Bo Christensen

Professor

Curriculum Vitae

Akademiske ansættelser

1989-1992:    Ph.d.-studerende, Institut for Almen Medicin, Aarhus Universitet

1993-2004:    Lektor, Institut for Almen Medicin, Aarhus Universitet

2004-            Professor, Afd. for Almen Medicin, Institut for  Folkesundhed, Aarhus Universitet

2005-2012     Afdelingsleder, Afd. for Almen Medicin, Institut for  Folkesundhed, Arhus Universitet

Klinisk ansættelse

1992-            Praktiserende læge, Låsby

Videnskabelige afhandlinger

Tildelt Aarhus Universitets guldmedalje 1985:

"En undersøgelse af forhold af betydning for de praktiserende lægers henvisning til undersøgelse og behandling hos praktiserende speciallæger og ambulatorier".

Tildelt Ph.d.-graden, Aarhus Universitet 1995:

 "Forebyggelse af iskæmisk hjertesygdom i almen praksis".

Hædersbevisninger

1999:            Mahler-prisen. PLO's og DSAM's forebyggelsespris.

2003:            Læge William Ottesen og hustrus ærespris.