Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Birte Boelt

Vidensyntese om nye planteforædlingsteknikker og deres effekt på dansk landbrug

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

Documents

Links

Linket til højre henviser til rapporten i trykt format til download.
Dokumentet over linket er selve leveringen til ministeriet med følgebrev.

Vidensyntesen om nye planteforædlingsteknikker og deres effekt på dansk landbrug består af en teknisk del (kapitlerne 1-5) med baggrund om planteforædling, mutationer, teknologi inden for mutationsforædling før og nu, konkrete eksempler på præcisionsforædling ved nye planteforædlingsteknikker i afgrøder og muligheder-ne for detektion af præcisionsforædlede afgrøder, hvis det besluttes, at de skal reguleres som en GM afgrøde. Herefter kommer en jordbrugsfaglig del (kapitlerne 7-9), hvor der fokuseres på konkrete udfordringer i danske landbrugsafgrøder, gartneri og skovbrug og på, om NBT potentielt vil kunne bidrage. Til sidst i afsnittet kigges på økonomiske forhold vedrørende et dansk landbrug med og uden nye planteforædlingsteknikker. I kapitel 6 sammenfattes den tekniske del og der gives en sammenligning af præcisionsforædling med konventionelle forædlingsteknologier og i kapitel 10 gives en sammenfattende analyse af potentialerne for NBT for den jord-brugsfaglige del.
Samlet giver vidensyntesen en kortlægning af et område, der er politisk kontroversielt og følsomt, med fokus på effekter på dansk landbrug, hvilket afhænger af den status de nye planteforædlingsteknikker får i forhold til EU’s GMO-lovgivning.
Original languageDanish
PublisherDCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
Volume127
Number of pages155
ISBN (Print)978-87-93643-70-3
Commissioning bodyMiljø- og Fødevareministeriet
Publication statusPublished - 29 Jun 2018
SeriesDCA rapport
Number127
ISSN2245-1684

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 129610452