
Kronvang, B, Falkum, Ø, Svendsen, LM & Laubel, A 2002, 'Deposition of sediment and phosphorus during overbank flooding', International Association of Theoretical and Applied Limnology. Proceedings, vol. 28, pp. 1289-1293.
Flynn, N, Kronvang, B, Withers, P & Kronvang, B (ed.) 2002, Diffuse phosphorus export from micro-catchments (. in B Kronvang (ed.), Diffuse phosphorus losses at catchment scale: COST Action 832, Quantifying the Agricultural Contribution to Eutrophication. Proceedings of the Workshop of Working Group 3: Phosphorus losses at the catchment scale, Silkeborg, Denmark, October 26th to 28th, 2000. Wageningen, NL: Alterra, pp. 7-12.
Kronvang, B (ed.) 2002, Diffuse phosphorus losses at catchment scale: COST Action 832, Quantifying the Agricultural Contribution to Eutrophication. Proceedings of the workshop of Workin Group 3: Phosphorus losses at the catchment scale, Silkeborg, denmark, October 26th to 28th, 2000. Wageningen, NL: Alterra.
Kronvang, B, Refsgaard, JC (ed.), Henriksen, HJ (ed.), Nilsson, B (ed.), Rasmussen, P (ed.), Kronvang, B (ed.), Skriver, J (ed.), Jensen, JP (ed.), Dalsgaard, T (ed.), Søndergaard, M (ed.) & Hoffmann, CC (ed.) 2002, Habitatmodeller. in Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen, Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, vol. 21. <http://www.geus.dk/program-areas/water/denmark/rapporter/grundv_overfladev _2002_habitat_modeller.pdf>
Kronvang, B, Jensen, JP, Andersen, T, Arheimer, B, Behrendt, H, Hejzlar, J, Boers, P & Anthony, S 2002, How can Nutrient Retention in European Catchments be Quantified? in Proceedings. 6th International Conference on Diffuse Pollution, Amsterdam, The Netherlands, 30 September - 4 October, 2002. International Water Association - IWA, pp. 606-607.
Kronvang, B, Jensen, JP, Andersen, T, Arheimer, B, Behrendt, H, Hejzlar, J, Boers, P & Anthony, S 2002, 'How can Nutrient Retention in European Catchments be Quantified?', 6th International Conference on Diffuse Pollution, Amsterdam, Netherlands, 30/09/2002 - 04/10/2002.
Fjorback, C & Kronvang, B 2002, 'Interaction between aquatic maxcrophytes and stream hydraulics in a Danish stream: implications of different weed-cutting methods', Verhandlungen der Internationalen Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie, vol. 28, pp. 1299-1303.
Müller-Wohlfeil, D-I, Jørgensen, JO, Kronvang, B & Wiggers, L 2002, 'Linked Catchment and Scenario Analysis of Nitrogen Leaching and Loading: A Case-Study from a Danish Catchment-Fjord System, Mariager Fjord', Physics and Chemistry of the Earth, vol. 27, pp. 691-699.
Wiggers, L, Bidstrup, J, Kronvang, B, Jørgensen, JO & Müller-Wohlfeil, D-I 2002, Mariager Fjord: Tilførslen af næringsstoffer fra land. Århus Amt og Nordjyllands Amt.
Haraldsen, TK, Stålnacke (Eds.), , Kronvang, B, Iversen, HL & Ulén, B 2002, Monitoring of Agricultural Catchments in the Nordic Countries: Methods for Water Quality Sampling and Load Estimation. ANP, vol. 2002:749, Nordic Council of Ministers.
Hoffmann, CC, Nygaard, B, Jensen, JP, Kronvang, B, Madsen, J, Madsen, AB, Larsen, SE, Pedersen, ML, Jels, T, Baattrup-Pedersen, A, Riis, T, Blicher-Mathiesen, G, Iversen, TM, Svendsen, LM, Skriver, J & Laubel, AR 2002, Overvågning af effekten af retablerede vådområder. Teknisk anvisning fra DMU, vol. 19, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. <http://www.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_tekanvisning/rapporter/TA19.pdf>
Kronvang, B, Grant, R, Laubel, AR, Pedersen, ML, Haygarth, PM (ed.) & Jarvis, SC (ed.) 2002, Quantifying Sediment and Nutrient Pathways within Danish Agricultural Catchments. in PM Haygarth & SC Jarvis (eds), Agriculture, Hydrology and Water Quality. CABI Publishing, pp. 282-301.
Kronvang, B, Strøm, HL, Hoffmann, CC, Laubel, A & Friberg, N 2002, Subsurface Tile Drainage Loss of Modern Pesticides: Field Experiment Results. in Proceedings. 6th International Conference on Diffuse Pollution, Amsterdam, The Netherlands, 30 September - 4 October, 2002. International Water Association - IWA, pp. 42-49.
Andersen, JM, Nordemann, P, Kronvang, B, Friberg, N, Larsen, SE, Skovgaard, H & Schwærter, S 2002, Survey on Project Results: Component B: Water Monitoring. Phase I-III. EU PHARE Twinning Project LI99/IB/EN-01: Strengthening of Environmental Monitoring Capacities in Lithuania, National Environmental Research Institute, Aarhus County.
Jørgensen, JO, Müller-Wohlfeil, D-I, Kronvang, B, Andersen, HE, Wiggers, L, Bidstrup, J, Steenvoorden, J (ed.), Claessen, F (ed.) & Willems, J (ed.) 2002, 'The Impact of Land Use Changes on the Future Load of Nitrogen to a Danish Inlet: Quantification of Leaching from the Root Zone', IAHS Publication, vol. 273, pp. 183-188.
Wendland, F, Kunkel, R, Grimvall, A, Kronvang, B & Müller-Wohlfeil, D-I 2002, 'The SOIL-N/WEKU model system - a GIS-supported tool for the assessment and management of diffuse nitrogen leaching at the scale of river basins', Water Science and Technology, vol. 45, no. 9, pp. 285-292.
Laubel, A, Kronvang, B, Fjorback, C & Larsen, SE 2002, 'Time-integrated suspended sediment sampling from a small lowland stream', International Association of Theoretical and Applied Limnology. Proceedings, vol. 28, pp. 1420-1424.
Kronvang, B, Strøm, HL, Iversen, HL, Hoffmann, CC, Laubel, A, Jørgensen, JO & Friberg, N 2002, Transporteres pesticider via dræn til vandløb? in Vand & Jord. Vand & Jord, no. 3, vol. 9, pp. 99-104.
Refsgaard, JC, Skriver, J, Kronvang, B, Jensen, JP & Rasmussen, P 2002, Vandrammedirektiv - grundvand/overfladevand. in Vand & Jord. Vand & Jord, no. 2, vol. 9, pp. 45-50.
Refsgaard, JC, Henriksen, HJ, Nilsson, B, Rasmussen, P, Kronvang, B, Skriver, J, Jensen, JP, Dalsgaard, T, Søndergaard, M & Hoffmann, CC 2002, Vidensstatus for sammenhængen mellem tilstanden i grundvand og overfladevand. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, vol. 21 (elektronisk), Miljøstyrelsen. <http://www.mst.dk/udgiv/publikationer/2002/87-7972-157-5/html>
Wendland, F, Kunkel, R, Grimvall, A, Kronvang, B & Müller-Wohlfeil, DI 2001, Model system for the management of nitrogen leaching at the scale of river basin and regions. in RA Falconer, WR Blain & CA Brebbia (eds), Water Pollution VI: Modelling Measuring and Prediction. pp. 401-410, Sixth International Conference on the Modelling, Monitoring and management of Water Pollution, Water Pollution VI, Rhodes, Greece, 17/09/2001.
Andersen, HE, Pedersen, ML, Jørgensen, JO & Kronvang, B 2001, 'Analysis of the Hydrology and Flow of Nitrogen in 17 Danish Catchments', Water Science and Technology, vol. 44, no. 7, pp. 63-68.
Ellermann, T, Kronvang, B, Kronvang, B (ed.), Iversen, HL (ed.), Jørgensen, JO (ed.), Paulsen, I (ed.), Jensen, JP (ed.), Conley, D (ed.), Ellermann, T (ed.), Laursen, KD (ed.), Wiggers, L (ed.), Flindt Jørgensen, L (ed.) & Stockmarr, J (ed.) 2001, Atmosfærisk deposition af fosfor. in Faglig rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Faglig rapport fra DMU, vol. 380, pp. 55-56. <http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR380_samlet.pdf>
Müller-Wohlfeil, D-I, Kronvang, B, Larsen, SE, Ovesen, NB & Wendland, F 2001, 'Establisment of a Harmonized Tool for Calculating River Discharge and Nitrogen Loads from Unmonitored Areas in Denmark', Physics and Chemistry of the Earth (B), vol. 26, no. 7-8, pp. 617-622.
Kronvang, B, Jensen, JP, Conley, DJ, Kronvang, B (ed.), Iversen, HL (ed.), Jørgensen, JO (ed.), Paulsen, I (ed.), Jensen, JP (ed.), Conley, D (ed.), Ellermann, T (ed.), Laursen, KD (ed.), Wiggers, L (ed.), Flindt Jørgensen, L (ed.) & Stockmarr, J (ed.) 2001, Forekomst og effekt af fosfor i jord og vand. in Faglig rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Faglig rapport fra DMU, vol. 380, pp. 21-26.
Conley, DJ, Iversen, HL, Jensen, JP, Jørgensen, LF, Kronvang, B, Stockmarr, J, Kronvang, B (ed.), Iversen, HL (ed.), Jørgensen, JO (ed.), Paulsen, I (ed.), Jensen, JP (ed.), Conley, D (ed.), Ellermann, T (ed.), Laursen, KD (ed.), Wiggers, L (ed.), Flindt Jørgensen, L (ed.) & Stockmarr, J (ed.) 2001, Fosfor i grundvand og overfladevand. in Faglig rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Faglig rapport fra DMU, vol. 380, pp. 63-82.
Kronvang, B, Iversen, HL, Jørgensen, JO, Paulsen, I, Jensen, JP, Conley, DJ, Ellermann, T, Laursen, KD, Wiggers, L, Flindt Jørgensen, L & Stockmarr, J 2001, Fosfor i jord og vand: Udvikling, status og perspektiver. Faglig rapport fra DMU, vol. 380, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. <http://www.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR380_samlet.p df>
Kronvang, B, Kronvang, B (ed.), Iversen, HL (ed.), Jørgensen, JO (ed.), Paulsen, I (ed.), Jensen, JP (ed.), Conley, D (ed.), Ellermann, T (ed.), Laursen, KD (ed.), Wiggers, L (ed.), Flindt Jørgensen, L (ed.) & Stockmarr, J (ed.) 2001, Fosforforureningen overvåges i et landsdækkende program. in Faglig rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Faglig rapport fra DMU, vol. 380, pp. 19-20.
Pedersen, ML, Baattrup-Pedersen, A, Sand-Jensen, K, Friberg, N & Kronvang, B 2001, Grødeskæring nedsætter artsrigdommen i Gels Å. in Vand & Jord. Vand & Jord, no. 2, vol. 8, pp. 67-69.
Kronvang, B, Hansen, HO, Friberg, N, Larsen, SE, Fjorback, C & Johnsen, R 2001, 'Habitat Surveys as a Tool to Assess the Benefits of Stream Rehabilitation: I: The Physical Dimension', International Association of Theoretical and Applied Limnology. Proceedings, vol. 27, pp. 1503-1509.
Kronvang, B, Kronvang, B (ed.), Iversen, HL (ed.), Jørgensen, JO (ed.), Paulsen, I (ed.), Jensen, JP (ed.), Conley, D (ed.), Ellermann, T (ed.), Laursen, KD (ed.), Wiggers, L (ed.), Flindt Jørgensen, L (ed.) & Stockmarr, J (ed.) 2001, Indgreb mod udledninger af fosfor siden starten af 1970'erne. in Faglig rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Faglig rapport fra DMU, vol. 380, pp. 35-36.
Kronvang, B, Laursen, KD, Kronvang, B (ed.), Iversen, HL (ed.), Jørgensen, JO (ed.), Paulsen, I (ed.), Jensen, JP (ed.), Conley, D (ed.), Ellermann, T (ed.), Laursen, KD (ed.), Wiggers, L (ed.), Flindt Jørgensen, L (ed.) & Stockmarr, J (ed.) 2001, Kilderne til fosfor i overfladevand og Danmarks fosforbalance. in Faglig rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Faglig rapport fra DMU, vol. 380, pp. 57-62.
Kronvang, B & Hørbye Jacobsen, O 2001, 'Landbrugets fosforforurening er det store problem', Ingenioeren, vol. 16, pp. 6.
Jørgensen, JO, Kronvang, B, Paulsen, I, Kronvang, B (ed.), Iversen, HL (ed.), Jørgensen, JO (ed.), Paulsen, I (ed.), Jensen, JP (ed.), Conley, D (ed.), Ellermann, T (ed.), Laursen, KD (ed.), Wiggers, L (ed.), Flindt Jørgensen, L (ed.) & Stockmarr, J (ed.) 2001, Landbrugets fosforhusholdning og tab af fosfor fra landbrugsjord. in Faglig rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Faglig rapport fra DMU, vol. 380, pp. 45-54.
Wendland, F, Kunkel, R, Grimvall, A, Kronvang, B & Müller-Wohlfeil, D-I 2001, 'Model System for the Management of Nitrogen Leaching at the Scale of River Basins and Regions', Water Science and Technology, vol. 43, no. 7, pp. 215-222.
Jensen, JP, Kronvang, B, Wiggers, L, Kronvang, B (ed.), Iversen, HL (ed.), Jørgensen, JO (ed.), Paulsen, I (ed.), Jensen, JP (ed.), Conley, D (ed.), Ellermann, T (ed.), Laursen, KD (ed.), Wiggers, L (ed.), Flindt Jørgensen, L (ed.) & Stockmarr, J (ed.) 2001, Målsætning og målsætningsopfyldelse i overfladevand. in Faglig rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Faglig rapport fra DMU, vol. 380, pp. 83-86.
Kronvang, B, Paulsen, I, Kronvang, B (ed.), Iversen, HL (ed.), Jørgensen, JO (ed.), Paulsen, I (ed.), Jensen, JP (ed.), Conley, D (ed.), Ellermann, T (ed.), Laursen, KD (ed.), Wiggers, L (ed.), Flindt Jørgensen, L (ed.) & Stockmarr, J (ed.) 2001, Natur- og kulturskabte forholds betydning for fosfor. in Faglig rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Faglig rapport fra DMU, vol. 380, pp. 27-33.
Kronvang, B, Jensen, JP, Hoffmann, CC, Boers, P, Follett, RF (ed.) & Hatfield, JL (ed.) 2001, Nitrogen Transport and Fate in European Streams, Rivers, Lakes and Wetlands. in RF Follett & JL Hatfield (eds), Nitrogen in the Environment: Sources, Problems, and Management. Pergamon Press, pp. 183-206.
Andersen, HE, Kronvang, B, Larsen, SE, Paulsen, I, Jørgensen, JO, Pedersen, ML & Bøgestrand, J (ed.) 2001, Oplandsanalyse. in Faglig rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Faglig rapport fra DMU, vol. 378, pp. 33-44.
Laursen, KD, Kronvang, B, Kronvang, B (ed.), Iversen, HL (ed.), Jørgensen, JO (ed.), Paulsen, I (ed.), Jensen, JP (ed.), Conley, D (ed.), Ellermann, T (ed.), Laursen, KD (ed.), Wiggers, L (ed.), Flindt Jørgensen, L (ed.) & Stockmarr, J (ed.) 2001, Punktkildernes betydning for fosforforureningen af overfladevand. in Faglig rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Faglig rapport fra DMU, vol. 380, pp. 37-44.
Kronvang, B, Grant, R, Laubel, AR, Haygarth, PM (ed.), Condron, LM (ed.), Butler, PJ (ed.) & Chisholm, JS (ed.) 2001, Quantifying Phosphorus Pathways within Small Danish Arable Catchments. in PM Haygarth, LM Condron, PJ Butler & JS Chisholm (eds), Connecting Phosphorus Transfer from Agriculture to Impacts in Surface Waters: Proceedings of the International Phosphorus Transfer Workshop 2001 - IPTW 2001, Robbins Centre, Plymouth University, Devon, UK, 28 August to 1 September, 2001.
Kronvang, B, Strøm, HL, Iversen, HL, Hoffmann, CC, Jørgensen, JO, Laubel, A & Vejrup, K 2001, 'Subsurface Drainage Loss of Modern Pesticides: A Comparison of Catchment and Experimental Field Results', Symposium on the Chemistry and Fate of Modern Pesticides, Copenhagen, Denmark, 21/08/2001 - 24/08/2001.
Pedersen, ML, Dieperink, C, Kronvang, B & Rogert Hansen, K 2001, 'Ørreders gydning på udlagt gydegrus', Miljø- og Vandpleje, vol. 27, pp. 5-7.
Andersen, HE, Pedersen, ML, Jørgensen, JO & Kronvang, B 2000, Analysis of the Hydrology and Flow of Nitrogen in 17 Danish Catchments. in Proceedings. 4th International Conference on Diffuse Pollution, Bankok, Thailand, January 16-21, 2000. International Water Association - IWA, pp. 188-195.
Laubel, A, Kronvang, B, Larsen, SE, Pedersen, ML, Svendsen, LM & Stone, M (ed.) 2000, 'Bank Erosion as a Source of Sediment and Phosphorus Delivery to Small Danish Streams', IAHS Publication, vol. 263, pp. 75-82.
Laubel, A, Kronvang, B, Svendsen, LM, Pedersen, ML & Larsen, SE 2000, 'Danish Buffer Strips as Sediment and Phosphorus Traps', International Association of Theoretical and Applied Limnology. Proceedings, vol. 27, pp. 1536-1540.
Birkenmeyer, A, Müller-Wohlfeil, D-I, Demuth, S & Kronvang, B 2000, 'ERICA - zwei Pilotstudien für eine paneuropäische Datenbasis im Massstab 1:250000', BFG-Mitteilung, vol. 21, pp. 130-138.
Hørbye Jacobsen, O, Laubel, A, Hansen, B, Heckrath, G, Kronvang, B, Hørbye Jacobsen, O (ed.) & Kronvang, B (ed.) 2000, Erosion og fosfortab. in DJF rapport. Danmarks Jordbrugsforskning, DJF Rapport - Markbrug, vol. 34, pp. 45-51.
Friberg, N, Hansen, HO & Kronvang, B 2000, 'Habitat Surveys as a Tool to assess the benefits of Stream rehabilitation II: Macroinvertebrate Communities', International Association of Theoretical and Applied Limnology. Proceedings, vol. 27, pp. 1510-1514.
Kronvang, B, Hansen, B, Hald, AB, Laubel, AR & Olsen, P 2000, Jorderosion og bræmmer i landskabet. in Vand & Jord. Vand & Jord, no. 1, vol. 7, pp. 20-27.
Kronvang, B, Grant, R, Laubel, A, Iversen, HL, Svendsen, LM, Hansen, B, Hørbye Jacobsen, O (ed.) & Kronvang, B (ed.) 2000, Kan vi forklare fosfortransporten i vandløb med tabet fra markerne? in DJF rapport. Danmarks Jordbrugsforskning, DJF Rapport - Markbrug, vol. 34, pp. 63-72.
Grant, R, Blicher-Mathiesen, G, Jørgensen, JO, Kloppenborg-Skrumsager, B, Kronvang, B, Jensen, PG, Pedersen, M & Rasmussen, P 2000, Landovervågningsoplande 1999: NOVA 2003. Faglig rapport fra DMU, vol. 334, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. <http://www.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR334.pdf>
Kronvang, B, Iversen, HL, Pedersen, ML, Müller-Wohlfeil, D-I, Larsen, SE & Bøgestrand, J (ed.) 2000, Oplandsanalyse. in Faglig rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Faglig rapport fra DMU, vol. 336, pp. 47-61.
Kronvang, B, Jensen, JP, Pedersen, ML, Larsen, SE, Laubel, AR, Müller-Wohlfeil, D-I, Wiggers, L, Kronquist, H, Tornbjerg, H & Ringsborg, O 2000, Oplandsanalyse af vandløbs- og søoplande 1998-2003: Vandløb og søer. NOVA 2003. Teknisk anvisning fra DMU, vol. 15, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. <http://www.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_tekanvisning/default.asp>
Mogensen, BB & Kronvang, B 2000, Påvisninger af pesticider i overfladevand. in DJF rapport. Danmarks Jordbrugsforskning, DJF Rapport - Markbrug, vol. 23, pp. 51-61.
Kronvang, B, Laubel, A, Larsen, SE, Iversen, HL & Stone, M (ed.) 2000, 'Soil Erosion and Sediment Delivery through Buffer Zones in Danish Slope Units', IAHS Publication, vol. 263, pp. 67-73.
Hørbye Jacobsen, O & Kronvang, B 2000, Tab af fosfor fra landbrugsjord til vandmiljøet. DJF Rapport - Markbrug, vol. 34, Danmarks Jordbrugsforskning.
Kronvang, B & Styczen, M (ed.) 2000, The Measurement Programme: 1st Status Report. in M Styczen (ed.), Model Based Tool for Evaluation of Exposure and Effects of Pesticides in Surface Water. Danish Hydraulic Institute.
Iversen, HL, Kronvang, B, Svendsen, LM, Damgaard, O, Jessen, K, Hesthave Sørensen, N, Berg Sørensen, P, Svendsen, LM (ed.) & Hansen, HO (ed.) 2000, Vand- og stoftransport: Overvågning af vandkvalitet og selvrensning. in Arbejdsrapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Arbejdsrapport fra DMU, vol. 139, pp. 12-15. <http://www.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_arbrapporter/default.asp>
Fjorback, C, Kronvang, B, Friberg, N, Hansen, HO, Adolfsen, T, Glüsing, H, Svendsen, LM (ed.) & Hansen, HO (ed.) 2000, Vandløbsfysiske habitater. in Arbejdsrapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Arbejdsrapport fra DMU, vol. 139, pp. 18-20. <http://www.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_arbrapporter/default.asp>
Battrup-Pedersen, A, Friberg, N, Kronvang, B & Pedersen, ML 2000, 'Vandplanternes nøglerolle: Grødeskæringens betydning for vandløbsmiljøet', Miljø- og Vandpleje, vol. 24, pp. 10-13.
Kronvang, B, Svendsen, LM, Ovesen, NB, Hoffmann, CC, Sand-Jensen, K (ed.) & Friberg, N (ed.) 2000, Ådale og vandløb. in K Sand-Jensen & N Friberg (eds), De strømmende vande. Gad, pp. 10-27.
Andersen, HE, Kronvang, B & Larsen, SE 1999, 'Agricultural Practices and Diffuse Nitrogen Pollution in Denmark: Empirical Leaching and Catchment Models', Water Science and Technology, vol. 39, no. 12, pp. 257-264.
Laubel, A, Svendsen, LM, Kronvang, B & Larsen, SE 1999, 'Bank Erosion in a Danish Lowland Stream System', Hydrobiologia, vol. 410, pp. 279-285.
Müller-Wohlfeil, D-I, Kronvang, B, Ovesen, NB & European Geophysical Society (ed.) 1999, Estimation of the Regional Annual Runoff in Denmark: Abstract. in Geophysical Research Abstracts. vol. 1, European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, no. 2, vol. 1, pp. 355.
Kronvang, B, Pedersen, ML, Fjorback, C & Hansen, HO (ed.) 1999, Kan habitatkortlægning anvendes til effektovervågning af vandløbsrestaurering og vandløbsvedligeholdelse? in Arbejdsrapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Arbejdsrapport fra DMU, vol. 114, pp. 32-33.
Iversen, HL, Kronvang, B, Larsen, SE & Bøgestrand, J (ed.) 1999, Kvælstof. in Faglig rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Faglig rapport fra DMU, vol. 292, pp. 21-32. <http://www.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/default.asp>
Jeppesen, E, Søndergaard, M, Kronvang, B, Jensen, JP, Svendsen, LM & Lauridsen, TL 1999, 'Lake and Catchment Management in Denmark', Hydrobiologia, vol. 395/396, pp. 419-432.
Pedersen, ML, Dieperink, C, Hansen, KR, Kronvang, B & Hansen, HO (ed.) 1999, Langtidseffekter af gydegrusudlægning. in Arbejdsrapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Arbejdsrapport fra DMU, vol. 114, pp. 17-18.
Müller-Wohlfeil, D-I, Kronvang, B, Mielby, S, Wedland, F & Budesanstalt für Gewässerkunde IHP/OHP (ed.) 1999, Needs and Constraints for the Calculation of the Regional Annual Runoff in Denmark. in Budesanstalt für Gewässerkunde IHP/OHP (ed.), International Conference on Quality, Management and Availability of Data for Hydrology and Water Resources Management, Koblenz, Federal Republic of Germany, March 22-26, 1999. Koblenz: Deutsches Nationalkomitee für das IHP/OHP, pp. 43-46.
Kronvang, B, Jensen, JP, Pedersen, ML, Larsen, SE, Müller-Wohlfeil, D-I, Wiggers, L, Kronquist, H, Tornbjerg, H & Ringsborg, O 1999, Oplandsanalyse af vandløbs- og søoplande 1998-2003: Vandløb og søer. NOVA 2003. Teknisk anvisning fra DMU, vol. 15, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. <http://www.dmu.dk/1_om_dmu/2_tvaer-funk/3_fdc_fv/default.asp>
Pedersen, ML, Kronvang, B & Bøgestrand, J (ed.) 1999, Oplandsanalyse og -model. in Faglig rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Faglig rapport fra DMU, vol. 292, pp. 43-48. <http://www.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/default.asp>
Kronvang, B, Søndergaard, M, Mogensen, B, Nyeland, B, Andersen, KJ, Schwærter, RC & Nielsen, PV 1999, Overvågning af miljøfremmede stoffer i ferskvand: NOVA 2003. Teknisk anvisning fra DMU, vol. 17, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. <http://www.dmu.dk/1_om_dmu/2_tvaer-funk/3_fdc_fv/default.asp>
Kronvang, B, Pedersen, ML, Jørgensen, O, Andersen, HE & Müller-Wohlfeil, D-I 1999, 'Quantification and Modelling of Subsurface Nitrogen Removal in Small Danish Agricultural Catchments', ELOISE European Land-Ocean Interaction Studies, Noordwijkerhout, Netherlands, 01/12/1999 - 04/12/1999.
Kronvang, B, Hoffmann, CC, Svendsen, LM, Windolf, J, Jensen, JP & Dørge, J 1999, 'Retention of Nutrients in River Basins', Aquatic Ecology, vol. 33, pp. 29-40.
Kronvang, B, Svendsen, LM, Jensen, JP & Dørge, J 1999, 'Scenario Analysis of Nutrient Management at the River Basin Scale', Hydrobiologia, vol. 410, pp. 207-212.
Laubel, A, Jacobsen, OH, Kronvang, B, Grant, R & Andersen, HE 1999, 'Subsurface Drainage Loss of Particles and Phosphorus from Field Plot Experiments and a Tile-Drained Catchment', Journal of Environmental Quality, vol. 28, no. 2, pp. 576-584.
Birkenmayer, A, Müller-Wohlfeil, D-I, Demuth, S, Kronvang, B & Budesanstalt für Gewässerkunde IHP/OHP (ed.) 1999, The ERICA 1 : 250K Pilot Databases. in Budesanstalt für Gewässerkunde IHP/OHP (ed.), International Conference on Quality, Management and Availability of Data for Hydrology and Water Resources Management, Koblenz, Federal Republic of Germany, March 22-26, 1999. Koblenz: Deutsches Nationalkomitee für das IHP/OHP, pp. 143-146.
Larsen, SE, Kronvang, B, Windolf, J & Svendsen, LM 1999, 'Trends in Diffuse Nutrient Concentrations and Loading in Denmark: Statistical Trend Analysis of Stream Monitoring Data', Water Science and Technology, vol. 39, no. 12, pp. 197-205.
Svendsen, LM, Kronvang, B, Larsen, SE & Bøgestrand, J (ed.) 1999, Vand- og stoftilførsler med ferskvand til marine kystafsnit. in Faglig rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Faglig rapport fra DMU, vol. 292, pp. 77-94. <http://www.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/default.asp>
Hoffmann, CC, Pedersen, ML, Kronvang, B & Øvig, L 1998, 'Restoration of the Rivers Brede, Cole and Skerne: A joint Danish and British EU-LIFE demonstration project, IV - Implications for nitrate and iron transformation', Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, vol. 8, no. 1, pp. 223-240.
Hansen, HO, Kronvang, B, Madsen, BL, Hansen, HO (ed.) & Madsen, BL (ed.) 1998, A Database for River Restoration Projects. in HO Hansen & BL Madsen (eds), River Restoration '96 - Session Lectures Proceedings: International Conference Arranged by the European Centre for River Restoration. National Environmental Research Institute, pp. 166-169.
Kronvang, B, Svendsen, LM, Brookes, A, Fisher, K, Møller, B, Ottosen, O, Newson, M, Sear, D, Hansen, HO (ed.) & Madsen, BL (ed.) 1998, A Joint Danish and British EU-LIFE Demonstration project. LIFE - Brede, Cole and Skerne River Restoration, III - Channel Morphology, Hydrodynamics and Transport of Sediment and Nutrients. in HO Hansen & BL Madsen (eds), River Restoration '96 - Session Lectures Proceedings: International Conference Arranged by the European Centre for River Restoration. National Environmental Research Institute, pp. 125-133.
Hoffmann, CC, Pedersen, ML, Kronvang, B, Øvig, L, Hansen, HO (ed.) & Madsen, BL (ed.) 1998, A Joint Danish and British EU-LIFE Demonstration project. LIFE - Brede, Cole and Skerne River Restoration, IV - Implications for Nitrate and Iron Transformation. in HO Hansen & BL Madsen (eds), River Restoration '96 - Session Lectures Proceedings: International Conference Arranged by the European Centre for River Restoration. National Environmental Research Institute, pp. 134-142.
Andersen, HE, Kronvang, B, Larsen, SE & International Association on Water Quality (ed.) 1998, Agricultural Practices and Diffuse Nitrogen Pollution in Denmark: Empirical Leaching and Catchment Models. in International Association on Water Quality (ed.), 3rd International Conference on Diffuse Pollution. Conference Proceedings, Edinburgh, Scotland, 31 August - 4 September 1998. International Association on Water Quality (IAWQ), pp. 177-184.
Flavin, RW, Andrews, AJ, Kronvang, B, Müller-Wohlfeil, D-I, Demuth, S & Birkenmeyer, A 1998, ERICA. European Rivers and Catchments: A Report to the European Environment Agency on the Compilation of a 1:1M Catchment Geographic Digital Database (ERICA-1M) and two 1:250K Pilot Studies. Wallingford, UK: The Institute of Hydrology.
Friberg, N, Hansen, HO, Kronvang, B, Svendsen, LM, Hansen, HO (ed.) & Madsen, BL (ed.) 1998, Long-Term, Habitat Specific Response of a Macroinvertebrate Community to River Restoration. in HO Hansen & BL Madsen (eds), River Restoration '96 - Session Lectures Proceedings: International Conference Arranged by the European Centre for River Restoration. National Environmental Research Institute, pp. 155-163.
Friberg, N, Kronvang, B, Hansen, HO & Svendsen, LM 1998, 'Long-Term, Habitat-Specific Response of a Macroinvertebrate Community to River Restoration', Aquatic Conservation, vol. 8, no. 1, pp. 87-99.
Pedersen, ML, Hansen, HO, Hoffmann, CC, Kronvang, B & Svendsen, LM 1998, Nitratomsætning efter vandløbsrestaurering. in Vand & Jord. Vand & Jord, no. 4, vol. 5, pp. 154-157.
Kronvang, B, Svendsen, LM, Jensen, JP & Dørge, J 1998, Næringsstoffer og arealanvendelse. in Vand & Jord. Vand & Jord, no. 1, vol. 5, pp. 28-30.
Svendsen, LM, Kronvang, B, Laubel, AR, Larsen, SE & Andersen, B 1998, 'Phosphorus Retention in a Danish Lowland River System', International Association of Theoretical and Applied Limnology. Proceedings, vol. 26, pp. 956-962.
Müller-Wohlfeil, D-I, Larsen, SE & Kronvang, B 1998, 'Regional Modelling of Diffuse Nitrogen Pollution of Danish Coastal Waters', Annual Scientific ELOISE Conference, Huelva, Spain, 30/09/1998 - 03/10/1998.
Kronvang, B, Svendsen, LM, Brookes, A, Fisher, K, Møller, B, Ottosen, O, Newson, M & Sear, D 1998, 'Restoration of the Rivers Brede, Cole and Skerne: A Joint Danish and British EU-LIFE Demonstration project, III - Channel Morphology, Hydrodynamics and Transport of Sediment and Nutrients', Aquatic Conservation, vol. 8, no. 1, pp. 209-222.
Hoffmann, CC, Pedersen, ML, Kronvang, B & Øvig, L 1998, 'Restoration of the Rivers Brede, Cole and Skerne: A Joint Danish and British EU-LIFE Demonstration project, IV - Implications for Nitrate and Iron Transformation', Aquatic Conservation, vol. 8, no. 1, pp. 223-240.
Hansen, HO, Kronvang, B, Hansen, HO (ed.) & Madsen, BL (ed.) 1998, River Restoration in Denmark. in HO Hansen & BL Madsen (eds), River Restoration '96 - Session Lectures Proceedings: International Conference Arranged by the European Centre for River Restoration. National Environmental Research Institute, pp. 274-275.
Larsen, SE, Kronvang, B, Windolf, J, Svendsen, LM & International Association on Water Quality (ed.) 1998, Trends in Diffuse Nutrient Concentrations and Loadings in Denmark: Statistical Trend Analysis of Stream Monitoring Data. in International Association on Water Quality (ed.), 3rd International Conference on Diffuse Pollution. Conference Proceedings, Edinburgh, Scotland, 31 August - 4 September 1998. International Association on Water Quality (IAWQ), pp. 184-195.
Pedersen, ML, Hoffmann, CC & Kronvang, B 1998, Vand- og næringsstofbalancer i de vandløbsnære arealer - Restaurering af Brede Å. Vandløbsøkologi. Arbejdsrapport fra DMU, vol. 97, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet.
Iversen, TM, Grant, R, Blicher-Mathiesen, G, Andersen, HE, Skop, E, Jensen, JJ, Hasler, B, Andersen, J, Hoffmann, CC, Kronvang, B, Mikkelsen, HE, Waagepetersen, J, Kyllingsbæk, A, Poulsen, HD & Kristensen, VF 1998, Vandmiljøplan II: Faglig vurdering. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet.
Grant, R, Kronvang, B, Laubel, A, Tunney, H (ed.), Carton, OT (ed.), Brookes, PC (ed.) & Johnston, AE (ed.) 1997, Catchment Studies of the Loss of Phosphorus from Agriculture to Surface Water. in H Tunney, OT Carton, PC Brookes & AE Johnston (eds), Phoshorus Loss from Soil to Water. Wallingford, UK: CAB International, pp. 383-384.
Windolf, J, Svendsen, LM, Kronvang, B, Skriver, J, Ovesen, NB, Larsen, SE, Baattrup-Pedersen, A, Iversen, HL, Erfurt, J, Müller-Wohlfeil, D-I & Jensen, JP 1997, Ferske vandområder - Vandløb og kilder: Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1996. Faglig rapport fra DMU, vol. 214, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet.
Hansen, HO, Kronvang, B, Madsen, BL & Hansen, HO (ed.) 1997, Impacto medioambiental de la rehabilitación de los arroyos. in HO Hansen (ed.), Restauración de Ríos y Arroyos: Experiencias y ejemplos de Dinamarca. Instituto Nacional de Investigación del Medio Ambiente, pp. 80-89.
Grant, R, Laubel, AR & Kronvang, B 1997, Nedvaskning af fosfor til dræn. in Vand & Jord. Vand & Jord, no. 4, vol. 4, pp. 169-172.
Kronvang, B, Svendsen, LM, Jensen, JP & Dørge, J 1997, Næringsstoffer: Arealanvendelse og naturgenopretning. TEMA-rapport fra DMU, vol. 13/97, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. <http://www.dmu.dk/MimWeb/Modules/PageTemplates/apporter/87-7772-341-4.pdf>
Kronvang, B, Windolf, J, Larsen, SE, Platou, SW & Jensen, H 1997, Næringsstoftilførsel til Horsens Fjord. in Vand & Jord. Vand & Jord, no. 6, vol. 4, pp. 250-255.
Kronvang, B, Grant, R & Laubel, AR 1997, 'Sediment and Phosphorus Export from a Lowland Catchment: Quantification of Sources', Water, Air and Soil Pollution, vol. 99, pp. 465-476.
Hansen, HO, Kronvang, B, Madsen, BL & Hansen, HO (ed.) 1997, Sistema de clasificación para la rehabilitación de ríos y arroyos. in HO Hansen (ed.), Restauración de Ríos y Arroyos: Experiencias y ejemplos de Dinamarca. Instituto Nacional de Investigación del Medio Ambiente, pp. 73-79.
Falkum, Ø, Kronvang, B & Svendsen, LM 1997, Stoftilbageholdelse på oversvømmede enge. in Vand & Jord. Vand & Jord, no. 3, vol. 4, pp. 125-129.
Kronvang, B, Svendsen, LM, Friberg, N & Dørge, J 1997, 'Stream Restoration in Denmark: Assessment of the Ecological Benefits', Zentralblatt für Geologie und Paläontologie, vol. Teil I, no. H. 10, pp. 969-981.
Kronvang, B, Laubel, A & Grant, R 1997, 'Suspended Sediment and Particulate Phosphorus Transport and Delivery Pathways in an Arable Catchment, Gelbæk Stream, Denmark', Hydrological Processes, vol. 11, pp. 627-642.
Stjernholm, M, Kronvang, B & Windolf, J (ed.) 1996, Arealanvendelse. in Faglig rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Faglig rapport fra DMU, vol. 177, pp. 21-27.
Kronvang, B, Andersen, HE & Windolf, J (ed.) 1996, Arealanvendelse, dyrkningspraksis og transport af næringsstoffer i vandløb. in Faglig rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Faglig rapport fra DMU, vol. 177, pp. 93-101.
Kronvang, B & Bruhn, AJ 1996, 'Choice of Sampling Strategy and Estimation Method for Calculating Nitrogen and Phosphorus Transport in Small Lowland Streams', Hydrological Processes, vol. 10, pp. 1483-1501.
Hansen, HO, Kronvang, B, Madsen, BL & Hansen, HO (ed.) 1996, Classification System for Watercource Rehabilitation. in HO Hansen (ed.), River Restoration: Danish Experience and Examples. National Environmental Research Institute, pp. 73-79.
Kronvang, B & Windolf, J (ed.) 1996, Det diffuse fosfortab: Intensive målinger. in Faglig rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Faglig rapport fra DMU, vol. 177, pp. 69-75.
Kronvang, B, Græsbøll, P, Larsen, SE, Svendsen, LM & Andersen, HE 1996, 'Diffuse Nutrient Losses in Denmark', Water Science and Technology, vol. 33, no. 4-5, pp. 81-88.
Fenger, J, Thomsen, T, Olesen, JE, Larsen, JB, Røjle Christensen, T, Struwe, S, Kronvang, B, Jensen, JP, Andersen, JO, Fenger, J (ed.), Jørgensen, AMK (ed.) & Halsnæs, K (ed.) 1996, Effekter og tilpasningsmuligheder. in J Fenger, AMK Jørgensen & K Halsnæs (eds), Drivhuseffekt og klimaændringer: Betydningen for Danmark set i lyset af IPCC's 1996 rapporter. Miljøstyrelsen, pp. 72-106.
Hansen, HO, Kronvang, B, Madsen, BL & Hansen, HO (ed.) 1996, Environmental Impact of Watercource Rehabilitation. in HO Hansen (ed.), River Restoration: Danish Experience and Examples. National Environmental Research Institute, pp. 80-89.
Aub-Robinson, C, Iversen, HL, Kronvang, B, Sørensen, N, Vægter, B, Kronvang, B (ed.), Svendsen, LM (ed.) & Sibbesen, E (ed.) 1996, 'Fingerprint Methods under Danish Conditions: Sources and Delivery Routes', NERI Technical Report, vol. 178, pp. 96-99.
Grant, R, Laubel, AR, Kronvang, B, Andersen, HE, Svendsen, LM & Fuglsang, A 1996, 'Loss of Dissolved and Particulate Phosphorus from Arable Catchments by Surface Drainage', Water Research, vol. 30, no. 11, pp. 2633-2642.
Grant, R, Kronvang, B & Laubel, A 1996, 'Loss of Phosphorus from the Arable Gelbæk Catchment, Denmark: The Contribution of Drainage Water', Poster presented at International Conference Multiple Land Use and Catchment Management, Aberdeen, United Kingdom, 11/09/1996 - 13/09/1996.
Hansen, HO, Kronvang, B, Madsen, BL & Hansen, HO (ed.) 1996, Miljø- og naturmæssige effekter af vandløbsgenopretning. in Faglig rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Faglig rapport fra DMU, vol. 151, pp. 109-124.
Kronvang, B, Svendsen, LM, Larsen, SE & Jensen, JP 1996, Monitoring and Modelling of Nutrient Loads in Danish Streams and Lakes. in TemaNord. Nordic Council of Ministers, TemaNord, vol. 1996:529, pp. 53-61.
Kronvang, B, Ovesen, NB, Svendsen, LM & Iversen, TM 1996, 'Overvågning af vandføring og stoftransport i danske vandløb: Århundredets tørke - tidlig varsling og miljøprognoser', Det Må Ud, vol. 19, pp. 4-8.
Aub-Robinson, C, Falkum, Ø, Deibjerg Hansen, C, Kronvang, B, Svendsen, LM, Kronvang, B (ed.), Svendsen, LM (ed.) & Sibbesen, E (ed.) 1996, 'Retention of Particulate Nutrients within Aquatic Macrophyte Patches and on the Floodplain', NERI Technical Report, vol. 178, pp. 130-134.
Hansen, HO, Kronvang, B, Simonsen, P & Nielsen, MB 1996, 'River Restoration in Denmark: Poster presented at', River Restoration '96. The Physical Dimension, Silkeborg, Denmark, 09/09/1996 - 13/09/1996.
Kronvang, B, Svendsen, LM & Sibbesen, E (ed.) 1996, Sediment and Phosphorus. Erosion and Delivery, Transport and Fate of Sediments and Sediment-Associated Nutrients in Watersheds: Proceeding from an International Workshop in Silkeborg, Denmark, 9-12 October, 1995. NERI Technical Report, vol. 178, National Environmental Research Institute.
Hansen, HO, Kronvang, B, Simonsen, P, Nielsen, MB & Ottosen, O 1996, 'Stream Restoration in Denmark: Poster presented at', River Restoration '96. The Physical Dimension, Silkeborg, Denmark, 09/09/1996 - 13/09/1996.
Kronvang, B 1996, Suspended Sediment and Nutrient Loads: Diffuse Sources, Delivery Pathways, Fate and Management. National Environmental Research Institute. Dept. of Streams and Riparian Areas.
Hansen, HO, Kronvang, B, Madsen, BL & Hansen, HO (ed.) 1996, Systematik over vandløbsgenopretning. in Faglig rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Faglig rapport fra DMU, vol. 151, pp. 99-108.
Larsen, SE, Kronvang, B, Svendsen, LM, Jensen, JP, Windolf, J, Dørge, J & Rasmussen, EK 1996, 'TRANS: A New Watershed Model Concept. Poster presented at', International Conference Multiple Land Use and Catchment Management, Aberdeen, United Kingdom, 11/09/1996 - 13/09/1996.
Kronvang, B, Laubel, AR, Grant, R, Kronvang, B (ed.), Svendsen, LM (ed.) & Sibbesen, E (ed.) 1996, 'Transport of Sediment and Phosphorus in the Arable Gelbæk Catchment, Denmark: III. Quantification of Sources', NERI Technical Report, vol. 178, pp. 89-92.
Grant, R, Laubel, AR, Kronvang, B, Kronvang, B (ed.), Svendsen, LM (ed.) & Sibbesen, E (ed.) 1996, 'Transport of Sediment and Phosphorus in the Arable Gelbæk Catchment, Denmark: II. Drainage Water', NERI Technical Report, vol. 178, pp. 71-74.
Laubel, AR, Jacobsen, OH, Kronvang, B, Grant, R, Kronvang, B (ed.), Svendsen, LM (ed.) & Sibbesen, E (ed.) 1996, 'Transport of Sediment and Phosphorus in the Arable Gelbæk Catchment, Denmark: I: Transport through the Soil in Irrigated Plots', NERI Technical Report, vol. 178, pp. 67-70.
Kronvang, B, Ovesen, NB, Svendsen, LM & Iversen, TM 1996, Århundredets tørke og vandmiljøet. in Vand & Jord. Vand & Jord, no. 4, vol. 3, pp. 149-151.
Ekholm, P, Kronvang, B, Posch, M & Rekolainen, S 1995, Accuracy and Precision of Annual Nutrient Load Estimates in Nordic Rivers. Publications of the Water and Environment Administration, vol. A 205, Helsinki: National Board of Waters and the Environment.
Grant, R, Kronvang, B & Laubel, AR 1995, 'Catchment Studies of the Loos of Phosphorus from Agriculture to Surface Water', International Workshop on Phosphorus Loss to Water from Agriculture, Wexford, Ireland, 27/09/1995 - 29/09/1995.
Kronvang, B, Græsbøll, P, Larsen, SE, Svendsen, LM & Andersen, HE 1995, Diffuse Nutrient Losses in Denmark. in DIFusePOL '95: Proceeding of the Second International IAWQ Specialized Conference and Symposium on Diffuse Pollution, Brno & Prague, Czech Republic, August 13-18, 1995. Part II. Session 8. Large Studies of Diffuse Pollution. IAWQ, pp. 426-431.
Svendsen, LM, Kronvang, B, Kristensen, P & Græsbøl, P 1995, 'Dynamics of Phosphorus Compounds in a Lowland River System : Importance of Retention and Non-point Sources', Hydrological Processes, vol. 9, pp. 119-142.
Kronvang, B, Andersen, B, Laubel, A, Sørensen, N & Svendsen, LM 1995, 'Erosion og bræmmer - kilder og effekt', Vaekst, vol. 116, no. 1, pp. 4-8.
Larsen, SE, Erfurt, J, Græsbøll, P, Kronvang, B, Mortensen, E, Nielsen, CA, Ovesen, NB, Paludan, C, Rebsdorf, A, Svendsen, LM & Nyegaard, P 1995, Ferske vandområder : vandløb og kilder: Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1994. Faglig rapport fra DMU, vol. 140, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. <http://www.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR140.pdf>
Kronvang, B, Grant, R, Larsen, SE, Svendsen, LM & Kristensen, P 1995, 'Non-Point-Source Nutrient Losses to the Aquatic Environment in Denmark: Impact of Agriculture', Marine and Freshwater Research, vol. 46, pp. 167-177.
Iversen, TM, Kronvang, B, Hoffmann, CC, Søndergaard, M, Hansen, HO & Skotte Møller, H (ed.) 1995, Restoration of Aquatic Ecosystems and Water Quality. in H Skotte Møller (ed.), Nature Restoration in the European Union: Proceedings of a Seminar, Copenhagen, Denmark, 29-31 May 1995. The National Forest and Nature Agency, pp. 63-69.
Hansen, HO, Kronvang, B, Simonsen, P & Nielsen, MB 1995, 'River Restoration in Denmark', International Congress of Limnology (SIL), Sao Paulo, Brazil, 23/09/1995 - 29/09/1995.
Kronvang, B, Hansen, HO & Simonsen, P 1995, 'Vandløbsrestaurering - en vej til bedre vandløbskvalitet', Sportsfiskeren, vol. 3, pp. 36-38.
Kronvang, B 1995, Vandmiljøplanens mål kræver nye midler. in Miljøforskning. Miljøforskning, vol. 21, pp. 20-23.
Friberg, N, Kronvang, B, Svendsen, LM, Hansen, HO & Nielsen, MB 1994, 'Restoration of a channelized reach of the River Gelså, Denmark: Effects on the macroinvertebrate community', Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, vol. 4, no. 4, pp. 289-296. https://doi.org/10.1002/aqc.3270040402
Iversen, TM, Kronvang, B, Kristensen, P & Erlandsen, M 1994, 'Danish National Monitoring Programme on Stream Nutrient Transport: Design and Results', International Association of Theoretical and Applied Limnology. Proceedings, vol. 25, pp. 1539-1543.
Græsbøll, P, Erfurt, J, Hansen, HO, Kronvang, B, Larsen, SE, Rebsdorf, A & Svendsen, LM 1994, Ferske vandområder : vandløb og kilder: Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1993. Faglig rapport fra DMU, vol. 119.
Kronvang, B, Larsen, SE, Svendsen, LM, Windolf, J, Koch Rasmussen, E, Dørge, J & Jørgensen, LA 1994, Ferskvandsmodeller: Transport og omsætning af næringsstoffer : TRANS-projektet. in Miljøforskning. Miljøforskning, vol. 12, pp. 18-23.
Kronvang, B, Hoffmann, CC, Iversen, TM, Juul Jensen, J, Larsen, SE, Platou, SW & Skop, E 1994, Kvælstoftilførsel til Limfjorden. TEMA-rapport fra DMU, vol. 1994/1, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. <http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_temarapporter/rapporter/87-7772-172-1.pdf>
Andersen, HE, Berg, P, Blicher-Mathiesen, G, Jensen, PG, Kronvang, B, Schwærter, RC & Rasmussen, P 1994, Landovervågningsoplande: Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1993. Faglig rapport fra DMU, vol. 120, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet.
Grant, R, Kronvang, B, Mikkelsen, SA (ed.), Christensen, BT (ed.), Henriksen, K (ed.), Iversen, TM (ed.) & Jensen, HE (ed.) 1994, Leaching of Dissolved and Particulate Phosphorus through Drainage Systems from Clayey Structured Soils, and the Delivery to Water Courses. in SA Mikkelsen, BT Christensen, K Henriksen, TM Iversen & HE Jensen (eds), Mid-Term Report: Danish Centre for Root Zone Processes. pp. 51-58.
Morris, DG & Kronvang, B 1994, Report on a Study into the State of River and Catchment Boundary Mapping in the EC and the Feasibility of Producing an EC-wide River and Catchment Boundary Database: Report and Appendices. Wallingford : Institute of Hydrology.
Kronvang, B, Græsbøll, P, Svendsen, LM, Friberg, N, Hald, AB, Kjellsson, G, Nielsen, MB, Petersen, BD & Ottosen, O 1994, Restaurering af Gelså ved Bevtoft: Miljømæssig effekt i vandløb og de vandløbsnære arealer. Faglig rapport fra DMU, vol. 110, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet.
Friberg, N, Kronvang, B, Svendsen, LM, Hansen, HO & Nielsen, MB 1994, 'Restoration of Channellized Reach of the River Gelså, Denmark: Effects on the Macroinvertebrate Community', Aquatic Conservation, vol. 4, pp. 289-297.
Hansen, HO, Kronvang, B, Simonsen, P, Nielsen, MB & Ottosen, O 1994, 'River Restoration in Denmark', Poster presented at Living with Water. International Conference on Integrated Water Resources Management, Amsterdam, Netherlands, 26/09/1994 - 29/09/1994.
Svendsen, LM & Kronvang, B 1994, Stofdynamik i vandløb: Tilbageholdelse, omsætning og transport af partikulært stof og næringsstoffer i vandløb og vandløbsnære arealer. in Miljøforskning. Miljøforskning, vol. 12, pp. 24-30.
Svendsen, LM & Kronvang, B 1994, Tilbageholdelse af stof i vandløb. in Vand & Jord. Vand & Jord, no. 5, vol. 1, pp. 220-224.
Kronvang, B & Board of Management and Project Co-ordinators (prepared by) (ed.) 1994, Transport, Accumulation and Removal of Nutrients in Rivers and Lakes. in Board of Management and Project Co-ordinators (prepared by) (ed.), Report for the Mid-term Evaluation of Centre for Fresh Water Environmental Research, January 1993-December 1994. Hillerød : Centre for Fresh Water Environmental Research, pp. 9-16.
Rebsdorf, A (ed.), Friberg, N, Hoffmann, CC & Kronvang, B 1994, Ånære arealers samspil med vandløb: En sammenstilling af eksisterende viden. Miljøprojekt, vol. 275, Miljøstyrelsen.
Svendsen, LM, Erfurt, J, Friberg, N, Græsbøll, P, Kronvang, B, Larsen, SE & Rebsdorf, A 1993, Ferske vandområder: Vandløb og kilder. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1992. Faglig rapport fra DMU, vol. 88, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet.
Kronvang, B 1993, 'Landbrugets betydning for næringsstoffer i vandløb', DAVID, vol. 12, no. 2, pp. 31-34.
Grant, R, Blicher-Mathiesen, G, Andersen, HE, Berg, P, Friberg, N, Kronvang, B, Bak, J & Rasmussen, P 1993, Landovervågningsoplande: Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1992. Faglig rapport fra DMU, vol. 87.
Kronvang, B, Ærtebjerg, G, Grant, R, Kristensen, P, Hovmand, M & Kirkegaard, J 1993, 'Nationwide Monitoring of Nutrients and their Ecological Effects: State of the Danish Aquatic Environment', Ambio, vol. 22, no. 4, pp. 176-187.
Iversen, TM, Kronvang, B, Lauge Madsen, B, Markmann, P & Nielsen, MB 1993, 'Re-establishment of Danish Streams: Restoration and Maintenance Measures', Aquatic Conservation, vol. 3, pp. 73-92.
Svendsen, LM & Kronvang, B 1993, 'Retention of Nitrogen and Phosphorus in a Danish Lowland River System: Implications for the Export from the Watershed', Hydrobiologia, vol. 251, pp. 123-135.
Kronvang, B, Svendsen, LM, Græsbøll, P & Friberg, N 1993, 'The Physiological and Biological Effects of Remeandering the River Gels Å, Denmark: Poster', The Ecological Basis for River Management, United Kingdom, 22/03/1993 - 26/03/1993.
Kronvang, B, Erfurt, J, Erlandsen, M, Friberg, N, Græsbøll, P, Rebsdorf, A & Svendsen, LM 1992, Ferske vandområder: Vandløb og kilder. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1991. Faglig rapport fra DMU, vol. 62, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet.
Jeppesen, E, Kronvang, B, Erlandsen, M, Kristensen, P, Fenger, J (ed.) & Torp, U (ed.) 1992, Ferskvandsøkosystemer. in J Fenger & U Torp (eds), Drivhuseffekt og klimaændringer - hvad kan det betyde for Danmark. Miljøministeriet, pp. 185-197.
Andersen, HE, Blicher-Mathiesen, G, Grant, R, Bak, J, Berg, P, Kronvang, B, Kjeldsen, K & Rasmussen, P 1992, Landovervågningsoplande: Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1991. Faglig rapport fra DMU, vol. 64, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet.
Hansen, HO, Kronvang, B, Rebsdorf, A & Græsbøll, P 1992, 'Naturgenopretning af Gudenåens udspring', Vand & Miljø, vol. 8, pp. 263-266.
Kronvang, B 1992, 'The export of particulate matter, particulate phosphorus and dissolved phosphorus from two agricultural river basins: Implications on estimating the non-point phosphorus load', Water Research, vol. 26, no. 10, pp. 1347-1358.
Kronvang, KB & Christiansen, C 1986, 'The paths of the suspended particulate inorganic and organic matter in a small urban estuary: the Aarhus harbour estuary.', Nordic Hydrology, vol. 17, no. 1, pp. 31-46.

Activities

Målte kvælstoftab fra dyrkede arealer til vandløb i 3 danske oplande

Sofie Gyritia Weitzmann van't Veen (Lecturer), Brian Kronvang (Other), Gitte Blicher-Mathiesen (Other), Henrik Tornbjerg (Other), Niels Bering Ovesen (Other), Ane Kjeldgaard (Other) & Jørgen Windolf (Other)

16 Jan 2019

Kan vi udnytte vandløbsmålinger til beregning af kvælstofemissionen fra landbrugsarealer i oplande? Eksempler fra 3 pilotopland

Sofie Gyritia Weitzmann van't Veen (Other), Brian Kronvang (Lecturer), Niels Bering Ovesen (Other), Henrik Tornbjerg (Other), Ane Kjeldgaard (Other) & Jørgen Windolf (Other)

14 Jun 2018

Konceptet for måling af kvælstofemission i vandløb, herunder omkostninger

Sofie Gyritia Weitzmann van't Veen (Lecturer), Brian Kronvang (Other), Niels Bering Ovesen (Other), Henrik Tornbjerg (Other), Ane Kjeldgaard (Other) & Jørgen Windolf (Other)

14 Jun 2018

Med hvilken nøjagtighed kan kvælstofemissionen bestemmes i vandløb med forskellige målestrategier? – Erfaringer fra målinger i pilotoplande

Sofie Gyritia Weitzmann van't Veen (Lecturer), Brian Kronvang (Other), Ane Kjeldgaard (Other), Henrik Tornbjerg (Other), Niels Bering Ovesen (Other) & Jørgen Windolf (Other)

14 Jun 2018

Spatial and time variations in agricultural loss of nitrogen to 44 small Danish streams (1990-2015)

Jørgen Windolf (Lecturer), Søren Erik Larsen (Lecturer), Gitte Blicher-Mathiesen (Lecturer), Henrik Tornbjerg (Lecturer) & Brian Kronvang (Lecturer)

29 May 20171 Jun 2017

The plan for a new targeted regulation of agriculture in Denmark

Gitte Blicher-Mathiesen (Lecturer), Anton Rasmussen (Lecturer), Hans Estrup Andersen (Lecturer), Jonas Rolighed (Lecturer) & Brian Kronvang (Lecturer)

29 May 20171 Jun 2017

Guilherme Concalves

Jane Rosenstand Poulsen (Host), Brian Kronvang (Host) & Hans Thodsen (Host)

1 Sep 20165 Dec 2016

Temporal high resolution water quality monitoring and analysis

Jane Rosenstand Poulsen (Participant), Brian Kronvang (Participant) & Daniel Graeber (Participant)

29 Jun 20161 Jul 2016

AGU Fall Meeting 2015

Brian Kronvang (Speaker)

14 Dec 201518 Dec 2015

Combining Natural Attenuation Capacity and use of Targeted Technological Mitigation Measures for Reducing Diffuse Nutrient Emissions to Surface

Brian Kronvang (Lecturer)

14 Dec 201518 Dec 2015

A Hindcast and Forecast of Management of Agricultural Nutrient Losses in Denmark: a Change in Paradigm

Brian Kronvang (Lecturer)

11 Dec 2013

Rumlige variationer i fosfors vandring i landskabet med vægt på erosionens geografiske betydning

Brian Kronvang (Lecturer)

5 Dec 2013

Farming within environmental boundary conditions: Developments and challenges from a European perspective

Brian Kronvang (Lecturer)

10 Jun 2013

Bedre redskaber til lokalisering af virkemidler til begrænsning af næringsstoftab fra landbrugsjorden

Brian Kronvang (Lecturer)

28 Sep 2012

Effekter af Randzoner

Brian Kronvang (Lecturer)

17 Sep 2012

nutrient cycling, modeling and management from field to catchment scale

Brian Kronvang (Organizer)

14 Nov 201119 Nov 2011

Hydrologidag 2011

Brian Kronvang (Speaker)

26 Oct 2011

Hydrologidag 2011

Brian Kronvang (Speaker)

26 Oct 2011

COST Action 869

Brian Kronvang (Organizer)

12 Oct 201114 Oct 2011

science for the environment - environment for science

Brian Kronvang (Speaker)

5 Oct 20116 Oct 2011

Wetland restoration

Brian Kronvang (Organizer)

26 Sep 20111 Oct 2011

12th International Symposium on the Interactions between Sediment and Water

Brian Kronvang (Speaker)

19 Jun 201123 Jun 2011

P-ådale som virkemiddel

Brian Kronvang (Lecturer)

7 Jun 2011

Udfordinger for vandløb - forskellige interesser

Brian Kronvang (Invited speaker)

26 Oct 2010

Validaton of the model PLEASE under Danish conditions at field scale: Intership report by Clémentine Lévi for the obtention of the first year of the Master Degree

Brian Kronvang (Participant)

Aug 2010 → …

  A national model concept for nutrient loading and retention calculations in Denmark The DK-QNP meta-modelling system 

Brian Kronvang (Lecturer)

4 May 2010

Importance of stream and buffer zone cahracteristics for bank erosion and phosphorus inputs to surface waters

Brian Kronvang (Lecturer)

27 Apr 2010

Seed germination from deposited sedments during high winter flow in riparian areas

Brian Kronvang (Lecturer)

27 Apr 2010

Riparian buffer strips as a multifunctional tool in agricultural landscapes

Brian Kronvang (Lecturer)

26 Apr 2010

Hindcasting and Forecasting runoff and nutrient loadings: examples from Denmark and other regions

Brian Kronvang (Lecturer)

9 Mar 2010

EU COST 869 (External organisation)

Brian Kronvang (Member)

25 Jan 2010 → …

Hvordan udformes brinken mest optimalt af hensyn til fosfortab?

Brian Kronvang (Lecturer)

13 Jan 2010

Landbrugets påvirkninger af natur- og miljøtilstanden i vandområder og oplande. Forelæsning 12: Virkemidler i indsatsplaner. Gennemgang af de vigtigste virkemidler og deres effekter, herunder typer af vandløbsrestaurering

Brian Kronvang (Participant)

15 Dec 2009 → …

Agro-Environmental Management, Nutrient cycling. Forelæsning 22: Mitigation freshwater

Brian Kronvang (Participant)

7 Dec 2009 → …

Landbrugets påvirkninger af natur- og miljøtilstanden i vandområder og oplande. Forelæsning 8: Sediment, kvælstof og pesticider i oplande

Brian Kronvang (Participant)

1 Dec 2009 → …

Agro-Environmental Management, Nutrient cycling. Forelæsning 18: N and P cycles and effects - freshwater

Brian Kronvang (Participant)

23 Nov 2009 → …

Landbrugets påvirkninger af natur- og miljøtilstanden i vandområder og oplande. Forelæsning 6: Intro til oplandshydrologi, vandbalance, vandføring og næringsstoffer, kilder, omsætning og overvågning

Brian Kronvang (Participant)

19 Nov 2009 → …

Climate change effects on aquatic ecosystems

Brian Kronvang (Participant)

18 Nov 2009 → …

Agro-Environmental Management, Nutrient cycling. Forelæsning 13: Sampling, analyses and modelling of nutrient turnover and transport at Gjern River. 2-day excursion.

Brian Kronvang (Participant)

5 Nov 20096 Nov 2009

Agricultural pressures on nature and environmental conditions in surface waters and catchments - Field excursion to Lyngygaards River

Brian Kronvang (Participant)

3 Nov 2009 → …

Agricultural pressures on nature and environmental conditions in surface waters and catchments

Brian Kronvang (Participant)

29 Oct 2009 → …

Agro-Environmental Management. Forelæsning: Non-agricultural ecosystems - nutrient fluxes in catchments and streams

Brian Kronvang (Participant)

28 Sep 2009 → …

Agro-Environmental Management, forelæsning 2: Nutrient Cycling: P cycle

Brian Kronvang (Participant)

26 Aug 2009 → …

How to account for the uncertainty of mitigation optionsin implementing management strategies?

Brian Kronvang (Lecturer)

26 Jun 2009

AgriEcosystem Management Analysis at Regional Scale: AgroEnvironmental Management

Brian Kronvang (Participant)

18 Jun 2009 → …

Eksamen i kurset AgriEcosystem Management and Analysis at Regional Scale

Brian Kronvang (Participant)

18 Jun 2009 → …

Second MonNO3 Workshop - Development in monitoring the effectiveness of the EU Nitrates Directive Action Programmes on the Environment

Brian Kronvang (Speaker)

10 Jun 200911 Jun 2009

Impacts of pesticides and climate change in Danish streams: a deadly cocktail?

Brian Kronvang (Invited speaker)

31 May 20094 Jun 2009

River restoration: Long-term experiences from Denmark

Brian Kronvang (Lecturer)

29 May 2009

Deposition of sediment, carbon and nutrients along a restored river and floodplains in Denmar

Brian Kronvang (Lecturer)

21 May 2009

Agroecosystems analysis and management at the regisonal scale

Brian Kronvang (Participant)

2 Feb 20091 May 2009

Best management of stream banks, bufferzones and floodplains for reducing agricultural phosphorus losses (BUFFALO-P)

Brian Kronvang (Lecturer)

29 Jan 2009

Grundvand og akvatiske økosystemer - styrende forhold for økologisk og kemisk tilstand

Brian Kronvang (Lecturer)

27 Jan 2009

Vandmiljøplan III til midtvejsevaluering - hvad virker og hvad virker ikke?: Randzoner

Brian Kronvang (Lecturer)

27 Jan 2009

Ecological effect documentation following re-meandering of Danish rivers: an overview

Brian Kronvang (Lecturer)

29 Oct 2008

Agricultural pressures on the aquatic environment

Brian Kronvang (Participant)

21 Oct 20088 Jan 2009

Ferskvandsbiologi: Biologisk struktur og funktion i vådområder, vandløb og søer. Forelæser på kurset

Brian Kronvang (Participant)

20 Sep 200822 Sep 2008

Ensemble modelling of diffuse nutrient loads and sources in EUROHARP catchments: Uncertainty in applying different models and the problem with retention

Brian Kronvang (Lecturer)

12 Sep 2008

Hvilken betydning får klimaændringer i vandområder for afstrømning og næringsstoftransport?

Brian Kronvang (Lecturer)

2 Sep 2008

Agro-ecology and environment: Deltagelse som underviser i 5 ECTS kursus

Brian Kronvang (Participant)

1 Sep 20082 Oct 2008

Carbon cycling and climate change: Forelæsningsbidrag til 10 ECTS kursus

Brian Kronvang (Participant)

1 Sep 200817 Dec 2008

Nutrient Cycling and Environmental Management: 10 ECTS kursus

Brian Kronvang (Participant)

1 Sep 200817 Dec 2008

Ecological effect documentation following re-meandering of Danish rivers: an overview

Brian Kronvang (Lecturer)

17 Jun 2008

Effects of reinstalling spawning gravel in Danish lowland streams

Brian Kronvang (Invited speaker)

16 Jun 200821 Jun 2008

Danish Action Plans: Their content and effect as quantified from the Nationwide Monitoring Programme

Brian Kronvang (Lecturer)

5 Jun 2008

The effects of Danish Action Plans on nutrient pollutione

Brian Kronvang (Lecturer)

28 May 2008

Danish Action Plans: Their content and effect as quantified from the Nationwide Monitoring Programme

Brian Kronvang (Lecturer)

27 May 2008

Danish experiences with buffer zones to capture sediment and phosphorus

Brian Kronvang (Lecturer)

20 May 2008

International Association for Sediment and Water Science (IASWS) (External organisation)

Brian Kronvang (Member)

19 Feb 20081 Jun 2011

Modelling sediment, nutrient and carbon deposition in a hydraulically restored lowland river-floodplain in Denmar

Brian Kronvang (Lecturer)

18 Feb 2008

Modelling sediment, nutrient and carbon deposition in a hydraulically restored lowland river-floodplain in Denmark

Brian Kronvang (Invited speaker)

17 Feb 200822 Feb 2008

Definition af referencetilstanden i danske vandløb: fastsættelse af referencekriterier, screening og fremtidsperspektivering

Brian Kronvang (Invited speaker)

23 Jan 200824 Jan 2008

Klimaændringers betydning i oplande og vandløb

Brian Kronvang (Invited speaker)

23 Jan 200824 Jan 2008

Klimaændringernes betydning for vandmiljøet

Brian Kronvang (Invited speaker)

8 Jan 20089 Jan 2008

Afholdelse af mundtlig eksamen for 28 studerende i fagkurset Landbrugets påvirkninger af natur- og miljøtilstanden i vandområder den 3.-4. januar 2008

Brian Kronvang (Participant)

3 Jan 20084 Jan 2008

Ecological Modelling (Journal)

Brian Kronvang (Editor)

1 Jan 2008

Journal of Environmental Quality (Journal)

Brian Kronvang (Editor)

1 Jan 2008

Journal of Environmental Quality (Journal)

Brian Kronvang (Editor)

1 Jan 2008

Journal of Environmental Quality (Journal)

Brian Kronvang (Editor)

1 Jan 2008

Journal of Environmental Quality (Journal)

Brian Kronvang (Editor)

1 Jan 2008

Journal of Environmental Quality (Journal)

Brian Kronvang (Editor)

1 Jan 2008

Journal of Environmental Quality (Journal)

Brian Kronvang (Editor)

1 Jan 2008

Journal of Environmental Quality (Journal)

Brian Kronvang (Editor)

1 Jan 2008

Journal of Environmental Quality (Journal)

Brian Kronvang (Editor)

1 Jan 2008

Marine and Freshwater Research (Journal)

Brian Kronvang (Editor)

1 Jan 2008

Marine and Freshwater Research (Journal)

Brian Kronvang (Editor)

1 Jan 2008

Marine and Freshwater Research (Journal)

Brian Kronvang (Editor)

1 Jan 2008

Marine and Freshwater Research (Journal)

Brian Kronvang (Editor)

1 Jan 2008

Marine and Freshwater Research (Journal)

Brian Kronvang (Editor)

1 Jan 2008

Marine and Freshwater Research (Journal)

Brian Kronvang (Editor)

1 Jan 2008

Marine and Freshwater Research (Journal)

Brian Kronvang (Editor)

1 Jan 2008

Marine and Freshwater Research (Journal)

Brian Kronvang (Editor)

1 Jan 2008

Marine and Freshwater Research (Journal)

Brian Kronvang (Editor)

1 Jan 2008

Ecological effects of climate change on aquatic ecosystems - from catchments to ecoregions

Brian Kronvang (Invited speaker)

7 Nov 20078 Nov 2007

Criteria for selection of reference sites in Denmark

Brian Kronvang (Invited speaker)

22 Oct 200724 Oct 2007

A Phosphorus index approach for Denmark

Brian Kronvang (Invited speaker)

3 Sep 20077 Sep 2007

Liberation of phosphorus from sediment deposited after flooding

Brian Kronvang (Invited speaker)

3 Sep 20077 Sep 2007

Phosphorus dynamics in wetlands and riparian areas

Brian Kronvang (Invited speaker)

3 Sep 20077 Sep 2007

Trends in water quantity and quality in Danish Freshwater systems: impact of anthropogenic pressures: Keynote

Brian Kronvang (Invited speaker)

26 Jun 200729 Jun 2007

Effekter af randzoner på natur og miljø

Brian Kronvang (Invited speaker)

9 Jan 200710 Jan 2007

Vil fremtidens klima føre til udtørrede bække, oversvømmede enge og stigende tab af næringsstoffer fra enge?

Brian Kronvang (Invited speaker)

19 Sep 200620 Sep 2006

AMPHORA: Active Mapping of PHOsphorus Risk Areas for implementation of mitigation measures to reduce phosphorus losses to surface waters

Brian Kronvang (Invited speaker)

18 Sep 200622 Sep 2006

Wetland restoration - How can it be optimized?

Brian Kronvang (Invited speaker)

19 Apr 200621 Apr 2006

Ensemble modelling of diffuse nutrient losses: EUROHERP catchments - uncertainty and applicability

Brian Kronvang (Invited speaker)

14 Mar 200615 Mar 2006

BUFFALO-P

Brian Kronvang (Invited speaker)

18 Jan 200619 Jan 2006

Occurrence and impact of sediment-bound pyrethroids in Danish streams

Brian Kronvang (Invited speaker)

28 Aug 20052 Sep 2005

Sediment, organic matter and particulate phosphorus sinks and sources following restoration of Danish rivers and floodplains

Brian Kronvang (Invited speaker)

28 Aug 20052 Sep 2005

The assessment of nutrient retention capacity of lakes and reservoirs

Brian Kronvang (Invited speaker)

28 Aug 20052 Sep 2005

Can nutrient retention in River Basins be reliable quantified?

Brian Kronvang (Invited speaker)

28 Jun 200529 Jun 2005

Spatial and temporal variations in P-losses from European river basins: meeting the future challenges with respect to WFD compliance

Brian Kronvang (Invited speaker)

5 Jun 20057 Jun 2005

Quantifying agricultural N and P losses in European catchments with different load partitioning tools: EUROHARP project results

Brian Kronvang (Invited speaker)

21 Feb 200522 Feb 2005

Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) (External organisation)

Brian Kronvang (Member)

1 Jan 2005 → …

Modifying and evaluating a P index for Denmark

Brian Kronvang (Invited speaker)

24 Oct 200429 Oct 2004

Revitalizing the Natural Phosphorus Storage in River Basins: Danish Experiences from Restoring Lowland Rivers and Floodplains

Brian Kronvang (Invited speaker)

16 Aug 200419 Aug 2004

River Basin Management Plans for the European Water Framework Directive

Brian Kronvang (Invited speaker)

16 Aug 200419 Aug 2004

Changes in nitrogen and phosphorus concentrations during flooding events in a riparian meadow

Brian Kronvang (Invited speaker)

25 Jul 200430 Jul 2004

Fate of Nutrients during Flooding Events in a Riparian Wetland

Brian Kronvang (Invited speaker)

6 Sep 200313 Sep 2003

Functioning and importance of lowland river floodplains as sinks for sediment, organic matter and nutrients during flooding: Key Note

Brian Kronvang (Invited speaker)

6 Sep 200313 Sep 2003

Water exchange and sedimentation during inundation of a lowland floodplain

Brian Kronvang (Invited speaker)

6 Sep 200313 Sep 2003

Buffer zones as sink for sediment and phosphorus between the field and stream: Danish field experiences

Brian Kronvang (Invited speaker)

17 Aug 200322 Aug 2003

Nutrient trends in 17 European Catchments

Brian Kronvang (Invited speaker)

17 Aug 200322 Aug 2003

Euroharp

Brian Kronvang (Invited speaker)

18 Nov 200219 Nov 2002

Subsurface Tile Drainage Loss of Modern Pesticides

Brian Kronvang (Invited speaker)

30 Sep 20024 Oct 2002

Fosfor i åer, søer og fjorde: Hvad betyder landbruget som forureningskilde?

Brian Kronvang (Invited speaker)

22 Aug 200223 Aug 2002

Pesticider i vandløb og søer: Koncentrationer og effekter

Brian Kronvang (Invited speaker)

22 Aug 200223 Aug 2002

Macroinvertebrate/Sediment Relationships Along a Pesticide Gradient in Danish Streams

Brian Kronvang (Invited speaker)

5 May 200210 May 2002

Seasonal Dynamics of Suspended Sediment as a Carrier of Phosphorus and Pesticides in Arable Catchments Contrasting in Hydrological Linkages between Lake and Stream

Brian Kronvang (Invited speaker)

5 May 200210 May 2002

Can the Rhyhabsim Model be Applied for Evaluation of Habitat Improvements Following River Restoration: Case of Re-Meandering the River Gelså, Denmark

Brian Kronvang (Invited speaker)

3 Mar 20028 Mar 2002

Quantifying Phosphorus Pathways within Small Danish Arable Catchments

Brian Kronvang (Invited speaker)

28 Aug 20011 Sep 2001

Pesticide Pathways, Transport and Sinks in Two Small Arable Danish Catchments: I: Pesticide Applications and Loss

Brian Kronvang (Invited speaker)

21 Aug 200124 Aug 2001

Estimating Monthly Discharge from Danish River Catchments

Brian Kronvang (Invited speaker)

25 Mar 200130 Mar 2001

Regional Assessment of Hydrological Response Patterns in Denmark

Brian Kronvang (Invited speaker)

25 Mar 200130 Mar 2001

Deposition of Sediment and Phosphorus during Overbank Flooding

Brian Kronvang (Invited speaker)

4 Feb 200110 Feb 2001

Interaction between Aquatic Macrophytes and Stream Hydraulics: Implications of Different Weed Cutting Methods

Brian Kronvang (Invited speaker)

4 Feb 200110 Feb 2001

Suspended Sediment Sampling from a Small Lowland Stream

Brian Kronvang (Invited speaker)

4 Feb 200110 Feb 2001

The Ecological Effects of Reinstating Spawning Gravel as a Rehabilitation Measure in Danish Lowland Streams

Brian Kronvang (Invited speaker)

4 Feb 200110 Feb 2001

Erosion og fosfortab

Brian Kronvang (Invited speaker)

1 Nov 2000

Kan vi forklare fosfortransporten i vandløb med tabet fra markerne?

Brian Kronvang (Invited speaker)

1 Nov 2000

Changes in Agricultural Practices and Regional Export of Nitrogen from Land to Sea

Brian Kronvang (Invited speaker)

1 Oct 20004 Oct 2000

The Impact of Land Use Changes on the Future Load of Nitrogen to a Danish Inlet: Quantification of Leaching from the Root Zone

Brian Kronvang (Invited speaker)

1 Oct 20004 Oct 2000

Model System for the Management of Nitrogen Leaching at the Scale of River Basins and Regions

Brian Kronvang (Invited speaker)

18 Sep 200020 Sep 2000

Effects of Stream Maintenance on Physical Habitats, Invertebrates and Plant Communities in a Danish Lowland Stream

Brian Kronvang (Invited speaker)

13 Sep 200015 Sep 2000

Bank Erosion as a Source of Sediment and Phosphorus Delivery to Small Danish Streams

Brian Kronvang (Invited speaker)

1 Jul 2000

Soil Erosion and Sediment Delivery through Buffer Zones in Danish Slope Units

Brian Kronvang (Invited speaker)

1 Jul 2000

Establishment of a Harmonized Method to Calculate Nutrient Loads from Ungauged Areas in Denmark

Brian Kronvang (Invited speaker)

25 Apr 200029 Apr 2000

Analysis of the Hydrology and Flow of Nitrogen in 17 Danish Catchments

Brian Kronvang (Invited speaker)

16 Jan 200021 Jan 2000

Model-Based Analysis of Long-Term Hazards to Groundwater Occurrences and Surface Waters in the Central European Lowlands due to Non-Point Nitrate Inputs

Brian Kronvang (Invited speaker)

1 Dec 19994 Dec 1999

Regional Analysis of Subsurface Retention of Nitrogen (RANR)

Brian Kronvang (Invited speaker)

1 Dec 19994 Dec 1999

Regional Modelling of Riverine Diffuse Nitrogen Loading of Danish Coastal Waters Applying a Gis-Based Empirical Modelling System

Brian Kronvang (Invited speaker)

1 Dec 19994 Dec 1999

Simpel Mechanistic Models of Regional Losses of Nitrogen from Soil to Water

Brian Kronvang (Invited speaker)

1 Dec 19994 Dec 1999

Estimation of Nutrient Inputs to Danish River Systems

Brian Kronvang (Invited speaker)

29 Nov 199930 Nov 1999

Kan habitatkortlægning anvendes til effektovervågning af vandløbsrestaurering og vandløbsvedligeholdelse?

Brian Kronvang (Invited speaker)

12 Oct 199913 Oct 1999

Langtidseffekter af gydegrusudlægning

Brian Kronvang (Invited speaker)

12 Oct 199913 Oct 1999

The European Rivers and Catchments Project (ERICA)

Brian Kronvang (Invited speaker)

12 Oct 199914 Oct 1999

Pesticides in Danish Stream Sediment

Brian Kronvang (Invited speaker)

13 Sep 199917 Sep 1999

Vandløbsrestaurering og vandløbsvedligeholdelse: Miljøpåvirkninger og effekter

Brian Kronvang (Invited speaker)

19 Aug 199920 Aug 1999

Lake and Catchment Management in Denmark

Brian Kronvang (Invited speaker)

17 May 199921 May 1999

Catchment-Scale Analysis of Hydrology and Nutrient Pathways

Brian Kronvang (Invited speaker)

19 Apr 199923 Apr 1999

The ERICA 1 : 250K Pilot Databases

Brian Kronvang (Invited speaker)

22 Mar 199926 Mar 1999

Changes in Nutrient Loading from Danish Watersheds

Brian Kronvang (Invited speaker)

20 Aug 199821 Aug 1998

Danish Buffer Strips: Characterisation and Sampling Strategy

Brian Kronvang (Invited speaker)

8 Aug 199814 Aug 1998

Habitat Surveys as a Tool to Assess the Benefits of Stream Rehabilitation: I: The Physical Dimension

Brian Kronvang (Invited speaker)

8 Aug 199814 Aug 1998

Habitat Surveys as a Tool to Assess the Benefits of Stream Rehabilitation: II: Macroinvertebrate Communities

Brian Kronvang (Invited speaker)

8 Aug 199814 Aug 1998

Quantification of Nutrient Sources, Pathways and Sinks at the Catchment Scale

Brian Kronvang (Invited speaker)

3 Aug 19988 Aug 1998

The Structure and Function of Danish Riparian Buffer Zones

Brian Kronvang (Invited speaker)

16 Jun 199819 Jun 1998

Scenario Analysis of Nutrient Management at the River Basin Scale

Brian Kronvang (Invited speaker)

25 Mar 199827 Mar 1998

Stream Bank Erosion in a Danish Lowland River System

Brian Kronvang (Invited speaker)

25 Mar 199827 Mar 1998

River Restoration in Denmark

Brian Kronvang (Invited speaker)

2 Sep 19973 Sep 1997

Retention of Nutrients in River Basins

Brian Kronvang (Invited speaker)

15 Jun 199719 Jun 1997

Phosphorus Loss from Small Agricultural Catchments in Denmark: Quantification, Sources and Delivery

Brian Kronvang (Invited speaker)

25 Nov 199626 Nov 1996

Sediment and Phosphorus Export from a Lowland Catchment: Quantification of Sources

Brian Kronvang (Invited speaker)

22 Sep 199625 Sep 1996

European Centre for River Restoration: Databases for River Restorations

Brian Kronvang (Invited speaker)

9 Sep 199613 Sep 1996

LIFE Effects of Brede/Cole/Skerne River Restoration: On River Morphology, Sediment Transport and Flood Defence

Brian Kronvang (Invited speaker)

9 Sep 199613 Sep 1996

LIFE-Brede/Cole/Skerne Remeandering: Implications of River Restoration on Nutrient Retention

Brian Kronvang (Invited speaker)

9 Sep 199613 Sep 1996

Long Term Chemical and Biological Response to Straightening of the River Skjern and Prediction of Ecological Benefits of a Future Restoration

Brian Kronvang (Invited speaker)

9 Sep 199613 Sep 1996

Long-Term and Habitat-Specific Respons of the Macroinvertebrate Community to the River Gels Å Restoration

Brian Kronvang (Invited speaker)

9 Sep 199613 Sep 1996

Short and Longer Adjustments of River Channel Morphology Following Remeandering

Brian Kronvang (Invited speaker)

9 Sep 199613 Sep 1996

Ecological Assessment of Stream and Catchment Areas in Denmark: A New Watershed Model Concept

Brian Kronvang (Invited speaker)

20 May 199622 May 1996

Vandet i åen og ådalen: Fundamentet for et levende landskab

Brian Kronvang (Invited speaker)

13 Apr 1996

Basic Principles for Monitoring and Modelling of Watersheds

Brian Kronvang (Invited speaker)

10 Apr 199611 Apr 1996

Monitoring and Modelling of Nutrient Loads in Danish Streams and Lakes

Brian Kronvang (Invited speaker)

1 Nov 19952 Nov 1995

Fingerprinting Methods under Danish Conditions: Sources and Delivery Routes

Brian Kronvang (Invited speaker)

9 Oct 199512 Oct 1995

Retention of Particulate Nutrients in Submerged Macrophytes, in the Riparian Zone and on the Floodplain

Brian Kronvang (Invited speaker)

9 Oct 199512 Oct 1995

Sedimentation and Resuspension as a Sink and a Source for the Transport of Particulate Matter and Associated Phosphorus in Stream Gelbæk

Brian Kronvang (Invited speaker)

9 Oct 199512 Oct 1995

Transport of Sediment and Phosphorus in the Arable Gelbæk Catchment, Denmark: I. Transport through the Soil

Brian Kronvang (Invited speaker)

9 Oct 199512 Oct 1995

Transport of Sediment and Phosphorus in the Arable Gelbæk Catchment, Denmark: II. Drainage Water

Brian Kronvang (Invited speaker)

9 Oct 199512 Oct 1995

Transport of Sediment and Phosphorus in the Arable Gelbæk Catchment, Denmark: III. Quantification of Sources

Brian Kronvang (Invited speaker)

9 Oct 199512 Oct 1995

Phosphorus Retention in a Danish Lowland River System

Brian Kronvang (Invited speaker)

23 Jul 199529 Jul 1995

Remeandering of Rivers: Short-Term Implications for Sediment and Nutrient Transport

Brian Kronvang (Invited speaker)

23 Jul 199529 Jul 1995

Measurements of Suspended Load and Sedimentation in a Riparian Area

Brian Kronvang (Invited speaker)

24 Apr 199526 Apr 1995

Retention of Phosphorus, Organic Nitrogen and Organic Matter in two Danish Lowland Streams: Methodology and their Impact on the Dynamics of Particulate Matter

Brian Kronvang (Invited speaker)

5 Dec 19938 Dec 1993

The Impact of Agriculture on Danish Stream Nutrient Transport

Brian Kronvang (Invited speaker)

5 Dec 19938 Dec 1993

Design and results of a national monitoring programme on stream nutrient transport

Brian Kronvang (Invited speaker)

21 Aug 199227 Aug 1992

Press/Media

10 m Randzoner

Brian Kronvang

09/09/2012

1 Media contribution

Artikel i Ingeniøren 'Her ligger en losseplads gemt'

Brian Kronvang

10/08/2012

1 Media contribution

Danmarks førende ekspert: Derfor er randzoner så vigtige for vores vand

Brian Kronvang

03/07/2015

1 Media contribution

Forsker skyder tvivl om miljø-effekter ned

Brian Kronvang

04/04/2012

1 Media contribution

Forskere afslører stigende kvælstofudledning: ”De første tegn på konsekvenserne af Landbrugspakken"

Brian Kronvang & Jørgen Windolf

20/09/2018

1 Media contribution

Forskere om kvælstofudledning til havet: "Der skal meget mere fart på reguleringen af landbruget"

Brian Kronvang, Hans Thodsen, Henrik Tornbjerg, Jørgen Windolf, Søren Erik Larsen & Gitte Blicher-Mathiesen

18/11/2020

1 Media contribution

Forskere svarer på kvælstofkritik: Målinger misinformerer ikke

Brian Kronvang & Jørgen Windolf

25/09/2018

1 Media contribution

Forskere: Landbruget skal reducere udvaskning af nitrat-kvælstof med op til 50 procent

Brian Kronvang, Gitte Blicher-Mathiesen, Hans Thodsen, Henrik Tornbjerg, Carl Christian Hoffmann & Jørgen Windolf

21/01/2021

1 Media contribution

Forskere: Nyt projekt viser fald i kvælstofudledningen i vandmiljøet

Brian Kronvang

16/11/2017

1 Media contribution

Forskning skal gøre randzoner mere effektive

Brian Kronvang

29/12/2013

1 Media contribution

Historisk høj vandstand i Gudenåen

Brian Kronvang

02/11/2019

1 Media contribution

Indslag i TV2 om landmænds ulovlige import af gødning fra Tyskland og miljøeffekter

Brian Kronvang

14/02/2012

1 Media contribution

Indslag i radioavisen om betydning af udsivning af stoffer fra gamle lossepladser for vandløbenes tilstand

Brian Kronvang

10/08/2012

1 Media contribution

Kronik: Vandmiljøplanerne var rettidig omhu

Brian Kronvang

22/08/2013

1 Media contribution

Nye tal for havmiljøet vækker bekymring

Brian Kronvang

10/11/2017

1 Media contribution

Professor om målrettet regulering: Virkemidlers succes afhænger både af behov, placering og effekt

Brian Kronvang

09/11/2017

1 Media contribution

Randzonen er intelligent - den kan spare efterafgrøder

Brian Kronvang

27/09/2018

1 item of Media coverage

Randzoner

Brian Kronvang

10/04/2012

1 Media contribution

Randzoner hjælper faktisk

Brian Kronvang

16/08/2013

1 Media contribution

Svuppende biodiversitet

Brian Kronvang, Kaj Sand-Jensen, Sode Annette & Peter Wiberg-Larsen

06/12/2019

1 Media contribution

Talkaos bag kvælstofkravet i Regeringens landbrugsudspil

Brian Kronvang

09/09/2021

1 Media contribution

Vandmængderne er steget i Gudenåen i de seneste 80 år

Brian Kronvang & Niels Bering Ovesen

27/12/2019

1 Media contribution

Vi opbruger verdens fosforressourcer med rasende fart

Brian Kronvang

13/01/2017

1 Media contribution

eksperter frygter at vandplaner vil skade vandløb

Brian Kronvang

30/09/2012

1 Media contribution

Åbent brev til miljøminister Ida Auken og fødevareminister Mette Gjerskov og Natur- og Landbrugskommissionen: Vandplan Virkemidler

Brian Kronvang

21/12/2012

1 Media contribution

Projects

EXIOPOL: A new environmental accounting framework using externality data and input-output tools for policy analysis (EU RTD FP6)

Andersen, M. S., Hansen, M. S., Kronvang, B., Thodsen, H., Andersen, H. E. & Audet, J.

01/03/200731/10/2011

Emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering

Poulsen, J. R., Hvid, S. K., Blicher-Mathiesen, G., Kronvang, B., Windolf, J. & Tornbjerg, H.

01/07/201431/12/2017

Emissionsbaseret kvælstof- og arealregulering

Hvid, S. K., Knudsen, L., Østergaard, H. S., Piil, K., Gertz, F., Kronvang, B., Ovesen, N. B., Windolf, J., Blicher-Mathiesen, G., Poulsen, J. R., Mortensen, P., Børgesen, C. D., Thomsen, I. K., Vinther, F. P., Kjærgaard, C., Iversen, B. V., Refsgaard, J. C., Højbjerg, A. L. & de Jonge, H.

01/07/201431/12/2017

Fagligt Netværk for Økotoksikologi

Rasmussen, J. J., Kronvang, B., Wiberg-Larsen, P., Astrup Kristensen, E. A., Jensen, J., Strandberg, B., Slotsbo, S., Holmstrup, M., Sørensen, P. B., Bruus, M., Andersen, H. E., Larsen, M. M., Gustavson, K. & Tairova, Z.

AUFF

01/11/201331/12/2013

Fagligt netværk for Økotoksikologi

Rasmussen, J. J., Jensen, J., Gustavson, K., Slotsbo, S., Holmstrup, M., Strandberg, B., Bruus, M., Strandberg, M. T., Sørensen, P. B., Scott-Fordsmand, J. J., Topping, C. J., Sørensen, J. G., Wiberg-Larsen, P., Sonne, C., Tairova, Z., Strand, J., Andersen, H. E. & Kronvang, B.

07/04/201431/12/2014

Fra Mark til Vandløb. Skæbne og skadevirkninger af pesticider i vandløb

Rasmussen, J. J., Kronvang, B., Strobel, B. & Hansen, H. C.

01/04/201101/11/2012

Landmanden som vandforvalter

Thodsen, H., Ovesen, N. B. & Kronvang, B.

01/01/201331/12/2013

Måling af nitrat i drænvand og vandløb

Poulsen, J. R., Blicher-Mathiesen, G., Ovesen, N. B., Kjeldgaard, A., Tornbjerg, H. & Kronvang, B.

01/08/201530/06/2016

Model projektet: National Catchment model for Nutrient transport from Land to Sea

Kronvang, B., Thodsen, H., Blicher-Mathiesen, G., Windolf, J., Lu, S., Poulsen, J. R., Audet, J., Graeber, D. & Kjeldgaard, A.

01/08/201331/08/2014

Sources, quality, processes, transport and effects of dissolved organic matter and dissolved organic nutrients from soils to estuaries

Graeber, D., Kronvang, B., Markager, S. & Kristiansen, S. M.

01/03/201401/03/2017

ECOSYS: Udvikling af forskningsgrundlaget for en Ecosystem Service tilgang til integrerede analyser af arealanvendelses prioriteringer

Termansen, M., Hasler, B., Zandersen, M., Møller, F., Brandt, J., Martinsen, L., Becker, T., Jensen, S. S., Winding, A., Levin, G., Nainggolan, D., Hansen, L. B., Andersen, H. E., Larsen, J., Kronvang, B. & Sørensen, P. B.

01/08/201231/12/2013