Bo Martin Bibby

Associate Professor

Profile photoBo Martin Bibby
Associate professor
Department of Public Health - Department of Biostatistics
Postal address:
Bartholins Allé 2
1261, 218
8000
Aarhus C
Denmark
Email: bibby@ph.au.dk
Phone: +4587167996
AU-profil: http://pure.au.dk/portal/da/bibby@ph.au.dk

Født d. 20. januar 1967

Uddannelse
August 1995: Ph.d. i statistik fra Aarhus Universitet.
August 1991: Cand. Scient. i matematik og statistik fra Aarhus Universitet.

Ansættelser
Juli 2005-: Lektor ved Afdeling for Biostatistik, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
April 1999-juni 2005: Lektor ved Institut for Matematik og Fysik, Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole.
September 1996-april 1999: Adjunkt ved Institut for Matematik og Fysik, Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole.
September 1995-september 1996: Forsker ved Afdelingen for Biometri og Informatik, Forskningscenter Foulum.

Videnskabelige kompetencer

Forskningsområder:
Biostatistisk metodeudvikling indenfor anvendelsesområderne medicin og psykologi.
Ikke-lineære mixed effekt regression med udgangspunkt i farmakokinetik og farmakodynamisk modellering.
Biostatistisk modellering af komplekse fysiologiske og psykologiske systemer.

Fagligt relevante kurser:

Maj–oktober 2017: Udviklingsforløb for ledere på Aarhus Universitet
August 2015–januar 2016: Seniorpædagogikum – gentænkning og redesign af undervisning med IKT.

Ledelseskompetencer og administrative opgaver (udvalgte)

Projektledelse:
Juli 2014-: Leder af den nyligt opstartede BIostatistical Advisory Service (BIAS) ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Reviewer:
Januar 2015-: Statistisk reviewer på Kidney International og Kidney International Reports.

Videnskabelige publikationer

117 forskningsartikler siden 2005.

Se venligst http://pure.au.dk/portal/da/persons/bo-martin-bibby(c7de9eca-58eb-4428-a171-28def96c4939)/publications.html for en komplet liste.

Videnskabelige aktiviteter

Se venligst http://pure.au.dk/portal/da/persons/bo-martin-bibby(c7de9eca-58eb-4428-a171-28def96c4939)/activities.html for mere information.

Vejledererfaring
Vejleder eller medvejleder af 3 ph.d.-studerende.

Undervisningsopgaver
2016-: Epidemiologi og idrætsstatistik
Forår 2012-2015: Idrætsstatistik
Efterår 2007-: Epidemiologi og biostatistik
Efterår 2006-: ANOVA & Repeated measurements